Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Barbara Knežević 30/11/1790 ž Eva Vuković 0
2. Mijo Vuković 02/09/1792 m Kata Milošević 0
3. Sibila Štivić 12/07/1798 ž Manda Štivić 0
4. Josip Huber 14/03/1842 m Ivica Huber 0
5. Božo 28/06/1781 m Kata 0
6. Slavko Umbehend 197013/10/1890 m Eva Umbehend 155 Vidakovi
7. Matijka Vuković 196308/05/1896 ž Mara Vuković 817
8. Franca 13/01/1897 ž Manda Miler 0
9. Ivica Lucić 14/08/1894 ž Luca 0
10. Mijo Džapo 02/11/1891 m Marija Džapo 0
11. đuro Wolf 16/06/1896 m Eva Wolf 0
12. Marta Stojanović 23/03/1783 ž Marija Stojanović 0
13. Andrija đorđević 19/11/1889 m Kata đorđević 0
14. Franjka Dubrovčević 30/03/1891 ž Marija Dubrovčević 0
15. Lovro Miler 04/09/1895 m Terezija Miler 0
16. Ivan Miler 13/08/1892 m Reza Miler 0
17. Karolina Fekete 03/11/1893 ž Kata Fekete 0
18. đuro Verić 196219/04/1892 m Luca Verić 549 Pranjetini
19. Mirko Serfezi 08/12/1898 m Marija Serfezi 0
20. Lukra Vuković 17/10/1894 ž đula Knežević 0
21. Terezija Fekete 10/10/1888 ž Katarina Fekete 0
22. Eva Vuković 27/07/1892 ž Marija Vuković 430
23. Marija Knežević 19/02/1913 ž Matijka 0 Belovi
24. Julijana Jovanović 26/10/1889 ž Bosiljka Jovanović 0
25. Josip Babić 01/07/1801 m Ana Babić 0
26. Sibila Stojanović 12/03/1797 ž Viktorija Stojanović 0
27. Aga Stojanović 08/07/1791 ž Marija Stojanović 0
28. Josip Gregorović 18/03/1795 m Kata Gregorović 0
29. Barbara Vuković 19/11/1808 ž Petra Vuković 0
30. Krsto Stojanović 04/06/1795 m Marija Stojanović 0
31. Damjan Vuković 04/07/1800 m Ruža Vuković 0
32. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
33. Barbara Verić 11/01/1799 ž Aga Verić 0
34. Sibila Vuković 27/10/1798 ž Marija Vuković 0
35. Tadija Vuković 10/01/1801 m Marija Vuković 0
36. Fabijan Stojanović 11/01/1798 m Manda Stojanović 0
37. Barbara Lešić 30/11/1796 ž Aga Lešić 0
38. Bartol Vuković 12/09/1808 m Manda Vuković 0
39. Tadija Gregorović 05/07/1744 m Anka 0
40. Martin Vuković 14/09/1769 m Barbara Vuković 0
41. Luka Knežević 15/08/1775 m Marija Knežević 0
42. Eva 26/10/1876 ž 0
43. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
44. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
45. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
46. Josip 21/11/1865 m Rozalija Tindel 0
47. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
48. Marijan 07/01/1866 m Marija Babić 392 Brdarovi
49. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
50. Marija 30/08/1857 ž Manda Gregorović 270
51. Terezija Štivić 27/02/1850 ž Matija Štivić 123
52. Đula Stojanović 28/12/1835 ž Đula Stojanović 138 Glišini
53. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
54. Stjepan Bošnjak 09/11/1847 m Matija Bošnjak 290
55. Luka Ratz 09/10/1847 m Terezija Ratz 134
56. Ruža Vuković 21/08/1847 ž Barbara Vuković 11 Bubanovi
57. Ana Blath 01/05/1833 ž Ana Hofmann 0
58. Karlo Gregorović 20/01/1838 m Pola Gregorović 40 Pejini
59. Ivan Čivić 17/06/1841 m Marica Čivić 157
60. Franca Vlaović 09/03/1848 ž Marija Vlastnik 0
61. Đuro Terzić 02/05/1836 m Manda Terzić 97
62. Andrija Stojanović 10/11/1845 m Marija Stojanović 129 Andrijaševi
63. Antun Stojanović 01/11/1845 m Terezija Ratz 131
64. Pola Babić 09/02/1842 ž Genoveva Babić 269 Joseilini
65. Kata Gregorović 08/11/1841 ž Marica Gregorović 44
66. Ivan Katušić 16/06/1845 m Barbara Katušić 89 Bajkanovi
67. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
68. Roko Kopić 16/08/1841 m Pola Kopić 209 Marijančevi
69. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
70. Jakob Hacsina 28/04/1843 m Ivica Hacsina 0
71. Rozalija Gregorović 04/03/1840 ž Judita Gregorović 0
72. Pavao Krnić 08/01/1840 m Kata Krnić 146 Vinkovi
73. Franjo Lešić 04/10/1843 m Kata Lešić 26
74. Marija Kopić 29/03/1839 ž Pola Kopić 209 Marijančevi
75. Antun Gregorović 13/01/1840 m Marija 44
76. Kata Ilišević 19/11/1827 ž Aga Utilović 139 Gluvakovi
77. Đuro Bačić 11/03/1832 m Lucija Bačić 287
78. Rozalija Grgath 17/04/1813 ž Helena Grgath 0
79. Eva Terzić 24/12/1831 ž Ruža Terzić 97
80. Kata Lešić 13/04/1823 ž Lucija Lešić 0
81. Joseph Poljak 03/04/1825 m Aga Poljak 0
82. Kata Gregorović 24/10/1825 ž Delfa Gregorović 0
83. Kata Vuković 04/04/1811 ž Matija Vuković 0
84. Mato Stivaničević 18/02/1824 m Stana Stivaničević 0
85. Ilija Gregorović 04/04/1826 m Eva Gregorović 0
86. Đula Marijanvić 14/06/1821 ž Klara Marijanvić 0
87. Mijo Gregorović 05/05/1832 m Manda Gregorović 34 Šakini
88. Jozef Kostelac 15/03/1818 m Ana Kostelac 0
89. Terezija Kopić 15/11/1817 ž Manda Kopić 0
90. Marija Durum 31/07/1821 ž Susanna Durum 0
91. Terezija Babić 25/12/1823 ž Marta Babić 0
92. Šimun Stojanović 24/10/1829 m Sofija Stojanović 253 Marinovi
93. Ruža Čivić 07/01/1827 ž Klara Čivić 0
94. Antun Stojanović 05/01/1813 m Franca Stojanović 0
95. Barbara Stojanović 29/09/1820 ž Filipa Stojanović 0
96. Ruža Knežević 30/10/1830 ž Aga Knežević 0
97. Barbara Babić 03/01/1832 ž Ana Babić 56
98. Đula Vuković 17/04/1823 ž Klara Vuković 0
99. Lucija Vlaović 11/12/1829 ž Marija Vlaović 0
100. Đuro Čivić 08/04/1824 m Aga Čivić 0