Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Đuro Čivić 08/04/1910 m Đuro Ivica Čule 124 Puzini
2. Lovro Čivić +199109/08/1907 m Đuro Ivica Čule 124 Puzini
3. Antun Lešić +190401/01/1904 m Đuro Anka Gregorović 220 Ružići
4. Ivan Vuković 05/05/1906 m Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
5. Klara Stojanović +198904/08/1913 ž Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
6. Rudolf Gračan +198129/04/1894 m Đuro Matilda šneberger 0
7. Manda Vuković +196026/04/1894 ž Đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
8. Ilija Kopić 17/07/1896 m Đuro Marija Babić 371
9. Đuro Mišković +190812/04/1906 m Đuro Marija Petričević 815 Tadini
10. Kata Vuković +199522/09/1913 ž Đuro Matijka Stivaničević 10 Klecini
11. Pavao Gregorović 24/01/1888 m Đuro Franca Kopić 543
12. Janja Stojanović +197013/01/1894 ž Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
13. Petar Kutuzović 30/05/1896 m Đuro Marija Pauk 313
14. Kata Kopić 23/08/1889 ž Đuro Marija Babić 371
15. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana Knežević 311 Petrovi
16. Marko Mišković 12/04/1888 m Đuro Ruža Terzić 117
17. Grga Stojanović +197205/03/1910 m Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
18. Ilija Babić +197116/07/1901 m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
19. Stana Kedačić 10/12/1889 ž Đuro Eva Biuklić 697
20. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda Knežević 610
21. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra Vuković 68 Joseilini
22. Blaž Stivaničević 01/02/1888 m Đuro Marija Lučić 556
23. Klara Salaj +196911/08/1893 ž Đuro Đula Kolin 0
24. đula Vuković +195923/04/1894 ž Đuro đurđa čivić 771 turuckovi
25. Lovro Lešić +199301/10/1913 m Đuro Matijka Knežević 104 Čikića
26. Josip Vuković 13/03/1904 m Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
27. Antun Vuković +195207/06/1897 m Đuro 111 Bubanovi
28. Šimun Salaj 16/10/1899 m Đuro Đula Kolin
29. Stana Vuković +198615/05/1909 ž Đuro Marija Vuković 753
30. Antun Babić 09/01/1899 m Đuro Ana Matić 337 brečkovi
31. Marijan Gregorović 07/12/1891 m Đuro Franca Kopić 543
32. Mijo Vuković +197328/09/1902 m Đuro Matijka Stivaničević 10 Klecini
33. Lukra Gregorović 11/07/1890 ž Đuro Kata Katušić 529 Matini
34. Bara Katušić 06/07/1897 ž Đuro Marija Katušić 242
35. Mato Babić +195819/02/1906 m Đuro Marija Tokodij 337 brečkovi
36. Marija Stojanović +197020/03/1897 ž Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
37. Ana Babić +193231/03/1914 ž Đuro Marija Tokady 0
38. Kata Kopić +198328/10/1907 ž Đuro Marija Varzić 371
39. Manda Žutić +191010/01/1904 ž Đuro Martinka Vuković 293
40. Jakob Kopić +191022/07/1909 m Đuro Kata Stivaničević 326 rokići
41. Kata Lešić 07/10/1901 ž Đuro Marija Verić 20 Adnađevi
42. Kata Rakitić 20/11/1913 ž Đuro Kata Rakitić 607
43. Kata Kedačić 06/03/1892 ž Đuro Eva Biuklić 697
44. Blaž Stojanović +197809/03/1894 m Đuro Lucija Stojanović 215 Đurini
45. Ivo Kopić 03/02/1892 m Đuro Kata Babić 59
46. Marijan Stojanović +197808/12/1907 m Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
47. Manda Stojanović +190412/05/1904 ž Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
48. Ana Salaj +196826/08/1895 ž Đuro Đula Kohl 0
49. Marija Delić +194007/02/1911 ž Đuro Matijka Kedačić 208
50. Adam Vuković +190809/10/1906 m Đuro Marija Vuković 753
51. Blaž Lešić +191423/01/1911 m Đuro Matijka Knežević 104 Čikića
52. Anka Kopić +197806/02/1907 ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
53. Franjka Vuković 29/02/1912 ž Đuro Marija Vuković 753
54. Pola Ilišević +198008/02/1901 ž Đuro Đurđa Kokanović 582 gluvakovi
55. Josip Knežević +196014/03/1912 m Đuro Kata Rakitić 607 Adamčićevi
56. Eva Babić +195718/03/1912 ž Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
57. Adela Berić 12/02/1901 ž Đuro Ivka Grgurević 0
58. Matijka Kopić +190812/07/1903 ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
59. Grga Vuković 08/03/1911 m Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
60. Matijka Kopić +198620/09/1911 ž Đuro Marija Vuković 669 Pranjini
61. Ilija Ilišević +196920/07/1895 m Đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
62. Ana Gregorović +198027/06/1911 ž Đuro Petra Petričević 414 Andrićevi
63. Franjo Kopić +198512/10/1900 m Đuro Aga Zubović 703 baninovi
64. Matijka Kopić 13/08/1911 ž Đuro Marija Kopić 0
65. Ilija Vuković 17/07/1895 m Đuro Matijka Stivaničević 10 Klecini
66. Mijo Stojanović +190123/09/1900 m Đuro Franca Ilišević 155 vidakovi
67. Luka Babić +199127/08/1911 m Đuro Marija Tokady 927
68. Kata Ilišević 16/11/1888 ž Đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
69. Franjo Delić +198002/12/1900 m Đuro Matijka Kovačić 208
70. Adam Stojanović +199613/12/1910 m Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
71. Marijan Knežević +198510/08/1899 m Đuro Lukra Stojanović 161
72. Antun Stojanović +191203/06/1912 m Đuro Manda Knežević 610
73. Mijo Stojanović +197017/09/1892 m Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
74. Bara Vuković 29/05/1910 ž Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
75. Jakob Stivaničević +195929/04/1893 m Đuro Marta Kopić 47 Anđini
76. đurđa žutić 05/04/1896 ž Đuro Martinka Vuković 293
77. Ilija Salaj +196512/07/1889 m Đuro Đula Kolin 0
78. Franjka žutić 28/07/1889 ž Đuro Martina Vuković 293
79. đurđa Žutić +198516/07/1906 ž Đuro Martinka Vuković 293
80. Lovro Vuković +196409/07/1892 m Đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
81. Marija Žutić +190329/05/1901 ž Đuro Martinka Vuković 293
82. Lukra Stojanović +198904/05/1907 ž Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
83. Ivan Knežević +194621/08/1903 M Đuro Marija Matić 247 Stankovi
84. Ana Gregorović +198407/07/1910 ž Đuro Franca Šarčević 432 Matića
85. Stjepan Babić +190815/08/1906 m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
86. Franjo Lešić 19/11/1899 m Đuro Anka Gregorović 220 Ružići
87. Ivan Kedačić 08/05/1895 m Đuro Eva Biuklić 697
88. Kata Knežević +197912/11/1899 ž Đuro Marija Matić 247 stankovi
89. đula đanija 20/02/1907 ž Đuro Mara đanija 0
90. Pavao Kutuzović +197631/10/1899 m Đuro Marija Pauk 313
91. Mijo Vuković +190824/09/1900 m Đuro Mara Vuković 12 Čepretići
92. Stjepan Babić +190320/08/1903 m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
93. Manda Babić +198121/07/1910 ž Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
94. Marija Gregorović +197813/03/1903 ž Đuro Matijka Vuksanović 543
95. Zdenka Berić +197427/10/1898 ž Đuro Ivka Grgurević 0
96. Terezija Salaj 24/09/1891 ž Đuro Đula Kovlin 0
97. Franjo Kopić 19/01/1915 m Đuro Kata Stivaničević 326 Rokići
98. Marija Vuković 05/06/1905 ž Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
99. šimun Gregorović 24/10/1898 m Đuro Franca Kopić 543
100. Toma Ilišević +198618/12/1897 ž Đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi