Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Lucija Vuković 20/09/1848 ž Đurđa Đurđa Vuković 9 Kuzmanićevi
2. Ilija Vuković 17/07/1895 m đuro Matija Stivaničević 10 Klecini
3. Marko Mišković 12/04/1888 m đuro Ruža Terzić 117
4. Bartol Ilišević 23/08/1891 m đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
5. Janja Stojanović 197013/01/1894 ž đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
6. Blaž Ilišević 31/12/1893 m đuro Franca Ilišević 138 Glišini
7. Lukra Gregorović 11/07/1890 ž đuro Kata Katušić 529 Matini
8. Marta Vuković 27/07/1897 ž đuro đurđa čivić 771 turuckovi
9. Kata Kutuzović 197818/11/1892 ž đuro Terezija Pauk 313
10. Ivan Kedačić 08/05/1895 m đuro Eva Biuklić 697
11. Kata Kedačić 06/03/1892 ž đuro Eva Biuklić 697
12. Marija Stojanović 197020/03/1897 ž đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
13. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana 311 Petrovi
14. Blaž Stivaničević 01/02/1888 m đuro Marija Lučić 556
15. Ana Salaj 196826/08/1895 ž đuro Julka Kohl 0
16. Božidar Kopić 198128/12/1898 m đuro Marija Babić 371
17. Kata Kopić 13/11/1893 ž đuro Marija Babić 371
18. Stjepan Lešić 02/11/1893 m đuro Stana Vuković 26
19. Lovro Vuković 196409/07/1892 m đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
20. šimun Gregorović 24/10/1898 m đuro Franca Kopić 543
21. Ilija Ilišević 196920/07/1895 m đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
22. Rudolf Gračan 198129/04/1894 m đuro Matilda šneberger 0
23. Mato Vuković 17/10/1897 m đuro Marija Vuković 12 Čepretići
24. Pero Kutuzović 30/05/1896 m đuro Marija Pauk 313
25. Franjo Salaj 196824/09/1897 m đuro Julka Kolin 0
26. Kata Ilišević 16/11/1888 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
27. đula Delić 14/02/1898 ž đuro Matijka Kedačić 221
28. Mijo Stojanović 197017/09/1892 m đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
29. Manda Vuković 196026/04/1894 ž đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
30. Terza Ilišević 196812/10/1893 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
31. Anka Stojanović 197013/01/1894 ž đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
32. Marijan Stojanović 197007/12/1898 m đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
33. đula Vuković 195923/04/1894 ž đuro đurđa čivić 771 turuckovi
34. Ilija Kopić 17/07/1896 m đuro Marija Babić 371
35. Klara Salaj 196911/08/1893 ž đuro Julka Kolin 0
36. Blaž Stojanović 197809/03/1894 m đuro Luca Stojanović 215 Đurini
37. Klara Stojanović 04/08/1913 ž Đuro Marija 155 Vidakovi
38. Tomo Kedačić 15/12/1893 m đuro Eva Biuklić 697
39. Tomo Ilišević 198618/12/1897 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
40. Terza Vuković 197025/12/1897 ž đuro Lukra Stojanović 416 Marinovi
41. đurđa žutić 05/04/1896 ž đuro Martinka Vuković 293
42. Imra Stojanović 01/11/1891 m đuro Luca Stojanović 215 Đurini
43. Stana Kedačić 10/12/1889 ž đuro Eva Biuklić 697
44. Franjka žutić 28/07/1889 ž đuro Martina Vuković 293
45. Terezija Salaj 24/09/1891 ž đuro Julka Kovlin 0
46. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda 610
47. Ivo Kopić 03/02/1892 m đuro Kata Babić 59
48. Jakob Stivaničević 195929/04/1893 m đuro Marta Kopić 47 Anđini
49. Pavo Gregorović 24/01/1888 m đuro Franca Kopić 543
50. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra 68 Joseilina
51. Bara Katušić 06/07/1897 ž đuro Marija Katušić 242
52. Ilija Salaj 196512/07/1889 m đuro Julka Kolin 0
53. Antun Vuković 195207/06/1897 m đuro 111 Bubanovi
54. Marijan Gregorović 07/12/1891 m đuro Franca Kopić 543
55. Kata Kopić 23/08/1889 ž đuro Marija Babić 371
56. Magdalena Babić 07/06/1781 ž Ðuro Marta Šokčević 0
57. Mirko Stivaničević 05/11/1885 ž Ðuro Marta Kopić 47 Anđini
58. Magdalena Gregorović 14/06/1781 ž Ðuro Marija Čivić 0
59. Ruža Kedačić 28/05/1884 ž Ðuro Eva Biuklić 697
60. Luka Kopić 08/10/1780 m Ðuro Marija Stojanović 0
61. Ilija Stivaničević 31/01/1887 m Ðuro Marija Lučić 556
62. Stjepan Stojanović 20/08/1783 m Ðuro Justina Verić 0
63. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771 turuckovi
64. Mato Stivaničević 25/03/1885 m Ðuro Marija Lučić 556
65. Oliva Kopić 10/05/1781 ž Ðuro Kata Vuković 0
66. Đurđa Mišković 16/04/1884 ž Ðuro Ruža Terzić 117
67. Marija Krnić 13/01/1782 ž Ðuro Ruža Vuković 0
68. Kata Žutić 05/11/1886 ž Ðuro Martinka Vuković 293
69. Antun Knežević 05/03/1782 m Ðuro Lucija Čivić 0
70. Petronila Matić 29/05/1783 ž Ðuro Marija Gregorović 0
71. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
72. Marija Žutić 05/09/1885 ž Ðuro Martinka Vuković 293
73. Josip Ilišević 191425/02/1887 m Ðuro Đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
74. Ana Stojanović 20/08/1780 ž Ðuro Justina Verić 0
75. Marija Babić 196828/04/1885 ž Ðuro Klara Babić 490
76. Šimun Kutuzović 195124/10/1883 m Ðuro Marija Pauk 313
77. Terezija Čoašić 28/07/1887 ž Ðuro Kata Vić 0
78. Kata Katušić 196327/04/1885 ž Ðuro Manda Katušić 242
79. Terezija Katušić 15/10/1781 ž Ðuro Ana Vuković 0
80. Blaž Katušić 25/03/1887 m Ðuro Manda Katušić 242
81. Roko Knežević 15/08/1780 m Ðuro Marija Benaković 0
82. Lovro Krnić 03/01/1784 m Ðuro Ruža Vuković 0
83. Josip Pecikozić 03/04/1885 m Ðuro Marija Lukić 272
84. Ilija Knežević 18/01/1882 m Ðuro Helena Lešić 277
85. Antun Knežević 23/11/1783 m Ðuro Lucija Čivić 0
86. Mato Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
87. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
88. Valentin Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
89. Josip Gregorović 05/03/1885 m Ðuro Franca Kopić 543
90. Đuro Babić 03/09/1783 m Ðuro Kata Tomić 0
91. Ivan Gregorović 02/05/1882 m Ðuro Franca Kopić 543
92. Toma Knežević 12/03/1783 m Ðuro Sofija Vuković 0
93. Đula Stojanović 04/04/1782 ž Ðuro Ivica Katušić 0
94. Jozefa Stojanović 13/01/1782 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
95. Matijka Kedačić 15/02/1886 ž Ðuro Eva Biuklić 597
96. Đula Đaković 12/03/1783 ž Ðuro Ruža Ðaković 0
97. Lukra Matić 01/01/1781 ž Ðuro Marija Gregorović 0
98. Mato Gregorović 18/05/1886 m Ðuro Franca Gregorović 543
99. Viktoria Čobić 13/12/1780 ž Ðuro Kata Vuković 0
100. Marijan Đaković 10/12/1780 m Ðuro Ruža 0