Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
2. šimo Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata 916
3. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa 893
4. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
5. Stjepan đaković 195118/08/1898 m živko Matijka Babić 888
6. Anka Terzić 24/08/1898 ž Franjo Marija Vuković 882
7. Kata Terzić 195526/10/1892 ž Pavao Ljubica Vuković 881
8. đuro Babić 26/03/1896 m Blaž Janja Krnić 877 šimunovi
9. Tomo Babić 17/12/1893 m Jakob Marija Knežević 874 senkovi
10. Ana Babić 26/05/1892 ž Jakob Manda Knežević 874 senkovi
11. Jakob Babić 11/07/1913 m Tomo Regina 874 Senkoi
12. Janja Babić 08/11/1889 ž Ivo Stana Babić 870 pejini
13. Kata Babić 197111/11/1890 ž Josa Mara Kopić 864 šapilovi
14. đula Babić 04/02/1893 ž Joso Marija Babić 864 šapilovi
15. Mijo Babić 19/02/1888 m Josip Marija Babić 864 šapilovi
16. Marko Lešić 04/05/1895 m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
17. Lovro Stojanović 10/08/1893 m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
18. Anka Stojanović 24/05/1892 ž Fabijan Janja Lešić 861 ćaini
19. Martinka Stojanović 09/11/1896 ž Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
20. Dimitrije Verić 11/10/1912 m Jakob Karolina 856
21. Marija Verić 08/09/1893 ž Josa Amalija Bošnjak 856
22. Stjepan Verić 196502/08/1890 m Josa Amalija Bošnjak 856
23. đuro Verić 17/04/1895 m Josip Amalija Bošnjak 856
24. Matijka Verić 14/02/1892 ž Antun Luca Kopić 855 basuljevi
25. Andrija Verić 29/11/1912 m Jakob Sofija 855 basuljevi
26. Josip Verić 04/03/1892 m Josip Marija Bošnjak 854
27. Ivan Majer 03/06/1888 m Mato Franca Vuković 853
28. Antun Gregorović 13/01/1895 m Lovro Matija Lešić 841
29. Eva Gregorović 15/05/1897 ž Lovro Marija Lešić 841
30. Mijo Gregorović 28/09/1890 m Lovro Marija Lešić 841
31. Eva Gregorović 191412/04/1913 ž Adam Franca 841
32. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
33. Josip Gregorović 15/02/1886 m Šimo Martinka Kedačić 840 Bonini
34. Ana Gregorović 196016/08/1888 ž šimo Martina Kedačić 840 Bonini
35. Antonija Knežević 195810/06/1889 ž Blaž Klara Kopić 839
36. Lukra Stojšić 196026/01/1890 ž Marijan Anka Babić 835
37. Marija Stojšić 01/02/1889 ž Marijan Ana Babić 835
38. Grga Stojšić 195809/03/1893 m Marijan Ana Babić 835
39. Pavo Stojšić 198421/01/1896 m Marijan Ana Babić 835
40. Stjepan Stojšić 16/08/1892 m Ilija Marija Babić 835
41. Franca Stojšić 196613/02/1886 ž Marijan Anka Babić 835
42. Marijan Matić 06/09/1886 m Luka Franca Stivaničević 833
43. Lucija Matić 03/01/1891 ž Luka Franjka Stivaničević 833
44. Marija Matić 196707/10/1892 ž Luka Franjka Stivaničević 833
45. Manda Matić 01/06/1896 ž Luka Franca Stivaničević 833
46. Franca Stojanović 13/05/1896 ž Josip Kata Knežević 829 filini
47. Marijan Kopić 18/01/1898 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
48. Ivan Kopić 26/04/1913 m Andrija Eva 827 pranjini
49. Franjo Kopić 05/10/1894 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
50. Mato Kopić 197324/02/1896 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
51. Marijan Knežević 196428/08/1893 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
52. Manda Knežević 195312/05/1898 ž Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
53. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
54. Mato Knežević 23/02/1886 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
55. Josip Kopić 197104/03/1890 m Grga Anka Kopić 823 baninovi
56. šimo štivić 12/10/1912 m Franjo Manda 819
57. Matijka Vuković 196308/05/1896 ž Mara Vuković 817
58. Matija Vuković 14/02/1889 ž Marijan Anka Milošević 817
59. Fema Vuković 01/05/1885 ž Marijan Ana Milošević 817
60. Matija Dominkuš 195922/09/1890 ž Fabijan Ivka Jablanac 814
61. Kata štivić 195409/06/1896 ž Luka Matija Stojanović 811
62. Ruža štivić 197110/04/1891 ž Luka Matija Stojanović 811
63. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
64. Rozalija štivić 16/06/1888 ž Luka Matija Stojanović 811
65. Đuro Šneberger 28/10/1885 m Antun Ruža Mihaljević 809
66. Marija Petričević 26/01/1913 ž Dominik Jela 806
67. Bartol Vuković 22/08/1889 m Joso đurđa Stojanović 805
68. Bartol Knežević 195621/08/1886 m Ivan Bara Lešić 801 Šestini
69. Marija Babić 15/04/1882 ž Ivan Kata Kedačić 800
70. Petar Babić 27/06/1887 m Ivan Kata Kedačić 800
71. Jakob Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
72. Lovro Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
73. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
74. Marija Gregorović 26/03/1886 ž Ilija Sofa Lešić 798
75. Kata Gregorović 23/11/1887 ž Ilija Sofija Lešić 798
76. Pavo Gregorović 28/06/1898 m Ilija Sofa Lešić 798
77. Ruža Stivaničević 12/02/1892 ž Bartol Ana Babić 797
78. Tomo Kopić 12/12/1891 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
79. Mato Kopić 27/08/1893 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
80. Franca Kopić 13/06/1890 ž Marijan Marija Matić 795 Bonini
81. Kata Kopić 30/09/1898 ž Marijan Mara Lešić 795 Bonini
82. Mato Kopić 18/09/1888 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
83. Lovro Kopić 27/07/1882 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
84. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
85. Lukra Kopić 05/06/1885 ž Marijan Marija Matić 795 Bonini
86. Marko Kopić 04/04/1887 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
87. Marija Knežević 09/09/1885 ž Ivan Ruža Babić 791
88. Janja Knežević 202020/06/1896 ž Gašpar Manda čule 788
89. Antun Knežević 02/01/1898 m Gašpar Manda čule 788
90. Pavo Milošević 198003/01/1894 m Ivo Marija Knežević 785 Klecini
91. Antun Milošević 10/06/1889 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
92. Andrija Milošević 01/12/1882 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
93. Martin Milošević 01/11/1886 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
94. Marija Stivaničević 23/06/1882 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
95. Ilija Stivaničević 11/07/1885 m Bartol Anka Babić 782 Jozića
96. Kata Stivaničević 197106/11/1887 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
97. Marija Stivaničević 196310/05/1896 ž Božo đurđa Knežević 782 Jozića
98. Ivan Đaković 196216/06/1883 m Ilija Manda Karenić 779
99. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
100. Mijo Knežević 197029/09/1912 m Mijo Marija 778 Adamčićevi