Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Stjepan đaković 195118/08/1898 m živko Matijka Babić 888
2. Anka Terzić 24/08/1898 ž Franjo Marija Vuković 882
3. Kata Terzić 195526/10/1892 ž Pavao Ljubica Vuković 881
4. đuro Babić 26/03/1896 m Blaž Janja Krnić 877 šimunovi
5. Ana Babić 26/05/1892 ž Jakob Manda Knežević 874 senkovi
6. Tomo Babić 17/12/1893 m Jakob Marija Knežević 874 senkovi
7. Janja Babić 08/11/1889 ž Ivo Stana Babić 870 pejini
8. Kata Babić 197111/11/1890 ž Josa Mara Kopić 864 šapilovi
9. đula Babić 04/02/1893 ž Joso Marija Babić 864 šapilovi
10. Mijo Babić 19/02/1888 m Josip Marija Babić 864 šapilovi
11. Anka Stojanović 24/05/1892 ž Fabijan Janja Lešić 861 ćaini
12. Lovro Stojanović 10/08/1893 m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
13. Marko Lešić 04/05/1895 m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
14. Martinka Stojanović 09/11/1896 ž Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
15. Stjepan Verić 196502/08/1890 m Josa Amalija Bošnjak 856
16. Marija Verić 08/09/1893 ž Josa Amalija Bošnjak 856
17. đuro Verić 17/04/1895 m Josip Amalija Bošnjak 856
18. Matijka Verić 14/02/1892 ž Antun Luca Kopić 855 basuljevi
19. Josip Verić 04/03/1892 m Josip Marija Bošnjak 854
20. Ivan Majer 03/06/1888 m Mato Franca Vuković 853
21. Mijo Gregorović 28/09/1890 m Lovro Marija Lešić 841
22. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
23. Antun Gregorović 13/01/1895 m Lovro Matija Lešić 841
24. Eva Gregorović 15/05/1897 ž Lovro Marija Lešić 841
25. Josip Gregorović 15/02/1886 m Šimo Martinka Kedačić 840 Bonini
26. Ana Gregorović 196016/08/1888 ž šimo Martina Kedačić 840 Bonini
27. Antonija Knežević 195810/06/1889 ž Blaž Klara Kopić 839
28. Marija Stojšić 01/02/1889 ž Marijan Ana Babić 835
29. Lukra Stojšić 196026/01/1890 ž Marijan Anka Babić 835
30. Stjepan Stojšić 16/08/1892 m Ilija Marija Babić 835
31. Grga Stojšić 195809/03/1893 m Marijan Ana Babić 835
32. Pavo Stojšić 198421/01/1896 m Marijan Ana Babić 835
33. Franca Stojšić 196613/02/1886 ž Marijan Anka Babić 835
34. Marijan Matić 06/09/1886 m Luka Franca Stivaničević 833
35. Marija Matić 196707/10/1892 ž Luka Franjka Stivaničević 833
36. Manda Matić 01/06/1896 ž Luka Franca Stivaničević 833
37. Lucija Matić 03/01/1891 ž Luka Franjka Stivaničević 833
38. Franca Stojanović 13/05/1896 ž Josip Kata Knežević 829 filini
39. Franjo Kopić 05/10/1894 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
40. Mato Kopić 197324/02/1896 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
41. Marijan Kopić 18/01/1898 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
42. Marijan Knežević 196428/08/1893 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
43. Manda Knežević 195312/05/1898 ž Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
44. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
45. Mato Knežević 23/02/1886 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
46. Josip Kopić 197104/03/1890 m Grga Anka Kopić 823 baninovi
47. Matija Vuković 14/02/1889 ž Marijan Anka Milošević 817
48. Matijka Vuković 196308/05/1896 ž Mara Vuković 817
49. Fema Vuković 01/05/1885 ž Marijan Ana Milošević 817
50. Matija Dominkuš 195922/09/1890 ž Fabijan Ivka Jablanac 814
51. Ruža štivić 197110/04/1891 ž Luka Matija Stojanović 811
52. Kata štivić 195409/06/1896 ž Luka Matija Stojanović 811
53. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
54. Rozalija štivić 16/06/1888 ž Luka Matija Stojanović 811
55. Đuro Šneberger 28/10/1885 m Antun Ruža Mihaljević 809
56. Bartol Vuković 22/08/1889 m Joso đurđa Stojanović 805
57. Bartol Knežević 195621/08/1886 m Ivan Bara Lešić 801 Šestini
58. Marija Babić 15/04/1882 ž Ivan Kata Kedačić 800
59. Petar Babić 27/06/1887 m Ivan Kata Kedačić 800
60. Jakob Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
61. Lovro Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
62. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
63. Marija Gregorović 26/03/1886 ž Ilija Sofa Lešić 798
64. Kata Gregorović 23/11/1887 ž Ilija Sofija Lešić 798
65. Pavo Gregorović 28/06/1898 m Ilija Sofa Lešić 798
66. Ruža Stivaničević 12/02/1892 ž Bartol Ana Babić 797
67. Mato Kopić 18/09/1888 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
68. Franca Kopić 13/06/1890 ž Marijan Marija Matić 795 Bonini
69. Tomo Kopić 12/12/1891 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
70. Mato Kopić 27/08/1893 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
71. Kata Kopić 30/09/1898 ž Marijan Mara Lešić 795 Bonini
72. Lovro Kopić 27/07/1882 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
73. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
74. Lukra Kopić 05/06/1885 ž Marijan Marija Matić 795 Bonini
75. Marko Kopić 04/04/1887 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
76. Marija Knežević 09/09/1885 ž Ivan Ruža Babić 791
77. Janja Knežević 202020/06/1896 ž Gašpar Manda čule 788
78. Antun Knežević 02/01/1898 m Gašpar Manda čule 788
79. Antun Milošević 10/06/1889 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
80. Pavo Milošević 198003/01/1894 m Ivo Marija Knežević 785 Klecini
81. Andrija Milošević 01/12/1882 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
82. Martin Milošević 01/11/1886 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
83. Marija Stivaničević 23/06/1882 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
84. Ilija Stivaničević 11/07/1885 m Bartol Anka Babić 782 Jozića
85. Kata Stivaničević 197106/11/1887 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
86. Marija Stivaničević 196310/05/1896 ž Božo đurđa Knežević 782 Jozića
87. Ivan Đaković 196216/06/1883 m Ilija Manda Karenić 779
88. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
89. Marija đaković 01/07/1893 ž Ilija Manda Karančo 775
90. Antun đaković 13/06/1895 m Ilija Manda Karančo 775
91. Marija Babić 196607/09/1883 ž Marijan Marija Janković 773
92. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771 turuckovi
93. Antun Vuković 10/06/1887 m Ðuro Kata Krnić 771 turuckovi
94. đula Vuković 195923/04/1894 ž đuro đurđa čivić 771 turuckovi
95. Marta Vuković 27/07/1897 ž đuro đurđa čivić 771 turuckovi
96. Ruža Terzić 194631/08/1890 ž Marijan Matijka Mišković 767
97. Eva Terzić 30/06/1893 ž Marijan Matija Mišković 767
98. Marija Terzić 02/02/1895 ž Marijan Matijka Ilišević 767
99. Antun Terzić 01/06/1896 m Marijan Matijka Mišković 767
100. Marija Terzić 197505/01/1883 ž Pavo Eva Stivaničević 767