Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Antun Milošević +197009/06/1908 m Andrija Anka Vuković 932
2. Franjo Milošević +196213/04/1913 m Andrija Anka Vuković 932
3. Stjepan Milošević +191503/04/1915 m Andrija Anka Vuković 932
4. Blaž Matić +199205/02/1908 m Blaž Bara Varzić 929
5. Andrija Matić +191121/11/1910 m Blaž Bara Varzić 929
6. Luka Babić +199127/08/1911 m Đuro Marija Tokady 927
7. Andrija Dahm 12/11/1904 m Ivan Terezija Knežević 926
8. Manda Ercegovac 03/07/1904 ž Ilija Marija Džapo 924
9. Mirko Knežević +191109/01/1911 m Bartol Marija Verić 917
10. Petra Knežević +191329/06/1913 m Bartol Marija Verić 917
11. Ivo Knežević +191525/06/1915 m Bartol Marija Verić 917
12. Šimun Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata Verić 914 domini
13. Marija Kolin +198624/05/1909 ž Ivan Ivica Vuković 909
14. Franjo Kedačić +196730/09/1913 m Nikola Ruža Vuković 906
15. Fema Čivić +192919/08/1904 ž Antun Manda Knežević 903
16. Ilija Verić 13/07/1905 m Marijan Matijka Babić 902
17. Franjka Verić +198929/09/1907 ž Marijan Matijka Babić 902
18. Ivan Verić +192214/04/1909 m Marijan Matijka Babić 902
19. đula Verić +191118/04/1911 ž Marijan Matijka Babić 902
20. Kata Verić +191505/02/1913 ž Marijan Matijka Babić 902
21. Grga Verić 11/03/1899 m Josip Ljubica Bošnjak 899
22. Antun Katušić +191212/06/1904 m Mato Janja Matić 896
23. Anka Katušić 15/01/1906 ž Stanko Aga Blaženović 896
24. Anka Katušić +198511/07/1907 ž Mato Janja Matić 896
25. Đuro Katušić +190809/05/1908 m Lovro Kata Miller 896
26. Ruža Katušić +199304/06/1909 ž Lovro Kata Miller 896
27. Ivo Katušić +194908/06/1915 m Stanko Aga Blaženović 896
28. Ivan Kopić +197705/04/1899 m Adam Marija Gregorović 894
29. Matijka Stojanović +198625/10/1900 ž Franjo Eva Vuković 893
30. Andrija Stojanović +198720/11/1904 m Jakob Đurđa Stojanović 893
31. Matijka Stojanović +199414/02/1907 ž Jakob Đurđa Stojanović 893
32. Marija Stojanović 16/07/1907 ž Nikola Matijka Kedačić 893
33. Franjo Stojanović +190908/09/1909 m Jakob Đurđa Stojanović 893
34. Ivica Stojanović 12/06/1911 ž Jakob Đurđa Stojanović 893
35. Ruža Stojanović +191617/09/1911 ž Nikola Matijka Kedačić 893
36. Aga Stojanović +191408/01/1913 ž Nikola Matijka Kedačić 893
37. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa Stojanović 893
38. Stana Stojanović 13/04/1914 ž Nikola Matijka Kedačić 893
39. Aga Stojanović +195912/04/1915 ž Nikola Matijka Kedačić 892
40. Ruža Stojanović 27/05/1909 ž Ivan Matijka Kedačić 891 andrini
41. Marija Stojanović +198707/01/1911 ž Ivan Matijka Kedačić 891 andrini
42. Kata Stojanović +199207/08/1911 ž Josip Ruža Pfaff 891 andrini
43. Đuro Stojanović 23/04/1912 m Ivan Matijka Kedačić 891 andrini
44. Lovro Stojanović +198628/07/1913 m Josip Ruža Pfaff 891 andrini
45. Josip Stojanović +191414/03/1914 m Ivan Matijka Kedačić 891 andrini
46. Mijo Verić +190411/09/1900 m Josip Amalija Bošnjak 890
47. Jakob Verić +190315/07/1902 m Josip Amalija Bošnjak 890
48. Stjepan đaković +195118/08/1898 m živko Matijka Babić 888
49. Manda Đaković 29/06/1901 ž Živko Matijka Babić 888
50. Toma Đaković 18/12/1903 m Živko Matijka Babić 888
51. Mato Đaković +196423/02/1906 m Živko Matijka Babić 888
52. Marija Đaković +191030/04/1910 ž Živko Matijka Babić 888
53. Kata Đaković 31/10/1911 ž Živko Matijka Babić 888
54. Kata Đaković +191804/02/1913 ž Živko Matijka Babić 888
55. Šimun Đaković +191430/07/1914 m Živko Matijka Babić 888
56. Franca Stojanović +196221/04/1900 ž Antun Marija Petričević 887
57. Đula Stojanović 21/04/1900 ž Antun Marija Petričević 887
58. Andrija Stojanović +190313/11/1903 m Antun Marija Petričević 887
59. Ivan Stojanović +197827/01/1905 m Antun Marija Petričević 887
60. Terezija Stojanović +199626/09/1906 ž Antun Marija Petričević 887
61. Ilija Stojanović +198209/07/1908 m Antun Marija Petričević 887
62. Đuro Stojanović 10/04/1910 m Antun Marija Petričević 887
63. đula Stojanović +197808/04/1912 ž Antun Marija Petričević 887
64. Stana Kopić 01/01/1899 ž Marko Lukra Gregorović 886
65. Anka Verić +198705/06/1904 ž Tomo Terezija Babić 885
66. Marija Ilijašević 09/12/1906 ž Josip Franca Kopić 883
67. Ilija Ilijašević +199226/07/1908 m Josip Franca Kopić 883
68. Mijo Ilijašević +199302/05/1912 m Josip Franca Kopić 883
69. Anka Terzić 24/08/1898 ž Franjo Marija Vuković 882
70. Manda Terzić 18/05/1900 ž Franjo Marija Vuković 882
71. Matijka Terzić +199217/09/1902 ž Franjo Marija Vuković 882
72. Valentin Terzić +194413/02/1906 m Franjo Marija Vuković 882
73. Đuro Terzić +198824/04/1907 m Franjo Marija Vuković 882
74. Anka Terzić +198803/01/1910 ž Franjo Marija Vuković 882
75. Bara Terzić +191312/05/1912 ž Franjo Marija Vuković 882
76. Kata Terzić 20/10/1914 ž Franjo Mara Vuković 882
77. Kata Terzić +195526/10/1892 ž Pavao Ljubica Vuković 881
78. Ivan Blaževac +190916/05/1909 m Stjepan Pavka Vukovarac 881
79. Grga Gregorović 10/07/1912 m Lovro Eva Knežević 880
80. Jakob Gregorović 16/07/1914 m Lovro Eva Knežević 880
81. đuro Babić 26/03/1896 m Blaž Janja Krnić 877 šimunovi
82. Adam Babić 16/12/1906 m Mato Ivica Kopić 877 šimunovi
83. Marija Babić 10/03/1910 ž Mato Ivica Kopić 877 šimunovi
84. Stana Verić +199509/05/1906 ž Rudolfo Mara Babić 875
85. đula Verić 12/04/1912 ž Rudolfo Mara Babić 875
86. Ana Babić 26/05/1892 ž Jakob Manda Knežević 874 senkovi
87. Toma Babić 17/12/1893 m Jakob Marija Knežević 874 senkovi
88. Antun Babić +195713/06/1907 m Ivan Eva Verić 874 senkovi
89. Đuro Babić 17/04/1909 m Ivan Eva Verić 874 senkovi
90. Jakob Babić +194411/07/1913 m Tomo Regina Stojanović 874 senkovi
91. Matija Kedačić 28/08/1910 ž Luka Marija Čivić 873
92. Janja Babić 08/11/1889 ž Ivan Stana Babić 870 pejini
93. Josip štrok 05/03/1914 m Stjepan Marija Hršik 865
94. Mijo Babić 19/02/1888 m Josip Marija Babić 864 šapilovi
95. Kata Babić +197111/11/1890 ž Josip Mara Kopić 864 šapilovi
96. đula Babić 04/02/1893 ž Josip Marija Babić 864 šapilovi
97. Manda Babić +195205/06/1905 ž Šimun Terezija Čivić 864 šapilovi
98. Mato Babić +199010/02/1907 m Šimun Terezija Čivić 864 šapilovi
99. Marija Babić 21/05/1911 ž Luka Janja Tadić 864 šapilovi
100. Terezija Dominkuš 15/08/1914 ž Marko Mara Kedačić 863