Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Terezija Knežević 19/03/1772 ž Marko Petra Matić 0
2. Barbara Kedačić 14/06/1772 ž Ivan Ana Mišković 0
3. Ivan Knežević 19/06/1772 m Marijan Manda 0
4. Kata Lešić 19/06/1772 ž Adam Manda Babić 0
5. Barbara Gregorović 24/06/1772 ž Vinko Eva Matić 0
6. Ivica Stojanović 24/06/1772 ž Nikola Terezija Benaković 0
7. Petar Verić 29/06/1772 m Martin Ana Kedačić 0
8. Ilija Knežević 04/07/1772 m Antun Ana Vlaović 0
9. Marko Stivaničević 09/07/1772 m Mato Uršula Petričević 0
10. Ilija Kedačić 12/07/1772 m Luka Lucija Vuković 0
11. Sofija Matić 12/07/1772 ž Ilija Terezija Ilišević 0
12. Ilija Čivić 16/07/1772 m Bartol Ivica Kadić 0
13. Jakob Čivić 23/07/1772 m Marko Marija Stojanović 0
14. Lovro Babić 09/08/1772 m Ilija Helena Ðaković 0
15. Klara Gregorović 13/08/1772 ž Marko Manda Stivaničević 0
16. Ivan Stojanović 30/08/1772 m Božo Ruža Čivić 0
17. Manda Vlaović 30/08/1772 ž Rafael Ruža Katušić 0
18. Luka Matić 01/09/1772 m Luka Eva Čivić 0
19. Ivica Knežević 08/06/1772 ž Bernard Eva Vuković 0
20. Đuro Lešić 25/05/1772 m Mijo Marta Stojanović 0
21. Antun Katušić 17/05/1772 m Filip Kata Lešić 0
22. Josip Stojanović 19/03/1772 m Antun Matija Čivić 0
23. Sofija Stojanović 19/03/1772 ž Ivan Kata Lučić 0
24. Manda Gregorović 22/03/1772 ž Mato Ruža Vlaović 0
25. Ambrozije Knežević 30/03/1772 m Stanko Eva Ðaković 0
26. Đuro Kopić 01/04/1772 m Martin Marija Knežević 0
27. Marko Kedačić 02/04/1772 m Tadija Marija Vuković 0
28. Kata Kopić 16/04/1772 ž Karlo Marta Verić 0
29. Đuro Stivaničević 19/04/1772 m Mato Jozefa Lešić 0
30. Barbara Vuković 19/04/1772 ž Adam Ruža Čivić 0
31. Ana Krnić 20/04/1772 ž Vinko Jozefa Belokapić 0
32. Đuro Stivaničević 22/04/1772 m Jakob Manda Stojanović 0
33. Eva Lešić 26/04/1772 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
34. Manda Gregorović 30/04/1772 ž Martin Marija Barić 0
35. Marija Lešić 30/04/1772 ž Božo Manda Radaćić 0
36. Manda Krnić 03/05/1772 ž Mato Ana Stojanović 0
37. Terezija Knežević 10/05/1772 ž Antun Marija Babić 0
38. Manda Gregorović 15/05/1772 ž Aleksandar Stana Šokčević 0
39. Manda Štivić 03/09/1772 ž Adam Kata Ilišević 0
40. Đuro Verić 06/09/1772 m Ðuro Ana Ovničević 0
41. Martin Štivić 25/10/1772 m Ilija Jozefa Benaković 0
42. Eva Stojanović 25/10/1772 ž Stjepan Marta Karavidović 0
43. Marta Babić 01/11/1772 ž Petar Aga Mihić 0
44. Martin Gregorović 05/11/1772 m Josip Kata Vuković 0
45. Marija Matić 08/11/1772 ž Antun Manda Taračić 0
46. Marija Gregorović 11/11/1772 ž Lovro Marta Beriss?? 0
47. Martin Gregorović 11/11/1772 m Franjo Kata Verić 0
48. Kata Vuković 15/11/1772 ž Eposmi Lucija Gregorović 0
49. Andrija Babić 22/11/1772 m Petar Ruža Knežević 0
50. Andrija Babić 22/11/1772 m Ðuro Helena Verić 0
51. Kata Čivić 22/11/1772 ž Marijan Marta Diklić 0
52. Barbara Vuković 30/11/1772 ž Antun Manda Čivić 0
53. Barbara Stivaničević 06/12/1772 ž Marko Jozefa Uvala 0
54. Toma Gregorović 20/12/1772 m Božo Marija Stivaničević 0
55. Toma Kedačić 21/12/1772 m Martin Matija Petričević 0
56. Barbara Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
57. Stana Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
58. Šimun Gregorović 25/10/1772 m Tadija Marija Vukić 0
59. Uršula Stojanović 21/10/1772 ž Petar Ana Matuzović 0
60. Uršula Mišković 21/10/1772 ž Aleksandar Lucija Milić 0
61. Ruža Vuković 08/09/1772 ž Mato Kata Tomašević 0
62. Mijo Knežević 13/09/1772 m Gabrijel Uršula Babić 0
63. Mijo Vuković 13/09/1772 m Blaž Manda Stojanović 0
64. Đula Krnić 14/09/1772 ž Ðuro Ruža Vuković 0
65. Mato Stojanović 18/09/1772 m Vinko Marija 0
66. Mato Ilišević 21/09/1772 m Marko Manda Vuković 0
67. Mijo Krnić 25/09/1772 m Blaž Marija Čivić 0
68. Mijo Stojanović 25/09/1772 m Antun Manda Jarić 0
69. Franjo Knežević 27/09/1772 m Marko Marta Gregorović 0
70. Marta Šokčević 27/09/1772 ž Andrija Marta Bačić 0
71. Mijo Kedačić 29/09/1772 m Lovro Marija 0
72. Manda Krnić 04/10/1772 ž Dominik Aga Stojanović 0
73. Antun Đaković 06/10/1772 m Luka Manda Zemunčević 0
74. Terezija Gregorović 11/10/1772 ž Josip Manda Kovačević 0
75. Sofija Babić 18/10/1772 ž Lovro Manda Stojanović 0
76. Martin Gregorović 18/10/1772 m Ivan Aga Lučić 0
77. Lucija Vuković 18/10/1772 ž Josip Ruža Usorević 0
78. Manda Stivaničević 29/12/1772 ž Filip Ana Kedačić 0
79. Kata Kllissević 25/03/1771 ž Ðuro Kata Gregorović 0
80. Adam Lešić 04/08/1771 m Marijan Manda Čivić 0
81. Ivan Vuković 07/08/1771 ž Marijan Ruža 0
82. Bartol Stojanović 18/08/1771 m Ivan Martina Janković 0
83. Bartol Stivaničević 24/08/1771 m Damjan Marta Knežević 0
84. Rozalija Mišković 29/08/1771 ž Tadija Marta Seratlina 0
85. Jozefa Stivaničević 01/09/1771 ž Stjepan Marta Oršolić 0
86. Marijan Knežević 11/09/1771 m Mato Eva Verić 0
87. Mato Čivić 14/09/1771 m Imra Marta Kopić 0
88. Mato Lešić 14/09/1771 m Ðuro Aga Lučić 0
89. Mato Stojanović 15/09/1771 m Martin Marta Katušić 0
90. Marija Vuković 15/09/1771 ž Bartol Kata 0
91. Ruža Babić 27/09/1771 ž Ivan Anka Verić 0
92. Ana Babić 06/10/1771 ž Toma Kata Stipo 0
93. Franjo Verić 06/10/1771 m Božo Ruža Čivić 0
94. Ana Vlaović 06/10/1771 ž Mato Marija Ilišević 0
95. Marija Babić 12/10/1771 ž Mato Ruža Gregorović 0
96. Luka Terzić 13/10/1771 m Filip Ana Delić 0
97. Jakob Knežević 22/07/1771 m Antun Uršula Stojanović 0
98. Ana Babić 18/07/1771 ž Mijo Eva Kedačić 0
99. Ilija Vereć 07/07/1771 m Antun Matija Kedačić 0
100. Ana Biuklić 28/03/1771 ž Ana Manda Mikulić 0