Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Mirko Stojanović 22/03/1828 m Martin Ana Krnić 215 Đurini
2. Pola Stojanović 04/03/1828 ž Toma Aga Vuković 215 Đurini
3. Marija Stojanović 22/03/1828 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
4. Terezija Stojanović 15/10/1836 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
5. Đurđa Stojanović 11/04/1838 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
6. Stanislav Stojanović 29/09/1836 m Ivan Ruža 215 Đurini
7. Blaž Stojanović 27/03/1837 m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
8. Marija Stojanović 22/03/1834 ž Martin Dominika Krnić 215 Đurini
9. Franca Stojanović 15/08/1831 ž Martin Ana Kopić 215 Đurini
10. Andrija Stojanović 16/11/1830 m Toma Aga Vuković 215 Đurini
11. Mato Stojanović 19/09/1841 m Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
12. Petra Stojanović 30/05/1845 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
13. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
14. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
15. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
16. Marija Stojanović 31/08/1857 ž Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
17. Franjo Stojanović 01/10/1861 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
18. Eva Stojanović 07/06/1868 ž Mato Marija Ilišević 215 Đurini
19. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
20. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
21. Nikola Stojanović 02/09/1886 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
22. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
23. Marija Stojanović 21/08/1886 ž Ðuro Luca Stojanović 215 Đurini
24. Mijo Knežević 30/09/1882 m Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
25. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
26. Marijan Knežević 11/01/1855 ž Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
27. Šimo Knežević 04/01/1853 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
28. Mato Knežević 20/09/1857 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
29. Kata Knežević 03/06/1857 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
30. Barbara Knežević 05/11/1828 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
31. Ruža Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
32. Klara Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
33. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
34. Jakob Knežević 01/05/1847 m Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
35. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
36. Marijan Knežević 29/01/1844 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
37. Žaverije Knežević 01/11/1837 m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
38. Antun Knežević 17/01/1837 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
39. Nikola Knežević 06/12/1834 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
40. Sofija Knežević 11/04/1880 ž Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
41. Ivan Knežević 27/05/1878 m Stanko Mara Kolarić 101 Đurasini
42. Andrija Knežević 16/11/1874 m Šimun Kata Katušić 101 Đurasini
43. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
44. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
45. Franjo Knežević 11/04/1864 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
46. Martin Knežević 11/11/1865 m Franjo Franca Šokčević 101 Đurasini
47. Lukra Knežević 21/08/1864 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
48. Petar Knežević 22/05/1863 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
49. Stanko Knežević 14/09/1866 m Stanko Franca Kolarević 101 Đurasini
50. Ivan Knežević 13/02/1860 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
51. Bartol Knežević 20/08/1860 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
52. Augustin Verić 28/08/1862 m Žaverije Bara Kopić 171 Zurkini
53. Manda Verić 22/07/1862 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
54. Matija Verić 14/09/1866 ž Mato Marija Knežević 171 Zurkini
55. Đuro Verić 20/03/1864 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
56. Stjepan Verić 27/12/1863 m Petar Kata Knežević 171 Zurkini
57. Stjepan Verić 27/12/1866 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
58. Matija Verić 14/02/1869 ž Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
59. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
60. Filip Verić 29/04/1864 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
61. Valentin Verić 14/02/1869 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
62. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matija 171 Zurkini
63. Šimun Verić 15/10/1847 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
64. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
65. Adam Verić 14/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
66. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
67. Marijan Verić 30/10/1882 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
68. Marija Verić 30/03/1827 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
69. Mato Verić 17/09/1829 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
70. Barbara Verić 28/01/1828 ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
71. Mijo Verić 05/09/1857 m Mato Marica Knežević 171 Zurkini
72. Franca Verić 02/03/1858 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
73. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Barbara Stivaničević 171 Zurkini
74. Đuro Verić 21/03/1853 m Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
75. Franca Verić 23/12/1852 ž Mato Mara Knežević 171 Zurkini
76. Mara Verić 24/10/1852 ž Petar Kata Knežević 171 Zurkini
77. Barbara Verić 19/08/1855 ž Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
78. Marija Verić 22/04/1881 ž Toma Janja Kopić 171 Zurkini
79. Stjepan Verić 09/12/1871 m nezakonito Marija Verić 171 Zurkini
80. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
81. Luka Verić 06/10/1838 m Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
82. Barbara Verić 20/11/1832 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
83. Marija Verić 05/02/1838 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
84. Eva Verić 19/12/1830 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
85. Janja Verić 26/04/1833 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
86. Mato Kopić 18/12/1830 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
87. Franjo Kopić 03/10/1828 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
88. Ilija Kopić 01/07/1860 m Franjo Marija Vuković 181 Župarini
89. Jakob Kopić 24/07/1866 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
90. Franca Kopić 04/10/1868 ž Josip Terezija Knežević 381 Župarini
91. Franjica Kopić 26/01/1883 ž Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
92. Mato Kopić 10/02/1886 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
93. Šimun Kopić 21/10/1845 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
94. Josip Kopić 04/03/1844 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
95. Ana Kopić 06/06/1842 ž Marko Anka Vuković 181 Župarini
96. Ilija Kopić 01/01/1881 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
97. Josip Kopić 13/03/1881 m nezakonito Stana Kopić 381 Župarini
98. Emilija Šadek 21/08/1873 ž Stjepan Terezija Gregorović 381 Župarini
99. Blaž Kopić 25/03/1875 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
100. Šimo Kopić 27/10/1850 m Franjo Mara Vuković 181 Župarini