Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Terezija Stojanović 15/10/1836 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
2. Stanislav Stojanović 29/09/1836 m Ivan Ruža 215 Đurini
3. Pola Stojanović 04/03/1828 ž Toma Aga Vuković 215 Đurini
4. Đurđa Stojanović 11/04/1838 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
5. Andrija Stojanović 16/11/1830 m Toma Aga Vuković 215 Đurini
6. Blaž Stojanović 27/03/1837 m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
7. Marija Stojanović 22/03/1834 ž Martin Dominika Krnić 215 Đurini
8. Mirko Stojanović 22/03/1828 m Martin Ana Krnić 215 Đurini
9. Marija Stojanović 22/03/1828 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
10. Franca Stojanović 15/08/1831 ž Martin Ana Kopić 215 Đurini
11. Mato Stojanović 19/09/1841 m Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
12. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
13. Petra Stojanović 30/05/1845 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
14. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
15. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
16. Marija Stojanović 31/08/1857 ž Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
17. Franjo Stojanović 01/10/1861 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
18. Eva Stojanović 07/06/1868 ž Mato Marija Ilišević 215 Đurini
19. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
20. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
21. Nikola Stojanović 02/09/1886 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
22. Gašpar Stojanović 05/01/1894 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
23. Marija Stojanović 195721/08/1886 ž Ðuro Luca Stojanović 215 Đurini
24. Imra Stojanović 01/11/1891 m đuro Luca Stojanović 215 Đurini
25. Antun Stojanović 05/01/1894 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
26. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
27. Blaž Stojanović 197809/03/1894 m đuro Luca Stojanović 215 Đurini
28. Kata Stojanović 08/05/1897 ž Franjo Eva Vuković 215 Đurini
29. Ivo Stojanović 14/06/1891 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
30. Ana Stojanović 04/03/1890 ž Franjo Eva Vuković 215 Đurini
31. Mijo Knežević 30/09/1882 m Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
32. Klara Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
33. Nikola Knežević 06/12/1834 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
34. Ruža Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
35. Barbara Knežević 05/11/1828 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
36. Antun Knežević 17/01/1837 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
37. Žaverije Knežević 01/11/1837 m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
38. Sofija Knežević 195711/04/1880 ž Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
39. Ivan Knežević 27/05/1878 m Stanko Mara Kolarić 101 Đurasini
40. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
41. Martin Knežević 11/11/1865 m Franjo Franca Šokčević 101 Đurasini
42. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
43. Lukra Knežević 21/08/1864 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
44. Franjo Knežević 11/04/1864 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
45. Andrija Knežević 16/11/1874 m Šimun Kata Katušić 101 Đurasini
46. Bartol Knežević 20/08/1860 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
47. Stanko Knežević 14/09/1866 m Stanko Franca Kolarević 101 Đurasini
48. Ivan Knežević 13/02/1860 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
49. Petar Knežević 22/05/1863 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
50. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
51. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
52. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
53. Mato Knežević 20/09/1857 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
54. Kata Knežević 03/06/1857 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
55. Marijan Knežević 29/01/1844 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
56. Marijan Knežević 11/01/1855 ž Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
57. Jakob Knežević 01/05/1847 m Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
58. Šimo Knežević 04/01/1853 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
59. Đuro Verić 21/03/1853 m Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
60. Franca Verić 02/03/1858 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
61. Šimun Verić 15/10/1847 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
62. Mara Verić 24/10/1852 ž Petar Kata Knežević 171 Zurkini
63. Mijo Verić 05/09/1857 m Mato Marica Knežević 171 Zurkini
64. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matija 171 Zurkini
65. Franca Verić 23/12/1852 ž Mato Mara Knežević 171 Zurkini
66. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Barbara Stivaničević 171 Zurkini
67. Barbara Verić 19/08/1855 ž Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
68. Marijan Verić 191430/10/1882 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
69. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
70. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
71. Adam Verić 197014/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
72. Matija Verić 14/02/1869 ž Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
73. Stjepan Verić 27/12/1866 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
74. Filip Verić 29/04/1864 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
75. Matija Verić 14/09/1866 ž Mato Marija Knežević 171 Zurkini
76. Marija Verić 196222/04/1881 ž Toma Janja Kopić 171 Zurkini
77. Valentin Verić 14/02/1869 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
78. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
79. Stjepan Verić 09/12/1871 m Nezakonito Marija Verić 171 Zurkini
80. Stjepan Verić 27/12/1863 m Petar Kata Knežević 171 Zurkini
81. Augustin Verić 28/08/1862 m Žaverije Bara Kopić 171 Zurkini
82. Manda Verić 22/07/1862 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
83. Đuro Verić 20/03/1864 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
84. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
85. Barbara Verić 28/01/1828 ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
86. Luka Verić 06/10/1838 m Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
87. Barbara Verić 20/11/1832 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
88. Marija Verić 05/02/1838 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
89. Marija Verić 30/03/1827 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
90. Mato Verić 17/09/1829 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
91. Janja Verić 26/04/1833 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
92. Eva Verić 19/12/1830 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
93. Franjo Kopić 03/10/1828 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
94. Mato Kopić 18/12/1830 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
95. Ana Kopić 06/06/1842 ž Marko Anka Vuković 181 Župarini
96. Šimun Kopić 21/10/1845 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
97. Stana Kopić 18/05/1853 ž Marko Stošija Vuković 181 Župarini
98. Šimo Kopić 27/10/1850 m Franjo Mara Vuković 181 Župarini
99. Franjka Kopić 06/03/1854 ž Antun Manda Gregorovića 181 Župarini
100. Josip Kopić 04/03/1844 m Marko Anka Vuković 181 Župarini