Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Stanislav Stojanović 29/09/1836 m Ivan Ruža 215 Đurini
2. Andrija Stojanović 16/11/1830 m Tomo Aga Vuković 215 Đurini
3. Terezija Stojanović 15/10/1836 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
4. Mato Stojanović 19/09/1841 m Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
5. Đurđa Stojanović 11/04/1838 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
6. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
7. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
8. Franjo Stojanović 01/10/1861 m Blaž Jozija Stojanović 215 Đurini
9. Franca Stojanović 15/08/1831 ž Martin Ana Kopić 215 Đurini
10. Marija Stojanović 22/03/1834 ž Martin Dominika Krnić 215 Đurini
11. Eva Stojanović 07/06/1868 ž Mato Marija Ilišević 215 Đurini
12. Mirko Stojanović 22/03/1828 m Martin Ana Krnić 215 Đurini
13. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozija Stojanović 215 Đurini
14. Petra Stojanović 30/05/1845 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
15. Pola Stojanović 04/03/1828 ž Tomo Aga Vuković 215 Đurini
16. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
17. Blaž Stojanović 27/03/1837 m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
18. Marija Stojanović 22/03/1828 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
19. Marija Stojanović 31/08/1857 ž Blaž Jozija Stojanović 215 Đurini
20. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
21. Ivo Stojanović 14/06/1891 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
22. Antun Stojanović 05/01/1894 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
23. Gašpar Stojanović 05/01/1894 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
24. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
25. Kata Stojanović 08/05/1897 ž Franjo Eva Vuković 215 Đurini
26. Marija Stojanović +195721/08/1886 ž Ðuro Lucija Stojanović 215 Đurini
27. Ana Stojanović 04/03/1890 ž Franjo Eva Vuković 215 Đurini
28. Imra Stojanović 01/11/1891 m Đuro Lucija Stojanović 215 Đurini
29. Nikola Stojanović 02/09/1886 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
30. Blaž Stojanović +197809/03/1894 m Đuro Lucija Stojanović 215 Đurini
31. Mijo Knežević 30/09/1882 m Šimun Kata Katušić 101 Đurasini
32. Ivan Knežević 27/05/1878 m Stanko Mara Kolarić 101 Đurasini
33. Sofija Knežević +195711/04/1880 ž Šimun Kata Katušić 101 Đurasini
34. Petar Knežević 22/05/1863 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
35. Ruža Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
36. Nikola Knežević 06/12/1834 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
37. Šimun Knežević 04/01/1853 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
38. Bara Knežević 05/11/1828 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
39. Kata Knežević 03/06/1857 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
40. Ivan Knežević 13/02/1860 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
41. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
42. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
43. Mato Knežević 20/09/1857 m Žaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
44. Bartol Knežević 20/08/1860 m Žaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
45. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
46. Marijan Knežević 11/01/1855 m Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
47. Andrija Knežević 16/11/1874 m Šimun Kata Katušić 101 Đurasini
48. Klara Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
49. Žaverije Knežević 01/11/1837 m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
50. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
51. Martin Knežević 11/11/1865 m Franjo Franca Šokčević 101 Đurasini
52. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
53. Antun Knežević 17/01/1837 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
54. Jakob Knežević 01/05/1847 m Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
55. Lukra Knežević 21/08/1864 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
56. Stanko Knežević 14/09/1866 m Stanko Franca Kolarević 101 Đurasini
57. Marijan Knežević 29/01/1844 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
58. Franjo Knežević 11/04/1864 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
59. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matijka 171 Zurkini
60. Stjepan Verić 27/12/1866 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
61. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
62. Matija Verić 14/09/1866 ž Mato Marija Knežević 171 Zurkini
63. Manda Verić 22/07/1862 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
64. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
65. Bara Verić 20/11/1832 ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
66. Franca Verić 02/03/1858 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
67. Mijo Verić 05/09/1857 m Mato Marica Knežević 171 Zurkini
68. Janja Verić 26/04/1833 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
69. Marijan Verić 27/01/1828 m Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
70. Marija Verić 30/03/1827 ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
71. Bara Verić 28/01/1828 ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
72. Luka Verić 06/10/1838 m Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
73. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
74. FranjoŽaverije Verić 15/10/1840 m Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
75. Marija Verić 05/02/1838 ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
76. Đuro Verić 21/03/1853 m Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
77. Valentin Verić 14/02/1869 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
78. Matija Verić 14/02/1869 ž Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
79. Eva Verić 19/12/1830 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
80. Franca Verić 23/12/1852 ž Mato Mara Knežević 171 Zurkini
81. Mara Verić 24/10/1852 ž Petar Kata Knežević 171 Zurkini
82. Filip Verić 29/04/1864 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
83. Đuro Verić 20/03/1864 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
84. Augustin Verić 28/08/1862 m Žaverije Bara Kopić 171 Zurkini
85. Mato Verić 17/09/1829 m Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
86. Bara Verić 19/08/1855 ž Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
87. Stjepan Verić 27/12/1863 m Petar Kata Knežević 171 Zurkini
88. Stjepan Verić 09/12/1871 m Nezakonito Marija Verić 171 Zurkini
89. Šimun Verić 15/10/1847 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
90. Petar Verić +190312/06/1903 m Mato Manda Mišković 540 Zurkini
91. Marija Verić +197131/08/1904 ž Mato Manda Mišković 540 Zurkini
92. Lovro Verić +195606/08/1908 m Adam Marija Matić 171 Zurkini
93. Anka Verić +191717/07/1908 ž Marijan Aga Delić 171 Zurkini
94. Adam Verić +197014/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
95. Ivan Verić +195322/06/1903 m Marijan Aga Delić 171 Zurkini
96. Lukra Verić 15/01/1906 ž Mato Manda Mišković 540 Zurkini
97. Matijka Verić +191811/02/1914 ž Josip Marija Mišković 540 Zurkini
98. Pavao Verić +196211/01/1908 m Mato Manda Mišković 540 Zurkini
99. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
100. Adam Verić 30/01/1885 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini