Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Marija Žutić 05/09/1885 ž Ðuro Martinka Vuković 293
2. Kata Žutić 05/11/1886 ž Ðuro Martinka Vuković 293
3. Franca Žutić 09/08/1887 ž Ivan Martina Vuković 293
4. Franjka žutić 28/07/1889 ž đuro Martina Vuković 293
5. đurđa žutić 05/04/1896 ž đuro Martinka Vuković 293
6. Viktor Žorže 16/11/1881 m Daniel Kata Brištovac 0
7. Andrija Žaverije 13/11/1823 m Franjo Pola Vuković 0
8. Frola Žagar 04/05/1858 m Nezakonito Ruža Žagar 8
9. Jozef Zilagy 13/03/1865 m Stefan Marija Erdelji 253 Marinovi
10. Martin Zeshić 09/11/1822 m Josip Ana Gregorović 0
11. Đuro Zečević 24/04/1858 m Pavo Bara Knežević 70
12. Lovro Wugić 30/07/1815 m Albert Lucija Stivaničević 0
13. đuro Wolf 16/06/1896 m Eva Wolf 0
14. Đuro Werban 09/03/1823 m Martin Matija Kerpan 0
15. Ernest Watz 11/01/1886 m Edmund Josipa Rozanović 426
16. Mato Watz 13/02/1887 m Eduard Josipa Rozanović 426
17. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
18. đuro Vurdelja 24/04/1895 m Nikola Regina Eckharst 0
19. Milko Vurdelja 27/09/1896 m Nikola Regina Eckharst 0
20. Terezija Vuković 20/08/1780 ž Ivan Marija Gregorović 0
21. Martin Vuković 24/08/1780 m Božo Magdalena Čivić 0
22. Kola Vuković 27/08/1780 ž Petar Petronila Knežević 0
23. Mato Vuković 21/09/1780 m Marijan Marija Stojanović 0
24. Sofia Vuković 11/10/1780 ž Antun Kata Kokanović 0
25. Elizabeta Vuković 19/11/1780 ž Ivan Brigita Štivić 0
26. Viktoria Vuković 21/11/1780 ž Mato Matija Kokanović 0
27. Nikola Vuković 30/11/1780 m Martin Marija Šokčević 0
28. Toma Vuković 08/12/1780 m Mato Ana Knežević 0
29. Ivan Vuković 08/12/1780 m Josip Kata Knežević 0
30. Marijan Vuković 13/01/1781 m Vinko Uršula Vuksanović 0
31. Vinko Vuković 20/01/1781 m Antun Liza 0
32. Mato Vuković 17/02/1781 m Božo Pavka Taranić 0
33. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
34. Đula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živković 0
35. Marta Vuković 31/05/1781 ž Ernest Lucija Gregorović 0
36. Oliva Vuković 07/06/1781 ž Mato Barbara Vuković 0
37. Martina Vuković 25/10/1781 ž Augustin Magdalena Čivić 0
38. Karlo Vuković 28/10/1781 m Marko Lucija Lešić 0
39. Barbara Vuković 08/11/1781 ž Marijan Uršula Gregorović 0
40. Andrija Vuković 18/11/1781 m Aleksa Ruža Csnscheovich 0
41. Nikola Vuković 26/11/1781 m Masloie Ana Knežević 0
42. Eva Vuković 23/12/1781 ž Šimun Ivica Babić 0
43. Eva Vuković 24/12/1781 ž Josip Aga Čivić 0
44. Marija Vuković 06/01/1782 ž Petar Petronila Matić 0
45. Marija Vuković 16/01/1782 ž Luka Franca Verić 0
46. Marija Vuković 03/02/1782 ž Božo Lucija Kopić 0
47. Joakim Vuković 14/03/1782 m Adam Aga 0
48. Marko Vuković 29/03/1782 m Ivan Barbara Kopić 0
49. Ruža Vuković 01/04/1782 ž Marko Kata Čivić 0
50. Jakob Vuković 17/07/1782 m Antun Marija 0
51. Ruža Vuković 18/07/1782 ž Mato Magdalena Ilišević 0
52. Sofia Vuković 28/07/1782 m Antun Helena Lešić 0
53. Magdalena Vuković 04/08/1782 ž Petar Kola Lešić 0
54. Ana Vuković 27/08/1782 ž Vinko Uršula Vuksanović 0
55. Kuzma Vuković 01/09/1782 m Mato Lucija Lešić 0
56. Mato Vuković 22/09/1782 m Ivan Marija Knežević 0
57. Txeda Vuković 23/09/1782 ž Ilija Veronika Jarić 0
58. Terezija Vuković 20/10/1782 ž Marijan Marija Stojanović 0
59. Ana Vuković 27/10/1782 ž Antun Marta Babić 0
60. Kola Vuković 28/10/1782 ž Ilija Magdalena Obterkić 0
61. Marko Vuković 06/11/1782 m Božo Marta Čivić 0
62. Nikola Vuković 21/11/1782 m David Barbara Stojanović 0
63. Valentin Vuković 10/02/1783 m Josip Kata Knežević 0
64. Đuro Vuković 09/03/1783 m Antun Liza 0
65. Jozefa Vuković 16/03/1783 ž Marijan Uršula Gregorović 0
66. Marko Vuković 01/04/1783 m Martin Kata Živković 0
67. Magdalena Vuković 19/04/1783 ž Lovro Kata Lešić 0
68. Mijo Vuković 08/05/1783 m Josip Uršula Kopić 0
69. Marija Vuković 11/05/1783 ž Ivan Brigita 0
70. Barbara Vuković 22/05/1783 ž Šimun Marija Gregorović 0
71. Marija Vuković 29/05/1783 ž Božo Magdalena Čivić 0
72. Marko Vuković 31/08/1783 m Šimun Ivica Babić 0
73. Martin Vuković 14/09/1783 m Mijo Magdalena Ćosić 0
74. Ladislav Vuković 10/11/1783 m Ilija Jozefa Petričević 0
75. Valentin Vuković 20/11/1783 m Martin Magdalena Čivić 0
76. Andrija Vuković 21/11/1783 m Ivan Barbara Kopić 0
77. Valentin Vuković 22/11/1783 m Mato Matija Kokanović 0
78. Kata Vuković 14/03/1784 ž Antun Kata Šimić 0
79. Margareta Vuković 23/05/1774 ž Mato Kata Stojanović 0
80. Antun Vuković 26/05/1774 m Lovro Kata Lešić 0
81. Ivan Vuković 29/04/1773 m Blaž Aga Verić 0
82. Ivan Vuković 10/07/1774 m Petar Kola Lešić 0
83. Matijka Vuković 197619/02/1888 ž Gabra Marija štivić 199 Davidovi
84. Josip Vuković 197018/03/1888 m Mato đula Knežević 128
85. Jakob Vuković 197728/04/1888 m Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
86. Matija Vuković 09/02/1889 ž Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
87. Matija Vuković 13/02/1889 ž Silvester Marija Bačić 567
88. Matija Vuković 14/02/1889 ž Marijan Anka Milošević 817
89. Antun Vuković 196513/06/1889 m Adalbert Marija 0
90. Kata Vuković 05/08/1889 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
91. Bartol Vuković 22/08/1889 m Joso đurđa Stojanović 805
92. Martina Vuković 197423/02/1890 ž Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
93. Marta Vuković 28/03/1890 ž Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
94. đuro Vuković 21/04/1890 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
95. Ana Vuković 27/05/1890 ž Gabro Marija štivić 192
96. Antun Vuković 196809/06/1890 m Mijo Matija Petričević 133 Grgičini
97. Lovro Vuković 01/08/1890 m Mato Franca Lešić 253 Marinovi
98. Ilija Vuković 05/09/1890 m Mato đula Knežević 128
99. Eva Vuković 196214/12/1890 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
100. đuro Vuković 194704/04/1891 m Ivo Stana Vuković 19 Marčićevi