Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Marija Žutić 05/09/1885 ž Ðuro Martinka Vuković 293
2. Kata Žutić 05/11/1886 ž Ðuro Martinka Vuković 293
3. Franca Žutić 09/08/1887 ž Ivan Martina Vuković 293
4. Franjka žutić 28/07/1889 ž Đuro Martina Vuković 293
5. đurđa žutić 05/04/1896 ž Đuro Martinka Vuković 293
6. Josip Žutić +196818/03/1901 m Jovan Martinka Vuković 376
7. Marija Žutić +190329/05/1901 ž Đuro Martinka Vuković 293
8. Manda Žutić +191010/01/1904 ž Đuro Martinka Vuković 293
9. đurđa Žutić +198516/07/1906 ž Đuro Martinka Vuković 293
10. Viktor Žorže 16/11/1881 m Danijel Kata Brištovac 0
11. Andrija Žaverije 13/11/1823 m Franjo Pola Vuković 0
12. Toma žanija 20/12/1904 m Antun Stana Brajković 0
13. Frola Žagar 04/05/1858 m Nezakonito Ruža Žagar 8
14. Martin Zoljić 07/11/1913 m Nikola Mara Čivić 0
15. Jozef Zilagy 13/03/1865 m Stjepan Marija Erdelji 253 Marinovi
16. Martin Zeshić 09/11/1822 m Josip Ana Gregorović 0
17. Đuro Zečević 24/04/1858 m Pavao Bara Knežević 70
18. Lovro Wugić 30/07/1815 m Adalbert Lucija Stivaničević 0
19. đuro Wolf 16/06/1896 m Eva Wolf 0
20. Đuro Werban 09/03/1823 m Martin Matijka Kerpan 0
21. Ernest Watz 11/01/1886 m Edmund Josipa Rozanović 426
22. Mato Watz 13/02/1887 m Eduard Josipa Rozanović 426
23. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
24. Ivan Watz +192017/08/1914 m Mato Viktorija Katušić 857
25. đuro Vurdelja 24/04/1895 m Nikola Regina Eckharst 0
26. Milko Vurdelja 27/09/1896 m Nikola Regina Eckharst 0
27. Nikola Vurdelja 17/12/1899 m Nikola Regina Erkhardt
28. Lukra Vuković 14/06/1862 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
29. Ladislav Vuković 27/06/1862 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
30. Lukra Vuković 31/07/1862 ž Ivan Delfa Stojšić 202
31. Roko Vuković 05/08/1862 m Ðuro Eva Čivić 345
32. Mato Vuković 30/08/1862 m Pavao Aga Vuković 127 Lazini
33. Bara Vuković 01/12/1862 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
34. Nikola Vuković 05/12/1862 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
35. Toma Vuković 20/12/1862 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
36. Marija Vuković 25/01/1863 ž Žaverije Manda Kedačić 369
37. Marija Vuković 02/02/1863 ž Mato Kata Pavičić 188
38. Mato Vuković 23/02/1863 m Stjepan Marija Tomanović 253 Marinovi
39. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
40. Franca Vuković 24/03/1863 ž Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
41. Marija Vuković 12/05/1863 ž Luka Marija Kadić 110
42. Petar Vuković 28/06/1863 m Marijan Kata Kopić 311 Petrovi
43. Ilija Vuković 16/07/1863 m Lovro Aga Mušić 128
44. Manda Vuković 03/09/1863 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
45. Marija Vuković 10/09/1863 ž Antun Đula Vuković 110
46. Franjo Vuković 23/09/1863 m Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
47. Franca Vuković 26/10/1863 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
48. Šimun Vuković 28/10/1863 m Valentin Matijka Vuković 111 Bubanovi
49. Martinka Vuković 16/11/1863 ž Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
50. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
51. Marija Vuković 08/12/1863 ž Franjo Bara Čivić 199 Davidovi
52. Blaž Vuković 25/01/1864 m Šimun Đula Vuković 136
53. Pavao Vuković 01/03/1864 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
54. Lukra Vuković 08/05/1864 ž Mato Kata Pavičić 188
55. Martinka Vuković 11/05/1864 ž Ðuro Eva Čivić 345
56. Eva Vuković 13/05/1864 ž Tomo Antonija Mišković 130 Kurjačini
57. Ivan Vuković 17/05/1864 m Ivan Matijka Kopić 133 Grgičini
58. Ruža Vuković 09/06/1864 ž Šimun Ana Kocić 17
59. Kata Vuković 19/06/1864 ž Mijo Stana Kopić 254
60. Antun Vuković 27/06/1864 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
61. Ivan Vuković 26/08/1864 m Antun Kata Štivić 115
62. Toma Vuković 11/12/1864 m Josip Bara Vuković 255
63. Valentin Vuković 08/02/1865 m Ilija Marija Vuković 110
64. Lukra Vuković 10/02/1865 ž Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
65. Gregor Vuković 07/03/1865 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
66. Marija Vuković 28/03/1865 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
67. Ruža Vuković 29/03/1865 ž Josip Marija Galović 10 Klecini
68. Ivan Vuković 04/04/1865 m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
69. Đuro Vuković 20/04/1865 m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
70. Valentin Vuković 13/05/1865 m Josip Đurđa Stojanović 128
71. Pavao Vuković 20/05/1865 m Marijan Kata Petričević 134
72. Stana Vuković 14/06/1865 ž Pavao Aga Vuković 127 Lazini
73. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
74. Pavao Vuković 26/06/1865 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
75. Pavao Vuković 30/06/1865 m Ðuro Antonija Gregorović 19 Marčićevi
76. Ilija Vuković 16/07/1865 m Andrija Stana Kovačević 126 Srčikini
77. Lucija Vuković 30/07/1865 ž Stanko Pola Vuković 112
78. Matija Vuković 30/08/1865 ž Antun Kata Stojanović 255
79. Franjo Vuković 11/09/1865 m Adam Aga Petričević 0
80. Mijo Vuković 24/09/1865 m Ivan Matijka Kopić 133 Grgičini
81. Luka Vuković 12/10/1865 m Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
82. Franjo Vuković 13/10/1865 m Ilija Marta Gregorović 188
83. Kata Vuković 12/11/1865 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
84. Adam Vuković 22/12/1865 m Ðuro Eva Petričević 10 Klecini
85. Ana Vuković 09/02/1866 ž Blaž Lucija Vuković 112
86. Matija Vuković 22/02/1866 ž Mijo Franca Stojanović 257
87. Gabra Vuković 17/03/1866 m Ivan Delfa Stojšić 202
88. Đurđa Vuković 17/04/1866 ž Stjepan Marija Varzić 253 Marinovi
89. Ilija Vuković 05/07/1866 m Franjo Bara Čivić 199 Davidovi
90. Ilija Vuković 13/07/1866 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
91. Franjo Vuković 05/10/1866 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
92. Terezija Vuković 07/10/1866 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
93. Kata Vuković 21/10/1866 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
94. Eva Vuković 23/12/1866 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
95. Ivica Vuković 26/12/1866 ž Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
96. Antun Vuković 07/01/1867 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
97. Blaž Vuković 01/02/1867 m Ðuro Eva Vuković 345
98. Stana Vuković 02/03/1867 ž Tomo Terezija Vuković 110
99. Marija Vuković 03/03/1867 ž Marijan Ruža Knežević 188
100. Marija Vuković 06/03/1867 ž Josip Bara Vuković 255