Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
2. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
3. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
4. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
5. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
6. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
7. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
8. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
9. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
10. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
11. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
12. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
13. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eva 192
14. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eva 127 Lazini
15. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
16. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
17. Božo 28/06/1781 m Kata 0
18. Marija Lešić 197028/01/1877 ž Lovro 403
19. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
20. Terezija Krnić 191315/10/1912 ž Josip Marija 364 marušini
21. Josip Čivić 13/03/1913 m Tomo Marija 319
22. Ilija Gregorović 23/03/1913 m Antun Anka 43 Matini
23. Marija Čivić 12/03/1913 ž Imra Matijka 223 Blaževi
24. Eva Gregorović 191412/04/1913 ž Adam Franca 841
25. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
26. Stana Štivić 15/04/1913 ž Marijan Marija 280
27. Manda Kopić 13/04/1913 ž Pavo Kata 327
28. Manda Knežević 22/04/1913 ž Luka Marija 604 Stankovi
29. Ivan Kopić 26/04/1913 m Andrija Eva 827 pranjini
30. Jakob Čivić 28/04/1913 m Pavo Petra 621 Puzini
31. Marija Vuković 01/05/1913 ž Mijo Kata 614
32. Franjka Lešić 19/03/1913 ž Andrija Pola 695 Ružića
33. Marija Knežević 19/02/1913 ž Matijka 0 Belovi
34. Mato Vuković 16/02/1913 m Valeta Ruža 570
35. Ruža Mišković 11/11/1912 ž Mato Lucija 118
36. Marija Knežević 14/11/1912 ž Josip Manda 305
37. Kata Knežević 17/11/1912 ž Mato Matijka 732
38. Andrija Katušić 20/11/1912 m Lovro Marija 490
39. Kata Čivić 22/11/1912 ž Martin Marija 124
40. Andrija Verić 29/11/1912 m Jakob Sofija 855 basuljevi
41. Franjka Verić 10/12/1912 ž Mato Kata 536
42. Stjepan Krnić 31/12/1912 m Ivan Kata 146 Vinkovi
43. Matijka Stojanović 24/01/1913 ž Mijo Reza 142 Domini
44. Marija Petričević 26/01/1913 ž Dominik Jela 806
45. Ivan Stivaničević 04/02/1913 m Jakob Kata 47 Anđini
46. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana 311 Petrovi
47. Antun Čivić 13/05/1913 m Vinko Marija 653
48. Lovro Babić 16/07/1913 m Mijo Eva 576
49. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa 893
50. Petar Babić 191317/07/1913 m Ivan Đula 691 Markovi
51. Anka Petričević 27/07/1913 ž Mato Franca 396 Nedini
52. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
53. Matijka Gregorović 30/07/1913 ž Stjepan Matija 40 Pejini
54. Hermina Kalmar 01/08/1913 ž Josip Liza
55. Klara Stojanović 04/08/1913 ž Đuro Marija 155 Vidakovi
56. Mato Đaković 15/08/1913 m Andrija Eva 64 Lukića
57. Matijka Šokčević 15/08/1913 ž Ivan Mara 300
58. Kata Knežević 19/08/1913 ž Marijan Bara 245
59. Stjepan Vuković 14/07/1913 m Imra Manda 116 Ludovikovi
60. Ilija Đaković 08/07/1913 m Valeta Kata 359
61. Žaverije Stojanović 191303/07/1913 m Ivan Marija 129 Andrijaševi
62. Mato Lešić 191617/05/1913 m Šimo Manda 402
63. Ivan Babić 20/05/1913 m Ivan Aga 593 Maričini
64. Pavo Gregorović 26/05/1913 m Jakob Marija 246
65. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda 610
66. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra 68 Joseilina
67. Antun Kopić 09/06/1913 m Ivan Kata 609 Pulini
68. Lovro Babić 15/06/1913 m Andrija Ruža 398 Šumarovi
69. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
70. Ilija Stojanović 26/06/1913 m Tomo Marija 677 Pavini
71. Eva Stojanović 29/06/1913 ž Alda Mara 472
72. Ivan Vuković 01/07/1913 m Antun Franca 554
73. Ivan Vuković 28/08/1913 m Ilija Marija 133 Grgičini
74. Dimitrije Verić 11/10/1912 m Jakob Karolina 856
75. šimo štivić 12/10/1912 m Franjo Manda 819
76. Jakob Babić 11/07/1913 m Tomo Regina 874 Senkoi
77. Mato Vuković 04/09/1912 m Ivan Marija 463 grgoševi
78. Mijo Stojanović 11/09/1912 m Antun Marija 129 andrijaševi
79. Mato Stojanović 13/09/1912 m Marijan Janja 513 katačini
80. Mirko Gregorović 191919/09/1912 m Ilija Matija 558 bibini
81. Matijka čivić 21/09/1912 ž Ivan Kata 702
82. Kata Vuković 25/09/1912 ž Mato Anka 368
83. Mijo Knežević 28/09/1912 m Jakob Aga 65
84. Mijo Vuković 28/09/1912 m Marko Sofija 109 Davidovi
85. Franjo Knežević 29/09/1912 m Mijo Fema 716
86. Mijo Knežević 197029/09/1912 m Mijo Marija 778 Adamčićevi
87. šimo Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata 916
88. Zdenka Berić 197427/10/1898 ž Ivka Grgurević 0
89. Lucija Kopić 10/12/1844 ž Šimun Marija 192
90. Ivan Vuković 22/05/1848 m Lovro Marta 128
91. Klara Babić 01/08/1855 ž Jakob Ana 336 Antolovi
92. Eva Babić 23/08/1842 ž Jakob Ana 230
93. Matija Kopić 07/02/1851 m Mato Terezija 244
94. Jakob Petričević 14/10/1842 m Stjepan Kata 210
95. Marija Vuković 24/02/1851 ž Pavo Matija 311 Petrovi
96. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
97. FranjoŽaverije Vuković 02/12/1844 m Ivan Aga 134
98. Ilija Knežević 11/04/1848 m Pavo Marija 292
99. Martina Ilišević 11/06/1855 ž Šimun Manda 138 Glišini
100. Božo Vuković 13/09/1842 m Ivan Aga 134