Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
2. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
3. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
4. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga
5. Božo 28/06/1781 m Kata 0
6. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
7. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija
8. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
9. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
10. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
11. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
12. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
13. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
14. Helena Shavić 03/11/1793 ž Martin Marija 0
15. Ana Stojanović 23/05/1792 ž Albert Ivica 0
16. Antun Stivaničević 24/05/1792 m Ivan Matija 0
17. Pola Verić 03/02/1792 ž Mato Marija 0
18. Ana Gregorović 06/12/1793 ž Marijan Uršula 0
19. Martina Čivić 27/01/1792 ž Marijan Kata 0
20. Antun Vugić 05/01/1792 m Stjepan Manda 0
21. Terezija Milošević 14/12/1789 ž Luka Franca 0
22. Ivica Vrikovics 03/08/1798 ž Bartol Manda 0
23. Petar Čivić 25/09/1795 m Toma Marija 0
24. Marija Vuković 02/08/1801 ž Bartol Manda 0
25. Janja Kopić 21/01/1801 ž Ferdo Terezija 0
26. Antun Stojanović 12/05/1797 m Pavo Sofija 0
27. Đuro Vuković 23/04/1797 m Petar Kata 0
28. Mato Vuković 21/09/1798 m Pavo Eva 0
29. Franca Baić 24/02/1802 ž Luka Terezija 0
30. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
31. Petra Vuković 30/05/1792 ž Maritno Kata 0
32. Terezija Vuković 14/05/1802 ž Ivan Marija 0
33. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato Vuković 0
34. Lucija Čivić 11/12/1792 ž Ðuro Marija 0
35. Josip Kopić 20/03/1796 m Ðuro Stana 0
36. Stanko Kopić 10/01/1802 m Antun Kola 0
37. Janja Verić 28/01/1799 ž Stanko Aga 0
38. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
39. Marija Lešić 20/01/1799 ž Luka Ruža 0
40. Terezija Čivić 15/10/1800 ž Mato Ivica 0
41. Ana Vuković 16/09/1792 ž Mato Manda 0
42. Aga Kopić 19/03/1790 ž Ðuro Anka 0
43. Manda Kedačić 08/07/1793 ž Antun Jozefa 0
44. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
45. Manda Stojanović 04/05/1799 ž Marijan Helena 0
46. Janja Gregorović 06/05/1802 ž Mato Klara 0
47. Stanko Milošević 01/08/1793 m Ðuro Klara 0
48. Mato Knežević 14/02/1790 m Josip Ana 0
49. Kuzma Kopić 14/05/1796 m Martin Marija 0
50. Mijo Čivić 17/09/1793 m Mato Ivica 0
51. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
52. Antun Vuković 02/06/1791 m Josip Aga 0
53. Janja Stojanović 06/08/1791 ž Martin Matija 0
54. Ivan Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
55. Ivica Lešić 21/06/1789 ž Ðuro Uršula 0
56. Stanko Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
57. Marija Vuković 09/07/1801 ž Luka Eva 0
58. Mato Đaković 14/08/1791 m Ðuro Ruža 0
59. Margareta Čivić 21/09/1794 ž David Marija 0
60. Kuzma Vuković 26/09/1799 m Martin Kata 0
61. Manda Kopić 06/08/1791 ž Antun Kola 0
62. Pavao Kopić 17/07/1791 m Ðuro Stana 0
63. Marija Kedačić 30/04/1795 ž Martin Uršula 0
64. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
65. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
66. Toma Lešić 22/03/1793 m Josip Ruža 0
67. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
68. Marta Knežević 20/04/1791 ž Ivan Ana 0
69. Toma Kedačić 19/12/1799 m Marko Marija 0
70. Luka Štivić 06/10/1789 m Augustin Veronika 0
71. Aga Kopić 05/01/1794 ž Ðuro Anka 0
72. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
73. MarijaVeronika Konkord 21/09/1789 ž Ivan Marija 0
74. Petar Bačić 03/07/1798 m Ivan Ana 0
75. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
76. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
77. Terezija Kedačić 30/08/1795 ž Adam Manda 0
78. Franca Čivić 20/09/1799 ž Mato Ivica 0
79. Kata Kutuzović 13/11/1804 ž Klement Marija 0
80. Mato Gregorović 15/02/1807 m Mato Klara 0
81. KarloMato Kopić 08/03/1803 m Ferdo Terezija 0
82. Toma Vuković 11/12/1810 m Bartol Manda 0
83. Terezija Markotić 28/11/1810 ž Marko Liza 0
84. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
85. Lucija Babić 27/11/1810 ž Pavo Ana 0
86. Lucija Kopić 14/12/1806 ž Mirko Kata 0
87. Kata Knežević 06/11/1802 ž Ivan Ana 0
88. Đurđa Babić 07/04/1804 ž Lovro Ana 0
89. Đuro Vuković 06/04/1804 m Vinko Liza 0
90. Ivica Đaković 18/05/1805 ž Franjo Viktorija 0
91. Marko Lešić 26/04/1808 m Stanko 0
92. Eva Verić 20/12/1804 ž Mato Marija 0
93. Terezija Vuković 14/10/1807 ž Bartol Anka 0
94. Žaverije Vuković 27/01/1803 m Kuzma Viktorija 0
95. Roko Čivić 15/02/1805 m Ðuro Marija 0
96. Rozalija Gregorović 02/10/1804 ž Mato Klara 0
97. Sofija Stanković 16/02/1811 ž Mijo Marija 0
98. Ivica Vuković 08/06/1807 ž Bartol Manda 0
99. Sofija Vuković 14/02/1803 ž Bartol Manda 0
100. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0