Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
2. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
3. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
4. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
5. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
6. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
7. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
8. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
9. Marija Lešić 197028/01/1877 ž Lovro 403
10. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
11. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
12. Božo 28/06/1781 m Kata 0
13. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
14. Mato Lešić 191617/05/1913 m Šimo Manda 402
15. Ilija Gregorović 23/03/1913 m Antun Anka 43 Matini
16. Josip Čivić 13/03/1913 m Tomo Marija 319
17. Franjka Lešić 19/03/1913 ž Andrija Pola 695 Ružića
18. Marija Knežević 19/02/1913 ž Matijka 0 Belovi
19. Mato Vuković 16/02/1913 m Valeta Ruža 570
20. Ivan Stivaničević 04/02/1913 m Jakob Kata 47 Anđini
21. Marija Petričević 26/01/1913 ž Dominik Jela 806
22. Matijka Stojanović 24/01/1913 ž Mijo Reza 142 Domini
23. Marija Čivić 12/03/1913 ž Imra Matijka 223 Blaževi
24. Eva Gregorović 191412/04/1913 ž Adam Franca 841
25. Antun Čivić 13/05/1913 m Vinko Marija 653
26. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana 311 Petrovi
27. Marija Vuković 01/05/1913 ž Mijo Kata 614
28. Jakob Čivić 28/04/1913 m Pavo Petra 621 Puzini
29. Ivan Kopić 26/04/1913 m Andrija Eva 827 pranjini
30. Manda Knežević 22/04/1913 ž Luka Marija 604 Stankovi
31. Stana Štivić 15/04/1913 ž Marijan Marija 280
32. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
33. Stjepan Krnić 31/12/1912 m Ivan Kata 146 Vinkovi
34. Franjka Verić 10/12/1912 ž Mato Kata 536
35. Andrija Verić 29/11/1912 m Jakob Sofija 855 basuljevi
36. Franjo Knežević 29/09/1912 m Mijo Fema 716
37. Mijo Vuković 28/09/1912 m Marko Sofija 109 Davidovi
38. Mijo Knežević 28/09/1912 m Jakob Aga 65
39. Kata Vuković 25/09/1912 ž Mato Anka 368
40. Matijka čivić 21/09/1912 ž Ivan Kata 702
41. Mirko Gregorović 191919/09/1912 m Ilija Matija 558 bibini
42. Mato Stojanović 13/09/1912 m Marijan Janja 513 katačini
43. Mijo Stojanović 11/09/1912 m Antun Marija 129 andrijaševi
44. Mijo Knežević 197029/09/1912 m Mijo Marija 778 Adamčićevi
45. šimo Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata 916
46. Kata Čivić 22/11/1912 ž Martin Marija 124
47. Andrija Katušić 20/11/1912 m Lovro Marija 490
48. Kata Knežević 17/11/1912 ž Mato Matijka 732
49. Marija Knežević 14/11/1912 ž Josip Manda 305
50. Ruža Mišković 11/11/1912 ž Mato Lucija 118
51. Terezija Krnić 191315/10/1912 ž Josip Marija 364 marušini
52. Dimitrije Verić 11/10/1912 m Jakob Karolina 856
53. šimo štivić 12/10/1912 m Franjo Manda 819
54. Mato Vuković 04/09/1912 m Ivan Marija 463 grgoševi
55. Ivan Babić 20/05/1913 m Ivan Aga 593 Maričini
56. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
57. Ivan Vuković 01/07/1913 m Antun Franca 554
58. Matijka Šokčević 15/08/1913 ž Ivan Mara 300
59. Žaverije Stojanović 191303/07/1913 m Ivan Marija 129 Andrijaševi
60. Mato Đaković 15/08/1913 m Andrija Eva 64 Lukića
61. Ilija Đaković 08/07/1913 m Valeta Kata 359
62. Jakob Babić 11/07/1913 m Tomo Regina 874 Senkoi
63. Stjepan Vuković 14/07/1913 m Imra Manda 116 Ludovikovi
64. Klara Stojanović 04/08/1913 ž Đuro Marija 155 Vidakovi
65. Hermina Kalmar 01/08/1913 ž Josip Liza
66. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
67. Lovro Babić 16/07/1913 m Mijo Eva 576
68. Anka Petričević 27/07/1913 ž Mato Franca 396 Nedini
69. Petar Babić 191317/07/1913 m Ivan Đula 691 Markovi
70. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa 893
71. Kata Knežević 19/08/1913 ž Marijan Bara 245
72. Eva Stojanović 29/06/1913 ž Alda Mara 472
73. Manda Kopić 13/04/1913 ž Pavo Kata 327
74. Lovro Babić 15/06/1913 m Andrija Ruža 398 Šumarovi
75. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra 68 Joseilina
76. Matijka Gregorović 30/07/1913 ž Stjepan Matija 40 Pejini
77. Ilija Stojanović 26/06/1913 m Tomo Marija 677 Pavini
78. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda 610
79. Pavo Gregorović 26/05/1913 m Jakob Marija 246
80. Ivan Vuković 28/08/1913 m Ilija Marija 133 Grgičini
81. Antun Kopić 09/06/1913 m Ivan Kata 609 Pulini
82. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
83. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
84. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
85. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
86. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eva 127 Lazini
87. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eva 192
88. Manda Babić 19/08/1853 ž Jakob Ana 230
89. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
90. Ivan Vuković 12/05/1849 m Ivan Janja 134
91. Mato Lešić 17/09/1853 m Jakob Stana 4 Pištini
92. Ilija Kopić 04/07/1856 m Mato Stana 81
93. Šimo Stojanović 23/10/1850 m Joza Kata 214 Alepovi
94. Kata Vuković 06/07/1849 ž Martin Stana 128
95. Ilija Vuković 05/07/1856 m Roko Janja 199 Davidovi
96. Đuro Vuković 06/04/1851 m Mato Franca 134
97. Blaž Babić 16/01/1851 m Filip Delfa 269 Joseilini
98. Ilia Babić 18/07/1853 m Mato Luca 304 Frćkovi
99. Marko Vuković 25/04/1856 m Stanko Pola 112
100. Manda Stojanović 29/12/1850 ž Toma Pola 23