Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Mato Vuković 22/02/1906 m Ivan Franca Žverić 567
2. Martin Mišković +196108/11/1913 m Gabro Franca žutić 453 Aleksini
3. Đuro Vuković +198610/04/1903 m Andrija Đurđa Žutić 11 Bubanovi
4. Marija Mišković 01/01/1912 ž Grga Franca žutić 453 Aleksini
5. Eva Vuković +196214/12/1890 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
6. Franca Vuković 18/04/1892 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
7. Kata Vuković 05/08/1889 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
8. Marija Vuković +197031/05/1896 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
9. Mijo Vuković 27/07/1893 m Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
10. Bara Knežević 17/10/1853 ž Ðuro Kata Živkovića 73
11. Ivo Knežević 11/06/1854 m Šimun Helena Živković 92
12. Janja Knežević 13/05/1866 ž Ðuro Kata Živković 73
13. Đula Vuković 17/04/1857 ž Blaž Matika Živković 112
14. Ceca Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
15. Marija Kovačević 29/06/1877 ž Petar Bara Živković 0
16. Ivan Kopić 06/05/1874 m Antun Marija Živković 371
17. Eva Čivić +196418/12/1884 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
18. Nikola Čivić 04/12/1879 m Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
19. Marija čivić 31/12/1888 ž Mijo Matijka živković 151 Mijaljevi
20. Đula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živković 0
21. Marko Vuković 01/04/1783 m Martin Kata Živković 0
22. Antun Vuković 10/06/1802 m Mirko Justina Živković 0
23. Ana Knežević 21/02/1807 ž Petar Uršula Živković 0
24. Đula Knežević 07/08/1808 ž Petar Uršula Živković 0
25. Ivan Stojanović 22/10/1805 m Stjepan Marija Živković 0
26. Luka Stojanović 12/10/1794 m Ilija Manda Živković 0
27. Ana Kedačić 13/03/1804 ž Vinko Eva Živković 0
28. Ana Kedačić 19/03/1807 ž Vinko Eva Živković 0
29. Martin Vuković 10/09/1794 m Martin Kata Živković 0
30. Aga Stojanović 15/06/1805 ž Tomo Marija Živković 0
31. Janja Babić 06/03/1813 ž Alojzije Eufemija Živković 0
32. Antun Knežević 10/06/1814 m Petar Uršula Živković 0
33. Kata Kedačić 01/11/1800 ž Vinko Eva Živković 0
34. Andrija Stojanović 07/02/1808 m Dominik Marija Živković 0
35. Martinka Stojanović 11/11/1812 ž Stjepan Marija Živković 0
36. Vinko Kedačić 17/11/1812 m Vinko Eva Živković 0
37. Marija Vuković 31/01/1793 ž Martin Kata Živković 0
38. Ivica Kedačić 22/06/1809 ž Vinko Eva Živković 0
39. Ivan Knežević 14/12/1810 m Petar Uršula Živković 0
40. Stjepan Stojanović 26/12/1815 m Stjepan Marija Živković 0
41. Jakob Stojanović 23/07/1809 m Stjepan Marija Živković 0
42. Antun Stojanović 30/12/1806 m Stjepan Marija Živković 0
43. Ruža Lešić 01/03/1767 ž Josip Ana Živković 0
44. Antun Lešić 19/05/1768 m Josip Ana Živković 0
45. Ivica Vuković 16/05/1784 ž Martin Kata Živković 0
46. Ivica Verić 18/06/1769 ž Marko Ana Živković 0
47. Ivan Babić 21/01/1838 m Antun Helena Živković 69 Šapilovi
48. Eva Petričević 18/03/1835 ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
49. Jozija Stojanović 13/08/1805 ž Mirko Klara Živić 0
50. Marijan Stivaničević 26/01/1804 m Luka Sofija Živić 0
51. Martin Knežević 04/09/1792 m Aleksa Marta Živić 0
52. Vinko Kopić 22/01/1809 m Augustina Eva Živić 0
53. Andrija Babić 30/11/1802 m Mato Regina Živić 0
54. Martinka Stojanović 11/09/1792 ž Živko Manda Živić 0
55. Marta Štivić 05/11/1805 ž Antun Kata Živić 0
56. Mato Stojanović 16/09/1803 m Mirko Klara Živić 0
57. Gabra Kedačić 27/03/1793 m Mato Marta Živić 0
58. Terezija Štivić 14/10/1792 ž Antun Kata Živić 0
59. Žaverije Stojanović 20/03/1797 m Mirko Klara Živić 0
60. Uršula Stojanović 01/04/1797 ž Marijan Helena Živić 0
61. Ignjacije Kopić 31/07/1804 m David Ana Živić 0
62. Đuro Gregorović 08/03/1857 m Roko Ana Živić 40 Pejini
63. Mato Stojanović 16/09/1854 m Antun Kata Živić 339
64. Marija Gregorović 29/08/1853 ž Roko Ana Živić 40 Pejini
65. Marija Gregorović 31/01/1852 ž Roko Anka Živić 40 Pejini
66. Vlado Gregorović 17/05/1860 m Roko Ana Živić 40 Pejini
67. Sofija Stivaničević 29/05/1774 ž Marko Jozija Živić 0
68. Anastazija Lešić 01/05/1774 ž Marijan Manda Živić 0
69. Marija Lešić +197626/01/1887 ž Antun Marija Živić 358
70. Ivo Knežević +196513/01/1892 m Franjo Kata živić 247 Stankovi
71. Jakob Lešić 01/05/1774 m Marijan Manda Živić 0
72. Manda Knežević +194807/07/1890 ž Franjo Kata živić 247 Stankovi
73. Stjepan Vuković 15/08/1902 m Mato Marija Živić 9 Kuzmanićevi
74. Ana Knežević +191406/07/1914 ž Blaž Terezija Živić 165 Belovi
75. Luka Babić +193018/04/1908 m Franjo Marija Živić 690
76. Franjka Knežević 05/11/1910 ž Blaž Terezija Živić 165 Belovi
77. Đuro Vuković +190820/03/1906 m Mato Marija Živić 9 Kuzmanićevi
78. Manda Knežević 26/06/1905 ž Blaž Terezija Živić 165 Belovi
79. Đuro Babić +199024/03/1914 m Franjo Marija Živić 690
80. đurđa Knežević +191422/03/1913 ž Blaž Terezija Živić 165 Belovi
81. Pavao Vuković 25/06/1900 m Mato Marija Živić 9 Kuzmanićevi
82. Terezija Vuković 25/02/1910 ž Andrija Ana žgelar 817
83. Andrija Vuković +196820/11/1901 m Andrija Anka Žgelar 817
84. Ivka Vuković +197807/06/1914 ž Andrija Anka žgelar 817
85. Marija Vuković +194501/09/1900 ž Andrija Anka Žgelar 817
86. Gabra Verić 20/03/1858 m Marijan Marija Žderić 174 Šmitovi
87. Marija Kopić 02/03/1879 ž Grga Anka Žderić 415
88. Matijka Kopić +196603/03/1882 ž Grga Anka Žderić 415
89. Martin Bordar 10/04/1871 m Šimun Marija Žarković 0
90. Mato Plavčić 23/02/1880 m Petar Marija Žarković 0
91. Petar Plavčić 15/06/1881 m Petar Marija Žarković 0
92. Đuro Merk 07/04/1822 m Melkior Aga Žaguda 0
93. Frola Žagar 04/05/1858 m Nezakonito Ruža Žagar 8
94. Franca Stojanović 02/03/1783 ž Stanko Helena Zubović 0
95. Matijka Kopić +190812/07/1903 ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
96. Franjo Kopić +198512/10/1900 m Đuro Aga Zubović 703 baninovi
97. Anka Kopić +197806/02/1907 ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
98. Marija Terzić 26/06/1837 ž Ðuro Bara Zubović 109 Davidovi
99. Luka Verić 14/10/1770 m Marko Ana Zubović 0
100. Roko Cindrić 15/08/1903 m Josip Marija Zlatić 0