Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Marija Vuković 197031/05/1896 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
2. Mijo Vuković 27/07/1893 m Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
3. Franca Vuković 18/04/1892 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
4. Kata Vuković 05/08/1889 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
5. Eva Vuković 196214/12/1890 ž Andrija đurđa žutić 11 Bubanovi
6. Franca Stojanović 02/03/1783 ž Stanko Helena Zubović 0
7. Luka Verić 14/10/1770 m Marko Ana Zubović 0
8. Marija Terzić 26/06/1837 ž Ðuro Barbara Zubović 109 Davidovi
9. Tomo Vuković 06/03/1897 m Franjo Ana Zjafka? 126 Srčikini
10. Barbara Knežević 17/10/1853 ž Ðuro Kata Živkovića 73
11. Ivo Knežević 11/06/1854 m Šimun Helena Živković 92
12. Đula Vuković 17/04/1857 ž Blaž Matika Živković 112
13. Ivan Babić 21/01/1838 m Antun Helena Živković 69 Šapilovi
14. Marija Vuković 31/01/1793 ž Martin Kata Živković 0
15. Luka Stojanović 12/10/1794 m Ilija Manda Živković 0
16. Ivica Vuković 16/05/1784 ž Martin Kata Živković 0
17. Martin Vuković 10/09/1794 m Martin Kata Živković 0
18. Janja Knežević 13/05/1866 ž Ðuro Kata Živković 73
19. Ivan Kopić 06/05/1874 ž Antun Marija Živković 371
20. Nikola Čivić 04/12/1879 m Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
21. Marija Kovačević 29/06/1877 ž Petar Bara Živković 0
22. Martina Stojanović 11/11/1812 ž Stjepan Marija Živković 0
23. Antun Knežević 10/06/1814 m Petar Uršula Živković 0
24. Ivan Knežević 14/12/1810 m Petar Uršula Živković 0
25. Vinko Kedačić 17/11/1812 m Vinko Eva Živković 0
26. Ivica Kedačić 22/06/1809 ž Vinko Eva Živković 0
27. Janja Babić 06/03/1813 ž Alojzije Fema Živković 0
28. Đula Knežević 07/08/1808 ž Petar Uršula Živković 0
29. Stjepan Stojanović 26/12/1815 m Stjepan Marija Živković 0
30. Jakob Stojanović 23/07/1809 m Stjepan Marija Živković 0
31. Cecilija Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
32. Eva Čivić 196418/12/1884 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
33. Marko Vuković 01/04/1783 m Martin Kata Živković 0
34. Đula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živković 0
35. Marija čivić 31/12/1888 ž Mijo Matija živković 151 Mijaljevi
36. Andrija Stojanović 07/02/1808 m Dominik Marija Živković 0
37. Antun Vuković 10/06/1802 m Mirko Justina Živković 0
38. Kata Kedačić 01/11/1800 ž Vinko Eva Živković 0
39. Ana Kedačić 19/03/1807 ž Vinko Eva Živković 0
40. Ana Kedačić 13/03/1804 ž Vinko Eva Živković 0
41. Aga Stojanović 15/06/1805 ž Toma Marija Živković 0
42. Antun Stojanović 30/12/1806 m Stjepan Marija Živković 0
43. Ivan Stojanović 22/10/1805 m Stjepan Marija Živković 0
44. Ana Knežević 21/02/1807 ž Petar Uršula Živković 0
45. Antun Lešić 19/05/1768 m Josip Ana Živković 0
46. Ruža Lešić 01/03/1767 ž Josip Ana Živković 0
47. Ivica Verić 18/06/1769 ž Marko Ana Živković 0
48. Vinko Kopić 22/01/1809 m Augustina Eva Živić 0
49. Terezija Štivić 14/10/1792 ž Antun Kata Živić 0
50. Martin Knežević 04/09/1792 m Aleksa Marta Živić 0
51. Martina Stojanović 11/09/1792 ž Živko Manda Živić 0
52. Gabriel Kedačić 27/03/1793 m Mato Marta Živić 0
53. Marija Gregorović 31/01/1852 ž Roke Anka Živić 46
54. Vlado Gregorović 17/05/1860 m Roko Ana Živić 40 Pejini
55. Marija Gregorović 29/08/1853 ž Roko Ana Živić 40 Pejini
56. Mato Stojanović 16/09/1854 m Antun Kata Živić 339
57. Đuro Gregorović 08/03/1857 m Roko Ana Živić 40 Pejini
58. Eva Petričević 18/03/1835 ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
59. Marijan Stivaničević 26/01/1804 n Luka Sofija Živić 0
60. Žaverije Stojanović 20/03/1797 m Mirko Klara Živić 0
61. Marta Štivić 05/11/1805 ž Antun Kata Živić 0
62. Andrija Babić 30/11/1802 m Mato Regina Živić 0
63. Mato Stojanović 16/09/1803 m Mirko Klara Živić 0
64. Uršula Stojanović 01/04/1797 ž Marijan Helena Živić 0
65. Jozefa Stojanović 13/08/1805 ž Mirko Klara Živić 0
66. Ignjacije Kopić 31/07/1804 m David Ana Živić 0
67. Anastazija Lešić 01/05/1774 ž Marijan Manda Živić 0
68. Marija Lešić 197626/01/1887 ž Antun Marija Živić 358
69. Jakob Lešić 01/05/1774 m Marijan Manda Živić 0
70. Manda Knežević 194807/07/1890 ž Franjo Kata živić 247 Stankovi
71. Sofa Stivaničević 29/05/1774 ž Marko Jozija Živić 0
72. Ivo Knežević 196513/01/1892 m Franjo Kata živić 247 Stankovi
73. Terezija Radosavljević 24/09/1865 ž Andrija Ana Zingari 206
74. Marta Knežević 16/09/1778 ž Kuzma Aga Zimović 0
75. Katarina Dahm 22/10/1891 ž šimo Kata Zimmer 2 Čobić
76. Nikola Đaković 27/11/1783 m Luka Magdalena Zemunchević 0
77. Ana Đaković 06/02/1777 ž Luka Manda Zemunčević 0
78. Kata Đaković 06/02/1777 ž Luka Manda Zemunčević 0
79. Kata Bačić 18/12/1789 ž Stanko Ruža Zemunčević 0
80. Kata Đaković 26/11/1778 ž Luka Manda Zemunčević 0
81. Marija Bačić 10/12/1792 ž Stanko Ruža Zemunčević 0
82. Mijo Đaković 07/05/1770 m Luka Manda Zemunčević 0
83. Đuro Knežević 12/03/1774 m Kuzma Aga Zemunčević 0
84. Antun Đaković 06/10/1772 m Luka Manda Zemunčević 0
85. Ivan Đaković 26/05/1768 m Luka Madalna Zemunčević 0
86. Mato Knežević 02/02/1771 m Kuzma Aga Zemunčević 0
87. Ana Verić 21/07/1857 ž Adalbert Kata Zemunčević 333
88. Franjo Verić 08/09/1851 m Adalbert Kata Zemunčević 178 Šumarovi
89. Franca Babić 19/01/1858 ž Blaž Bara Zečević 62 Markovi
90. Antun Babić 09/01/1862 m Blaž Bara Zečević 62 Markovi
91. Mijo Babić 23/05/1850 m Blaž Barbara Zečević 62 Markovi
92. Marko Lešić 05/04/1863 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
93. Sofija Lešić 13/05/1858 ž Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
94. Franjo Knežević 195603/03/1896 m Mijo Stana Zečević 162 Matokovi
95. Josip Knežević 15/03/1811 m Mijo Marija Zečević 0
96. Terezija Terzić 11/10/1816 ž Ðuro Barbara Zečević 0
97. Mato Terzić 22/02/1819 m Ðuro Barbara Zečević 0
98. Blaž Knežević 17/02/1809 m Mijo Marija Zečević 0
99. Ivan Babić 22/07/1848 m Jakob Stana Zečević 249 Strameštrovi
100. Eva Knežević 23/12/1842 ž Roko Stana Zečević 292