Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
2. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
3. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
4. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
5. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174 Šmitovi
6. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
7. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
8. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
9. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
10. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
11. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
12. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
13. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
14. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
15. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
16. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
17. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
18. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
19. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
20. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
21. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
22. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
23. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
24. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
25. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
26. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
27. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
28. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
29. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
30. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
31. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
32. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
33. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
34. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
35. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
36. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
37. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
38. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
39. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
40. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
41. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
42. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
43. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
44. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
45. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
46. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
47. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
48. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
49. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
50. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
51. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
52. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
53. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
54. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
55. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
56. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
57. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
58. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
59. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
60. Pavao Kedačić 01/07/1814 m Lazar Kata Kopić 0
61. Mato Knežević 03/07/1814 m Marijan Marija 0
62. Ilija Stivaničević 05/07/1814 m Josip Marija Vuković 0
63. Kazimir Terzić 02/08/1814 m Albert Aga Kadić 0
64. Lovro Knežević 06/08/1814 m Karlo Marija Terzić 0
65. Stjepan Kopić 19/08/1814 m Ðuro Marija Kedačić 0
66. Marko Vuković 12/09/1814 m Ðuro Barbara Čivić 0
67. Mijo Lešić 23/09/1814 m Mijo Marija Gregorović 0
68. Mirko Vuković 24/09/1814 m Marijan Pola Thurson 0
69. Rafael Stojanović 11/10/1814 m Luka Franca Galović 0
70. Luka Vuković 16/10/1814 m Martin Barbara Gregorović 0
71. Šimun Stivaničević 19/10/1814 m Mijo Đula Kedačić 0
72. Antun Milošević 14/11/1814 m Marko Brigita ćosić 0
73. Andrija Vuković 15/11/1814 m Pavo Klara Vuković 0
74. Ferdo Verić 17/11/1814 m Ivan Manda Felić 0
75. Andrija Babić 21/11/1814 m Pavo Kata Knežević 0
76. Ilija Kopić 29/11/1814 m Josip Veronika Vincetić 0
77. Žaverije Čivić 02/12/1814 m Mato Đula Kadić 0
78. Božo Knežević 12/12/1814 m Marko Kata Mišković 0
79. Toma Gregorović 16/12/1814 m Luka Terezija Ðaković 0
80. Adam Ilišević 24/12/1814 m Mato Helena Tokalić 0
81. Božo Čivić 27/12/1814 m Marko Ana Lučić 0
82. Marijan Vuković 31/12/1814 m Antun Kata Lešić 0
83. Gašpar Štivić 06/01/1815 m Marijan Kata Kopić 0
84. Ivan Gregorović 08/01/1815 m Andrija Đula Vlaović 0
85. Franjo Kedačić 15/01/1815 m Ðuro Barbara Stojanović 0
86. Antun Vuković 16/01/1815 m Izidor Barbara Gregorović 0
87. Mato Stojanović 09/02/1815 m Ðuro Kata Verić 0
88. Franjo Delić 03/03/1815 m Ladislav Jozefa Stojanović 0
89. Đuro Stojanović 06/03/1815 m Nikola Marija Čivić 0
90. Josip Vuković 14/03/1815 m Tadija Manda Babić 0
91. Josip Stojanović 19/03/1815 m Jakob Manda Jarić 0
92. Đuro Stivaničević 31/03/1815 m Martin Marija Matić 0
93. Antun Billen 06/04/1815 m Andrija Terezija Haberstok 0
94. Đuro Gregorović 07/04/1815 m Mato Aga Stojanović 0
95. Marko Knežević 08/04/1815 m Ðuro Stana Babić 0
96. Mijo Lešić 08/04/1815 m Mato Sofija Matić 0
97. Đuro Vuković 08/04/1815 m Ivan Sofija Petričević 0
98. Marko Kopić 16/04/1815 m Ðuro Marija Verić 0
99. Đuro Lešić 17/04/1815 m Josip Barbara Čivić 0
100. Đuro Vuković 18/04/1815 m Marijan Matija Verić 0