Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9901 - 10000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9901. Kata Vuković 20/11/1838 ž Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
9902. Andrija Đaković 21/11/1838 m Ðuro Veronika Stojanović 77
9903. Martin Vuković 30/11/1838 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
9904. Nikola Vuković 04/12/1838 m Lovro Marta 128
9905. Manda Vuković 15/12/1838 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
9906. Adam Gregorović 24/12/1838 m Ilija Ana Vlervić 39
9907. Martina Lešić 25/12/1838 ž Marko Jozefa Vuković 107
9908. Alojzija Hoffer 29/12/1838 ž Mato Liza Kantz 0
9909. Antun Dubić 30/12/1838 m Roko Barbara Gregorović 55
9910. Antun Vuković 04/01/1839 m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
9911. Ivan Konkord 06/01/1839 m Franjo Marija Čivić 185
9912. Gašpar Petričević 06/01/1839 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
9913. Pavao Lerch 09/01/1839 m Mijo Ana Klick 0
9914. Ivan Katušić 14/01/1839 m Ðuro Franca Knežević 66
9915. Barbara Kopić 14/01/1839 ž Mijo Barbara Vuković 79 Dudini
9916. Antun Knežević 17/01/1839 m Luka Pola Vuković 281 Matokovi
9917. Janja Krnić 20/01/1839 ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
9918. Mato Knežević 21/01/1839 m Josip Kata Kopić 61 Kovačevi
9919. Vinko Vuković 21/01/1839 m Ivan Terezija Knežević 137
9920. Pavao Stojšić 24/01/1839 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
9921. Aga Knežević 30/01/1839 ž Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
9922. Marija Knežević 02/02/1839 ž Martin Ana Stojanović 73
9923. Ivan Stivaničević 04/02/1839 m Ðuro Marija Gregorović 49
9924. Barbara Stojanović 04/02/1839 ž Roko Terezija 163 Filini
9925. Ruža Kedačić 05/02/1839 ž Pavo Marta Vuković 8
9926. Manda Katušić 06/02/1839 ž Marko Terezija Kopić 241
9927. Dominika Babić 10/02/1839 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
9928. Marija Vuković 12/02/1839 ž Mato Đula 133 Grgičini
9929. Matija Knežević 16/02/1839 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9930. Kata Vuković 16/02/1839 ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9931. Kata Krnić 18/02/1839 ž Mato Janja Ilišević 148
9932. Mato Stojanović 18/02/1839 m Silvester Aga 23
9933. Mato Čivić 24/02/1839 m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
9934. Marko Kopić 27/02/1839 m Ilija Jozefa 209 Marijančevi
9935. Đuro Đaković 08/03/1839 m Mato Ruža Vuković 77
9936. Kata Đaković 08/03/1839 ž Mato Ruža Vuković 77
9937. Andrija Kopić 08/03/1839 m Josip Pola Gregorović 218 Dudin
9938. Ilija Vuković 08/03/1839 m Stanko Marta Kedačić 9 Kuzmanićevi
9939. Marija Ilijašević 14/03/1839 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
9940. Josip Gregorović 18/03/1839 m Toma Kata Matić 39
9941. Eva Verić 25/03/1839 ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
9942. Đuro Vuković 27/03/1839 m Toma Terezija 126 Srčikini
9943. Marija Kopić 29/03/1839 ž Pola Kopić 209 Marijančevi
9944. Franjo Gregorović 07/04/1839 m Ðuro Ruža Knežević 95
9945. Franca Gregorović 07/04/1839 ž Antun Ruža Kopić 228
9946. Delfa Katušić 10/04/1839 ž Žaverije Ana Varzić 247 Stankovi
9947. Đuro Petričević 15/04/1839 m Šimun Ruža Kopić 120
9948. Đula Vuković 17/04/1839 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
9949. Marijan Lešić 18/04/1839 m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
9950. Đula Đaković 22/04/1839 ž Toma Eva Katušić 76
9951. Ana Kedačić 25/04/1839 ž Antun Terezija Stojanović 16
9952. Lucija Petričević 28/04/1839 ž Mato Ana Kedačić 210
9953. Jakob Kedačić 29/04/1839 m Vinko Ana Lešić 3
9954. Filip Verić 29/04/1839 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
9955. Živko Kedačić 03/05/1839 m Šimun Aga Petarčević 1
9956. Antun Vuković 03/05/1839 m Toma Marta Stojšić 110
9957. Antun Kopić 06/05/1839 m Šimun Marija 192
9958. Pavao Kojać 11/05/1839 m Ðuro Marija Gregorović 78
9959. Antun Čivić 22/05/1839 m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
9960. Antun Gregorović 25/05/1839 m Ðuro Barbara Katušić 63
9961. Ivan Stojanović 25/05/1839 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9962. Žaverije Verić 27/05/1839 m Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
9963. Manda Kojgić 31/05/1839 ž Antun Pola Galović 54
9964. Ivica Ilišević 07/06/1839 ž Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
9965. Antun Verić 13/06/1839 m Marko Aga 217 Ivančevi
9966. Stana Verić 15/06/1839 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
9967. Jakob Petričević 18/06/1839 m Augustin Ana Čivić 119 Nedini
9968. Martina Vuković 18/06/1839 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
9969. Eva Babić 19/06/1839 ž Luka Stana Knežević 68 Joseilina
9970. Franca Čivić 04/07/1839 ž Gabrae Eva Marković 31
9971. Ivan Lešić 10/07/1839 m Marko Jozefa Čivić 220 Ružića
9972. Ilija Đaković 15/07/1839 m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
9973. Ilija Knežević 19/07/1839 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
9974. Ilija Stivaničević 20/07/1839 m Josip Cecilija Kiadić 72
9975. Đuro Kopić 27/07/1839 m Gabra Ana Knežević 212 Karlićevi
9976. Ana Gregorović 28/07/1839 ž Mato Marta Kopić 246
9977. Bartol Vuković 29/07/1839 m Adam Barbara Stivaničević 109 Davidovi
9978. Lovro Vuković 29/07/1839 m Adam Barbara Stivaničević 109 Davidovi
9979. Manda Knežević 04/08/1839 ž Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
9980. Lovro Gregorović 07/08/1839 m Ivan Ruža Babić 90
9981. Lovro Gregorović 10/08/1839 m Božo Kata Lešić 95
9982. Ivan Stojanović 12/08/1839 m Albert Manda Petričević 152 Pavini
9983. Janja Stivaničević 13/08/1839 ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
9984. Adam Stojanović 13/08/1839 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
9985. Stana Babić 14/08/1839 ž Luka Ana Delić 94
9986. Barbara Kedačić 14/08/1839 ž Pavo Lucija Ilijašević 296
9987. Ivan Čivić 15/08/1839 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
9988. Roko Kedačić 15/08/1839 m Pavo Eva Vuković 236 Purakini
9989. Ana Vcetrović 17/08/1839 ž Luka Marija Stojanović 112
9990. Mato Čivić 26/08/1839 m Ivan Marta Delić 32
9991. Ivan Knežević 26/08/1839 m Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
9992. Ivan Kopić 28/08/1839 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9993. Ivica Stevanović 29/08/1839 ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
9994. Ivan Vuković 31/08/1839 m Marijan Sibila Čivić 17
9995. Franca Krnić 05/09/1839 ž Pavo Marija Kotorac 258
9996. Đuro Vecić 07/09/1839 m Antun Manda Knežević 166 Čolini
9997. Terezija Kopić 08/09/1839 ž Mato Kata Varzić 61 Kovačevi
9998. Mato Knežević 15/09/1839 m Mijo Kata Kopić 248
9999. Mato Katušić 16/09/1839 m Ðuro Kata Babić 37
10000. Stanko Kopić 17/09/1839 m Ivan Kata Gregorović 244