Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 10001 - 10100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10001. Mato Stojanović 18/09/1839 m Stanko Manda Goishić 259 Pavini
10002. Marko Knežević 22/09/1839 m Mato Barbara 99
10003. Manda Knežević 25/09/1839 ž Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
10004. Barbara Stivaničević 28/09/1839 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
10005. Franca Petričević 29/09/1839 ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
10006. Franjo Babić 03/10/1839 m Mijo Manda Petričević 264
10007. Vinko Terzić 04/10/1839 m Ferdo Petra Babić 97
10008. Janja Stivaničević 05/10/1839 ž Pavo Manda Stojanović 48 Anđini
10009. Lucija Stivaničević 05/10/1839 ž Pavo Manda Stojanović 48 Anđini
10010. Ana Matić 06/10/1839 ž Florian Anka Kopić 35
10011. Martin Kopić 11/10/1839 m Marko Petra Gregorović 295
10012. Martin Kopić 14/10/1839 m Ivan Marija Vuković 42
10013. Dominika Stojanović 16/10/1839 ž Mato Stana Vuković 142 Domini
10014. Kata Kopić 23/10/1839 ž Ivan Martina Vuković 82 Pranjini
10015. Kata Babić 01/11/1839 ž Josip Terezija Knežević 94
10016. Martin Vuković 02/11/1839 m Antun Stana Štivić 191 Petrovi
10017. Vinko Kopić 06/11/1839 m Gabra Kata Gregorović 209 Marijančevi
10018. Martin Stivaničević 09/11/1839 m Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
10019. Kata Babić 12/11/1839 ž Lovro Fema Matić 68 Joseilina
10020. Kata Babić 22/11/1839 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
10021. Vinko Krnić 22/11/1839 m Mato Franca Stojanović 21 Marušini
10022. Kata Kedačić 23/11/1839 ž Andrija Marica Šokčević 208
10023. Kata Babić 25/11/1839 ž Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
10024. Andrija Kopić 27/11/1839 m Marijan Marija Gregorović 54
10025. Andrija Kutuzović 28/11/1839 m Mato Kata Raiter 284
10026. Barbara Stivaničević 30/11/1839 ž Ðuro Lucija Gregorović 302
10027. Barbara Knežević 01/12/1839 ž Vinko Kata Vlaović 235 Tamburovi
10028. Barbara Kopić 02/12/1839 ž Josip Franca Čivić 244
10029. FranjoŽaverije Babić 03/12/1839 m Bartol Ruža Gregorović 53
10030. Lucija Katušić 09/12/1839 ž Šimun Stana Stivaničević 37
10031. Ruža Petričević 14/12/1839 ž Ivan Manda Much 119 Nedini
10032. Terezija Gregorović 15/12/1839 ž Ilija Kata Vuković 6
10033. Adam Katušić 23/12/1839 m Mato Terezija Veočić 241
10034. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
10035. Barbara Biuklić 31/12/1839 ž Ðuro Lucija Blaić 106
10036. Antun Knežević 02/01/1840 m Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10037. Đuro Stojanović 06/01/1840 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10038. Pavao Krnić 08/01/1840 m Kata Krnić 146 Vinkovi
10039. Antun Gregorović 13/01/1840 m Marija 44
10040. Ivan Stojanović 19/01/1840 m Marko Marija Čivić 141
10041. Pavao Knežević 21/01/1840 m Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
10042. Vinko Stojanović 21/01/1840 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10043. Eva Petričević 24/01/1840 ž Antun Terezija Stojanović 119 Nedini
10044. Jakob Babić 25/01/1840 m Toma Barbara Stivaničević 94
10045. Marija Čobić 25/01/1840 ž Ðuro Kata 2 Čobić
10046. Franca Stojanović 29/01/1840 ž Antun Kata Petričević 141
10047. Đuro Kopić 04/02/1840 m Petar Marija Hatushić 211
10048. Pola Lešić 06/02/1840 ž Ðuro Lucija Čivić 107
10049. Ivan Lešić 06/02/1840 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10050. Pola Petričević 06/02/1840 ž Stanko Marta Ðaković 119 Nedini
10051. AnaMarija Dahm 10/02/1840 ž Nikola Kata Drkelić 307
10052. Matija Gregorović 17/02/1840 ž Toma Stana Katušić 232
10053. Matija Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10054. Mato Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10055. Mato Kopić 25/02/1840 m Marko Eva Katušić 195
10056. Mato Vlaović 25/02/1840 m Andrija Kata Stojanović 99
10057. Marija Katušić 27/02/1840 ž Ilija Marija Bačić 66
10058. Mato Kopić 27/02/1840 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokića
10059. Ivan Knežević 28/02/1840 m Antun Lucija Gregorović 87 Šovakini
10060. Manda Babić 01/03/1840 ž Ðuro Aga Gregorović 233
10061. Đuro Stivaničević 02/03/1840 m Toma Kata Kladarić 51 Jozići
10062. Rozalija Gregorović 04/03/1840 ž Judita Gregorović 0
10063. Rozalija Babić 07/03/1840 ž Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10064. Adam Štivić 08/03/1840 m Luka Manda Kedačić 260
10065. Stana Gregorović 13/03/1840 ž Martin Marija 63
10066. Ivica Gregorović 14/03/1840 ž Jakob Ana Kutuzović 83
10067. Matija Strauss 15/03/1840 m Josip Đula Mišić 0
10068. Jozefa Gregorović 18/03/1840 ž Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
10069. Josip Vuković 19/03/1840 m Martin Stana 128
10070. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
10071. Andrija Knežević 22/03/1840 m Jeronim Sofija 162 Matokovi
10072. Josip Kedačić 23/03/1840 m Franjo Stana Jurasović 16
10073. Đurđa Stojanović 24/03/1840 ž Andrija Marija 214 Alepovi
10074. Đuro Babić 26/03/1840 m Pavo Manda Zečević 229
10075. Marko Babić 26/03/1840 m Pavo Manda Zečević 229
10076. Kata Katušić 30/03/1840 ž Mato Filipa Gašparović 66
10077. Đuro Štivić 31/03/1840 m Marko Aga Verić 252
10078. Đuro Vuković 01/04/1840 m Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
10079. Đurđa Vuković 11/04/1840 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10080. Terezija Knežević 12/04/1840 ž Blaž Marija Lešić 65
10081. Marija Kopić 12/04/1840 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
10082. Marko Vlaović 12/04/1840 m Blaž Đula Kopić 198
10083. Đuro Vuković 13/04/1840 m Mato Kata Verić 18 Turuckovi
10084. Đuro Kedačić 14/04/1840 m Franjo Aga Lešić 207
10085. Đula Kopić 24/04/1840 ž Stjepan Manda Kedačić 192
10086. Jakob Verić 27/04/1840 m Mato Marija Vuković 170 Šćepanovi
10087. Đuro Katušić 01/05/1840 m Blaž Ivica Knežević 245
10088. Adam Vuković 02/05/1840 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10089. Franjo Knežević 05/05/1840 m Marijan Ana Verić 165 Belovi
10090. FranjoŽaverije Čivić 11/05/1840 m Jakob Ana Knežević 157
10091. Ivan Knežević 11/05/1840 m Josip Ana Kopić 248
10092. Ruža Stojanović 18/05/1840 ž Franjo Jozefa Knežević 260
10093. Marija Gregorović 19/05/1840 ž Ivan Barbara Katušić 270
10094. Janja Vuković 19/05/1840 ž Jakob Martina Petričević 134
10095. Lucija Verić 20/05/1840 ž Antun Terezija Kedačić 170 Šćepanovi
10096. Janja Kopić 21/05/1840 ž Stanko Ruža Vuković 219 Rokića
10097. Marija Babić 22/05/1840 ž Marko Matija Jemrić 55
10098. Đula Vuković 26/05/1840 ž Ðuro Lucija Milošević 9 Kuzmanićevi
10099. Mato Stojanović 29/05/1840 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
10100. Martin Vuković 29/05/1840 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini