Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10101 - 10200 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10101. Martin Vuković 29/05/1840 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
10102. Kata Kopić 30/05/1840 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
10103. Eva Knežević 04/06/1840 ž Ivan Pola 244
10104. Ana Knežević 05/06/1840 ž Martin Aga Gregorović 298 Šestini
10105. Manda Čivić 06/06/1840 ž Nikola Franca Knežević 124 Puzini
10106. AntunPetar Knežević 07/06/1840 m Ignjacije Manda Babić 92
10107. Terezija Knežević 07/06/1840 ž Ignjacije Manda Babić 92
10108. Kata Vuković 17/06/1840 ž Adalbert Ana Kedačić 19 Marčićevi
10109. Ana Vuković 18/06/1840 ž Mato Terezija Bačić 112
10110. Andrija Lešić 19/06/1840 m Luka Marija Vuković 20 Adnađev
10111. Ilija Kopić 20/06/1840 m Ivan Barbara Knežević 54
10112. Ivica Vuković 21/06/1840 ž Toma Kata 112
10113. Ilija Babić 13/07/1840 m Marko Ana Katušić 230
10114. Ilija Vlaović 13/07/1840 m Pavo Klara Gregorović 98
10115. Ilija Gregorović 18/07/1840 m Ðuro Lucija Kopić 292
10116. Jakob Kopić 20/07/1840 m Mijo Eva 192
10117. Bartol Babić 25/07/1840 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10118. Mato Knežević 28/07/1840 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
10119. Lovro Matić 29/07/1840 m Andrija Franca Malačević 38
10120. Ruža Stojanović 29/07/1840 ž Adam Barbara Knežević 44
10121. Toma Knežević 30/07/1840 m Ðuro Pola Stivaničević 267
10122. Marija Gregorović 04/08/1840 ž Ðuro Aga Matić 225
10123. Barbara Gregorović 07/08/1840 ž Ivan Marija Katušić 63
10124. Lovro Stojanović 07/08/1840 m Lovro Petra Stanković 228
10125. Roko Verić 11/08/1840 m Antun Marija Vuković 178 Šumarovi
10126. Roko Petričević 14/08/1840 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10127. Stjepan Babić 16/08/1840 m Andrija Marija Vuković 64 Lukića
10128. Mijo Babić 21/08/1840 m Ivan Marica Verić 230
10129. Bartol Lešić 23/08/1840 m Mijo Aga Čivić 320
10130. Bartol Petričević 25/08/1840 m Stanko Matija Stojanović 210
10131. Kata Verić 25/08/1840 ž Vinko Ana Čivić 217 Ivančevi
10132. Vinko Kopić 31/08/1840 m Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10133. Živko Kunić 02/09/1840 m Mijo Terezija Štivić 146 Vinkovi
10134. Manda Matić 08/09/1840 ž Živko Marta Lešić 234
10135. Ivan Matić 10/09/1840 m Vinko Marija Varzić 36
10136. Đula Lešić 11/09/1840 ž Antun Manda Verić 24 Ulini
10137. MarijaFema Bošnjak 12/09/1840 ž Antun Ruža Piller 290
10138. Mato Gregorović 13/09/1840 m Ilija Stana Mišković 270
10139. Barbara Knežević 13/09/1840 ž Josip Stana Matić 292
10140. KataFranca Knežević 14/09/1840 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
10141. Mato Kopić 14/09/1840 m Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
10142. Kata Petričević 14/09/1840 ž Mato Ana Kedačić 110
10143. Stanko Vuković 19/09/1840 m Luka Ana Kovačević 254
10144. Mato Stojanović 20/09/1840 m Mato Stana Mišković 260
10145. Mijo Kedačić 27/09/1840 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10146. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
10147. Franca Katušić 30/09/1840 ž Šimun Barbara Stivaničević 89 Bajkanovi
10148. Franjo Kopić 30/09/1840 m Ivan Manda Gregorović 295
10149. Manda Vuković 03/10/1840 ž Lazar Pola Čivić 254
10150. Luka Stivaničević 08/10/1840 m Mato Stana Verić 47 Anđini
10151. Šimun Babić 09/10/1840 m Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10152. Franjo Vuković 09/10/1840 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
10153. Marijan Vuković 10/10/1840 m Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
10154. Luka Kedačić 11/10/1840 m Pavo Marta Krnić 8
10155. Šimun Vuković 11/10/1840 m Ðuro Marija 136
10156. Kata Stivaničević 12/10/1840 ž Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
10157. Janja Stivaničević 12/10/1840 ž Martin Manda Sirovacz 71 Lisičini
10158. FranjoŽaverije Verić 15/10/1840 m Ðuro Matija Biuklić 141
10159. Mato Kopić 16/10/1840 m Stjepan Delfa Gregorović 243
10160. Šimun Kedačić 20/10/1840 m Jakob Franca Vuković 13
10161. Božo Petričević 24/10/1840 m Josip Lucija Knežević 119 Nedini
10162. Šimun Kopić 26/10/1840 m Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
10163. Barbara Vuković 26/10/1840 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10164. Klara Vuković 28/10/1840 ž Ivan Barbara Knežević 188
10165. Marija Kopić 31/10/1840 ž Mato Terezija 244
10166. Mirko Mišković 31/10/1840 m Adam Aga Biuklić 117
10167. Kata Vuković 02/11/1840 ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
10168. Aga Knežević 14/11/1840 ž Marko Manda Lešić 264
10169. Kata Babić 15/11/1840 ž Andrija Sofija Verić 233
10170. Ivica Kopić 15/11/1840 ž Josip Matija Verić 81
10171. Marija Đaković 16/11/1840 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10172. FranjoŽaverije Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10173. Šimun Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10174. Andrija Gregorović 18/11/1840 m Pavo Marija Stivaničević 227
10175. Andrija Knežević 20/11/1840 m Ivan Manda Verić 235 Tamburovi
10176. Kata Vuković 21/11/1840 ž Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
10177. Andrija Vuković 21/11/1840 m Toma Terezija 126 Srčikini
10178. Marija Vuković 26/11/1840 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
10179. Andrija Vuković 29/11/1840 m Mijo Ana Ribarić 12 Čepretići
10180. Barbara Gregorović 30/11/1840 ž Ivan Đula Kedačić 6
10181. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
10182. Nikola Knežević 03/12/1840 m Lovro Đula Lešić 309
10183. Marija Stojanović 05/12/1840 ž Ignjacije Jozefa Čivić 0
10184. Ruža Knežević 09/12/1840 ž Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10185. Adam Lešić 16/12/1840 m Marko Jozefa Vuković 107
10186. Barbara Babić 17/12/1840 ž Toma Marija Knežević 229
10187. Eva Stivaničević 17/12/1840 ž Roko Barbara Gregorović 57
10188. Eva Kovačević 21/12/1840 ž Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10189. Eva Knežević 26/12/1840 ž Marijan Uršula Delić 193 Baninovi
10190. Kata Petričević 26/12/1840 ž Lazar Marija Krnić 187 Nedini
10191. Fabijan Lešić 31/12/1840 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
10192. Manda Stojšić 04/01/1841 ž Josip Marija Vuković 102 Stošića
10193. Vinko Katušić 13/01/1841 m Stjepan Terezija Gregorović 37
10194. Marko Kopić 18/01/1841 m Lovro Jozefa Katušić 54
10195. Marta Kopić 22/01/1841 ž Bartol Franca Babić 195
10196. Marija Vuković 24/01/1841 ž Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10197. Matija Vuković 24/01/1841 ž Blaž Kata Tomašević 254
10198. Marijan Stojšić 27/01/1841 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
10199. Marijan Babić 31/01/1841 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10200. Blaž Stojanović 01/02/1841 m Ivan Franca Dalić 27 Brnjakovi