Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10201 - 10300 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10201. Blaž Kopić 04/02/1841 m Mijo Manda 82 Pranjini
10202. Đuro Verić 05/02/1841 m Marijan Matija Katušić 178 Šumarovi
10203. Pola Đaković 07/02/1841 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
10204. Valentin Knežević 09/02/1841 m Ðuro Aga Babić 309
10205. Marko Knežević 17/02/1841 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10206. Ivan Čivić 20/02/1841 m Antun Ana Vuković 222
10207. Đuro Stivaničević 21/02/1841 m Jakob Lucija Stojanović 48 Anđini
10208. Terezija Čivić 23/02/1841 ž Šimun Jozefa Kopić 159
10209. Martin Kedačić 24/02/1841 m Ðuro Veronika Biuklić 13
10210. Ivica Gregorović 25/02/1841 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
10211. Mato Stojanović 25/02/1841 m Josip Marija Krnić 195
10212. Marija Gregorović 02/03/1841 ž Blaž Ruža Berkić 226
10213. Đuro Knežević 02/03/1841 m Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
10214. Manda Lešić 03/03/1841 ž Ðuro Viktorija Gregić 250 Vračevi
10215. Franca Stojanović 03/03/1841 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10216. Đuro Gregorović 04/03/1841 m Ilija Kata Vuković 6
10217. Manda Katušić 05/03/1841 ž Ðuro Franca Knežević 66
10218. Đuro Verić 06/03/1841 m Marijan Eva Gregorović 173 Basuljevi
10219. Đuro Delić 10/03/1841 m Josip Marija Drkelić 30
10220. Stana Knežević 13/03/1841 ž Antun Pola 309
10221. Marijan Kopić 13/03/1841 m Blaž Kata Stivaničević 247 Stankovi
10222. Kata Lešić 13/03/1841 ž Josip Manda Verić 50
10223. Josip Verić 14/03/1841 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
10224. Ruža Verić 15/03/1841 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
10225. Josip Babić 17/03/1841 m Augustin Marija Kedačić 264
10226. Ana Stojanović 17/03/1841 ž Jakob Manda Kopić 163 Filini
10227. Jozefa Verić 17/03/1841 ž Pavo Ruža Mišković 217 Ivančevi
10228. Josip Knežević 18/03/1841 m Antun Sofija Kopić 266
10229. Antun Ilišević 20/03/1841 m Jeronim Marica Stojanović 140
10230. Blaž Gregorović 22/03/1841 m Ðuro Stana Kopić 246
10231. Barbara Čivić 23/03/1841 ž Ivan Marta Delić 32
10232. Marija Kopić 23/03/1841 ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
10233. Blaž Vuković 24/03/1841 m Antun Aga Stojanović 132 Zebini
10234. Đuro Vuković 04/04/1841 m Antun Đurđa Babić 302
10235. Đuro Vuković 04/04/1841 m Luka Ivica Kedačić 311 Petrovi
10236. Sofija Katušić 07/04/1841 ž Bono Terezija Katušić 29 Rvatovi
10237. Đuro Kopić 07/04/1841 m Petar Marija Katušić 211
10238. Božo Babić 12/04/1841 m Antun Helena Vuković 69 Šapilovi
10239. Vinko Gregorović 16/04/1841 m Josip Eva Lešić 43 Matini
10240. Barbara Babić 17/04/1841 ž Martin Marija 60 Frćkovi
10241. Đuro Katušić 17/04/1841 m Blaž Ivica Knežević 245
10242. Franjo Knežević 19/04/1841 m Ðuro Marta Ilišević 298 Šestini
10243. Kata Mišković 19/04/1841 ž Šimun Kata 117
10244. Đurđa Verić 21/04/1841 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10245. Jakob Kopić 27/04/1841 m Vinko Barbara 54
10246. Ana Vuković 27/04/1841 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
10247. Manda Vuković 29/04/1841 ž Ivan Aga 134
10248. Ana Knežević 30/04/1841 ž Antun Petra Vuković 281 Matokovi
10249. Ana Đaković 02/05/1841 ž Ivan Terezija Knežević 76
10250. Ivan Krnić 03/05/1841 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
10251. Barbara Đaković 04/05/1841 ž Toma Eva Katušić 76
10252. Antun Čivić 14/05/1841 m Stanko Aga 31
10253. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
10254. Antun Verić 17/05/1841 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10255. Franca Knežević 19/05/1841 ž Gabra Manda Verić 93
10256. Marija Verić 21/05/1841 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10257. Petar Babić 25/05/1841 m Ivan Delfa Kopić 74 Maričini
10258. Ivica Đaković 27/05/1841 ž Mato Ruža Vuković 77
10259. Pola Kopić 01/06/1841 ž Toma Ana Petrović 59
10260. Kata Vlaović 05/06/1841 ž Antun Manda Kopić 198
10261. Ruža Knežević 06/06/1841 ž Marijan Kata Kopić 91 Orozovi
10262. Franca Gregorović 10/06/1841 ž Ðuro Ruža Knežević 95
10263. Manda Babić 13/06/1841 ž Jakob Terezija Kopić 85
10264. Marijan Babić 16/06/1841 m Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
10265. Vinko Babić 16/06/1841 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10266. Lazar Krnić 16/06/1841 m Franjo Martina Stojanović 148
10267. Ivan Čivić 17/06/1841 m Marica Čivić 157
10268. Barbara Vuković 17/06/1841 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
10269. Antun Dahm 20/06/1841 m Nikola Kata Drkelić 307
10270. Ivica Krnić 20/06/1841 ž Mato Eva Gregorović 148
10271. Petar Matić 25/06/1841 m Ivan Stana Čivić 46
10272. Leopoldina Kopić 26/06/1841 ž Ivan Kata Gregorović 244
10273. Manda Babić 01/07/1841 ž Šimun Jozefa 269 Joseilini
10274. Ilija Stojanović 17/07/1841 m Martin Aga Čivić 257
10275. Manda Čivić 22/07/1841 ž Josip Marija Knežević 159
10276. Ana Verić 25/07/1841 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
10277. Jakob Krnić 26/07/1841 m Pavo Marija Kotorac 258
10278. Adam Stivaničević 27/07/1841 m Ivan Pola Gregorović 302
10279. Marija Kedačić 30/07/1841 ž Franjo Stana Jurasević 16
10280. Bartol Kopić 30/07/1841 m Stjepan Pola Gregorović 218 Dudin
10281. Marko Vuković 31/07/1841 m Ðuro Barbara 191
10282. Lovro Babić 07/08/1841 m Jakob Ivica 62 Markovi
10283. Lovro Stojanović 09/08/1841 m Lovro Petra Knežević 289
10284. Marijan Knežević 11/08/1841 m Pavo Marija Babić 292
10285. Roko Kopić 16/08/1841 m Pola Kopić 209 Marijančevi
10286. Ruža Vuković 16/08/1841 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10287. Bartol Kopić 21/08/1841 m Šimun Marija 192
10288. Antun Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10289. Bartol Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10290. Ana Knežević 23/08/1841 ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10291. Marija Vuković 29/08/1841 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10292. Fema Stojanović 30/08/1841 ž Roko Terezija 163 Filini
10293. Mijo Vlaović 02/09/1841 m Stanko Aga Babić 99
10294. Mato Knežević 04/09/1841 m Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
10295. Mato Kopić 04/09/1841 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
10296. Marija Kopić 05/09/1841 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
10297. Mijo Čivić 06/09/1841 m FranjoŽaverije Marija Vuković 158 Rusovi
10298. Đuro Matić 06/09/1841 m Andrija Franca Kovačević 38
10299. Đula Knežević 09/09/1841 ž Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi
10300. Mato Kopić 10/09/1841 m Andrija Đula Štivić 219 Rokića