Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10301 - 10400 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10301. Mato Stojšić 10/09/1841 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
10302. Kata Čivić 16/09/1841 ž Gabra Eva Marković 31
10303. Mato Knežević 16/09/1841 m Josip Filipa Lešić 79 Dudini
10304. Matija Babić 19/09/1841 m Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10305. Mato Stojanović 19/09/1841 m Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
10306. Marta Verić 26/09/1841 ž Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
10307. Mijo Katušić 27/09/1841 m Mato Terezija Verić 241
10308. Mijo Knežević 27/09/1841 m Gabriel Kata Babić 95
10309. Ruža Vuković 28/09/1841 ž Alojz Franca 134
10310. Mijo Kedačić 29/09/1841 m Šimun Aga Petričević 5 Leškovi
10311. Franca Katušić 04/10/1841 ž FranjoŽaverije Ana Varzić 242
10312. Lovro Verić 09/10/1841 ž Vinko Franca Stivaničević 217 Ivančevi
10313. Luka Stivaničević 10/10/1841 m Ivan Barbara Kadić 72
10314. Lucija Verić 17/10/1841 ž Ferdo Ivica Babić 263
10315. Luka Verić 18/10/1841 m Pavo Aga Lolić 173 Basuljevi
10316. Kata Vuković 30/10/1841 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10317. Fema Knežević 03/11/1841 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
10318. Mirko Gregorović 05/11/1841 m Ivan Ruža Babić 90
10319. Kata Gregorović 08/11/1841 ž Marica Gregorović 44
10320. Marija Kopić 08/11/1841 ž Ivan Marta Vuković 82 Pranjini
10321. Marta Stivaničević 08/11/1841 ž Josip Cecilija Kadić 72
10322. Mato Kotorac 13/11/1841 m Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
10323. Mijo Gregorović 14/11/1841 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
10324. Andrija Katušić 18/11/1841 m Antun Stana Gregorović 66
10325. Andrija Milošević 18/11/1841 m Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
10326. Franjo Gregorović 20/11/1841 m Ilija Ana Vlaović 39
10327. Kata Stivaničević 22/11/1841 ž Mato Stana Verić 47 Anđini
10328. Terezija Gregorović 27/11/1841 ž Martin Marija 63
10329. Aga Kopić 30/11/1841 ž Antun Pola Galović 54
10330. Jakob Stivaničević 07/12/1841 m Andrija Pola Babić 47 Anđini
10331. Lucija Ilišević 09/12/1841 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
10332. Toma Biuklić 10/12/1841 m Ðuro Lucija Užarević 106
10333. Eva Gregorović 10/12/1841 ž Božo Kata Lešić 95
10334. Blaž Šokčević 12/12/1841 m Marko Eva Kopić 70
10335. Lucija Kopić 13/12/1841 ž Stanko Ruža Gregorović 219 Rokića
10336. Veronika Verić 18/12/1841 ž Božo Franca Čivić 178 Šumarovi
10337. Toma Krnić 20/12/1841 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10338. Eva Babić 21/12/1841 ž Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10339. Ivan Kopić 23/12/1841 m Josip Barbara Šokčević 219 Rokića
10340. Manda Čivić 25/12/1841 ž Marko Anka Ðanac 159
10341. Barbara Knežević 26/12/1841 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
10342. Stjepan Verić 26/12/1841 m Antun Terezija Kedačić 170 Šćepanovi
10343. Marija Knežević 28/12/1841 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
10344. Barbara Vuković 28/12/1841 ž Ivan Ruža 115
10345. Franjo Babić 31/12/1841 m Andrija Sofija Veselić 233
10346. Franca Đaković 31/12/1841 ž Tadija Ruža Vuković 75
10347. Stana Kopić 04/01/1842 ž Luka Stana 288 Ivandulini
10348. Vinko Knežević 08/01/1842 m Ivan Pola 245
10349. Antun Lešić 09/01/1842 m Luka Marija Vuković 20 Adnađev
10350. Stana Vuković 09/01/1842 ž Albert Manda Mišković 317 Todorovi
10351. Barbara Gregorović 12/01/1842 ž Toma Eva Katušić 270
10352. Blaž Babić 15/01/1842 m Mijo Manda Petričević 264
10353. Marija Đaković 19/01/1842 ž Šimun Marta Kopić 64 Lukića
10354. Marijan Knežević 22/01/1842 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
10355. Vinko Vuković 26/01/1842 m Stanko Marta 9 Kuzmanićevi
10356. Ruža Stivaničević 27/01/1842 ž Ðuro Marija Čivić 47 Anđini
10357. Ivan Knežević 31/01/1842 m Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10358. Marija Stivaničević 01/02/1842 ž Toma Kata Pavić 57
10359. Marija Babić 05/02/1842 ž Andrija Đula Knežević 304 Frćkovi
10360. Antun Gregorović 05/02/1842 m Ilija Fema Kedačić 226
10361. Valentin Čivić 08/02/1842 m Šimun Uršula Stojanović 158 Rusovi
10362. Pola Babić 09/02/1842 ž Genoveva Babić 269 Joseilini
10363. Matija Lešić 09/02/1842 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10364. Valentin Babić 14/02/1842 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10365. Đuro Vlaović 16/02/1842 m Stanko Đula Kopić 198
10366. Ruža Gregorović 18/02/1842 ž Ðuro Aga Matić 225
10367. Kata Stojanović 21/02/1842 ž Franjo Pola 259 Pavini
10368. Franca Stivaničević 22/02/1842 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10369. Vinko Knežević 24/02/1842 m Mijo Kata Kopić 248
10370. Matija Petričević 24/02/1842 m Mato Ana Kedačić 210
10371. Đuro Verić 25/02/1842 m Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
10372. Marko Vuković 28/02/1842 m Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
10373. Josip Stojanović 03/03/1842 m Toma Matija Štivić 152 Pavini
10374. Franca Bošnjak 05/03/1842 ž Antun Ruža Piller 290
10375. Ana Babić 10/03/1842 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
10376. Đula Čivić 10/03/1842 ž Filip Stana Delić 32
10377. Antun Babić 11/03/1842 m Mijo Marta Gamrih 55
10378. Marta Gregorović 11/03/1842 ž Ivan Marija Vuković 45
10379. Đuro Petričević 11/03/1842 m Augustin Ana Abramović 197 Andrićevi
10380. Toma Babić 13/03/1842 m Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
10381. Toma Babić 13/03/1842 m Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
10382. Đuro Gregorović 13/03/1842 m Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10383. Đuro Gregorović 13/03/1842 m Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10384. Josip Huber 14/03/1842 m Eva Huber 0
10385. Josip Huber 14/03/1842 m Evn Ivica 0
10386. Josip Vuković 16/03/1842 m Petar Franca Lonćarević 199 Davidovi
10387. Josip Vuković 16/03/1842 m Petar Franca Lonćarević 199 Davidovi
10388. Franca Verić 19/03/1842 ž Marko Sofija Kladarić 170 Šćepanovi
10389. Franca Verić 19/03/1842 ž Marko Sofija Kladarić 170 Šćepanovi
10390. Mato Verić 21/03/1842 m Pavo Marija Ćosić 178 Šumarovi
10391. Mato Verić 21/03/1842 m Pavo Marija Ćosić 178 Šumarovi
10392. Đuro Knežević 28/03/1842 m Luka Kata Gregorović 298 Šestini
10393. Đuro Knežević 28/03/1842 m Luka Kata Gregorović 298 Šestini
10394. Ivan Stojanović 30/03/1842 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10395. Ivan Stojanović 30/03/1842 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10396. Đuro Vuković 31/03/1842 m Ivan Terezija Knežević 137
10397. Đuro Vuković 31/03/1842 m Ivan Terezija Knežević 137
10398. Đula Kopić 04/04/1842 ž Antun Jozefa 288 Ivandulini
10399. Đula Kopić 04/04/1842 ž Antun Jozefa 288 Ivandulini
10400. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280