Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10401 - 10500 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10401. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280
10402. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10403. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10404. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10405. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10406. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10407. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10408. Marta Krnić 25/04/1842 ž Mato Franca Stojanović 146 Vinkovi
10409. Barbara Vuković 29/04/1842 ž Luka Marija 112
10410. Ivica Verić 30/04/1842 ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
10411. Franca Vuković 04/05/1842 ž Antun Stana Štivić 191
10412. Ivan Đaković 09/05/1842 m Mato Ruža Vuković 77
10413. Đuro Babić 17/05/1842 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
10414. Andrija Knežević 17/05/1842 m Antun Manda Babić 92
10415. Kata Gregorović 18/05/1842 ž Marko Stana Vilajtović 231
10416. Terezija Vuković 21/05/1842 ž Lazar Pola Čivić 254
10417. Antun Katušić 27/05/1842 m Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
10418. Ivan Kedačić 28/05/1842 m Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10419. Antun Stivaničević 30/05/1842 m Josip Ana Kopić 71 Lisičini
10420. Ana Kopić 06/06/1842 ž Marko Anka Vuković 181 Župarini
10421. Stanislav Kopić 07/06/1842 m Ivan Manda Gregorović 295
10422. Ivan Kopić 10/06/1842 m Mijo Barbara Vuković 79 Dudini
10423. Manda Gregorović 16/06/1842 ž Ilija Kata Vuković 6
10424. Stanislav Gregorović 16/06/1842 m Ilija Kata Vuković 6
10425. Manda Verić 17/06/1842 ž Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
10426. Ivan Stivaničević 24/06/1842 m Martin Aga Verić 47 Anđini
10427. Petar Stojanović 26/06/1842 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10428. Manda Katušić 27/06/1842 ž Božo Petra Kopić 37
10429. Pavao Čivić 30/06/1842 m Mato Manda Babić 34 Šakini
10430. Jakob Čivić 01/07/1842 m Jakob Ana Knežević 157
10431. Šimun Babić 06/07/1842 m Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10432. Ilija Milošević 06/07/1842 m Ivan Ana Babić 114
10433. Ilija Kopić 07/07/1842 m Marko Petra Gregorović 295
10434. Marija Gregorović 10/07/1842 ž Antun Ruža Kopić 228
10435. Kata Knežević 11/07/1842 ž Antun Lucija Vuković 160 Stankovi
10436. Marta Lešić 12/07/1842 ž Marko Jozefa Vuković 107
10437. Jakob Vuković 13/07/1842 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10438. Ilija Vuković 16/07/1842 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10439. Lovro Gregorović 20/07/1842 m Marijan Fema Stojanović 226
10440. Manda Čivić 22/07/1842 ž Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10441. Lovro Kedačić 22/07/1842 m Vinko Ana Lešić 3
10442. Manda Verić 22/07/1842 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10443. Ana Gregorović 25/07/1842 ž Ivan Ivica Čivić 95
10444. Ana Babić 30/07/1842 ž Mato Ana Verić 249 Strameštrovi
10445. Lovro Vuković 05/08/1842 m Adam Barbara Babić 109 Davidovi
10446. Manda Vuković 07/08/1842 ž Ivan Terezija Mihić 10 Klecini
10447. Roko Kedačić 12/08/1842 m Franjo Aga Lešić 207
10448. Ilija Kopić 12/08/1842 m Blaž Kata Stivaničević 244
10449. Eva Babić 23/08/1842 ž Jakob Ana 230
10450. Mijo Babić 26/08/1842 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10451. Janja Katušić 27/08/1842 ž Mato Filipa Gašparović 66
10452. Barbara Lešić 04/09/1842 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
10453. Marijan Verić 05/09/1842 m Martin Aga Vincianović 217 Ivančevi
10454. Marijan Babić 09/09/1842 m Pavo Manda Šokčević 229
10455. Marta Vlaović 09/09/1842 ž Andrija Kata Stojanović 99
10456. Stanislav Gregorović 10/09/1842 m Luka Marija Babić 49
10457. Mijo Knežević 11/09/1842 m Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
10458. Marija Kutuzović 11/09/1842 ž Mato Kata Raiter 184
10459. Ana Katušić 13/09/1842 ž Luka Aga Babić 241
10460. Božo Vuković 13/09/1842 m Ivan Aga 134
10461. Mato Katušić 14/09/1842 m Marko Terezija Kopić 241
10462. Mijo Stojanović 15/09/1842 m Mijo Terezija Kedačić 145 Alepovi
10463. Franca Gregorović 17/09/1842 ž Toma Stana Katušić 232
10464. Šimun Babić 23/09/1842 m Bartol Ruža Gregorović 53
10465. Mijo Gregorović 25/09/1842 m Ðuro Lucija Kopić 232
10466. Mijo Matić 26/09/1842 m Andrija Franca Kovačević 38
10467. Barbara Babić 06/10/1842 ž Marko Matija Jemrić 55
10468. Luka Matić 13/10/1842 m Florian Anka Kopić 35
10469. Jakob Petričević 14/10/1842 m Stjepan Kata 210
10470. Ruža Verić 17/10/1842 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
10471. Luka Vuković 18/10/1842 m Ferdo Đula Gregorović 11 Bubanovi
10472. Eva Knežević 19/10/1842 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
10473. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
10474. Eva Lešić 20/10/1842 ž Roko Franca Verić 26
10475. Marija Matić 23/10/1842 ž Živko Marta Lešić 234
10476. Manda Stojanović 23/10/1842 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10477. Kata Gregorović 25/10/1842 ž Ðuro Delfa Vlaović 90
10478. Šimun Vuković 25/10/1842 m Martin Stana 128
10479. Šimun Vuković 28/10/1842 m Albert Manda 311 Petrovi
10480. Marija Mišković 29/10/1842 ž Adam Aga Biuklić 117
10481. Kata Gregorović 30/10/1842 ž Ðuro Manda Bebirović 196
10482. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
10483. Ilija Babić 03/11/1842 m Mijo Manda Kopić 249 Strameštrovi
10484. Martin Lešić 10/11/1842 m Ðuro Kata Verić 26
10485. Kata Petričević 13/11/1842 ž Šimun Marica Rakitić 149
10486. Ivan Gregorović 14/11/1842 m Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
10487. Barbara Gregorović 02/12/1842 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
10488. Kata Kopić 04/12/1842 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10489. Toma Babić 15/12/1842 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10490. Eva Stivaničević 18/12/1842 ž Luka Barbara Kutuzović 282
10491. Eva Knežević 22/12/1842 ž Gabra Manda Verić 193 Baninovi
10492. Eva Knežević 23/12/1842 ž Roko Stana Zečević 292
10493. Božo Stojanović 26/12/1842 m Antun Kata Petričević 141
10494. Ivica Stojšić 27/12/1842 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
10495. Ruža Vuković 31/12/1842 ž Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10496. Adam Verić 01/01/1843 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10497. Franca Petričević 09/01/1843 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10498. Barbara Matić 11/01/1843 ž Stjepan Marija Verić 234
10499. Stanko Babić 12/01/1843 m Živko Slava 249 Strameštrovi
10500. Franca Stojanović 12/01/1843 ž Adam Barbara Knežević 141