Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10601 - 10700 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10601. Kata Knežević 29/09/1843 ž Mijo Terezija Vuković 182
10602. Franjo Lešić 04/10/1843 m Kata Lešić 26
10603. Franca Vuković 08/10/1843 ž Toma Kata Stojanović 112
10604. Manda Katušić 09/10/1843 ž FranjoŽaverije Ana Varzić 242
10605. Ana Gregorović 12/10/1843 ž Ðuro Aga Matić 225
10606. Vinko Lešić 15/10/1843 m Ðuro Viktorija Gregić 250 Vračevi
10607. Luka Stojanović 15/10/1843 m Mato Aga Knežević 256 Grgebožini
10608. Lucija Vuković 16/10/1843 ž Ðuro Barbara 191
10609. Luka Kedačić 18/10/1843 m Pavo Marta Krnić 8
10610. Stana Petričević 18/10/1843 ž Stjepan Kata 210
10611. Šimun Vuković 21/10/1843 m Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10612. Marija Stojanović 22/10/1843 ž Franjo Pola 259 Pavini
10613. Martin Kedačić 29/10/1843 m Šimun Marta Vuković 16
10614. Martina Babić 11/11/1843 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
10615. Barbara Babić 05/12/1843 ž Jakob Ivica 62 Markovi
10616. Lucija Stivaničević 13/12/1843 ž Ivan Barbara Kadić 72
10617. Eva Kopić 14/12/1843 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
10618. Eva Babić 18/12/1843 ž Blaž Barbara Šokčević 62 Markovi
10619. Eva Kopić 24/12/1843 ž Marko Aga Čivić 219 Rokića
10620. Ivica Stojanović 27/12/1843 ž Lovro Petra Knežević 189
10621. Franca Lučić 29/12/1843 ž Ferdo Eva Vuković 108
10622. Klara Knežević 04/01/1844 ž Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi
10623. Ivan Kopić 05/01/1844 m Antun Barbara Verić 125 Adamovi
10624. Mato Kopić 08/01/1844 m Luka Stana 288 Ivandulini
10625. Marija Vuković 11/01/1844 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10626. Franca Knežević 12/01/1844 ž Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
10627. Manda Biuklić 20/01/1844 ž Ðuro Lucija Užarevića 106
10628. Pavao Babić 21/01/1844 m Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10629. Kata Babić 21/01/1844 ž Ðuro Pola 62 Markovi
10630. Marta Stojanović 21/01/1844 ž Živko Pola Babić 142 Domini
10631. Janja Stivaničević 24/01/1844 ž Luka Barbara Kutuzović 282
10632. Manda Krnić 25/01/1844 ž Mato Eva Gregorović 148
10633. Ivica Knežević 27/01/1844 ž Pavo Marija Babić 292
10634. Marijan Knežević 29/01/1844 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
10635. Blaž Štivić 29/01/1844 m Mijo Terezija 123
10636. Josip Kopić 30/01/1844 m Josip Barbara Šokčević 219 Rokića
10637. Marijan Stivaničević 30/01/1844 m Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10638. Ivan Matić 06/02/1844 m Ðuro Terezija Terzić 45
10639. Lukra Knežević 07/02/1844 ž Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
10640. Mato Lešić 09/02/1844 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
10641. Matija Kopić 12/02/1844 m Stjepan Eva Stojanović 288 Ivandulini
10642. Manda Verić 13/02/1844 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
10643. Marija Gregorović 15/02/1844 ž Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10644. Eva Vlaović 16/02/1844 ž Mato Terezija Ðaković 198
10645. Ana Kopić 17/02/1844 ž Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
10646. Adam Gregorović 18/02/1844 m Stanko Franca 299 Andrićevi
10647. Mato Stivaničević 18/02/1844 m Toma Kata Kladarić 51 Jozići
10648. Ivan Stivaničević 18/02/1844 m Blaž Sofija Stojanović 51 Jozići
10649. Matija Katušić 21/02/1844 m Marijan Marica Gregorović 89 Bajkanovi
10650. Josip Kopić 04/03/1844 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
10651. Josip Lešić 09/03/1844 m Roko Franca Verić 26
10652. Josip Lešić 15/03/1844 m Marko Jozefa Vuković 107
10653. Josip Knežević 17/03/1844 m Roko Stana Verić 292
10654. Marta Čivić 20/03/1844 ž Ivan Barbara Knežević 159
10655. Žaverije Verić 22/03/1844 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10656. Roko Petričević 29/03/1844 m Stanko Matija Stojanović 210
10657. Lovro Vuković 29/03/1844 m Marijan Manda Novalić 191
10658. Đuro Stojanović 30/03/1844 m Rafael Barbara Verić 204 Andrićevi
10659. Marijan Vuković 03/04/1844 ž Ðuro Ruža Verić 113 Davidovi
10660. Marijan Stojanović 05/04/1844 ž Toma Matija Štivić 152 Pavini
10661. Marko Babić 06/04/1844 m Jakob Ana Kopić 230
10662. Ilija Knežević 09/04/1844 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
10663. Klara Gregorović 10/04/1844 ž Marko Stana Vilajtović 231
10664. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10665. Đuro Vuković 14/04/1844 m Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
10666. Đula Kopić 22/04/1844 ž Ivan Manda Babić 295
10667. Đuro Mišković 22/04/1844 m Adam Aga Biuklić 117
10668. Andrija Matić 30/04/1844 m Andrija Franca Terzić 38
10669. Đula Babić 01/05/1844 ž Ivan Marica Verić 230
10670. Kata Knežević 04/05/1844 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
10671. Kata Babić 05/05/1844 ž Ðuro Aga Knežević 233
10672. Stana Babić 09/05/1844 ž Andrija Sofija Veselić 233
10673. Antun Stojanović 10/05/1844 m Mato Stana Mišković 260
10674. Ivan Stojanović 10/05/1844 m Mato Stana Mišković 260
10675. Marko Štivić 12/05/1844 m Luka Manda Vuković 280
10676. Ruža Verić 21/05/1844 ž Ðuro Marija Kopić 178 Šumarovi
10677. Barbara Kopić 26/05/1844 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10678. Antun Terzić 27/05/1844 m Ignjacije Petra Kopić 97
10679. Adolf Hoffer 02/06/1844 m Mato Đula Bačić 0
10680. Antun Gregorović 05/06/1844 m Antun Barbara Čivić 270
10681. Manda Stojanović 05/06/1844 ž Josip Marija Krnić 155 Vidakovi
10682. Ana Kotorac 16/06/1844 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
10683. Ivica Kedačić 24/06/1844 ž Vinko Ana Lešić 3
10684. Petar Stojanović 26/06/1844 m Mato Ruža Vuksanović 216
10685. Pola Knežević 30/06/1844 ž Josip Filipa Lešić 73
10686. Martin Gregorović 05/07/1844 m Ilija Ana Vlaović 39
10687. Ilija Katušić 07/07/1844 m Šimun Stana Stivaničević 37
10688. Marija Vuković 08/07/1844 ž Lovro Marta Čivić 128
10689. Đula Babić 16/07/1844 ž Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10690. Lovro Čivić 21/07/1844 m Jakob Ana Knežević 157
10691. Lovro Matić 29/07/1844 m Ðuro Eva Malasović 36
10692. Marta Matić 29/07/1844 ž Ðuro Eva Malasović 36
10693. Lovro Stojanović 29/07/1844 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10694. Lovro Babić 30/07/1844 m Mato Kata Knežević 229
10695. Marija Lešić 07/08/1844 ž Antun Barbara Šimaković 20 Adnađev
10696. Franca Lešić 09/08/1844 ž Antun Kata Kedačić 25 Lovrićevi
10697. Franca Babić 11/08/1844 ž Filip Genoveva 269 Joseilini
10698. Bartol Gregorović 11/08/1844 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
10699. Stjepan Krnić 18/08/1844 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10700. Stjepan Lešić 18/08/1844 m Franjo Manda Vuković 103 Čikića