Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10801 - 10900 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10801. Barbara Kopić 06/05/1845 ž Stjepan Manda Kedačić 192
10802. Mijo Vuković 09/05/1845 m Blaž Kata Tomoić 254
10803. Petar Stivaničević 16/05/1845 m Andrija Pola Babić 47 Anđini
10804. Antun Babić 20/05/1845 m Gabra Marica 60 Frćkovi
10805. Janja Knežević 20/05/1845 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
10806. Ana Verić 22/05/1845 ž Mato Marija Vuković 170 Šćepanovi
10807. Ana Knežević 25/05/1845 ž Benedikt Terezija Gregorović 29 Rvatovi
10808. Antun Kedačić 29/05/1845 m Šimun Marta Vuković 16
10809. Petra Stojanović 30/05/1845 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
10810. Ivan Đaković 31/05/1845 m Ðuro Veronika Stojanović 77
10811. Jozefa Kopić 05/06/1845 ž Bartol Franca Babić 310 Rokići
10812. Kata Gregorović 11/06/1845 ž Marijan Fema Stojanović 226
10813. Ivica Stojanović 14/06/1845 ž Franjo Jozefa Knežević 260
10814. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matija 171 Zurkini
10815. Ivan Katušić 16/06/1845 m Barbara Katušić 89 Bajkanovi
10816. Ivica Vuković 16/06/1845 ž Luka Ana Kedačić 311 Petrovi
10817. Ivan Vuković 16/06/1845 m Toma Marija Verić 133 Grgičini
10818. Ivan Gregorović 20/06/1845 m Božo Kata Lešić 95
10819. Ivan Gregorović 20/06/1845 m Martin Marija 63
10820. Ivica Verić 20/06/1845 ž Pavo Marija Lučić 178 Šumarovi
10821. Marijan Kurusović 26/06/1845 ž Ilija Kata Čivić 189
10822. Marija Petričević 26/06/1845 ž Šimun Marica Rakitić 149
10823. Ana Čivić 28/06/1845 ž Ðuro Ivica Verić 159
10824. Barbara Knežević 05/07/1845 ž Antun Lucija Petričević 160 Stankovi
10825. Franca Kopić 05/07/1845 ž Stjepan Pola 42
10826. Manda Vuković 06/07/1845 ž Antun Stana Sheragonović 137
10827. Marija Matić 10/07/1845 ž Ivan Kata Gregorović 35
10828. Manda Verić 11/07/1845 ž Roko Marija Babić 170 Šćepanovi
10829. Ilija Vuković 11/07/1845 m Marijan Marija Petričević 134
10830. Andrija Lešić 22/07/1845 m Ilija Pola Štivić 220 Ružića
10831. Jakob Štivić 22/07/1845 m Marko Aga Verić 252
10832. MarijaManda Stojanović 22/07/1845 ž Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
10833. Ana Čivić 23/07/1845 ž Filip Stana Delić 32
10834. Lovro Đaković 31/07/1845 m Petar Barbara Barendić 77
10835. Marta Stojšić 31/07/1845 ž Josip Marija Stojanović 102 Stošića
10836. Manda Knežević 04/08/1845 ž Luka Pola 281 Matokovi
10837. Lovro Katušić 06/08/1845 m Marijan Marica Gregorović 89 Bajkanovi
10838. Lovro Štivić 09/08/1845 m Toma Ruža Verić 122 Zečevi
10839. Klara Gregorović 10/08/1845 ž Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
10840. Lovro Vuković 10/08/1845 m Šimun Marija Stojanović 126 Srčikini
10841. Barbara Čivić 13/08/1845 ž Jakob Ana Knežević 157
10842. Roko Ilišević 15/08/1845 m Stanko Marija Milošević 139 Gluvakovi
10843. Roko Kedačić 16/08/1845 m Jakob Franca 13
10844. Barbara Gregorović 17/08/1845 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
10845. Kata Babić 19/08/1845 ž Mato Marta 53
10846. Bartol Šokčević 20/08/1845 m Franjo Ana Kopić 300
10847. Barbara Knežević 23/08/1845 ž Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10848. Marija Vuković 30/08/1845 ž Toma Terezija 126 Srčikini
10849. Mato Matić 01/09/1845 m Vinko Kata Stojanović 35
10850. Terezija Vuković 01/09/1845 ž Stanko Pola 112
10851. Mato Stojanović 04/09/1845 m Roko Marija Štivić 153 Kundrini
10852. Marijan Kopić 07/09/1845 m Blaž Kata Stivaničević 244
10853. Mato Stojanović 08/09/1845 m Josip Marija Stivaničević 27 Brnjakovi
10854. Matija Čivić 17/09/1845 ž Božo Franca Lešić 158 Rusovi
10855. Matija Katušić 18/09/1845 m Luka Aga Babić 241
10856. Barbara Stivaničević 28/09/1845 ž Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
10857. Franca Kopić 30/09/1845 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
10858. Franjo Gregorović 02/10/1845 m Mato Marta Kopić 246
10859. Ana Stivaničević 05/10/1845 ž Ivan Pola Gregorović 302
10860. Kata Stojanović 05/10/1845 ž Mato Aga Krnić 135
10861. Luka Knežević 06/10/1845 m Pavo Marija 292
10862. Manda Čivić 07/10/1845 ž Franjo Ruža Knežević 159
10863. Luka Kedačić 07/10/1845 m Vinko Ana Lešić 3
10864. Jakob Knežević 07/10/1845 m Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
10865. Jakob Verić 10/10/1845 m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
10866. Lazar Vuković 11/10/1845 m Marijan Manda Novalić 191
10867. Luka Babić 13/10/1845 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10868. Luka Terzić 14/10/1845 m Ferdo Petra Matić 97
10869. Kata Čivić 17/10/1845 ž Ivan Marta Delić 32
10870. Šimun Kopić 21/10/1845 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
10871. Antun Stojanović 01/11/1845 m Terezija Ratz 131
10872. Marta Gregorović 09/11/1845 ž Ivan Marija Katušić 63
10873. Andrija Stojanović 10/11/1845 m Marija Stojanović 129 Andrijaševi
10874. Martin Gregorović 11/11/1845 m Ðuro Aga Matić 225
10875. Kata Knežević 16/11/1845 ž Blaž Marija Lešić 65
10876. Kata Babić 20/11/1845 ž Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10877. Fema Lešić 21/11/1845 ž Marko Jozefa Vuković 107
10878. Kata Gregorović 23/11/1845 ž Ivan Barbara Katušić 270
10879. Kata Gregorović 23/11/1845 ž Žaverije Ana Varzić 242
10880. Kata Kutuzović 24/11/1845 ž Josip Jozefa Petričević 168
10881. Kata Terzić 25/11/1845 ž Ignjacije Petra Kopić 97
10882. Andrija Kopić 26/11/1845 m Šimun Marija 192
10883. Lucija Stivaničević 27/11/1845 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10884. Manda Gregorović 28/11/1845 ž Roko Ana Čivić 40 Pejini
10885. Andrija Bačić 30/11/1845 m Ivan Kata Stojanović 28
10886. Ivan Katušić 30/11/1845 m Šimun Lucija Vlaović 86
10887. Marija Gregorović 06/12/1845 ž Jakob Kata Babić 95
10888. Marija Vuković 06/12/1845 ž Antun Uršula Kopić 12 Čepretići
10889. Roko Vuković 07/12/1845 m Adam Aga Stojanović 113 Davidovi
10890. Božo Vuković 09/12/1845 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
10891. Josip Knežević 16/12/1845 m Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
10892. Franjo Babić 18/12/1845 m Živko Slava 249 Strameštrovi
10893. Toma Verić 18/12/1845 m Marinao Matija Katušić 178 Šumarovi
10894. Marija Stojanović 19/12/1845 ž Pavo Đula Petričević 143
10895. Marija Babić 23/12/1845 ž Antun Lucija Knežević 249 Strameštrovi
10896. Marija Kopić 25/12/1845 ž Šimun Ivica Knežević 61 Kovačevi
10897. Stjepan Babić 26/12/1845 m Mijo Kata Verić 94
10898. Marija Petričević 27/12/1845 ž Stjepan Kata 210
10899. Ivan Stojanović 27/12/1845 m Lovro Petra Knežević 289
10900. Ivan Knežević 28/12/1845 m Roko Manda Čivić 317 Todorovi