Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11001 - 11100 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11001. Franca Gregorović 05/10/1846 ž Stjepan Ruža Babić 231
11002. Šimun Matić 07/10/1846 m Ðuro Terezija Terzić 46
11003. Luka Vuković 07/10/1846 m Antun Marija 116 Ludovikovi
11004. Manda Vuković 13/10/1846 ž Marijan Marija Petričević 134
11005. Luka Gregorović 15/10/1846 m Božo Kata Lešić 95
11006. Manda Lešić 15/10/1846 ž Ðuro Kata Matić 239
11007. Lucija Lučić 18/10/1846 ž Toma Marija Vuković 108
11008. Eva Stojanović 18/10/1846 ž Martin Aga Čivić 257
11009. Kata Štivić 19/10/1846 ž Marko Aga Bačić 252
11010. Janja Gregorović 25/10/1846 ž Josip Ruža Vuković 63
11011. Šimun Štivić 28/10/1846 m Ilija Terezija Lešić 121
11012. Mirko Knežević 30/10/1846 m Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi
11013. Kata Rastovsky 13/11/1846 ž Ivan Marija Vinski 0
11014. Fema Biuklić 14/11/1846 ž Ilija Ana Krnić 106
11015. Ivan Knežević 17/11/1846 m Ðuro Marija Vuković 269 Joseilini
11016. Lucija Knežević 17/11/1846 ž Ðuro Marija Vuković 269 Joseilini
11017. Kata Kedačić 23/11/1846 ž Franjo Barbara Vuković 13
11018. Ana Katušić 24/11/1846 ž Gabra Ana Kopić 66
11019. Andrija Gregorović 30/11/1846 m Mato Marta Babić 46
11020. Eva Babić 03/12/1846 ž Toma Franca 94
11021. Marija Babić 04/12/1846 ž Mato Marta 53
11022. Lucija Vuković 07/12/1846 ž Toma Kata Stojanović 112
11023. Marijan Kopić 09/12/1846 m Antun Barbara Šokčević 288 Ivandulini
11024. Matija Vuković 16/12/1846 ž Martin Stana 128
11025. Adam Petričević 21/12/1846 m Augustin Ana Vin? 187 Nedini
11026. Božo Stojanović 25/12/1846 m Ivan Ana Vuković 131
11027. Marija Katušić 26/12/1846 ž Antun Anka Kopić 37
11028. Mijo Knežević 02/01/1847 m Josip Anka Matić 160 Stankovi
11029. Marijan Stivaničević 04/01/1847 m Blaž Sofija Stojanović 51 Jozići
11030. Živko Babić 08/01/1847 m Antun Helena Ivić 69 Šapilovi
11031. Antun Babić 08/01/1847 m Antun Matija 249 Strameštrovi
11032. Antun Petričević 12/01/1847 m Augustin Marija Stojanović 187 Nedini
11033. Antun Knežević 16/01/1847 m Stjepan Barbara Babić 317 Todorovi
11034. Marijan Matić 20/01/1847 m Marijan Ruža Katušić 234
11035. Marija Mišković 22/01/1847 ž Marko Stana Milošević 200
11036. Janja Vuković 25/01/1847 ž Toma Marija Stojanović 133 Grgičini
11037. Marija Stivaničević 28/01/1847 ž Josip Cecilija Kadić 72
11038. Ivan Stojanović 01/02/1847 m Andrija Marija Verić 214 Alepovi
11039. Ilija Babić 03/02/1847 m Marko Kata 229
11040. Matija Matić 10/02/1847 ž Andrija Franca Terzić 38
11041. Đuro Vuković 14/02/1847 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
11042. Terezija Vuković 14/02/1847 ž Stanko Pola 112
11043. Franjo Babić 15/02/1847 m Martin Marija 60 Frćkovi
11044. Mato Babić 18/02/1847 m Jakob Ana Knežević 269 Joseilini
11045. Matija Vuković 22/02/1847 m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
11046. Franca Knežević 25/02/1847 ž Antun Kata Benaković 160 Stankovi
11047. Đuro Krnić 28/02/1847 m Mato Franca Stojanović 146 Vinkovi
11048. Josip Verić 28/02/1847 m Martin Aga Lešić 217 Ivančevi
11049. Barbara Vuković 02/03/1847 ž Ivan Aga 134
11050. Stana Vuković 06/03/1847 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
11051. Đuro Kedačić 08/03/1847 m Luka Ana Vuković 1
11052. Bartol Vuković 09/03/1847 m Ðuro Đula 111 Bubanovi
11053. Josip Katušić 16/03/1847 m Blaž Ivica Knežević 245
11054. Ana Kovačević 16/03/1847 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
11055. Josip Knežević 17/03/1847 m Vinko Kata Vlaović 235 Tamburovi
11056. Barbara Gregorović 18/03/1847 ž Petar Aga Vuković 225
11057. Eva Petričević 19/03/1847 ž Stanko Matija Stojanović 210
11058. Đuro Knežević 23/03/1847 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
11059. Barbara Vuković 26/03/1847 ž Toma Terezija 126 Srčikini
11060. Marija Kopić 27/03/1847 ž Blaž Kata Stivaničević 244
11061. Marta Kopić 28/03/1847 ž Antun Pola Galović 54
11062. Đuro Kedačić 29/03/1847 m Ðuro Marija Lešić 16
11063. Aga Kopić 29/03/1847 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
11064. Albert Krnić 30/03/1847 m Pavo Marija Petričević 258
11065. Marko Babić 03/04/1847 m Toma Barbara Stivaničević 94
11066. Ruža Babić 07/04/1847 ž Jakob Ana 235
11067. Marija Stivaničević 14/04/1847 ž Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11068. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
11069. Marko Vuković 17/04/1847 m Mijo Barbara Štivić 111 Bubanovi
11070. Đula Knežević 19/04/1847 ž Lovro Ruža Stojanović 266
11071. Filipa Bošnjak 25/04/1847 ž Antun Ruža Biller 290
11072. Jakob Katušić 27/04/1847 m Stjepan Kata Pavić 245
11073. Marijan Gregorović 29/04/1847 m Jakob Kata Babić 95
11074. Filip Stivaničević 30/04/1847 m Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
11075. Jakob Knežević 01/05/1847 m Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
11076. Filip Vuković 01/05/1847 m Marko Ivica Knežević 10 Klecini
11077. Ivan Šokčević 02/05/1847 m Roko Manda Gregorović 57
11078. Ivan Čivić 14/05/1847 m Ivan Kata Bašlinović 158 Rusovi
11079. Ivica Verić 16/05/1847 ž Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
11080. Marta Kotorac 19/05/1847 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
11081. Ilija Kotorac 26/05/1847 m Martin Aga Vuković 22 Kotorčevi
11082. Barbara Lešić 26/05/1847 ž Ðuro Kata Verić 26
11083. Petra Šokčević 28/05/1847 ž Andrija Matija Kopić 300
11084. Ilija Gregorović 29/05/1847 m Josip Kata Lešić 90
11085. Ivica Stojanović 08/06/1847 ž Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
11086. Ivica Štivić 15/06/1847 ž Luka Manda Vuković 228
11087. Ivan Verić 15/06/1847 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
11088. Ivan Kedačić 19/06/1847 m Pavo Marta Krnić 8
11089. Manda Verić 20/06/1847 ž Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11090. Ana Čivić 01/07/1847 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11091. Ilija Knežević 14/07/1847 m Ivan Martina Gregorović 165 Belovi
11092. Ilija Lešić 14/07/1847 m Roko Franca Verić 26
11093. Ilija Kedačić 18/07/1847 m Pavo Kata Lešić 1
11094. Lovro Kedačić 18/07/1847 m Pavo Kata Lešić 1
11095. Manda Stojanović 19/07/1847 ž Franjo Marija Ilišević 142 Domini
11096. MarijaManda Čivić 22/07/1847 ž Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
11097. Ana Stivaničević 26/07/1847 ž Mato Stana Verić 47 Anđini
11098. Barbara Stojanović 04/08/1847 ž Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11099. Lovro Knežević 06/08/1847 m Gabra Kata Gregorović 91 Orozovi
11100. Lovro Matić 06/08/1847 m Ivan Kata Gregorović 35