Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11201 - 11300 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11201. Đula Kedačić 16/04/1848 ž Jakob Franca Vuković 13
11202. Mato Verić 18/04/1848 m Mato Kata Stivaničević 174 Šmitovi
11203. Đula Vuković 18/04/1848 ž Marijan Marija Petričević 134
11204. Marijan Katušić 27/04/1848 m Mato Ana Kopić 89 Bajkanovi
11205. Pavao Gregorović 29/04/1848 m Jakob Ana Kutuzović 83
11206. Jakob Gregorović 01/05/1848 m Josip Ruža Vuković 63
11207. Manda Stivaničević 06/05/1848 ž Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
11208. Kata Štivić 07/05/1848 ž Mato Ana Mihić 121
11209. Kata Vuković 08/05/1848 ž Ivan Marija Čivić 132 Zebini
11210. Ivan Dahm 10/05/1848 m Nikola Kata Drkelić 307
11211. Marijan Kopić 10/05/1848 m Mijo Aga Stivaničević 209 Marijančevi
11212. Đuro Čivić 11/05/1848 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11213. Kata Terzić 12/05/1848 ž Ðuro Lucija Knežević 169
11214. Petar Kedačić 13/05/1848 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
11215. Terezija Katušić 15/05/1848 ž Marijan Ana Šokčević 89 Bajkanovi
11216. Marija Knežević 15/05/1848 ž Josip Kata Babić 67
11217. Manda Knežević 15/05/1848 ž Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11218. Pavao Kedačić 18/05/1848 m Vinko Ana Lešić 3
11219. Antun Šokčević 20/05/1848 m Antun Franca Čivić 57
11220. Ivan Vuković 22/05/1848 m Lovro Marta 128
11221. Filipa Lešić 24/05/1848 ž Ilija Pola Štivić 220 Ružića
11222. Petra Stojanović 24/05/1848 ž Ilija Terezija Čivić 145 Alepovi
11223. Eva Knežević 29/05/1848 ž Ðuro Aga Vuković 175 Mačkovi
11224. Antun Kopić 30/05/1848 m Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
11225. Božo Kopić 30/05/1848 m Antun Barbara Verić 125 Adamovi
11226. Antun Katušić 01/06/1848 m Luka Aga Babić 241
11227. Ana Knežević 01/06/1848 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
11228. Ivan Babić 04/06/1848 m Mato Barbara Verić 97
11229. Andrija Kopić 06/06/1848 m Mato Marija Stojanović 211
11230. Marija Kedačić 11/06/1848 ž Pavo Eva Vuković 236 Purakini
11231. Antun Katušić 12/06/1848 m Božo Petra Kopić 37
11232. Mijo Katušić 12/06/1848 m Božo Petra Kopić 37
11233. Franca Kopić 16/06/1848 ž Luka Ana Gregorović 82 Pranjini
11234. Marija Gregorović 18/06/1848 ž Pavo Eva Babić 90
11235. Ivan Vuković 19/06/1848 m Mato Aga Delić 134
11236. Ana Babić 22/06/1848 ž Josip Ivica 74 Maričini
11237. Ivan Stivaničević 24/06/1848 m Andrija Pola Gregorović 41 Orkini
11238. Marija Kotorac 27/06/1848 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
11239. Ilija Đaković 01/07/1848 m Antun Jozefa Gregorović 75
11240. Stjepan Petričević 06/07/1848 m Stjepan Kata 210
11241. Franjo Kutuzović 07/07/1848 m Bartol Franca Mihić 301
11242. Fema Knežević 14/07/1848 ž Ignjacije Sofija Kopić 292
11243. Ilija Verić 14/07/1848 m Stanko Barbara Kopić 263
11244. Marija Babić 17/07/1848 ž Josip Barbara Gregorović 229
11245. Marija Babić 17/07/1848 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
11246. Ivan Babić 22/07/1848 m Jakob Stana Zečević 249 Strameštrovi
11247. Ilija Matić 22/07/1848 m Živko Ruža Katušić 234
11248. Barbara Lešić 06/08/1848 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
11249. Bartol Babić 11/08/1848 m Roko Aga Gregorović 304 Frćkovi
11250. Bartol Stojšić 11/08/1848 m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
11251. Stjepan Lučić 12/08/1848 m Toma Marija Vuković 108
11252. Kata Vuković 19/08/1848 ž Ferdo Đula Gregorović 11 Bubanovi
11253. Marijan Vuković 01/09/1848 m Marijan Manda Novalić 191
11254. Marija Stojanović 03/09/1848 ž Antun Barbara 204 Andrićevi
11255. Manda Babić 04/09/1848 ž Luka Stana Knežević 68 Joseilina
11256. Marija Gregorović 06/09/1848 ž Pavo Đula 39
11257. Roko Lešić 08/09/1848 m Luka Barbara Kotorac 103 Čikića
11258. Mato Gregorović 11/09/1848 m Ivan Franca 196
11259. Mato Biuklić 13/09/1848 m Ilija Ana Krnić 106
11260. Mato Kedačić 13/09/1848 m Pavo Kata Gregorović 1
11261. Matija Knežević 18/09/1848 m Živko Barbara Lešić 165 Belovi
11262. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
11263. Lucija Vuković 20/09/1848 ž Đurđa Đurđa Vuković 9 Kuzmanićevi
11264. Matija Babić 21/09/1848 ž Mijo Manda Mišković 55
11265. Mato Petričević 21/09/1848 m Ivan Manda Mijić 119 Nedini
11266. Mijo Šokčević 21/09/1848 m Ivan Aga Babić 300
11267. Mato Vuković 24/09/1848 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
11268. Manda Babić 26/09/1848 ž Antun Ruža Knežević 230
11269. Manda Stojanović 28/09/1848 ž Ivan Ana Petričević 131
11270. Mijo Verić 29/09/1848 m Marko Franca Vuković 217 Ivančevi
11271. Franca Vuković 03/10/1848 ž Stanko Pola 112
11272. Franca Lešić 05/10/1848 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
11273. Barbara Gregorović 10/10/1848 ž Roko Ana Stojanović 40 Pejini
11274. Manda Gregorović 13/10/1848 ž Petar Aga Vuković 225
11275. Kata Čivić 22/10/1848 ž Filip Stana Delić 32
11276. Marija Bačić 23/10/1848 ž Antun Šima Panić 0
11277. Ana Babić 25/10/1848 ž Toma Marija Marković 177 Pulini
11278. Franca Kedačić 27/10/1848 ž Lovro Manda Štivić 236 Purakini
11279. Stana Knežević 30/10/1848 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11280. Toma Vuković 31/10/1848 m Toma Marija Verić 133 Grgičini
11281. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
11282. Pola Gregorović 11/11/1848 ž Filip Barbara Knežević 196
11283. Andrija Štivić 12/11/1848 m Jakob Stana 4 Pištini
11284. Luka Vuković 18/11/1848 n Ðuro Đula Milošević 111 Bubanovi
11285. Eva Knežević 21/11/1848 ž Josip Marija Katušić 65
11286. Andrija Knežević 25/11/1848 m Lovra Ruža Mišković 266
11287. Barbara Mišković 26/11/1848 ž Petar Franca Lonćarević 118 Aleksini
11288. Kata Vuković 26/11/1848 ž Fakeba Stana Mišković 130 Kurjačini
11289. Andrija Knežević 30/11/1848 m Joza Stana Matic 161
11290. Andrija Stojanović 30/11/1848 m Pavo Janja Lešić 23
11291. Marija Lešić 06/12/1848 ž Božo Barbara Kovačević 26
11292. Luka Babić 13/12/1848 m Marijan Eve Stivaničević 53
11293. Eva Babić 14/12/1848 ž Mato Lucija 304 Frćkovi
11294. Marija Đaković 18/12/1848 ž Toma Eve Katušić 76
11295. Marija Krnić 18/12/1848 ž Mijo Janja Babić 21 Marušini
11296. Tomo Vuković 18/12/1848 m nezakonito Marija Vuković 127 Lazini
11297. Stipan Bošnjak 23/12/1848 m Antun Ruža Pillerzakonitik 290
11298. Eva Lešić 24/12/1848 ž Marko Jozia Vuković 107
11299. Marija Lešić 24/12/1848 ž Marko Jozia Vuković 107
11300. Marija Milošević 29/12/1848 ž Joe Kata Lešić 251 Bošnjakovi