Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11701 - 11800 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11701. Kata Vrtarić 20/11/1852 ž Marko Ana Ittlinger 197 Andrićevi
11702. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62 Markovi
11703. Andro Stojanović 23/11/1852 m Roke Jozija Čivić 163 Filini
11704. FranjoŽaverije Vuković 01/12/1852 m Blaž Kata 254
11705. Barbara Vuković 02/12/1852 ž Franjo Barbara Knežević 199 Davidovi
11706. Lukra Štivić 03/12/1852 ž Mato Ana Mihić 121
11707. Marija Matić 07/12/1852 ž Ðuro Terezija Terzić 46
11708. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
11709. Eva Čivić 18/12/1852 ž Marijan Jozija Vuković 261
11710. Franca Verić 23/12/1852 ž Mato Mara Knežević 171 Zurkini
11711. Mijo Petričević 01/01/1853 m Šimun Ruža Kopić 120
11712. Šimo Knežević 04/01/1853 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
11713. Marija Knežević 10/01/1853 ž Marko Barbara Kopić 160 Stankovi
11714. Marija Lešić 10/01/1853 ž Božo Kata Babić 33
11715. Antun Knežević 11/01/1853 m Mijo Marija Kopić 67
11716. Marko Knežević 11/01/1853 m Mijo Marija Kopić 67
11717. Antun Vuković 16/01/1853 m Ivan Marija Stojanović 132 Zebini
11718. Antun Babić 17/01/1853 m Mato Marta Babić 53
11719. Vinko Vuković 21/01/1853 m Pavo Aga Katušić 127 Lazini
11720. Aga Matić 29/01/1853 ž Stjepan Marija Verić 234
11721. Blaž Knežević 01/02/1853 m Živko Barbara Lešić 165 Belovi
11722. Matija Krnić 03/02/1853 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
11723. Blaž Lešić 05/02/1853 m Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
11724. Matija Vuković 08/02/1853 m Marko Đula Kedačić 324 Pinjakovi
11725. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
11726. Matija Knežević 18/02/1853 m Lovro Đula Babić 180 Matijaševi
11727. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
11728. Matija Verić 21/02/1853 m Antun Mara Vuković 174 Šmitovi
11729. Josip Kuzmanović 25/02/1853 m Antun Mara Hapčik 0
11730. Bartol Stivaničević 25/02/1853 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
11731. Matija Gregorović 28/02/1853 n Mijo Fema Vuković 231
11732. Marijan Knežević 06/03/1853 ž Marijan Mara Stojanović 309
11733. Joso Vuković 08/03/1853 m Franjo Marta Čivić 202
11734. Eva Stojanović 09/03/1853 ž Adam Kata Šianić 23
11735. Grgo Stivaničević 10/03/1853 m Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
11736. Jozija Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60 Frćkovi
11737. Joso Stojanović 18/03/1853 m Martin Manda 205
11738. Đuro Verić 21/03/1853 m Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
11739. Franjka Bačić 24/03/1853 ž Šimun Manda Ilišević 28
11740. Joso Babić 31/03/1853 m Josip Barbara Gregorović 229
11741. Stana Terzić 01/04/1853 ž Andrija Marija Vuković 169
11742. Đuro Lešić 02/04/1853 m Ignjacije Kata Knežević 220 Ružića
11743. Barbara Bačić 03/04/1853 ž Ivan Kata Babić 28
11744. Đuro Kedačić 10/04/1853 m Grga Ivka Petričević 16
11745. Đuro Mišković 10/04/1853 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
11746. Đuro Kopić 14/04/1853 m Antun Barbara Šokčević 288 Ivandulini
11747. Đuro Stojanović 14/04/1853 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
11748. Marko Gregorović 20/04/1853 m Pavo Eve Babić 90
11749. Filip Gregorović 27/04/1853 m Ðuro Manda Knežević 197 Andrićevi
11750. Jakob Vuković 27/04/1853 m Mijo Barbara Štivić 11 Bubanovi
11751. Franca Kopić 02/05/1853 ž Franjo Pola Babić 234
11752. Manda Vuković 02/05/1853 ž Šimun Anka Berkić 17
11753. Marija Kotorac 12/05/1853 ž Ðuro Sofa 22 Kotorčevi
11754. Ivan Gregorović 13/05/1853 m Antun Aga Knežević 227
11755. Franca Lešić 13/05/1853 ž Roke Barbara Vuković 24 Ulini
11756. Manda Đaković 15/05/1853 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
11757. Stana Kopić 18/05/1853 ž Marko Stošija Vuković 181 Župarini
11758. Pavo Katušić 21/05/1853 m Blaž Anka Mišković 89 Bajkanovi
11759. Živko Knežević 24/05/1853 m Lovro Ruža Stojanović 266
11760. Stjepan Stojanović 27/05/1853 m Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11761. Petar Vuković 28/05/1853 m Mato Janja Stojanović 134
11762. Ilija Kopić 29/05/1853 m Mijo Barbara Vlaović 244
11763. Antun Biuklić 02/06/1853 m Marko Barbara Gregorović 106
11764. Marga Lešić 06/06/1853 ž Roke Terezija Gregorović 240 Lovrićevi
11765. Manda Kopić 11/06/1853 ž Josip Eve Lešić 80
11766. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eve 127 Lazini
11767. Ivo Stivaničević 27/06/1853 m Marko Lucija Lešić 72
11768. Petar Verić 28/06/1853 m Mato Kata Stivaničević 174 Šmitovi
11769. Ana Babić 02/07/1853 ž Antun Jela Jerković 69 Šapilovi
11770. Manda Verić 02/07/1853 ž Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
11771. Ilia Vuković 05/07/1853 m Antun Mara Stojanović 137
11772. Lukra Gregorović 08/07/1853 ž Blaž Barbara Kopić 226
11773. Klara Štivić 16/07/1853 ž Mijo Mara Verić 123
11774. Ilija Knežević 17/07/1853 m Stjepan Barbara Babić 317 Todorovi
11775. Ilia Babić 18/07/1853 m Mato Luca 304 Frćkovi
11776. Manda Kedačić 22/07/1853 ž Mijo Liza Verić 207
11777. Manda Lešić 22/07/1853 ž Marko Ana Gregorović 20 Adnađev
11778. Anka Milošević 24/07/1853 ž Ferdo Luca Stojanović 331
11779. Jose Blažak 28/07/1853 m Josip Kata Vuković 319
11780. Stana Babić 18/08/1853 ž Mato Kata Knežević 229
11781. Manda Babić 19/08/1853 ž Jakob Ana 230
11782. Bartol Kedačić 23/08/1853 m Ðuro Terezija Vuković 0
11783. Barbara Ilišević 24/08/1853 ž Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
11784. Bartol Kopić 25/08/1853 m Marko Petra Gregorović 295
11785. Augustin Kedačić 27/08/1853 m Mato Manda Lešić 208
11786. Marija Gregorović 29/08/1853 ž Roko Ana Živić 40 Pejini
11787. Ivan Knežević 30/08/1853 m Stjepan Đurđa Ðakovića 87 Šovakini
11788. Mato Gregorović 01/09/1853 m Marijan Fema Stojanović 226
11789. Mato Knežević 01/09/1853 m Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
11790. Aga Verić 02/09/1853 ž Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
11791. Terezija Lešić 03/09/1853 ž Šimun Aga Verić 25 Lovrićevi
11792. Ana Katušić 04/09/1853 ž nezakonito Mara Katušić 245
11793. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eve 192
11794. Ana Verić 12/09/1853 ž Ðuro Mara Kopić 334 Šumarovi
11795. Mato Lešić 17/09/1853 m Jakob Stana 4 Pištini
11796. Matija Lešić 19/09/1853 n Mijo Manda Pavić 220 Ružića
11797. Matija Katušić 20/09/1853 m Mijo Mara Gregorović 242
11798. Mijo Verić 20/09/1853 m Grga Liza Čivić 217 Ivančevi
11799. Mato Stojanović 22/09/1853 m Antun Ivica Kadić 152 Pavini
11800. Lovro Verić 23/09/1853 m Ðuro Barbara Babić 174 Šmitovi