Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11701 - 11800 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11701. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62 Markovi
11702. Andro Stojanović 23/11/1852 m Roke Jozija Čivić 163 Filini
11703. FranjoŽaverije Vuković 01/12/1852 m Blaž Kata 254
11704. Barbara Vuković 02/12/1852 ž Franjo Barbara Knežević 199 Davidovi
11705. Lukra Štivić 03/12/1852 ž Mato Ana Mihić 121
11706. Marija Matić 07/12/1852 ž Ðuro Terezija Terzić 46
11707. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
11708. Eva Čivić 18/12/1852 ž Marijan Jozija Vuković 261
11709. Franca Verić 23/12/1852 ž Mato Mara Knežević 171 Zurkini
11710. Mijo Petričević 01/01/1853 m Šimun Ruža Kopić 120
11711. Šimo Knežević 04/01/1853 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
11712. Marija Knežević 10/01/1853 ž Marko Barbara Kopić 160 Stankovi
11713. Marija Lešić 10/01/1853 ž Božo Kata Babić 33
11714. Antun Knežević 11/01/1853 m Mijo Marija Kopić 67
11715. Marko Knežević 11/01/1853 m Mijo Marija Kopić 67
11716. Antun Vuković 16/01/1853 m Ivan Marija Stojanović 132 Zebini
11717. Antun Babić 17/01/1853 m Mato Marta Babić 53
11718. Vinko Vuković 21/01/1853 m Pavo Aga Katušić 127 Lazini
11719. Aga Matić 29/01/1853 ž Stjepan Marija Verić 234
11720. Blaž Knežević 01/02/1853 m Živko Barbara Lešić 165 Belovi
11721. Matija Krnić 03/02/1853 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
11722. Blaž Lešić 05/02/1853 m Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
11723. Matija Vuković 08/02/1853 m Marko Đula Kedačić 324 Pinjakovi
11724. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
11725. Matija Knežević 18/02/1853 m Lovro Đula Babić 180 Matijaševi
11726. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
11727. Matija Verić 21/02/1853 m Antun Mara Vuković 174 Šmitovi
11728. Josip Kuzmanović 25/02/1853 m Antun Mara Hapčik 0
11729. Bartol Stivaničević 25/02/1853 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
11730. Matija Gregorović 28/02/1853 n Mijo Fema Vuković 231
11731. Marijan Knežević 06/03/1853 ž Marijan Mara Stojanović 309
11732. Joso Vuković 08/03/1853 m Franjo Marta Čivić 202
11733. Eva Stojanović 09/03/1853 ž Adam Kata Šianić 23
11734. Grgo Stivaničević 10/03/1853 m Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
11735. Jozija Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60 Frćkovi
11736. Joso Stojanović 18/03/1853 m Martin Manda 205
11737. Đuro Verić 21/03/1853 m Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
11738. Franjka Bačić 24/03/1853 ž Šimun Manda Ilišević 28
11739. Joso Babić 31/03/1853 m Josip Barbara Gregorović 229
11740. Stana Terzić 01/04/1853 ž Andrija Marija Vuković 169
11741. Đuro Lešić 02/04/1853 m Ignjacije Kata Knežević 220 Ružića
11742. Barbara Bačić 03/04/1853 ž Ivan Kata Babić 28
11743. Đuro Kedačić 10/04/1853 m Grga Ivka Petričević 16
11744. Đuro Mišković 10/04/1853 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
11745. Đuro Kopić 14/04/1853 m Antun Barbara Šokčević 288 Ivandulini
11746. Đuro Stojanović 14/04/1853 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
11747. Marko Gregorović 20/04/1853 m Pavo Eva Babić 90
11748. Filip Gregorović 27/04/1853 m Ðuro Manda Knežević 197 Andrićevi
11749. Jakob Vuković 27/04/1853 m Mijo Barbara Štivić 11 Bubanovi
11750. Franca Kopić 02/05/1853 ž Franjo Pola Babić 234
11751. Manda Vuković 02/05/1853 ž Šimun Anka Berkić 17
11752. Marija Kotorac 12/05/1853 ž Ðuro Sofa 22 Kotorčevi
11753. Ivan Gregorović 13/05/1853 m Antun Aga Knežević 227
11754. Franca Lešić 13/05/1853 ž Roke Barbara Vuković 24 Ulini
11755. Manda Đaković 15/05/1853 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
11756. Stana Kopić 18/05/1853 ž Marko Stošija Vuković 181 Župarini
11757. Pavo Katušić 21/05/1853 m Blaž Anka Mišković 89 Bajkanovi
11758. Živko Knežević 24/05/1853 m Lovro Ruža Stojanović 266
11759. Stjepan Stojanović 27/05/1853 m Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11760. Petar Vuković 28/05/1853 m Mato Janja Stojanović 134
11761. Ilija Kopić 29/05/1853 m Mijo Barbara Vlaović 244
11762. Antun Biuklić 02/06/1853 m Marko Barbara Gregorović 106
11763. Marga Lešić 06/06/1853 ž Roke Terezija Gregorović 240 Lovrićevi
11764. Manda Kopić 11/06/1853 ž Josip Eva Lešić 80
11765. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eva 127 Lazini
11766. Ivo Stivaničević 27/06/1853 m Marko Lucija Lešić 72
11767. Petar Verić 28/06/1853 m Mato Kata Stivaničević 174 Šmitovi
11768. Ana Babić 02/07/1853 ž Antun Jela Jerković 69 Šapilovi
11769. Manda Verić 02/07/1853 ž Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
11770. Ilia Vuković 05/07/1853 m Antun Mara Stojanović 137
11771. Lukra Gregorović 08/07/1853 ž Blaž Barbara Kopić 226
11772. Klara Štivić 16/07/1853 ž Mijo Mara Verić 123
11773. Ilija Knežević 17/07/1853 m Stjepan Barbara Babić 317 Todorovi
11774. Ilia Babić 18/07/1853 m Mato Luca 304 Frćkovi
11775. Manda Kedačić 22/07/1853 ž Mijo Liza Verić 207
11776. Manda Lešić 22/07/1853 ž Marko Ana Gregorović 20 Adnađev
11777. Anka Milošević 24/07/1853 ž Ferdo Luca Stojanović 331
11778. Jose Blažak 28/07/1853 m Josip Kata Vuković 319
11779. Stana Babić 18/08/1853 ž Mato Kata Knežević 229
11780. Manda Babić 19/08/1853 ž Jakob Ana 230
11781. Bartol Kedačić 23/08/1853 m Ðuro Terezija Vuković 0
11782. Barbara Ilišević 24/08/1853 ž Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
11783. Bartol Kopić 25/08/1853 m Marko Petra Gregorović 295
11784. Augustin Kedačić 27/08/1853 m Mato Manda Lešić 208
11785. Marija Gregorović 29/08/1853 ž Roko Ana Živić 40 Pejini
11786. Ivan Knežević 30/08/1853 m Stjepan Đurđa Ðakovića 87 Šovakini
11787. Mato Gregorović 01/09/1853 m Marijan Fema Stojanović 226
11788. Mato Knežević 01/09/1853 m Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
11789. Aga Verić 02/09/1853 ž Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
11790. Terezija Lešić 03/09/1853 ž Šimun Aga Verić 25 Lovrićevi
11791. Ana Katušić 04/09/1853 ž nezakonito Mara Katušić 245
11792. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eva 192
11793. Ana Verić 12/09/1853 ž Ðuro Mara Kopić 334 Šumarovi
11794. Mato Lešić 17/09/1853 m Jakob Stana 4 Pištini
11795. Matija Lešić 19/09/1853 n Mijo Manda Pavić 220 Ružića
11796. Matija Katušić 20/09/1853 m Mijo Mara Gregorović 242
11797. Mijo Verić 20/09/1853 m Grga Liza Čivić 217 Ivančevi
11798. Mato Stojanović 22/09/1853 m Antun Ivica Kadić 152 Pavini
11799. Lovro Verić 23/09/1853 m Ðuro Barbara Babić 174 Šmitovi
11800. Terezija Knežević 29/09/1853 ž Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini