Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11901 - 12000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11901. Mato Stojanović 16/09/1854 m Antun Kata Živić 339
11902. Martin Gregorović 19/09/1854 m Imra Mara Kopić 270
11903. Mato Knežević 19/09/1854 m Ivan Martinka Gregorović 160 Stankovi
11904. Mijo Petričević 22/09/1854 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
11905. Mijo Vuković 24/09/1854 m Jakob Barbara Kedačić 191
11906. Kata Vuković 27/09/1854 ž Toma Donka Mišković 130 Kurjačini
11907. Martinka Vuković 28/09/1854 ž Antun Mara Stojanović 137
11908. Barbara Verić 06/10/1854 ž Josip Matijka Čivić 167 Ivančevi
11909. Stana Babić 07/10/1854 ž Ðuro Manda 176 Brdarovi
11910. Stana Katušić 07/10/1854 ž Stjepan Kata Kokanović 245
11911. Lukra Verić 07/10/1854 ž Božo Franca Čivić 178 Šumarovi
11912. Kata Vuković 08/10/1854 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
11913. Kata Knežević 12/10/1854 ž Martin Luca Gregorović 281 Matokovi
11914. Luka Babić 18/10/1854 m Ðuro Mara Čivić 55
11915. Kata Vuković 20/10/1854 ž Lovro Aga 128
11916. Šimo Vuković 23/10/1854 ž Ðuro Eva Čivić 128
11917. Demetrije Babić 25/10/1854 m Mato Lucija Babić 104 Čikića
11918. Kata Verić 27/10/1854 ž Stanko Barbara Kopić 263
11919. Imro Knežević 31/10/1854 m Ðuro Valerija Milošević 161
11920. Franjo Bošnjak 02/11/1854 m Antun Ruža Piller 290
11921. Eva Knežević 05/11/1854 ž Lovro Đula Lešić 309
11922. Imra Stojanović 05/11/1854 m Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
11923. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
11924. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
11925. Andrija Nagy 18/11/1854 m Joško Manda Senbelger 0
11926. Katha Vuković 20/11/1854 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
11927. Andrija Čivić 23/11/1854 m Marijan Jozija Stojanović 261
11928. Barbara Babić 27/11/1854 ž Ðuro Lukra Tipsić 62 Markovi
11929. Andrija Babić 28/11/1854 m Antun Mara Kovačević 84
11930. Barbara Babić 28/11/1854 ž Antun Mara Kovačević 84
11931. Andrija Vuković 29/11/1854 m Franjo Barbara Vuković 199 Davidovi
11932. Marijan Katušić 04/12/1854 ž Antun Stana Kopić 37
11933. Nikola Vuković 05/12/1854 m David Manda Lešić 109 Davidovi
11934. Marija Babić 08/12/1854 ž Lovro Ana Lešić 177 Pulini
11935. Marijan Vuković 08/12/1854 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
11936. Božo Verić 11/12/1854 m Luka Mara Verić 217 Ivančevi
11937. Marija Babić 17/12/1854 ž Antun Marija Verić 264
11938. Toma Katušić 17/12/1854 m Toma Stana Kopić 241
11939. Tomo Babić 18/12/1854 m Marijan Lucija Gregorović 264
11940. Lukra Stivaničević 18/12/1854 ž Pavao Ana Čivić 71 Lisičini
11941. Eva Šokčević 20/12/1854 ž Franjo Klara Lešić 300
11942. Adam Verić 22/12/1854 m Ivan Jozija Verić 166 Čolini
11943. Adam Stivaničević 23/12/1854 m Marko Lucija Lešić 72
11944. Eva Stojanović 24/12/1854 ž Antun Kata Stojanović 255
11945. Janja Knežević 01/01/1855 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
11946. Antun Lešić 09/01/1855 m Mijo Pola Rakitić 220 Ružića
11947. Marija Verić 09/01/1855 ž Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
11948. Anka Lešić 10/01/1855 ž Božo Kata Babić 33
11949. Blaž Čivić 11/01/1855 m Bartol Jozie Stivaničević 31
11950. Marijan Knežević 11/01/1855 ž Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
11951. Franka Verić 13/01/1855 ž Pavao Janja Babić 167 Ivančevi
11952. Antun Kopić 16/01/1855 m Mijo Franca Verić 288 Ivandulini
11953. Marija Lešić 16/01/1855 ž Bartol Barbara Verić 26
11954. Ivan Petričević 20/01/1855 m Nikola Ana 210
11955. Marija Babić 22/01/1855 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
11956. Marija Kopić 30/01/1855 ž Antun Manda Knežević 78
11957. Blaž Knežević 03/02/1855 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11958. Pola Babić 06/02/1855 ž Mato Stana Babić 341 Gabričini
11959. Matija Mišković 19/02/1855 m Mato Ruža Petričević 118 Aleksini
11960. Matija Kopić 24/02/1855 n Franjo Klara Babić 337 Brečkovi
11961. Matija Kopić 24/02/1855 m Mijo Kata Stojanović 78
11962. Mara Čivić 25/02/1855 ž Stanko Manda Jarić 31
11963. Joso Kopić 25/02/1855 m Mijo Barbara Vlaović 244
11964. Grga Kopić 25/02/1855 m Josip Cecilija 288 Ivandulini
11965. Grga Knežević 01/03/1855 m Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
11966. Joso Mišković 06/03/1855 m Adam Aga Biuklić 117
11967. Grga Stojšić 08/03/1855 m Antun Đula Vuković 102 Stošića
11968. Franjka Knežević 11/03/1855 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11969. Grga Vuković 12/03/1855 m Pavao Matijka 311 Petrovi
11970. Janja Gregorović 15/03/1855 ž Antun Ana Lučić 330
11971. Joso Verić 16/03/1855 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11972. Marija Gregorović 21/03/1855 ž Antun Aga Knežević 227
11973. Marija Kopić 24/03/1855 ž Stjepan Matijka Babić 209 Marijančevi
11974. Franja Knežević 27/03/1855 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
11975. Janja Kopić 31/03/1855 ž Mato Terezija Kopić 244
11976. Đuro Čivić 03/04/1855 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11977. Aga Babić 08/04/1855 ž Josip Barbara Gregorović 229
11978. Đula Kopić 12/04/1855 ž Josip Eva Vuković 80
11979. Ana Kopić 13/04/1855 ž Šimun Eva Babić 211
11980. Aga Stivaničević 14/04/1855 ž Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11981. Đula Stojanović 19/04/1855 ž Antun Ana Kadić 152 Pavini
11982. Marta Petričević 24/04/1855 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
11983. Manda Kopić 25/04/1855 ž Roko Manda Lešić 59
11984. Manda Štivić 20/05/1855 ž Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
11985. Božo Katušić 22/05/1855 m Božo Petra Kopić 37
11986. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
11987. Antun Lešić 24/05/1855 m Božo Barbara Kovačević 26
11988. Aleksa Gregorović 26/05/1855 m Marijan Fema Stojanović 226
11989. Ivica Stojanović 01/06/1855 ž Martin Marija Vuković 129 Andrijaševi
11990. Josip Kedačić 02/06/1855 m Luka Ana Vuković 1
11991. Martina Ilišević 11/06/1855 ž Šimun Manda 138 Glišini
11992. Ivan Lešić 11/06/1855 m Roko Franca Verić 26
11993. Pola Knežević 12/06/1855 ž Marijan Ivica Vuković 162 Matokovi
11994. Antun Kuzmanović 14/06/1855 m Antun Marija Hapčik 0
11995. Ivan Kutuzović 17/06/1855 m Ðuro Ana Rudolf 14
11996. Ana Knežević 30/06/1855 ž Pavao Sofija Kopić 292
11997. Marija Milošević 30/06/1855 ž Ferdo Lucija Vuković 331
11998. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
11999. Marija Gregorović 02/07/1855 ž Josip Kata Kovačević 228
12000. Ilija Gregorović 06/07/1855 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi