Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12101 - 12200 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12101. Margarita Gregorović 08/06/1856 ž Josip Aga Stivaničević 63
12102. Đula Kopić 17/06/1856 ž Stjepan Kata Čivić 54
12103. Ivan Gregorović 24/06/1856 m Božo Kata Lešić 95
12104. Petra Stojanović 26/06/1856 ž Lovro Petra Knežević 289
12105. Ana Stojanović 02/07/1856 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12106. Ilija Kopić 04/07/1856 m Mato Stana 81
12107. Ilija Vuković 05/07/1856 m Roko Janja 199 Davidovi
12108. Ilija Stivaničević 10/07/1856 m Petar Terezija Knežević 48 Anđini
12109. Barbara Gregorović 12/07/1856 ž Ivan Ruža Babić 96 bibin
12110. Ilija Vuković 13/07/1856 m Stjepan Kata Stojanović 253 Marinovi
12111. Ignjacije Stojanović 29/07/1856 m Antun Ivica 152 Pavini
12112. Marija Gregorović 01/08/1856 ž Ilija Kata Matić 43 Matini
12113. Đula Vuković 01/08/1856 ž Ivan Janja 134
12114. Klara Lešić 02/08/1856 ž Roko Barbara Vuković 24 Ulini
12115. Stana Katušić 05/08/1856 ž Blaž Kata Kopić 66
12116. Klara Knežević 05/08/1856 ž Franjo Barbara 292
12117. Marija Petričević 08/08/1856 ž Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12118. Lovro Kopić 09/08/1856 m Antun Matija Knežević 244
12119. Klara Lucić 12/08/1856 ž Ferdo Eva Vuković 108
12120. Roko Đaković 13/08/1856 m Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12121. Fema Babić 14/08/1856 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
12122. Roko Biuklić 16/08/1856 m Ðuro Lucija Užarević 106
12123. Stjepan Stivaničević 18/08/1856 m Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12124. Stjepan Babić 20/08/1856 m Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
12125. Marija Babić 22/08/1856 ž Josip Barbara Gregorović 229
12126. Lukra Stivaničević 23/08/1856 ž Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12127. Ivan Blažak 25/08/1856 m Josip Kata Vuković 319
12128. Ruža Kedačić 25/08/1856 ž Ilija Kata Matic 208
12129. Marija Vuković 28/08/1856 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12130. Ivan Stojanović 30/08/1856 m Lovro Ana Krnić 23
12131. Mijo Stojanović 01/09/1856 m Blaž Ivica Čivić 155 Vidakovi
12132. Marija Čivić 06/09/1856 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12133. Marija Kopić 10/09/1856 ž Franjo Barbara Lešić 346 Pranjini
12134. Matija Babić 14/09/1856 m Antun Marija Knežević 84
12135. Mato Kedačić 15/09/1856 m Martin Ana Vuković 3
12136. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Barbara Stivaničević 171 Zurkini
12137. Mato Kedačić 16/09/1856 m Ðuro Ivica Petričević 16
12138. Mato Šokčević 16/09/1856 m Franjo Klara Lešić 300
12139. Kuzma Stojanović 23/09/1856 m Antun Kata Knežević 153 Kundrini
12140. Mijo Čivić 25/09/1856 m Stanko Marija Kovačević 261
12141. Franca Knežević 27/09/1856 ž Mijo Ana Lešić 309
12142. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibin
12143. Luka Stivaničević 06/10/1856 m Mato Petra Lučić 41 Orkini
12144. Amalia Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12145. Ana Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12146. Amalia Vuković 06/10/1856 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
12147. Barbara Stojanović 07/10/1856 ž Šimun Marija Petričević 23
12148. Šimun Stojanović 11/10/1856 m Ilija Kata Lešić 154
12149. Luka Vuković 14/10/1856 m Mijo Barbara Štivić 11 Bubanovi
12150. Demetrije Kedačić 20/10/1856 m Ðuro Terezija Vuković 8
12151. Demetrije Kopić 20/10/1856 m Ivan Manda Vuković 244
12152. Kata Čivić 21/10/1856 ž Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
12153. Đula Vuković 22/10/1856 ž Ðuro Eva 345
12154. Šimun Lešić 27/10/1856 m Božo Ivica Stojanović 240 Lovrićevi
12155. Karlo Babić 31/10/1856 m Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12156. Karlo Vuković 31/10/1856 m Pavao Aga 127 Lazini
12157. Kata Knežević 01/11/1856 ž Ðuro Valerija 161
12158. Mirko Gregorović 02/11/1856 m Ðuro Marija Šokčević 49
12159. Elisabeta Babić 03/11/1856 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
12160. Kata Babić 04/11/1856 ž Lovro Aga Gregorović 264
12161. Mirko Verić 05/11/1856 m Antun Ana Čivić 333
12162. Martin Vuković 06/11/1856 m Andrija Ana 18 Turuckovi
12163. Martin Stivaničević 09/11/1856 m Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
12164. Živko Verić 19/11/1856 m Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
12165. Cecilija Petričević 21/11/1856 ž Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
12166. Stana Vuković 24/11/1856 ž Jakob Martina Knežević 134
12167. Barbara Kopić 26/11/1856 ž Mijo Ana Pauk 212 Karlićevi
12168. Barbara Katušić 01/12/1856 ž Marko Đula Babić 66
12169. Barbara Babić 03/12/1856 ž Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
12170. Eva Kotorac 07/12/1856 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12171. Lucija Stojanović 13/12/1856 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12172. Eva Gregorović 15/12/1856 ž Filip Barbara Knežević 196
12173. Eva Kopić 19/12/1856 ž Ivan Helena 209 Marijančevi
12174. Ivica Đaković 27/12/1856 ž Antun Franca Gregorović 77
12175. Gašpar Knežević 01/01/1857 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12176. Ana Knežević 03/01/1857 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
12177. Maria Stivaničević 10/01/1857 ž Blaž Jozija Stojanović 51 Jozići
12178. Antun Kopić 11/01/1857 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
12179. Janja Krnić 21/01/1857 ž Mijo Janja Babić 21 Marušini
12180. Marijan Čivić 24/01/1857 m Živko Manda Knežević 159
12181. Franca Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12182. Jakob Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12183. Marija Kovačević 29/01/1857 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
12184. Marija Babić 02/02/1857 ž Mijo Matija Knežević 94
12185. Blaž Kopić 02/02/1857 m Mato Marija Stojanović 211
12186. Blaž Kopić 03/02/1857 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12187. Pola Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12188. Matija Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12189. Valentin Stojanović 09/02/1857 m Mato Barbara Gregorović 145 Alepovi
12190. Valerija Ilišević 10/02/1857 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12191. Kata Matić 10/02/1857 ž Živko Ruža Katušić 234
12192. Matija Knežević 13/02/1857 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
12193. Josip Verić 15/02/1857 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
12194. Matija Vuković 16/02/1857 ž Antun Kata Stojanović 255
12195. Mato Štivić 18/02/1857 m Andrija Đula Vuković 252
12196. Marta Vuković 19/02/1857 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12197. Matija Knežević 22/02/1857 ž Mato Lucija Knežević 67
12198. Marija Vlaović 26/02/1857 ž Antun Manda Kopić 99
12199. Sofija Knežević 02/03/1857 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12200. Fema Knežević 03/03/1857 ž Mijo Marija Babić 235 Tamburovi