Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12301 - 12400 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12301. Ivan Vrtarić 20/10/1857 m Marko Ana Gitinger 297
12302. Lukra Verić 22/10/1857 ž Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
12303. Fema Stivaničević 27/10/1857 ž Josip Aga Gregorović 47 Anđini
12304. Fema Milošević 28/10/1857 ž Mijo Ivica Vuković 7
12305. Kata Verić 02/11/1857 ž Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12306. Karlo Shultzer 03/11/1857 m Josip Jozefa Vrtarić 350
12307. Marko Knežević 10/11/1857 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12308. Andrija Čivić 17/11/1857 m Mijo Lucija Gregorović 159
12309. Stanko Kopić 17/11/1857 m Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12310. Andrija Kedačić 19/11/1857 m Jakob Franca Vuković 324 Pinjakovi
12311. Cecilija Vuković 21/11/1857 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
12312. FranjoŽaverije Stojanović 22/11/1857 m Antun Kata Knežević 153 Kundrini
12313. Kata Verić 24/11/1857 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12314. Franjo Gregorović 04/12/1857 m Franjo Franca Matić 95
12315. Nikola Verić 05/12/1857 m Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
12316. Eva Čivić 15/12/1857 ž Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12317. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
12318. Toma Knežević 17/12/1857 m Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
12319. Toma Kopić 18/12/1857 m Ilija Bara Barenčić 79 Dudini
12320. Eva Kopić 19/12/1857 ž Franjo Klara Babić 327
12321. Eva Milošević 24/12/1857 ž Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
12322. Ivan Kopić 27/12/1857 m Franjo Jozefa Kopić 59
12323. David Štivić 28/12/1857 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12324. Silvester Vuković 29/12/1857 m Bartol Delfa Terzić 10 Klecini
12325. David Vuković 30/12/1857 m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
12326. Silvester Babić 31/12/1857 m Antun Marija Verić 264
12327. Genoveva Gregorović 01/01/1858 ž Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
12328. Đula Knežević 06/01/1858 ž Josip Kata Stojanović 93
12329. Franca Gregorović 07/01/1858 ž Ferda Marija Vuković 95
12330. Antun Verić 08/01/1858 m Antun Marija Vuković 172
12331. Marija Gregorović 12/01/1858 ž Ilija Stana Mišković 270
12332. Marija Kopić 18/01/1858 ž Stjepan Kata Čivić 54
12333. Franca Babić 19/01/1858 ž Blaž Bara Zečević 62 Markovi
12334. Fabijan Gregorović 19/01/1858 m Josip Kata Kovačević 228
12335. Martina Knežević 20/01/1858 ž Antun Kata Verić 298 Šestini
12336. Matija Stojanović 20/01/1858 ž Ðuro Eva Verić 205
12337. Marija Čivić 24/01/1858 ž Boža Manda Štivić 159
12338. Pavo Gregorović 24/01/1858 m Mirko Marija Kopić 270
12339. Blaž Knežević 24/01/1858 m Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12340. Pola Krnić 25/01/1858 ž Antun Franca Stojanović 258
12341. Blaž Knežević 03/02/1858 m Ðuro Valerija Vuković 161
12342. Pola Katušić 09/02/1858 ž Božo Petra Kopić 37
12343. Valentin Matić 10/02/1858 m Petar Manda Knežević 35
12344. Mato Kedačić 18/02/1858 m Ilija Kata Matić 208
12345. Manda Knežević 20/02/1858 ž Mijo Ana Lešić 309
12346. Matija Babić 21/02/1858 ž Mato Stana Babić 341 Gabričini
12347. Mato Čivić 23/02/1858 m Bartol Jozefa Stivaničević 31
12348. Mato Stojanović 23/02/1858 m Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
12349. Mato Vić 24/02/1858 m Josip Marija Neuman 301
12350. Franca Verić 02/03/1858 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
12351. Josip Knežević 05/03/1858 m Franjo Bara Knežević 292
12352. Đuro Gregorović 07/03/1858 m Šimo Franca Knežević 226
12353. Lukra Knežević 07/03/1858 ž Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
12354. Josip Stojanović 07/03/1858 m Šimo Marija Knežević 131
12355. Đuro Babić 08/03/1858 m Ðuro Marica Babić 176 Brdarovi
12356. Lukra Stivaničević 12/03/1858 ž Mato Petra Lučić 41 Orkini
12357. Josip Vuković 16/03/1858 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
12358. Gabra Verić 20/03/1858 m Marijan Marija Žderić 174 Šmitovi
12359. Gabra Čivić 22/03/1858 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12360. Lukra Krnić 23/03/1858 ž Ðuro Kata Stojanović 148
12361. Marija Kutuzović 24/03/1858 ž Josip Bara Verić 86
12362. Manda Vuković 25/03/1858 ž FranjoŽaverije Manda Kedačić 199 Davidovi
12363. Marko Babić 31/03/1858 m Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
12364. Đuro Vuković 03/04/1858 m Stanko Pola Petričević 112
12365. Đurđa Babić 08/04/1858 ž Roka Ruža Čivić 249 Strameštrovi
12366. Kata Kutuzović 18/04/1858 ž Ðuro ? Rudolf 14
12367. Lukra Stojšić 18/04/1858 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
12368. Đuro Zečević 24/04/1858 m Pavo Bara Knežević 70
12369. Filipina Gregorović 26/04/1858 ž Lovro Petra Biuklić 340 Uvalini
12370. Lukra Gregorović 26/04/1858 ž Stanko Ruža Vuković 43 Matini
12371. Frola Žagar 04/05/1858 m nezakonito Ruža Žagar 8
12372. Franca Kopić 07/05/1858 ž Franjo Pola Babić 243
12373. Franjo Katušić 13/05/1858 m Toma Đula Stojanović 66
12374. Sofija Lešić 13/05/1858 ž Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
12375. Franca Vuković 14/05/1858 ž Pavo Aga Stojanović 127 Lazini
12376. Lukra Gregorović 20/05/1858 ž Ðuro Manda Šokčević 299 Andrićevi
12377. Antun Knežević 22/05/1858 m Blaž Kata Ðaković 73
12378. Ivan Petričević 22/05/1858 m Ðuro Marija Stojanović 187 Nedini
12379. Manda Matić 25/05/1858 ž Mijo Matija Gregorović 35
12380. Antun Kopić 03/06/1858 m Roka Manda Lešić 59
12381. Đula Stojanović 07/06/1858 ž Mato Sofija Janković 142 Domini
12382. Antun Stojanović 10/06/1858 m Stanko Bara Bačić 27 Brnjakovi
12383. Manda Stojanović 10/06/1858 ž Stanko Bara Bačić 27 Brnjakovi
12384. Živko Čivić 14/06/1858 m Andrija Kata Krnić 261
12385. Ivica Babić 17/06/1858 ž Šimun Bara Kopić 60 Frćkovi
12386. Ivan Bošnjak 17/06/1858 m Antun Rosalia Piller 290
12387. Ivan Čivić 17/06/1858 m Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12388. Ivan Čivić 17/06/1858 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
12389. Ivan Babić 23/06/1858 m Roka Janja Gregorović 304 Frćkovi
12390. Petar Gregorović 25/06/1858 m Stjepan Aga Stivaničević 63
12391. Pavka Gregorović 28/06/1858 ž Pavo Eva Babić 90
12392. Petra Kopić 28/06/1858 ž Ivan Bara Babić 192
12393. Ilija Vuković 01/07/1858 m Andrija Ana Vuković 18 Turuckovi
12394. Ilija Bačić 03/07/1858 m Ivan Kata Babić 28
12395. Marija Štivić 04/07/1858 ž Antun Marta Petričević 280
12396. MarijaMagdalena Kutuzović 08/07/1858 ž Josip Ana Mihić 168
12397. Manda Lešić 10/07/1858 ž Mijo Đula Kedačić 5 Leškovi
12398. Ilija Lešić 11/07/1858 m Mato Eva Babić 104 Čikića
12399. MarijaMagdalena Matić 12/07/1858 ž Ilija Stana Stojanović 36
12400. Lukra Knežević 13/07/1858 ž Franjo Ana Kopić 65