Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12501 - 12600 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12501. Blaž Gregorović 27/03/1859 m Marijan Fema Knežević 226
12502. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12503. Manda Babić 05/04/1859 ž Ivan Janja Vuković 360
12504. Marko Đaković 07/04/1859 m Jakob Terezija ćosić 75
12505. Eva Stivaničević 07/04/1859 ž Josip Aga Gregorović 47 Anđini
12506. Đurđa Terzić 10/04/1859 ž Valentin Stana Babić 97
12507. Đuro Verić 14/04/1859 m Mijo Marija Verić 172
12508. Đula Đaković 17/04/1859 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12509. Đurđa Stojanović 17/04/1859 ž Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12510. Ladislav Knežević 18/04/1859 ž Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12511. Fema Verić 20/04/1859 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
12512. Đurđa Vuković 20/04/1859 ž Antun Janja Stojanović 132 Zebini
12513. Ana Kopić 22/04/1859 ž Martin Ruža Verić 42
12514. Marko Knežević 23/04/1859 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12515. Helena Lešić 25/04/1859 ž Ilija Jozefa Muller 277
12516. Janja Knežević 29/04/1859 ž Živko Bara Lešić 165 Belovi
12517. Jakob Kopić 29/04/1859 m Antun Manda Knežević 78
12518. Ana Šokčević 29/04/1859 ž Mato Franca Knežević 300
12519. Jakob Vuković 30/04/1859 m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
12520. Lukra Knežević 01/05/1859 ž Mato Delfa Stojanović 162 Matokovi
12521. Jakob Kopić 02/05/1859 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12522. Sofija Kopić 04/05/1859 ž Vinko Franca Benaković 346 Pranjini
12523. Kata Verić 09/05/1859 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12524. Franca Gregorović 14/05/1859 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibin
12525. Antun Stojanović 17/05/1859 m Bartol Ivica Lešić 259 Pavini
12526. Petronila Gregorović 25/05/1859 ž Antun Ana Lučić 330
12527. Manda Stojanović 27/05/1859 ž Pavo Matija Babić 153 Kundrini
12528. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12529. Antun Ilišević 29/05/1859 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
12530. Eva Gregorović 30/05/1859 ž Mato Franca Katušić 43 Matini
12531. Marija Kopić 30/05/1859 ž Lovro Marija Kokanović 209 Marijančevi
12532. Ana Babić 01/06/1859 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
12533. Manda Babić 06/06/1859 ž Franjo Marija Terzić 264
12534. Lovro Kopić 10/06/1859 m Stjepan Kata Čivić 54
12535. Ivan Vuković 17/06/1859 m Stanko Stana Stojanović 254
12536. Ivica Verić 19/06/1859 ž FranjoŽaverije Manda Gregorović 334 Šumarovi
12537. Ana Gregorović 21/06/1859 ž Pavo Đula Gregorović 39
12538. Ivan Lešić 21/06/1859 m Franjo Manda Vukvić 103 Čikića
12539. Petronila Kopić 23/06/1859 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12540. Đula Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12541. Janja Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12542. Pavo Knežević 25/06/1859 m Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
12543. Petar Štivić 26/06/1859 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12544. Ilija Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12545. Lovro Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12546. Fema Babić 03/07/1859 ž Mato Kata Knežević 229
12547. Ilija Milošević 07/07/1859 m Antun Matija Stojanović 335
12548. Manda Katušić 08/07/1859 ž Mato Terezija Verić 241
12549. Ilija Vuković 10/07/1859 m Blaž Matija Vuković 112
12550. Ilija Gregorović 13/07/1859 m Stjepan Kata Knežević 96 bibin
12551. Marta Gregorović 15/07/1859 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
12552. Ana Knežević 17/07/1859 ž Ðuro Valerija Vuković 161
12553. Lovro Stivaničević 21/07/1859 m Antun Lucija ? 51 Jozići
12554. Manda Stojanović 22/07/1859 ž Blaž Janja Gregorović 27 Brnjakovi
12555. Klara Katušić 23/07/1859 ž Stjepan Kata Kokanović 245
12556. Jakob Stojanović 24/07/1859 m Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12557. Ana Kedačić 26/07/1859 ž Ðuro Ivica Stojanović 16
12558. Lovro Babić 30/07/1859 m Ivan Bara Kopić 176 Brdarovi
12559. Lovro Čivić 31/07/1859 m Mirko Terezija Karavidović 158 Rusovi
12560. Klara Kopić 31/07/1859 ž Ivan Marija Štivić 80
12561. Manda Babić 02/08/1859 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12562. Klara Lešić 04/08/1859 ž Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
12563. Lovro Milošević 04/08/1859 m Mijo Ana Vuković 7
12564. Sofija Gregorović 05/08/1859 ž Antun Lucija Stojanović 6
12565. Klara Kopić 06/08/1859 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
12566. Lovro Lešić 07/08/1859 m Ivan Bara Šokčević 25 Lovrićevi
12567. Klara Vuković 09/08/1859 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12568. Lukra Ilišević 13/08/1859 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12569. Sofija Stojanović 13/08/1859 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12570. Mijo Kutuzović 17/08/1859 m Josip Ana Mihić 168
12571. Bartol Babić 18/08/1859 m Božo Manda Vuksanović 55
12572. Stjepan Mišković 19/08/1859 m Roko Jozefa Krnić 200
12573. Stjepan Milošević 20/08/1859 m Ferda Lucija Vuković 331
12574. Stjepan Stojanović 21/08/1859 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12575. Marija Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12576. Ruža Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12577. Marijan Babić 06/09/1859 m Lovro Ana Lešić 177 Pulini
12578. Marija Vuković 08/09/1859 ž Stanko Pola Vuković 112
12579. Mato Katušić 18/09/1859 m Ivan Manda Babić 66
12580. Mijo Knežević 30/09/1859 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12581. Franjo Kedačić 01/10/1859 m Jakob Bara Kotorac 3
12582. Luka Vuković 05/10/1859 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12583. Ferda Kuzmanović 07/10/1859 m Antun Marija Hapčik 0
12584. Luka Knežević 08/10/1859 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12585. Luka Milošević 09/10/1859 m Toma Manda Mihić 13
12586. Luka Katušić 10/10/1859 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12587. Terezija Babić 11/10/1859 ž Antun Marija Verić 264
12588. Luka Kedačić 14/10/1859 m Ðuro Terezija Vuković 8
12589. Đula Blažak 16/10/1859 ž Josip Kata ? 319
12590. Luka Matić 17/10/1859 m Ðuro Janja Matić 38
12591. Matija Stivaničević 18/10/1859 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12592. Kata Babić 23/10/1859 ž Ivan Marica Verić 230
12593. Kata Gregorović 03/11/1859 ž Antun Kata Babić 227
12594. Mirko Babić 06/11/1859 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
12595. Mirko Stivaničević 06/11/1859 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12596. Kata Kopić 12/11/1859 ž Božo Matija Varzić 320
12597. Antun Vuković 14/11/1859 m David Manda Lešić 365
12598. Leopold Čivić 15/11/1859 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12599. Andrija Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12600. Ivan Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi