Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12501 - 12600 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12501. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12502. Manda Babić 05/04/1859 ž Ivan Janja Vuković 360
12503. Marko Đaković 07/04/1859 m Jakob Terezija ćosić 75
12504. Eva Stivaničević 07/04/1859 ž Josip Aga Gregorović 47 Anđini
12505. Đurđa Terzić 10/04/1859 ž Valentin Stana Babić 97
12506. Đuro Verić 14/04/1859 m Mijo Marija Verić 172
12507. Đula Đaković 17/04/1859 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12508. Đurđa Stojanović 17/04/1859 ž Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12509. Ladislav Knežević 18/04/1859 ž Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12510. Fema Verić 20/04/1859 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
12511. Đurđa Vuković 20/04/1859 ž Antun Janja Stojanović 132 Zebini
12512. Ana Kopić 22/04/1859 ž Martin Ruža Verić 42
12513. Marko Knežević 23/04/1859 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12514. Helena Lešić 25/04/1859 ž Ilija Jozefa Muller 277
12515. Janja Knežević 29/04/1859 ž Živko Bara Lešić 165 Belovi
12516. Jakob Kopić 29/04/1859 m Antun Manda Knežević 78
12517. Ana Šokčević 29/04/1859 ž Mato Franca Knežević 300
12518. Jakob Vuković 30/04/1859 m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
12519. Lukra Knežević 01/05/1859 ž Mato Delfa Stojanović 162 Matokovi
12520. Jakob Kopić 02/05/1859 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12521. Sofija Kopić 04/05/1859 ž Vinko Franca Benaković 346 Pranjini
12522. Kata Verić 09/05/1859 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12523. Franca Gregorović 14/05/1859 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibin
12524. Antun Stojanović 17/05/1859 m Bartol Ivica Lešić 259 Pavini
12525. Petronila Gregorović 25/05/1859 ž Antun Ana Lučić 330
12526. Manda Stojanović 27/05/1859 ž Pavo Matija Babić 153 Kundrini
12527. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12528. Antun Ilišević 29/05/1859 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
12529. Eva Gregorović 30/05/1859 ž Mato Franca Katušić 43 Matini
12530. Marija Kopić 30/05/1859 ž Lovro Marija Kokanović 209 Marijančevi
12531. Ana Babić 01/06/1859 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
12532. Manda Babić 06/06/1859 ž Franjo Marija Terzić 264
12533. Lovro Kopić 10/06/1859 m Stjepan Kata Čivić 54
12534. Ivan Vuković 17/06/1859 m Stanko Stana Stojanović 254
12535. Ivica Verić 19/06/1859 ž FranjoŽaverije Manda Gregorović 334 Šumarovi
12536. Ana Gregorović 21/06/1859 ž Pavo Đula Gregorović 39
12537. Ivan Lešić 21/06/1859 m Franjo Manda Vukvić 103 Čikića
12538. Petronila Kopić 23/06/1859 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12539. Đula Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12540. Janja Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12541. Pavo Knežević 25/06/1859 m Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
12542. Petar Štivić 26/06/1859 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12543. Ilija Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12544. Lovro Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12545. Fema Babić 03/07/1859 ž Mato Kata Knežević 229
12546. Ilija Milošević 07/07/1859 m Antun Matija Stojanović 335
12547. Manda Katušić 08/07/1859 ž Mato Terezija Verić 241
12548. Ilija Vuković 10/07/1859 m Blaž Matija Vuković 112
12549. Ilija Gregorović 13/07/1859 m Stjepan Kata Knežević 96 bibin
12550. Marta Gregorović 15/07/1859 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
12551. Ana Knežević 17/07/1859 ž Ðuro Valerija Vuković 161
12552. Lovro Stivaničević 21/07/1859 m Antun Lucija ? 51 Jozići
12553. Manda Stojanović 22/07/1859 ž Blaž Janja Gregorović 27 Brnjakovi
12554. Klara Katušić 23/07/1859 ž Stjepan Kata Kokanović 245
12555. Jakob Stojanović 24/07/1859 m Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12556. Ana Kedačić 26/07/1859 ž Ðuro Ivica Stojanović 16
12557. Lovro Babić 30/07/1859 m Ivan Bara Kopić 176 Brdarovi
12558. Lovro Čivić 31/07/1859 m Mirko Terezija Karavidović 158 Rusovi
12559. Klara Kopić 31/07/1859 ž Ivan Marija Štivić 80
12560. Manda Babić 02/08/1859 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12561. Klara Lešić 04/08/1859 ž Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
12562. Lovro Milošević 04/08/1859 m Mijo Ana Vuković 7
12563. Sofija Gregorović 05/08/1859 ž Antun Lucija Stojanović 6
12564. Klara Kopić 06/08/1859 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
12565. Lovro Lešić 07/08/1859 m Ivan Bara Šokčević 25 Lovrićevi
12566. Klara Vuković 09/08/1859 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12567. Lukra Ilišević 13/08/1859 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12568. Sofija Stojanović 13/08/1859 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12569. Mijo Kutuzović 17/08/1859 m Josip Ana Mihić 168
12570. Bartol Babić 18/08/1859 m Božo Manda Vuksanović 55
12571. Stjepan Mišković 19/08/1859 m Roko Jozefa Krnić 200
12572. Stjepan Milošević 20/08/1859 m Ferda Lucija Vuković 331
12573. Stjepan Stojanović 21/08/1859 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12574. Marija Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12575. Ruža Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12576. Marijan Babić 06/09/1859 m Lovro Ana Lešić 177 Pulini
12577. Marija Vuković 08/09/1859 ž Stanko Pola Vuković 112
12578. Mato Katušić 18/09/1859 m Ivan Manda Babić 66
12579. Mijo Knežević 30/09/1859 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12580. Franjo Kedačić 01/10/1859 m Jakob Bara Kotorac 3
12581. Luka Vuković 05/10/1859 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12582. Ferda Kuzmanović 07/10/1859 m Antun Marija Hapčik 0
12583. Luka Knežević 08/10/1859 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12584. Luka Milošević 09/10/1859 m Toma Manda Mihić 13
12585. Luka Katušić 10/10/1859 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12586. Terezija Babić 11/10/1859 ž Antun Marija Verić 264
12587. Luka Kedačić 14/10/1859 m Ðuro Terezija Vuković 8
12588. Đula Blažak 16/10/1859 ž Josip Kata ? 319
12589. Luka Matić 17/10/1859 m Ðuro Janja Matić 38
12590. Matija Stivaničević 18/10/1859 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12591. Kata Babić 23/10/1859 ž Ivan Marica Verić 230
12592. Kata Gregorović 03/11/1859 ž Antun Kata Babić 227
12593. Mirko Babić 06/11/1859 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
12594. Mirko Stivaničević 06/11/1859 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12595. Kata Kopić 12/11/1859 ž Božo Matija Varzić 320
12596. Antun Vuković 14/11/1859 m David Manda Lešić 365
12597. Leopold Čivić 15/11/1859 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12598. Andrija Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12599. Ivan Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12600. Franjo Babić 20/11/1859 m Mato Lucija Babić 304 Frćkovi