Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12601 - 12700 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12601. Franjo Babić 20/11/1859 m Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
12602. Augustin Schneleber 20/11/1859 m Jozef Terezija ? 350
12603. Bara Matić 29/11/1859 ž Marko Marija Dimšić 46
12604. Bara Stivaničević 29/11/1859 ž Mato Petra Lučić 41 Orkini
12605. Nikola Gregorović 05/12/1859 m Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
12606. Eva Kopić 09/12/1859 ž Franjo Bara Lešić 346 Pranjini
12607. Toma Stivaničević 10/12/1859 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
12608. Adam Knežević 11/12/1859 m Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
12609. Eva Knežević 14/12/1859 ž Mijo Ana Lešić 309
12610. Eva Stojanović 14/12/1859 ž Andrija Marija Vuković 142 Domini
12611. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
12612. Lazar Vuković 14/12/1859 m Jakob Bara Kedaćić 191
12613. Genoveva Ilišević 24/12/1859 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12614. Adam Kutuzović 25/12/1859 m Josip Bara Verić 86
12615. Stjepan Knežević 26/12/1859 m Stjepan Đurđa Ðaković 87 Šovakini
12616. Marija Verić 26/12/1859 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
12617. Gašpar Kedačić 05/01/1860 m Mato Stana Vuković 208
12618. Janja Vuković 15/01/1860 ž Pavo Aga Vuković 311 Petrovi
12619. Fabijan Stojanović 18/01/1860 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
12620. Vinko Štivić 21/01/1860 m Andrija Đula Vuković 252
12621. Marija Petričević 22/01/1860 ž Ivan Eva Verić 149
12622. Marija Vuković 24/01/1860 ž Antun Kata Stojanović 255
12623. Martina Stivaničević 30/01/1860 ž Marko Lucija Lešić 72
12624. Blaž Lešić 02/02/1860 m Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
12625. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
12626. Ivan Knežević 13/02/1860 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
12627. Matija Vuković 19/02/1860 ž Pavo Aga Stojanović 127 Lazini
12628. Franca Kopić 27/02/1860 ž Ivan Helena Katušić 209 Marijančevi
12629. Jozefa Stivaničević 02/03/1860 ž Blaž Jozija Stojanović 51 Jozići
12630. Aga Verić 06/03/1860 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12631. Đuro Čivić 09/03/1860 m Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
12632. Đuro Krnić 10/03/1860 m Mijo Aga Babić 364 Marušini
12633. Jozija Kedačić 11/03/1860 ž Mirko Pola Katušić 1
12634. Jozija Mišković 16/03/1860 ž Marko Stana Milošević 200
12635. Josip Lešić 20/03/1860 m Božo Fema Babić 33
12636. Marko Gregorović 27/03/1860 m Ðuro Marija Šokčević 49
12637. Marko Babić 03/04/1860 m Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
12638. Đula Stojanović 04/04/1860 ž Karlo Petronila Petričević 152 Pavini
12639. Jakob Lešić 06/04/1860 m Ignacije Kata Knežević 220 Ružića
12640. Đula Babić 09/04/1860 ž Franjo Marija Kopić 85
12641. Kata Čivić 09/04/1860 ž Stanko Manda Jarić 31
12642. Marko Petričević 09/04/1860 m Ðuro Manda Stojanović 187 Nedini
12643. Đurđa Miličić 10/04/1860 ž Jakob Stana Miličić 4 Pištini
12644. Đurđa Gregorović 12/04/1860 ž Ðuro Aga Knežević 90
12645. Marija Katušić 12/04/1860 ž Mato Janja Knežević 66
12646. Đula Stivaničević 18/04/1860 ž Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
12647. Mijo Gregorović 05/05/1860 m Mato Marija Knežević 226
12648. Vlado Gregorović 05/05/1860 m Ivan Bara Matić 270
12649. Vlado Vuković 06/05/1860 m Ivan Eva Vuković 127 Lazini
12650. Mijo Čivić 08/05/1860 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12651. Alojz Knežević 09/05/1860 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
12652. Vlado Gregorović 17/05/1860 m Roko Ana Živić 40 Pejini
12653. Kata Petričević 23/05/1860 ž Šimun Ruža Kopić 120
12654. Antun Verić 28/05/1860 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
12655. Bono Vuković 28/05/1860 m Antun Kata Kedačić 109 Davidovi
12656. Marijan Vuković 28/05/1860 m Marijan Kata Petričević 134
12657. Antun Katušić 30/05/1860 m Bartol Pola Knežević 245
12658. Ivan Knežević 07/06/1860 m Ivan Martina Gregorović 165 Belovi
12659. Antun Stojanović 10/06/1860 m Martin Marija Šunić 260
12660. Petronila Gregorović 14/06/1860 ž Franjo Ruža Tepeluković 197 Andrićevi
12661. Franca Kopić 16/06/1860 ž Pavo Manda Matić 211
12662. Ivan Babić 21/06/1860 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12663. Ivan Stojšić 22/06/1860 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
12664. Petronila Terzić 27/06/1860 ž Adalbert Marija Vuković 169
12665. Ilija Kopić 01/07/1860 m Franjo Marija Vuković 181 Župarini
12666. Ilija Kedačić 02/07/1860 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
12667. Ilija Babić 10/07/1860 m Josip Eva Lešić 179 Orozovi
12668. Ilija Petričević 12/07/1860 m Ðuro Manda Knežević 120
12669. Ilija Čivić 16/07/1860 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
12670. Manda Vlaović 18/07/1860 ž Ilija Ruža Čivić 98
12671. Ana Knežević 21/07/1860 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
12672. Ana Kopić 25/07/1860 ž Josip Cecilija Kopić 288 Ivandulini
12673. Janja Stojanović 30/07/1860 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12674. Janja Stojanović 30/07/1860 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12675. Marija Babić 31/07/1860 ž Antun Stana Gregorović 47 Anđini
12676. Klara Lešić 31/07/1860 ž Bartol Bara Verić 26
12677. Lovro Matić 31/07/1860 m Ilija Stana Stojanović 36
12678. Ignacije Petričević 31/07/1860 m Bartol Franca Mihić 210
12679. Mirko Stojšić 31/07/1860 m Pavo Đurđa Verić 355
12680. Dominika Babić 04/08/1860 ž Antun Marija Kovačević 84
12681. Lovro Lešić 06/08/1860 m Adam Ana Rakitić 107
12682. Ruža Stojanović 13/08/1860 ž Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
12683. Marija Vuković 15/08/1860 ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
12684. Bartol Verić 18/08/1860 m Ðuro Manda Gregorović 166 Čolini
12685. Martina Babić 19/08/1860 ž Andrija Bara Petričević 55
12686. Stana Knežević 19/08/1860 ž Božo Bara Verić 298 Šestini
12687. Bartol Knežević 20/08/1860 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
12688. Mato Babić 29/08/1860 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
12689. Ivica Stojanović 29/08/1860 ž Mato Sofija Janković 142 Domini
12690. Marija Verić 03/09/1860 ž Stanko Bara Kopić 263
12691. Mijo Vrtarić 04/09/1860 m Marko Ivica Gitinger 297
12692. Terezija Vrtarić 04/09/1860 ž Marko Ivica Gitinger 297
12693. Mato Gregorović 08/09/1860 m Ferdo Marija Vuković 95
12694. Matija Čivić 11/09/1860 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12695. Mijo Babić 13/09/1860 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12696. Mato Petričević 14/09/1860 m Šimun Manda ? 149
12697. Ruža Vuković 15/09/1860 ž Luka Marija Kadić 110
12698. Matija Babić 17/09/1860 ž Kuzma Ruža Knežević 56
12699. Mijo Gregorović 18/09/1860 m Ilija Kata Matić 43 Matini
12700. Terezija Lešić 19/09/1860 ž Ilija Jozefa Muller 277