Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12701 - 12800 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12701. Mato Kopić 20/09/1860 m Franjo Jozefa Kopić 59
12702. Terezija Vinek 30/09/1860 ž Jakob Maria Steiner 0
12703. Franjo Kutuzović 01/10/1860 m Ðuro Ana Rudolf 14
12704. Lukra Babić 04/10/1860 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
12705. Luka Gregorović 05/10/1860 m Andrija Ruža Babić 227
12706. Terezija Knežević 05/10/1860 ž Lovro Ruža Stojanović 266
12707. Luka Stivaničević 08/10/1860 m Lovro Ana Krnić 267
12708. Šimun Verić 10/10/1860 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
12709. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
12710. Terezija Vuković 13/10/1860 ž Antun Đula Vuković 110
12711. Luka Knežević 15/10/1860 m Nikola Marta Kopić 309
12712. Terezija Stivaničević 16/10/1860 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
12713. Šimun Knežević 18/10/1860 m Marijan Terezija Kopić 292
12714. Lukra Matić 18/10/1860 ž Živko Ruža Katušić 234
12715. Lukra Verić 19/10/1860 ž Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
12716. Šimun Verić 21/10/1860 m Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12717. Šimun Milošević 27/10/1860 m Mijo Ivica Vuković 7
12718. Vlado Verić 27/10/1860 m Mato Kata Stivaničević 172
12719. Šimun Dahm 28/10/1860 m Leopold Marija Čobić 2 Čobić
12720. Mirko Kopić 06/11/1860 m Mato Manda Stojanović 243
12721. Martina Gregorović 08/11/1860 ž Filip Bara Knežević 196
12722. Ivan Vincetić 18/11/1860 m Marijan Marija Konkord 315
12723. Andrija Kopić 22/11/1860 m Franjo Pola Babić 243
12724. Bara Vuković 27/11/1860 ž Antun Kata Štivić 115
12725. Lucija Vuković 27/11/1860 ž Antun Kata Štivić 115
12726. Vikotorija Kutuzović 30/11/1860 ž Josip Ana Mihić 168
12727. Nikola Vuković 03/12/1860 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
12728. Marijan Kopić 07/12/1860 m Bartol Kata Vlaović 192
12729. Božo Stivaničević 07/12/1860 m Luka Bara Babić 47 Anđini
12730. Marijan Kopić 08/12/1860 m Jakob Bara Čivić 243
12731. Lucija Štivić 09/12/1860 ž Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12732. Lazar Knežević 13/12/1860 m Lovro Đula Babić 180 Matijaševi
12733. Toma Lešić 16/12/1860 m Stjepan Ruža Gregorović 239
12734. Eva Matić 20/12/1860 ž Mijo Matija Gregorović 35
12735. Ivica Vuković 27/12/1860 ž Mato Kata Pavičić 188
12736. Toma Knežević 29/12/1860 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
12737. Janja Petričević 31/12/1860 ž Ðuro Franca Vuković 187 Nedini
12738. Janja Vuković 31/12/1860 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
12739. Pavo Đaković 02/01/1861 m Franjo Stana Katušić 76
12740. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
12741. Aga Knežević 14/01/1861 ž Franjo Ana Kopić 65
12742. Fabijan Lešić 19/01/1861 m Josip Marija Dorić 10 Klecini
12743. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
12744. Franjo Kopić 22/01/1861 m Ðuro Matija Matić 42
12745. Marija Lešić 27/01/1861 ž Mijo Đula Kedačić 5 Leškovi
12746. Valentin Knežević 28/01/1861 m Ivan Ruža Knežević 318
12747. Marija Vlaović 28/01/1861 ž Antun Manda Kopić 99
12748. Marij Bačić 29/01/1861 ž Jakob Eva Knežević 28
12749. Valentin Knežević 31/01/1861 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
12750. Blaž Mišković 01/02/1861 m Roko Jozefa Krnić 200
12751. Marija Štivić 02/02/1861 ž Mato Ana Mihić 121
12752. Pola Vuković 03/02/1861 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
12753. Valentin Čivić 04/02/1861 m Žaverije Franca Čobić 34 Šakini
12754. Matija Katušić 19/02/1861 ž Marko Đula Babić 66
12755. Mato Bačić 24/02/1861 m Ivan Fema Babić 28
12756. Marija Babić 25/02/1861 ž Bartol Ruža Gregorović 53
12757. Josip Štivić 05/03/1861 m Mijo Marija Verić 123
12758. Franca Knežević 06/03/1861 ž Ðuro Marija Čivić 292
12759. Josip Knežević 16/03/1861 m Vinko Bara Čivić 248
12760. Martin Kedačić 23/03/1861 m Martin Ana Vuković 3
12761. Gabra Vuković 23/03/1861 m Antun Aga Stojanović 332 Markičini
12762. Đuro Petričević 25/03/1861 m Nikola Ana Kotorac 210
12763. Đurđa Knežević 28/03/1861 ž Toma Manda Vuković 281 Matokovi
12764. Đurđa Kotorac 31/03/1861 ž Ðuro Lucija Krnić 22 Kotorčevi
12765. Janja Delić 12/04/1861 ž Ðuro Dominica Stojanović 30
12766. Lukra Čivić 29/04/1861 ž Bartol Jozefa Stivaničević 31
12767. Ivica Knežević 13/05/1861 ž Josip Kata Stojanović 93
12768. Ivan Štivić 15/05/1861 m Antun Marta Petričević 280
12769. Marta Babić 27/05/1861 ž Ðuro Margreta Babić 176 Brdarovi
12770. Antun Matić 27/05/1861 m Petar Manda Knežević 35
12771. Antun Kopić 30/05/1861 m Ivan Marija Petričević 80
12772. Antun Čivić 31/05/1861 m Stanko Marija Kovačević 261
12773. Đula Lučić 04/06/1861 ž Ferda Eva Verić 108
12774. Antun Bačić 06/06/1861 m Šimun Marija Kopić 28
12775. Margarita Laubenitein 10/06/1861 ž Kristijan Bara Baličević 376
12776. Ivan Gregorović 12/06/1861 m Antun Ana Lučić 330
12777. Ivan Vuković 22/06/1861 m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
12778. Franca Babić 27/06/1861 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
12779. Ana Gregorović 27/07/1861 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibin
12780. Živko Verić 27/07/1861 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
12781. Klara Lešić 06/08/1861 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12782. Klara Babić 08/08/1861 ž Blaž Kata Knežević 74 Maričini
12783. Lovro Kopić 09/08/1861 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
12784. Stjepan Stojanović 18/08/1861 m Ðuro Eva Verić 205
12785. Mato Gregorović 31/08/1861 m Pavo Đula Gregorović 39
12786. Mato Babić 02/09/1861 m Božo Manda Kopić 55
12787. Viktorija Knežević 04/09/1861 ž Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12788. Kata Babić 14/09/1861 ž Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
12789. Mijo Verić 15/09/1861 m Valentin Marija Mijić 370 Ivančevi
12790. Regina Krnić 27/09/1861 ž Mato Franca Stojanović 148
12791. Ana Lešić 30/09/1861 ž Stjepan Kata Lešić 50
12792. Franjo Stojanović 01/10/1861 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12793. Lukra Katušić 07/10/1861 ž Mijo Marija Gregorović 242
12794. Terezija Kopić 09/10/1861 ž Mato Marta Verić 288 Ivandulini
12795. Terezija Gregorović 13/10/1861 ž Ilija Kata Katušić 232
12796. Šimun Kopić 21/10/1861 m Antun Manda Knežević 78
12797. Lukra Stojanović 22/10/1861 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12798. Šimun Kopić 26/10/1861 m Ivan Bara Babić 192
12799. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
12800. Martina Verić 11/11/1861 ž Ðuro Kata Lešić 170 Šćepanovi