Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12801 - 12900 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12801. Martin Vuković 11/11/1861 m Šimun Đula Vuković 136
12802. Nikola Čivić 16/11/1861 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12803. Cecilija Kopić 18/11/1861 ž Josip Kata Knežević 212 Karlićevi
12804. Lucija Kedačić 19/11/1861 ž Ilija Kata Gregorović 208
12805. Antun Verić 19/11/1861 m Ðuro Liza Čivić 217 Ivančevi
12806. Kata Vrušević 22/11/1861 ž Ivan Eva Starčević 278
12807. Andrija Stojanović 23/11/1861 m Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12808. Franjo Čivić 26/11/1861 m Mijo Lucija Gregorović 159
12809. Bara Lešić 27/11/1861 ž Mijo Pola Mihić 283
12810. Bara Mišković 02/12/1861 ž Jakob Stana Štivić 117
12811. Vinko Kopić 04/12/1861 m Jakob Kata Gregorović 54
12812. Nikola Bošnjak 05/12/1861 m Antun Rozalija Piller 290
12813. Maruja Kopić 06/12/1861 ž Pavo Ana Knežević 243
12814. Toma Gregorović 09/12/1861 m Lovro Petra Biuklić 340 Uvalini
12815. Lucija Milošević 13/12/1861 ž Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
12816. Aga Kopić 15/12/1861 ž Stjepan Kata Čivić 54
12817. Lukra Vuković 18/12/1861 ž Antun Kata Stojanović 255
12818. Toma Vuković 21/12/1861 m Jakob Bara Kedaćić 191
12819. David Stojanović 28/12/1861 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
12820. Janja Kopić 29/12/1861 ž Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
12821. Pavo Stojanović 29/12/1861 m Božo Bara Gregorović 142 Domini
12822. Božo Vuković 31/12/1861 m Mato Kata Pavičić 188
12823. Lukra Stojanović 03/01/1862 ž Božo Kata Stojanović 141
12824. Lukra Vuković 05/01/1862 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
12825. Antun Babić 09/01/1862 m Blaž Bara Zečević 62 Markovi
12826. Marija Knežević 11/01/1862 ž Vinko Eva Kopić 65
12827. Antun Kedačić 12/01/1862 m Mirko Pola Katušić 1
12828. Antun Knežević 17/01/1862 m Marko Bara Kopić 160 Stankovi
12829. Fabijan Lešić 19/01/1862 m Franjo Manda Vuković 103 Čikića
12830. Marija Đaković 22/01/1862 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12831. Marija Gregorović 24/01/1862 ž Marijan Ana Kejsić 228
12832. Martina Kedačić 26/01/1862 ž Antun Marica Vuković 207
12833. Marijan Kovačević 31/01/1862 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
12834. Marija Gregorović 01/02/1862 ž Ilija Kata Čivić 83
12835. Marija Verić 01/02/1862 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12836. Valentin Stojanović 05/02/1862 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12837. Lukra Verić 06/02/1862 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12838. Valentin Gregorović 10/02/1862 m Franjo Franca Matić 95
12839. Matija Kopić 17/02/1862 ž Stjepan Eva Vuković 288 Ivandulini
12840. Mato Vuković 17/02/1862 m Marijan Kata Petričević 134
12841. Lovro Gregorović 18/02/1862 m Ivan Ana Gregorović 58
12842. Matija Čivić 19/02/1862 ž Antun Magdalena Kedačić 124 Puzini
12843. Lukra Čivić 19/02/1862 ž Antun Magdalena Kedačić 124 Puzini
12844. Mato Stivaničević 20/02/1862 m Stanko Franca Verić 302
12845. Mato Kopić 21/02/1862 m Šimun Kata Lešić 82 Pranjini
12846. Lukra Lešić 24/02/1862 ž Božo Bara Kovačević 26
12847. Matija Vuković 24/02/1862 ž Stanko Pola Vuković 112
12848. Đuro Babić 25/02/1862 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
12849. Franca Slobođanac 25/02/1862 ž Stanko Ana Dahm 0
12850. Lukra Terzić 08/03/1862 ž Adalbert Bara Vuković 169
12851. Sofija Štivić 09/03/1862 ž Andrija Đula Vuković 252
12852. Đuro Kopić 10/03/1862 m Mijo Lukra Lučić 82 Pranjini
12853. Josip Gregorović 17/03/1862 m Vinko Kata Babić 43 Matini
12854. Marija Matić 21/03/1862 ž Luka Đula Čivić 35
12855. Aga Čivić 24/03/1862 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12856. Marija Lešić 25/03/1862 ž Pavo Janja Lešić 167 Ivančevi
12857. Marija Knežević 26/03/1862 ž Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
12858. Đuro Kopić 28/03/1862 m Marko Eva Matić 54
12859. Jakob Gregorović 30/03/1862 m Ðuro Aga Knežević 90
12860. Kata Kopić 31/03/1862 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12861. Dominik Petričević 01/04/1862 m Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12862. Đuro Knežević 02/04/1862 m Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
12863. Đuro Stojanović 02/04/1862 m Lovro Petronila Knežević 289
12864. Đuro Babić 07/04/1862 m Antun Marija Verić 374
12865. Lukra Verić 08/04/1862 ž Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12866. Đula Čivić 12/04/1862 ž Antun Eva Verić 31
12867. Đurđa Knežević 17/04/1862 ž Mato Pola Babić 248
12868. Đula Knežević 17/04/1862 ž Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12869. Đuro Stivaničević 18/04/1862 m Bartol Matija Kopić 302
12870. Đurđa Stivaničević 20/04/1862 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
12871. Đurđa Gregorović 21/04/1862 ž Josip Janja Stivaničević 262 Adamčevići
12872. Filip Kovačević 28/04/1862 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
12873. Sofija Babić 30/04/1862 ž Roka Ruža Lešić 249 Strameštrovi
12874. Đula Kopić 30/04/1862 ž Martin Ruža Verić 288 Ivandulini
12875. Sofija Stivaničević 09/05/1862 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12876. Đula Gregorović 17/05/1862 ž Antun Anka Užarević 49
12877. Ferdo Kedačić 26/05/1862 m Jakob Franca Vuković 324 Pinjakovi
12878. Pavo Gregorović 27/05/1862 m Šimun Franca Knežević 226
12879. Fema Verić 01/06/1862 ž Mato Kata Stivaničević 172
12880. Elizabeta Kopić 12/06/1862 ž Franjo Jozefa Kopić 59
12881. Lukra Vuković 14/06/1862 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12882. Ivica Kopić 15/06/1862 ž Franjo Klara Babić 327
12883. Ivan Milošević 22/06/1862 m Marijan Bara Petričević 335
12884. Lukra Stojšić 22/06/1862 ž Marijan Kata Eskerčić 102 Stošića
12885. Đula Katušić 23/06/1862 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12886. Petar Kotorac 23/06/1862 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12887. Lukra Kedačić 26/06/1862 ž Antun Kata Kedačić 237 Purakini
12888. Ladislav Vuković 27/06/1862 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12889. Petronila Mišković 29/06/1862 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12890. Ilija Kopić 03/07/1862 m Ivan Bara Knežević 212 Karlićevi
12891. Ilija Verić 12/07/1862 m Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
12892. Jakob Mišković 13/07/1862 m Marko Ruža Vuković 118 Aleksini
12893. Jakob Kopić 15/07/1862 m Mijo Aga Kopić 209 Marijančevi
12894. Marta Gregorović 16/07/1862 ž Josip Kata Kovačević 228
12895. Ana Kedačić 16/07/1862 ž Martin Stana Vuković 208
12896. Ilija Gregorović 17/07/1862 m Ðuro Marija Šokčević 49
12897. Ilija Kopić 18/07/1862 m Bartol Kata Vlaović 192
12898. Ilija Šokčević 19/07/1862 m Andrija Franca Kokanović 57
12899. Ilija Stojanović 22/07/1862 m Mijo Fema Stojanović 27 Brnjakovi
12900. Manda Verić 22/07/1862 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini