Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12801 - 12900 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12801. Martina Verić 11/11/1861 ž Ðuro Kata Lešić 170 Šćepanovi
12802. Martin Vuković 11/11/1861 m Šimun Đula Vuković 136
12803. Nikola Čivić 16/11/1861 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12804. Cecilija Kopić 18/11/1861 ž Josip Kata Knežević 212 Karlićevi
12805. Lucija Kedačić 19/11/1861 ž Ilija Kata Gregorović 208
12806. Antun Verić 19/11/1861 m Ðuro Liza Čivić 217 Ivančevi
12807. Kata Vrušević 22/11/1861 ž Ivan Eva Starčević 278
12808. Andrija Stojanović 23/11/1861 m Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12809. Franjo Čivić 26/11/1861 m Mijo Lucija Gregorović 159
12810. Bara Lešić 27/11/1861 ž Mijo Pola Mihić 283
12811. Bara Mišković 02/12/1861 ž Jakob Stana Štivić 117
12812. Vinko Kopić 04/12/1861 m Jakob Kata Gregorović 54
12813. Nikola Bošnjak 05/12/1861 m Antun Rozalija Piller 290
12814. Maruja Kopić 06/12/1861 ž Pavo Ana Knežević 243
12815. Toma Gregorović 09/12/1861 m Lovro Petra Biuklić 340 Uvalini
12816. Lucija Milošević 13/12/1861 ž Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
12817. Aga Kopić 15/12/1861 ž Stjepan Kata Čivić 54
12818. Lukra Vuković 18/12/1861 ž Antun Kata Stojanović 255
12819. Toma Vuković 21/12/1861 m Jakob Bara Kedaćić 191
12820. David Stojanović 28/12/1861 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
12821. Janja Kopić 29/12/1861 ž Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
12822. Pavo Stojanović 29/12/1861 m Božo Bara Gregorović 142 Domini
12823. Božo Vuković 31/12/1861 m Mato Kata Pavičić 188
12824. Lukra Stojanović 03/01/1862 ž Božo Kata Stojanović 141
12825. Lukra Vuković 05/01/1862 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
12826. Antun Babić 09/01/1862 m Blaž Bara Zečević 62 Markovi
12827. Marija Knežević 11/01/1862 ž Vinko Eva Kopić 65
12828. Antun Kedačić 12/01/1862 m Mirko Pola Katušić 1
12829. Antun Knežević 17/01/1862 m Marko Bara Kopić 160 Stankovi
12830. Fabijan Lešić 19/01/1862 m Franjo Manda Vuković 103 Čikića
12831. Marija Đaković 22/01/1862 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12832. Marija Gregorović 24/01/1862 ž Marijan Ana Kejsić 228
12833. Martina Kedačić 26/01/1862 ž Antun Marica Vuković 207
12834. Marijan Kovačević 31/01/1862 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
12835. Marija Gregorović 01/02/1862 ž Ilija Kata Čivić 83
12836. Marija Verić 01/02/1862 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12837. Valentin Stojanović 05/02/1862 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12838. Lukra Verić 06/02/1862 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12839. Valentin Gregorović 10/02/1862 m Franjo Franca Matić 95
12840. Matija Kopić 17/02/1862 ž Stjepan Eva Vuković 288 Ivandulini
12841. Mato Vuković 17/02/1862 m Marijan Kata Petričević 134
12842. Lovro Gregorović 18/02/1862 m Ivan Ana Gregorović 58
12843. Matija Čivić 19/02/1862 ž Antun Magdalena Kedačić 124 Puzini
12844. Lukra Čivić 19/02/1862 ž Antun Magdalena Kedačić 124 Puzini
12845. Mato Stivaničević 20/02/1862 m Stanko Franca Verić 302
12846. Mato Kopić 21/02/1862 m Šimun Kata Lešić 82 Pranjini
12847. Lukra Lešić 24/02/1862 ž Božo Bara Kovačević 26
12848. Matija Vuković 24/02/1862 ž Stanko Pola Vuković 112
12849. Đuro Babić 25/02/1862 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
12850. Franca Slobođanac 25/02/1862 ž Stanko Ana Dahm 0
12851. Lukra Terzić 08/03/1862 ž Adalbert Bara Vuković 169
12852. Sofija Štivić 09/03/1862 ž Andrija Đula Vuković 252
12853. Đuro Kopić 10/03/1862 m Mijo Lukra Lučić 82 Pranjini
12854. Josip Gregorović 17/03/1862 m Vinko Kata Babić 43 Matini
12855. Marija Matić 21/03/1862 ž Luka Đula Čivić 35
12856. Aga Čivić 24/03/1862 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12857. Marija Lešić 25/03/1862 ž Pavo Janja Lešić 167 Ivančevi
12858. Marija Knežević 26/03/1862 ž Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
12859. Đuro Kopić 28/03/1862 m Marko Eva Matić 54
12860. Jakob Gregorović 30/03/1862 m Ðuro Aga Knežević 90
12861. Kata Kopić 31/03/1862 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12862. Dominik Petričević 01/04/1862 m Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12863. Đuro Knežević 02/04/1862 m Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
12864. Đuro Stojanović 02/04/1862 m Lovro Petronila Knežević 289
12865. Đuro Babić 07/04/1862 m Antun Marija Verić 374
12866. Lukra Verić 08/04/1862 ž Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12867. Đula Čivić 12/04/1862 ž Antun Eva Verić 31
12868. Đurđa Knežević 17/04/1862 ž Mato Pola Babić 248
12869. Đula Knežević 17/04/1862 ž Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12870. Đuro Stivaničević 18/04/1862 m Bartol Matija Kopić 302
12871. Đurđa Stivaničević 20/04/1862 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
12872. Đurđa Gregorović 21/04/1862 ž Josip Janja Stivaničević 262 Adamčevići
12873. Filip Kovačević 28/04/1862 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
12874. Sofija Babić 30/04/1862 ž Roka Ruža Lešić 249 Strameštrovi
12875. Đula Kopić 30/04/1862 ž Martin Ruža Verić 288 Ivandulini
12876. Sofija Stivaničević 09/05/1862 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12877. Đula Gregorović 17/05/1862 ž Antun Anka Užarević 49
12878. Ferdo Kedačić 26/05/1862 m Jakob Franca Vuković 324 Pinjakovi
12879. Pavo Gregorović 27/05/1862 m Šimun Franca Knežević 226
12880. Fema Verić 01/06/1862 ž Mato Kata Stivaničević 172
12881. Elizabeta Kopić 12/06/1862 ž Franjo Jozefa Kopić 59
12882. Lukra Vuković 14/06/1862 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12883. Ivica Kopić 15/06/1862 ž Franjo Klara Babić 327
12884. Ivan Milošević 22/06/1862 m Marijan Bara Petričević 335
12885. Lukra Stojšić 22/06/1862 ž Marijan Kata Eskerčić 102 Stošića
12886. Đula Katušić 23/06/1862 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12887. Petar Kotorac 23/06/1862 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12888. Lukra Kedačić 26/06/1862 ž Antun Kata Kedačić 237 Purakini
12889. Ladislav Vuković 27/06/1862 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12890. Petronila Mišković 29/06/1862 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12891. Ilija Kopić 03/07/1862 m Ivan Bara Knežević 212 Karlićevi
12892. Ilija Verić 12/07/1862 m Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
12893. Jakob Mišković 13/07/1862 m Marko Ruža Vuković 118 Aleksini
12894. Jakob Kopić 15/07/1862 m Mijo Aga Kopić 209 Marijančevi
12895. Marta Gregorović 16/07/1862 ž Josip Kata Kovačević 228
12896. Ana Kedačić 16/07/1862 ž Martin Stana Vuković 208
12897. Ilija Gregorović 17/07/1862 m Ðuro Marija Šokčević 49
12898. Ilija Kopić 18/07/1862 m Bartol Kata Vlaović 192
12899. Ilija Šokčević 19/07/1862 m Andrija Franca Kokanović 57
12900. Ilija Stojanović 22/07/1862 m Mijo Fema Stojanović 27 Brnjakovi