Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13001 - 13100 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13001. Ivan Gregorović 12/05/1863 m Stjepan Kata Knežević 96 bibin
13002. Marija Vuković 12/05/1863 ž Luka Marija Kadić 110
13003. Ivan Knežević 17/05/1863 m Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
13004. Petar Knežević 17/05/1863 m Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
13005. Antun Šokčević 19/05/1863 m Ðuro Jozefa Galović 57
13006. Antun Stojanović 19/05/1863 m Mato Terezija Kovačević 155 Vidakovi
13007. Marija Krnić 20/05/1863 ž Mato Franca Stojanović 148
13008. Antun Knežević 21/05/1863 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
13009. Antun Barišić 22/05/1863 m Josip Manda Muravić 314
13010. Petar Knežević 22/05/1863 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13011. Manda Kopić 25/05/1863 ž Antun Eva Lešić 244
13012. Mijo Knežević 26/05/1863 m Vinko Bara Čivić 248
13013. Ana Knežević 30/05/1863 ž Josip Kata Stojanović 73
13014. Bara Gregorović 01/06/1863 ž Jakob Kata Mišković 6
13015. Martina Stojanović 05/06/1863 ž Martin Kata Stojanović 205
13016. Marta Babić 06/06/1863 ž Josip Marija Kopić 326 Rokići
13017. Antun Lešić 09/06/1863 m Valentin Eva Ružić 24 Ulini
13018. Petar Knežević 10/06/1863 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
13019. Petra Lešić 16/06/1863 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
13020. Ivan Gregorović 19/06/1863 m Antun Agata Babić 227
13021. Adam Štivić 20/06/1863 m Antub Marta Petričević 280
13022. Ivan Stojanović 23/06/1863 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
13023. Pavo Kopić 27/06/1863 m Mato Stana Babić 81
13024. Bara Knežević 28/06/1863 ž Mijo Ana Lešić 309
13025. Petar Vuković 28/06/1863 m Marijan Kata Kopić 311 Petrovi
13026. Ana Delić 30/06/1863 ž Ðuro Bara Vuković 30
13027. Pavo Petričević 30/06/1863 m Bartol Franca Mihić 210
13028. Ilija Gregorović 03/07/1863 m Josip Aga Stivaničević 363 Bibini
13029. Marijan Kopić 04/07/1863 m Josip Bara Knežević 81
13030. Andrija Knežević 07/07/1863 m Ivan Ruža Knežević 318
13031. Adam Čivić 08/07/1863 m Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
13032. Eva Katušić 09/07/1863 ž Antun Bara Stivaničević 89 Bajkanovi
13033. Ivan Stojanović 14/07/1863 m Andrija Marija Kopić 27 Brnjakovi
13034. Ilija Vuković 16/07/1863 m Lovro Aga Mušić 128
13035. Luka Gregorović 22/07/1863 m Jakob Kata Kedačić 58
13036. Marija Knežević 24/07/1863 ž Ðuro Ana Katušić 169
13037. Lovro Krnić 01/08/1863 m Ivan Ivica Andrić 21 Marušini
13038. Marija Kopić 02/08/1863 ž Franjo Pola Babić 243
13039. Lovro Kopić 05/08/1863 m Jakob Kata Gregorović 343 Baninovi
13040. Franca Knežević 07/08/1863 ž Ivan Marija Vuković 162 Matokovi
13041. Lovro Katušić 08/08/1863 m Mijo Bara Matić 241
13042. Stjepan Stojanović 09/08/1863 m Mato Eva Knežević 23
13043. Marija Verić 09/08/1863 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
13044. Stjepan Vlaović 14/08/1863 m Ilija Ruža Čivić 98
13045. Bara Gregorović 18/08/1863 ž Ilija Kata Čivić 83
13046. Stjepan Kedačić 20/08/1863 m Ðuro Ivica Petričević 16
13047. Fema Đaković 21/08/1863 ž Mato Jozefa Verić 64 Lukića
13048. Marija Stojanović 26/08/1863 ž Martin Marija Matić 131
13049. Ivan Kedačić 27/08/1863 m Ilija Kata Matić 208
13050. Bara Babić 30/08/1863 ž Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
13051. Marija Kedačić 03/09/1863 ž Ivan Franca Knežević 236 Purakini
13052. Manda Vuković 03/09/1863 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
13053. Mijo Babić 04/09/1863 m Franjo Marija Verić 264
13054. Kata Katušić 06/09/1863 ž Antun Stana Kopić 37
13055. Mato Krnić 09/09/1863 m Mijo Aga Babić 364 Marušini
13056. Marija Vuković 10/09/1863 ž Antun Đula Vuković 110
13057. Franjo Puček 13/09/1863 m Petar Franca Baćoga 0
13058. Ruža Gregorović 16/09/1863 ž Ilija Kata Katušić 232
13059. Lukra Knežević 18/09/1863 ž Marko Aga Vuković 265 Gogoljevi
13060. Amalija Lešić 18/09/1863 ž Ilija Jozefa Muller 277
13061. Mato Kopić 19/09/1863 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
13062. Marija Stivaničević 23/09/1863 ž Lovro Janja Kopić 71 Lisičini
13063. Franjo Vuković 23/09/1863 m Šimo Sofija Katušić 130 Kurjačini
13064. Mijo Lešić 27/09/1863 m Stjepan Kata Lešić 50
13065. Petar Babić 30/09/1863 m Kuzma Ruža Knežević 56
13066. Marija Babić 30/09/1863 ž Kuzma Ruža Knežević 56
13067. Manda Stivaničević 01/10/1863 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
13068. Franjo Knežević 05/10/1863 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
13069. Lucija Kopić 11/10/1863 ž Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13070. Mirko Vlaović 15/10/1863 m Mijo Franca Stojanović 99
13071. Franca Vuković 26/10/1863 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
13072. Karlo Babić 28/10/1863 m Lovro Janja Gregorović 374
13073. Gabra Katušić 28/10/1863 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13074. Šimun Vuković 28/10/1863 m Valentin Matija Vuković 111 Bubanovi
13075. Franca Lešić 06/11/1863 ž Bartol Bara Verić 26
13076. Kata Kotorac 08/11/1863 ž Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13077. Martin Kopić 12/11/1863 m Antun Manda Knežević 78
13078. Kata Knežević 15/11/1863 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
13079. Bara Knežević 15/11/1863 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
13080. Martina Vuković 16/11/1863 ž Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
13081. Bara Lešić 27/11/1863 ž Josip Ivica Vuković 220 Ružića
13082. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
13083. Andrija Štivić 29/11/1863 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
13084. Toma Kopić 03/12/1863 m Vinko Matija Mušić 219 Rokića
13085. Jakob Stivaničević 05/12/1863 m Mato Fema Knežević 51 Jozići
13086. Marijan Kopić 07/12/1863 m Mato Kata Gregorović 288 Ivandulini
13087. Marija Vuković 08/12/1863 ž Franjo Bara Čivić 199 Davidovi
13088. Martina Kedačić 16/12/1863 ž Živko Marija Gregorović 1
13089. Toma Babić 20/12/1863 m Ðuro Marica Babić 176 Brdarovi
13090. Adam Gregorović 22/12/1863 m Antun Lucija Verić 306
13091. Eva Čivić 24/12/1863 ž Mijo Stana Knežević 353 Rusovi
13092. Stjepan Verić 27/12/1863 m Petar Kata Knežević 171 Zurkini
13093. Ivan Babić 29/12/1863 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
13094. Kata Katušić 30/12/1863 ž Mato Janja Knežević 373
13095. Vinko Babić 03/01/1864 m Božo Manda Kopić 383 Frćkovi
13096. Janja Knežević 04/01/1864 ž Blaž Kata Babić 73
13097. Mijo Stojanović 05/01/1864 m Antun Marija Babić 142 Domini
13098. Marija Kedačić 07/01/1864 ž Lovro Ana ? 3
13099. Ruža Stojanović 10/01/1864 ž Šimun Marija Petričević 120
13100. Božo Stojšić 13/01/1864 m Antun Marija Stojanović 355