Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13101 - 13200 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13101. Antun Kopić 14/01/1864 m Jakob Ruža ? 326 Rokići
13102. Marija Pauk 17/01/1864 ž Matija Terezija Leškovac 0
13103. Marija Šokčević 19/01/1864 ž Jakob Terezija Vuković 57
13104. Marija Milošević 20/01/1864 ž Andrija Ivica ? 251 Bošnjakovi
13105. Marijan Knežević 21/01/1864 m Andrija Manda ? 298 Šestini
13106. Marija Verić 22/01/1864 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13107. Marija Milošević 23/01/1864 ž FranjoŽaverije Ana Vuković 114
13108. Marija Stivaničević 25/01/1864 ž Marijan Ruža Babić 47 Anđini
13109. Blaž Vuković 25/01/1864 m Šimun Đula Vuković 136
13110. Ivan Bikić 26/01/1864 m Petar Marta Malenica 0
13111. Franca Verić 28/01/1864 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
13112. Marijan Babić 30/01/1864 m Antun Marija Kovačević 84
13113. Marija Kopić 30/01/1864 ž Ilija Manda Biuklić 295
13114. Marija Gregorović 02/02/1864 ž Filip Bara Knežević 196
13115. Marijan Kopić 02/02/1864 m Ðuro Matija Matić 374
13116. Matija Terzić 07/02/1864 m Ðuro Lucija Babić 169
13117. Šimun Kedačić 08/02/1864 m Mijo Marija Vuković 1
13118. Josip Dohult 09/02/1864 m Jozef Terezija Bufsan 350
13119. Manda Krnić 10/02/1864 ž Lazar Kata Petričević 148
13120. Mato Kedačić 12/02/1864 m Martin Ana Stojanović 16
13121. Šimun Gregorović 13/02/1864 m Mirko Bara Gregorović 96 bibin
13122. Marija Gregorović 18/02/1864 ž Ðuro Aga Knežević 90
13123. Stana Kedačić 18/02/1864 ž Martin Ana Vuković 3
13124. Mato Slobođanac 19/02/1864 m Stanko Ana Dahm 0
13125. Matija Katušić 20/02/1864 ž Stjepan Kata Kokanović 245
13126. Ana Radosavljević 23/02/1864 ž Andrija Marija Paškuljević 206
13127. Matija Mišković 25/02/1864 ž Roko Jozefa Krnić 200
13128. Franca Gregorović 27/02/1864 ž Martin Kata Knežević 39
13129. Josip Šokčević 27/02/1864 m Antun Franca Kopić 57
13130. Josip Gregorović 29/02/1864 m Ðuro Manda Babić 6
13131. Franjo Stojanović 29/02/1864 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13132. Lucija Kovačević 01/03/1864 ž Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
13133. Franca Vincetić 01/03/1864 ž Marijan Marija Konkord 315
13134. Pavo Vuković 01/03/1864 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
13135. Đuro Lešić 02/03/1864 ž Šimun Ana Šokčević 25 Lovrićevi
13136. Mato Bekić 03/03/1864 m Antun Marta Klarić 18 Turuckovi
13137. Mato Kopić 03/03/1864 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
13138. Andrija Knežević 06/03/1864 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
13139. Đuro Kopić 09/03/1864 m Jakob Bara Čivić 243
13140. Fema Lešić 09/03/1864 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13141. Josip Petričević 09/03/1864 m Nikola Ana Kotorac 210
13142. Josip Lešić 10/03/1864 m Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
13143. Marija Gregorović 17/03/1864 ž Antun Anka Užarević 49
13144. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
13145. Đuro Verić 20/03/1864 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13146. Kata Matić 22/03/1864 ž nezakonito Đula Matić 0
13147. Manda Stojanović 22/03/1864 ž Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
13148. Marija Gregorović 26/03/1864 ž Ilija Kata Matić 43 Matini
13149. Matija Kutuzović 27/03/1864 m Josip Bara Verić 86
13150. Matija Lešić 27/03/1864 ž Andrija Pola Kedačić 20 Adnađev
13151. Marijan Katušić 28/03/1864 m Toma Đula Stojanović 373
13152. Pavo Katušić 29/03/1864 m Marijan Marija Stivaničević 241
13153. Blaž Čivić 31/03/1864 m Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
13154. Đuro Milošević 04/04/1864 m Mijo Bara Ðaković 7
13155. Đuro Verić 09/04/1864 m Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
13156. Franjo Knežević 11/04/1864 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
13157. Đurđa Đaković 14/04/1864 ž Antun Franca Gregorović 359
13158. Đuro Babić 15/04/1864 m Blaž Kata Knežević 74 Maričini
13159. Đuro Gregorović 15/04/1864 m Mato Franca Katušić 43 Matini
13160. Kata Gregorović 15/04/1864 ž Antun Lukra Kokanović 232
13161. Kata Babić 16/04/1864 ž Josip Marta Lešić 53
13162. Đuro Babić 17/04/1864 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
13163. Ivan Kopić 21/04/1864 m Martin Ruža Verić 42
13164. Ferdo Matić 21/04/1864 m Andrija Marija Vuković 38
13165. Đuro Stojanović 21/04/1864 m Mato Sofija Janković 142 Domini
13166. Marko Babić 22/04/1864 m Josip Ivica Gregorović 266
13167. Ana Gregorović 22/04/1864 ž Ðuro Janja Čivić 340 Uvalini
13168. Jakob Gregorović 26/04/1864 m Lovro Petronila Biuklić 340 Uvalini
13169. Filip Verić 29/04/1864 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
13170. Hermina Katavić 02/05/1864 ž Toma Marija Kutuzović 0
13171. Antun Gregorović 06/05/1864 m Adam Eva Babić 299 Andrićevi
13172. Antun Stojanović 08/05/1864 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13173. Lukra Vuković 08/05/1864 ž Mato Kata Pavičić 188
13174. Martina Vuković 11/05/1864 ž Ðuro Eva Čivić 345
13175. Eva Vuković 13/05/1864 ž Toma Antonija Mišković 130 Kurjačini
13176. Marija Babić 16/05/1864 ž Pavo Manda Pavičić 274
13177. Ivica Stojanović 17/05/1864 ž Antun Ivica Kadić 152 Pavini
13178. Ivan Vuković 17/05/1864 m Ivan Matija Kopić 133 Grgičini
13179. Marija Čivić 18/05/1864 ž Ivan Kata Bašlinović 323
13180. Kata Ilišević 19/05/1864 ž Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
13181. Franjo Ilišević 24/05/1864 m Mato Eva Knežević 139 Gluvakovi
13182. Franca Stojšić 27/05/1864 ž Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13183. Marija Babić 30/05/1864 ž Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
13184. Ivan Knežević 30/05/1864 m Pavo Manda Vuković 292
13185. Antun Knežević 02/06/1864 m Ðuro Bara Verić 175 Mačkovi
13186. Antun Stojanović 03/06/1864 m Adam Marija Stojanović 259 Pavini
13187. Jakob Kopić 04/06/1864 m Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
13188. Ivan Čivić 08/06/1864 m Andrija Petra Mihaljević 151 Mijaljevi
13189. Kata Delić 09/06/1864 ž Josip Manda Gregorović 30
13190. Ana Knežević 09/06/1864 ž Ilija Bara Štivić 268
13191. Ruža Vuković 09/06/1864 ž Šimun Ana Kocić 17
13192. Antun Čivić 11/06/1864 m Franjo Bara Katušić 223 Blaževi
13193. Marko Gregorović 14/06/1864 m Andrija Đula Babić 227
13194. Ivan Babić 15/06/1864 m Franjo Marija Kopić 85
13195. Ivan Verić 15/06/1864 m Josip Matija Čivić 0
13196. Antun Radosavljević 18/06/1864 m Ivan Marija Nikolić 0
13197. Kata Vuković 19/06/1864 ž Mijo Stana Kopić 254
13198. Ivan Knežević 20/06/1864 m Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
13199. Ivan Gregorović 21/06/1864 m Jakob Kata Mišković 6
13200. Petar Čivić 22/06/1864 m Antun Manda Kedačić 124 Puzini