Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13301 - 13400 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13301. Stana Lešić 10/03/1865 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13302. Marija Matić 13/03/1865 ž Luka Đula Čivić 35
13303. Jozef Zilagy 13/03/1865 m Stefan Marija Erdelji 253 Marinovi
13304. Marija Babić 14/03/1865 ž Šimun Martina Vuković 179 Orozovi
13305. Kata Gregorović 16/03/1865 ž Ðuro Marija Šokčević 49
13306. Manda Katušić 16/03/1865 ž Antun Bara Stivaničević 89 Bajkanovi
13307. Marija Stivaničević 16/03/1865 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
13308. Josip Stojanović 17/03/1865 m Valentin Eva Lešić 24 Ulini
13309. Josip Stojšić 18/03/1865 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
13310. Kata Kopić 19/03/1865 ž Lovro Lucija Kokanović 209 Marijančevi
13311. Antun Babić 21/03/1865 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
13312. Viktorija Kedačić 21/03/1865 ž Ðuro Terezija Vuković 8
13313. Martin Gregorović 22/03/1865 m Antun Lucija Stojanović 6
13314. Franca Stojanović 22/03/1865 ž Mijo Kata Stivaničević 256 Grgebožini
13315. Živko Vuković 24/03/1865 m Antun Kata Kedačić 237 Purakini
13316. Marija Gregorović 26/03/1865 ž Pavo Đula Gregorović 39
13317. Marija Slobođanac 26/03/1865 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13318. Marija Vuković 28/03/1865 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
13319. Ruža Vuković 29/03/1865 ž Josip Marija Galović 10 Klecini
13320. Đuro Lešić 30/03/1865 m Božo Bara Kovačević 26
13321. Ivan Vuković 04/04/1865 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
13322. Lukra Stojanović 08/04/1865 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
13323. Đuro Gregorović 09/04/1865 m Ðuro Manda Šokčević 299 Andrićevi
13324. Eva Stivaničević 15/04/1865 ž Ivan Janja Stivaničević 47 Anđini
13325. Đuro Vuković 20/04/1865 m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
13326. Marko Stojanović 22/04/1865 m Martin Ana Vuković 260
13327. Terezija Bevits 25/04/1865 ž Matias Bara Raić 55
13328. Bara Stojanović 29/04/1865 ž Ðuro Eva Verić 205
13329. Đula Knežević 06/05/1865 ž Nikola Matija Kopić 309
13330. Ivan Petričević 12/05/1865 m Ðuro Franca Vuković 187 Nedini
13331. Valentin Vuković 13/05/1865 m Josip Đurđa Stojanović 128
13332. Ivan Kopić 16/05/1865 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13333. Ivan Varzić 19/05/1865 m Alojzije Manda Stojšić 100 Matkovi
13334. Bara Knežević 20/05/1865 ž Mato Pola Babić 248
13335. Pavo Vuković 20/05/1865 m Marijan Kata Petričević 134
13336. Bartol Čivić 21/05/1865 m Ivan Kata Kopić 159
13337. Đuro Katušić 21/05/1865 m Mijo Marija Gregorović 242
13338. Ivan Unbehend 02/06/1865 m Ivan Terezija Dahm 0
13339. Živko Đaković 03/06/1865 m Ðuro Marija Verić 123
13340. Marija Stivaničević 04/06/1865 ž Antun Stana Gregorović 47 Anđini
13341. Stjepan Šokčević 05/06/1865 m Ðuro Jozefa Galović 57
13342. Antun Kopić 08/06/1865 m Pavo Marija Babić 211
13343. Antun Terzić 09/06/1865 m Franjo Ana Katušić 97
13344. Stana Vuković 14/06/1865 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
13345. Marija Gregorović 15/06/1865 ž Marko Manda Katušić 44
13346. Petra Kotorac 16/06/1865 ž Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13347. Pavo Katušić 25/06/1865 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13348. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
13349. Pavo Vuković 26/06/1865 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13350. Pavo Vuković 30/06/1865 m Ðuro Antonija Gregorović 19 Marčićevi
13351. Eva Babić 06/07/1865 ž Toma Kata Stivaničević 74 Maričini
13352. Ilija Vuković 16/07/1865 m Andrija Stana Kovačević 126 Srčikini
13353. Lovro Knežević 26/07/1865 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
13354. Manda Katušić 27/07/1865 ž Mijo Bara Matić 241
13355. Ana Maček 28/07/1865 ž Mijo Sybilla Szabo 361
13356. Mijo Lešić 30/07/1865 m Josip Kata Vuković 107
13357. Marija Šokčević 30/07/1865 ž Franjo Klara Lešić 300
13358. Mijo Šokčević 30/07/1865 m Franjo Klara Lešić 300
13359. Lucija Vuković 30/07/1865 ž Stanko Pola Vuković 112
13360. Lovro Kopić 05/08/1865 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
13361. Stjepan Barišić 13/08/1865 m Josip Helena Muravić 314
13362. Franjo Stojanović 13/08/1865 m Božo Kata Stojanović 141
13363. Marija Katušić 19/08/1865 ž Jakob Kata Szilanjy 245
13364. Franca Ilišević 23/08/1865 ž Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13365. Ivan Stojanović 27/08/1865 m Luka Kata Knežević 256 Grgebožini
13366. Manda Babić 28/08/1865 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
13367. Ivan Babić 29/08/1865 m Antun Bara Gregorović 304 Frćkovi
13368. Matija ? 30/08/1865 ž Antun Kata Stojanović 255
13369. Terezija Gregorović 02/09/1865 ž Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
13370. Lukra Stojanović 04/09/1865 ž Martin Marija Gregorović 131
13371. Franjo Vuković 11/09/1865 m Adam Aga Petričević 0
13372. Matija Štivić 18/09/1865 ž Andrija Matija Vuković 252
13373. Mato Verić 19/09/1865 m Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13374. Franca Kopić 22/09/1865 ž Pavo Ana Knežević 243
13375. Mijo Katušić 23/09/1865 m Toma Đula Stojanović 373
13376. Kata Knežević 24/09/1865 ž Josip Franca Vuković 266
13377. Terezija Radosavljević 24/09/1865 ž Andrija Ana Zingari 206
13378. Mijo Vuković 24/09/1865 m Ivan Matija Kopić 133 Grgičini
13379. Kata Babić 30/09/1865 ž Franjo Marija Terzić 264
13380. Marija Matić 01/10/1865 ž Antun Manda Verić 46
13381. Antun Stojanović 02/10/1865 m Valentin Ana Bunjevac 367
13382. Terezija Kedačić 03/10/1865 ž Ivan Franca Knežević 236 Purakini
13383. Terezija Kedačić 07/10/1865 ž Ilija Kata Matić 208
13384. Ana Krnić 09/10/1865 ž Stjepan Kata Stojanović 147 Vinkovi
13385. Franjo Verić 12/10/1865 m Franjo Manda Gregorović 334 Šumarovi
13386. Luka Vuković 12/10/1865 m Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
13387. Manda Gregorović 13/10/1865 ž Ilija Kata Čivić 83
13388. Franjo Vuković 13/10/1865 m Ilija Marta Gregorović 188
13389. Eva Knežević 15/10/1865 ž Antun Marija Čivić 162 Matokovi
13390. Šimun Katušić 20/10/1865 m Ilija Marija Gregorović 37
13391. Antun Jajčanin 08/11/1865 m Pavo Ana Tošić 0
13392. Martin Lešić 08/11/1865 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
13393. Martin Knežević 11/11/1865 m Franjo Franca Šokčević 101 Đurasini
13394. Kata Vuković 12/11/1865 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
13395. Kata Stojanović 14/11/1865 ž Ðuro Lucija Stojanović 360
13396. Kata Katušić 16/11/1865 ž Marijan Marija Stivaničević 241
13397. Lovro Knežević 20/11/1865 m Mato Ruža Babić 247 Stankovi
13398. Josip 21/11/1865 m Rozalija Tindel 0
13399. Kata Stojšić 23/11/1865 ž Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13400. Eva Knežević 29/11/1865 ž Ðuro Kata Mihić 205