Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13401 - 13500 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13401. Antun Babić 06/12/1865 m Antun Manda Stivaničević 94
13402. Marija Mišković 07/12/1865 ž Adam Eva Glavačević 117
13403. Eva Knežević 11/12/1865 ž Ðuro Martina Stivaničević 281 Matokovi
13404. Toma Knežević 20/12/1865 m Franjo Bara Knežević 292
13405. EvaAmalija Lešić 20/12/1865 ž Mijo Ana ? 358
13406. Adam Vuković 22/12/1865 m Ðuro Eva Petričević 10 Klecini
13407. Božo Babić 25/12/1865 m Šimun Manda 53
13408. Stjepan Knežević 26/12/1865 m Ilija Bara Lešić 298 Šestini
13409. Marijan 07/01/1866 m Marija Babić 392 Brdarovi
13410. Antun Petričević 08/01/1866 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
13411. Marija Kopić 09/01/1866 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
13412. Marija Babić 12/01/1866 ž Jakob Marija Babić 342 Gabričini
13413. Antun Delić 13/01/1866 m Josip Manda Gregorović 30
13414. Valentin Đaković 14/01/1866 m Ivan Ana Verić 359
13415. Pavo Babić 15/01/1866 m Marijan Đula Kopić 341 Gabričini
13416. Antun Stivaničević 15/01/1866 m Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13417. Marija Knežević 16/01/1866 ž Marko Manda Vuković 292
13418. Fabijan Kopić 20/01/1866 m Stjepan Kata Čivić 54
13419. Marija Knežević 21/01/1866 ž Ivan Ana Babić 73
13420. Marija Knežević 22/01/1866 ž Valentin Bara ćosić 309
13421. Marija Gregorović 31/01/1866 ž Ferdo Marija Vuković 95
13422. Pola Kopić 01/02/1866 ž Ilija Manda Biuklić 295
13423. Ana Vuković 09/02/1866 ž Blaž Lucija Vuković 112
13424. Matija Štivić 19/02/1866 ž Ivan Đula Štivić 280
13425. Matija Vuković 22/02/1866 ž Mijo Franca Stojanović 257
13426. Mato Bačić 25/02/1866 m Šimun Marija Kopić 28
13427. Josip Čivić 02/03/1866 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
13428. Augustin Stojanović 02/03/1866 m Blaž Jozefa Stojanović 131
13429. Manda Katušić 03/03/1866 ž Marko Đula Babić 66
13430. Josip Bačić 08/03/1866 m Andrija Marija Petričević 28
13431. Đuro Babić 10/03/1866 m Božo Magdalena ? 383 Frćkovi
13432. Ruža Đaković 11/03/1866 ž Mato Jozefa Verić 64 Lukića
13433. Marta Kopić 11/03/1866 ž Ðuro Janja Verić 211
13434. Janja Gregorović 16/03/1866 ž Pavo Eva Babić 414 Andrićevi
13435. Josip Katavić 16/03/1866 m Tomas Marija Kutuzović 0
13436. Gabra Vuković 17/03/1866 m Ivan Delfa Stojšić 202
13437. Gabra Gregorović 23/03/1866 m Ðuro Janja Knežević 90
13438. Alojzije Babić 26/03/1866 m Ðuro Stana Knežević 398 Šumarovi
13439. Ana Babić 27/03/1866 ž Marko Bara Vuković 336 Antolovi
13440. Franjo Stojanović 27/03/1866 m Ivan Kata Lešić 260
13441. Đuro Verić 28/03/1866 m Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
13442. Ivica Krnić 01/04/1866 ž Mato Franca Stojanović 148
13443. Đurđa Čivić 06/04/1866 ž Stanko Marija Kovačić 261
13444. Đuro Lešić 07/04/1866 m Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
13445. Helena Gregorović 13/04/1866 ž Marijan Eva Kešić 228
13446. Marija Čivić 16/04/1866 ž Franjo Janja Galović 157
13447. Đurđa Vuković 17/04/1866 ž Stjepan Marija Varzić 253 Marinovi
13448. Jakob Čivić 27/04/1866 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
13449. Kata Gregorović 08/05/1866 ž Filip Bara Knežević 277
13450. Mijo Kopić 08/05/1866 m Stjepan Matija Babić 401 Marijančevi
13451. Ana Gregorović 12/05/1866 ž Ivan Marija Čivić 299 Andrićevi
13452. Mato Kopić 12/05/1866 m Roko Eva Vlaović 81
13453. Janja Knežević 13/05/1866 ž Ðuro Kata Živković 73
13454. Ivica Mišković 16/05/1866 ž Roko Jozefa Krnić 200
13455. Ana Katušić 18/05/1866 ž Ðuro Ruža Vuković 37
13456. Eufemija Knežević 18/05/1866 ž Ivan Ruža Knežević 235 Tamburovi
13457. Toma Babić 30/05/1866 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
13458. Ivan Babić 02/06/1866 m Lovro Janja Gregorović 374
13459. Franjo Verić 16/06/1866 m Marko Matija Katušić 0
13460. Ivan Gregorović 17/06/1866 m Martin Janja Knežević 39
13461. Đuro Stivaničević 18/06/1866 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
13462. Ivan Kopić 21/06/1866 m Ilija Ana Šokčević 54
13463. Mijo Milošević 21/06/1866 m Žaverije Ana Kotorac 114
13464. Ilija Vuković 05/07/1866 m Franjo Bara Čivić 199 Davidovi
13465. Ruža Babić 07/07/1866 ž Antun Marija Miller 60 Frćkovi
13466. Mijo Mišković 08/07/1866 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
13467. Manda Kopić 10/07/1866 ž Franjo Pola Babić 243
13468. Franjo Gregorović 13/07/1866 m Franjo Ruža Tepeluk 197 Andrićevi
13469. Ilija Gregorović 13/07/1866 m Franjo Ruža Tepeluk 197 Andrićevi
13470. Lukra Kopić 13/07/1866 ž Bartol Kata Vlaović 192
13471. Ilija Vuković 13/07/1866 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
13472. Ilija Matić 20/07/1866 m Živko Ruža Katušić 234
13473. Mijo Knežević 22/07/1866 m Toma Đula Babić 247 Stankovi
13474. Lovro Gregorović 23/07/1866 m Luka Matija Gregorović 197 Andrićevi
13475. Jakob Kopić 24/07/1866 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
13476. Ignjacije Kopić 26/07/1866 m Luka Barbara Lešić 402
13477. Lovro Vlaović 27/07/1866 m Antun Manda Kovačević 99
13478. Manda Bačić 04/08/1866 ž Jakob Eva Knežević 28
13479. Marijan Kopić 04/08/1866 m Mijo Lukra Lučić 82 Pranjini
13480. Marija Lešić 13/08/1866 ž Filip Ruža ćosić 107
13481. Stjepan Kopić 17/08/1866 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
13482. Kata Štivić 19/08/1866 ž Marko Ana Petričević 280
13483. Bartol Stivaničević 20/08/1866 m Luka Bara Babić 47 Anđini
13484. Bartol Knežević 22/08/1866 m Josip Kata ? 93
13485. Marija Stojšić 23/08/1866 ž Antun Marija Stojanović 355
13486. Eva Babić 26/08/1866 ž Stanko Ivica Karanjić 249 Strameštrovi
13487. Marta Knežević 26/08/1866 ž Vinko Bara Čivić 248
13488. Ruža Kedačić 27/08/1866 ž Ðuro Terezija Vuković 8
13489. Kata Gregorović 31/08/1866 ž Ðuro Janja Čivić 340 Uvalini
13490. Mato Verić 31/08/1866 m Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
13491. Marija Knežević 03/09/1866 ž Pavo Marija Kopić 253 Marinovi
13492. Marija Vlaović 05/09/1866 ž Ilija Ruža Čivić 98
13493. Marija Lučić 06/09/1866 ž Božo Bara Kopić 108
13494. Marija Babić 07/09/1866 ž Luka Lukra Brkić 68 Joseilina
13495. Marija Gregorović 09/09/1866 ž Mirko Bara ? 96 bibin
13496. Mato Knežević 10/09/1866 m Božo Bara Verić 389
13497. Stanko Knežević 14/09/1866 m Stanko Franca Kolarević 101 Đurasini
13498. Matija Verić 14/09/1866 ž Mato Marija Knežević 171 Zurkini
13499. Matija Lešić 16/09/1866 ž Fabijan Marija Gregorović 220 Ružića
13500. Mato Petričević 19/09/1866 m Antun Matija Vuković 187 Nedini