Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13501 - 13600 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13501. Terezija Slobođanac 27/09/1866 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13502. Franjo Milošević 03/10/1866 m Mijo Bara Ðaković 7
13503. Terezija Verić 03/10/1866 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
13504. Franjo Milošević 04/10/1866 m Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
13505. Franjo Vuković 05/10/1866 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
13506. Terezija Vuković 07/10/1866 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
13507. Kata Vuković 21/10/1866 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13508. Aga Knežević 23/10/1866 ž Marijan Terezija Knežević 160 Stankovi
13509. Mirko Vlaović 25/10/1866 m Andrija Klara Knežević 198
13510. Marija Komara 27/10/1866 ž Stjepan Kata Lešić 50
13511. Manda Knežević 31/10/1866 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
13512. Mirko Stojanović 01/11/1866 m Ðuro Ana Knežević 204 Andrićevi
13513. Ilija Kopić 03/11/1866 m Andrija Đula Kopić 244
13514. Marko Kopić 04/11/1866 m Jakob Kata Gregorović 349
13515. Martin Kopić 06/11/1866 m Martin Ruža Verić 42
13516. Karlo Gregorović 09/11/1866 m nezakonito Marija Gregprpvoć 357
13517. Elizabeta Devits 10/11/1866 ž Mato Barbara Rajić 0
13518. Mato Mišković 14/11/1866 m Jakob Stana Štivić 117
13519. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
13520. Marija Gregorović 26/11/1866 ž Antun Lukra Peričević 232
13521. Bara Verić 28/11/1866 ž Mato Marija Verić 333
13522. Bara Stojanović 30/11/1866 ž Blaž Aga Gregorović 27 Brnjakovi
13523. FranjoŽaverije Unbehend 02/12/1866 m Ivan Terezija Dahm 0
13524. Nikola Verić 04/12/1866 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
13525. Marija Knežević 05/12/1866 ž Valentin Ivica Petričević 160 Stankovi
13526. Ivan Kopić 07/12/1866 m Ðuro Matija Biuklić 59
13527. Adam Kopić 11/12/1866 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
13528. Viktor Buček 14/12/1866 m Petar Franca ? 0
13529. Eva Knežević 19/12/1866 ž Josip Franca Martinović 266
13530. Eva Gregorović 23/12/1866 ž Mato Lucija Vuković 224
13531. Eva Vuković 23/12/1866 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
13532. Ivica Vuković 26/12/1866 ž Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
13533. Stjepan Verić 27/12/1866 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
13534. Antun Vuković 07/01/1867 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13535. Antun Kedačić 10/01/1867 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
13536. Antun Stojanović 16/01/1867 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13537. Vinko Đaković 20/01/1867 m Andrija Petra Ðaković 76
13538. Marija Delić 23/01/1867 ž Ðuro Bara Vuković 30
13539. Marija Matić 24/01/1867 ž Marijan Martina Verić 234
13540. Marija Rudež 24/01/1867 ž Josip Ana Gregorović 0
13541. Marija Lešić 26/01/1867 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13542. Blaž Katušić 31/01/1867 m Stanko Ana Čivić 37
13543. Blaž Vuković 01/02/1867 m Ðuro Eva Vuković 345
13544. Valentin Stojšić 10/02/1867 m Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
13545. Mato Janković 16/02/1867 m Stanko Kata Knežević 0
13546. Mijo Stivaničević 16/02/1867 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
13547. Matija Matić 22/02/1867 ž Bartol Kata Verić 234
13548. Andrija Babić 25/02/1867 m Lovro Ana Lešić 398 Šumarovi
13549. Stana Vuković 02/03/1867 ž Toma Terezija Vuković 110
13550. Marija Vuković 03/03/1867 ž Marijan Ruža Knežević 188
13551. Marija Vuković 06/03/1867 ž Josip Bara Vuković 255
13552. Marija Gregorović 18/03/1867 ž Blaž Manda Gregorović 246
13553. Josip Stojanović 22/03/1867 m Ðuro Eva Verić 205
13554. Ruža Babić 25/03/1867 ž Blaž Kata Knežević 74 Maričini
13555. Marta Gregorović 26/03/1867 ž Antun Lucija Stojanović 384
13556. Đuro Ilišević 02/04/1867 m Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
13557. Kata Kutuzović 06/04/1867 ž Josip Bara Verić 86
13558. Matija Verić 10/04/1867 ž Ðuro Liza Čivić 433 Ivančevi
13559. Marko Ilišević 15/04/1867 m Mato Eva Knežević 139 Gluvakovi
13560. Đuro Pauk 21/04/1867 m Mato Terezija Leskovac 183
13561. Marija Dahm 22/04/1867 ž Mato Liza Filipović 307
13562. Jakob Vuković 27/04/1867 m Andrija Ana Lešić 12 Čepretići
13563. Marija Babić 14/05/1867 ž Marko Marija Knežević 62 Markovi
13564. Martin Kopić 28/05/1867 m Franjo Bara Lešić 346 Pranjini
13565. Antun Lešić 29/05/1867 m Mijo Manda Gregorović 397 Kimalovi
13566. Mato Kedačić 30/05/1867 m Martin Ana Stojanović 16
13567. Bara Gregorović 12/06/1867 ž Mijo Marija Babić 270
13568. Marija Stivaničević 12/06/1867 ž Marko Lucija Lešić 72
13569. Ivana Stojanović 12/06/1867 ž Martin Ana Vuković 260
13570. Ivan Lešić 21/06/1867 m Valentin Eva Lešić 24 Ulini
13571. Marija Delić 22/06/1867 ž Antun Đula Matić 221
13572. Petra Čivić 27/06/1867 ž Marijan Jozefa Vuković 416
13573. Manda Đaković 28/06/1867 ž Andrija Ana Knežević 359
13574. Marija Kopić 28/06/1867 ž Jakob Kata Gregorović 54
13575. Petar Kopić 28/06/1867 m Jakob Kata Gregorović 54
13576. Manda Mišković 08/07/1867 ž nezakonito Marija Mišković 117
13577. Ilija Vuković 14/07/1867 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
13578. Ilija Ilišević 15/07/1867 m Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13579. Ana Verić 15/07/1867 ž Marijan Marija Kopić 217 Ivančevi
13580. Ilija Babić 16/07/1867 m Antun Marija Verić 374
13581. Ana Stivaničević 17/07/1867 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
13582. Marijan Knežević 18/07/1867 m Ðuro Bara Vukić 390 Šestini
13583. Manda Stojanović 22/07/1867 ž Božo Bara Gregorović 142 Domini
13584. Ivan Kopić 24/07/1867 m Marijan Bara Lešić 343 Baninovi
13585. Ana Stojanović 24/07/1867 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13586. Ana Katušić 26/07/1867 ž Šimun Marija Gregorović 29 Rvatovi
13587. Ruža Verić 29/07/1867 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
13588. Kata Gregorović 07/08/1867 ž Ivan Viktorija Kanjo 63
13589. Ruža Đaković 19/08/1867 ž Ilija Manda Babić 77
13590. Franca Knežević 19/08/1867 ž Toma Manda Verić 281 Matokovi
13591. Kata Vuković 25/08/1867 ž Mato Bara Lolić 19 Marčićevi
13592. Kata Vuković 26/08/1867 ž Blaž Ivica Stojanović 110
13593. Marija Stojanović 27/08/1867 ž Mijo Kata Stivaničević 349
13594. Josip Babić 29/08/1867 m Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
13595. Ivica Babić 29/08/1867 ž Franjo Marija Terzić 364 Marušini
13596. Franca Mišković 29/08/1867 ž Ilija Ivica Milošević 118 Aleksini
13597. Josip Knežević 30/08/1867 m nezakonito Pola Knežević 73
13598. Matija Knežević 30/08/1867 ž Andrija Ana Kocić 19 Marčićevi
13599. Rozalija Verić 30/08/1867 ž Josip Matija Čivić 167 Ivančevi
13600. Marija Kopić 02/09/1867 ž Roko Eva Vlaović 81