Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13601 - 13700 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13601. Živko Kedačić 03/09/1867 m Pavo Kata Gregorović 1
13602. Marijan Terzić 06/09/1867 m Pavo Eva Stivaničević 169
13603. Šimun Babić 10/09/1867 m Blaž Đula Knežević 264
13604. Mijo Babić 10/09/1867 m Andrija Petra Stojanović 94
13605. Stjepan Kopić 11/09/1867 m Mato Kata Gregorović 288 Ivandulini
13606. Marija Gregorović 13/09/1867 ž Mijo Ana Garčetić 232
13607. Mato Knežević 15/09/1867 m Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
13608. Mato Varzić 16/09/1867 m Alojzije Manda Stojšić 100 Matkovi
13609. Matija Stojšić 20/09/1867 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
13610. Matija Stojšić 21/09/1867 ž Pavo Marija Stojanović 102 Stošića
13611. Franca Stojanović 23/09/1867 ž Antun Marija Babić 142 Domini
13612. Mijo Stojanović 23/09/1867 m Antun Ivica Kadić 152 Pavini
13613. Manda Gregorović 26/09/1867 ž Ferdo Marija Vuković 95
13614. Kata Stojanović 28/09/1867 ž Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13615. Franca Lešić 01/10/1867 ž Adam Ana Gregorović 362
13616. Franjo Čivić 03/10/1867 m Franjo Manda Stojanović 158 Rusovi
13617. Lukra Vuković 07/10/1867 ž Josip Đurđa Stojanović 128
13618. Luka Kopić 12/10/1867 m Blaž Marija Stivaničević 82 Pranjini
13619. Lukra Kopić 14/10/1867 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
13620. Lukra Vuković 16/10/1867 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13621. Lukra Verić 17/10/1867 ž Pavo Janja Babić 167 Ivančevi
13622. Kata Vuković 17/10/1867 ž Blaž Lucija Vuković 112
13623. Lukra Vuković 17/10/1867 ž Blaž Lucija Vuković 112
13624. Lukra Matić 18/10/1867 ž Petar Manda Knežević 35
13625. Marija Babić 19/10/1867 ž Ilija Ruža Stivaničević 229
13626. Šimun Stojanović 21/10/1867 m Marijan Manda Lučić 152 Pavini
13627. Kata Lešić 24/10/1867 ž nezakonito Marija Lešić 26
13628. Manda Vincetić 24/10/1867 ž Marijan Marija Konkord 315
13629. Franjo Vuković 28/10/1867 m Ilija Marija Vuković 110
13630. Antun Gregorović 03/11/1867 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi
13631. Kata Gregorović 04/11/1867 ž Antun Lucija Verić 226
13632. Mirko Matić 04/11/1867 m Mato Bara Gregorović 35
13633. Đula Vlaović 04/11/1867 ž Antun Manda Kovačević 99
13634. Marija Đaković 12/11/1867 ž Ivan Aga Jajčanin 127 Lazini
13635. Cecilija Vuković 21/11/1867 ž Valentin Matija Vuković 111 Bubanovi
13636. Kata Knežević 23/11/1867 ž Luka Eva Glavačević 292
13637. Andrija Vuković 23/11/1867 m Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
13638. Božo Vuković 24/11/1867 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
13639. Andrija Krnić 27/11/1867 m Stjepan Kata Vuković 147 Vinkovi
13640. FranjoŽaverije Vuković 03/12/1867 m Andrija Stana Stojanović 126 Srčikini
13641. Toma Babić 10/12/1867 m Antun Manda Stivaničević 94
13642. Toma Stojanović 10/12/1867 m Martin Marija Matić 131
13643. Božo Babić 12/12/1867 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
13644. Adam Stojanović 12/12/1867 m Valentin Ana Bunjevac 167 Ivančevi
13645. Martina Milošević 16/12/1867 ž Šimun Franca Ðaković 7
13646. Luka Radosavljević 22/12/1867 m Andrija Ana Stojanović 379
13647. Ivan Jajčanin 28/12/1867 m Ivan Lucija Ðenić 0
13648. Toma Knežević 29/12/1867 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
13649. Marija Lešić 29/12/1867 ž Antun Marija Milošević 403
13650. Manda Kedačić 04/01/1868 ž Antun Kata Kedačić 237 Purakini
13651. Mato Đaković 07/01/1868 m Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
13652. Stana Vuković 09/01/1868 ž Antun Đula Vuković 110
13653. Antun Čivić 17/01/1868 m Antun Eva Knežević 31
13654. Antun Petričević 17/01/1868 m Antun Matija Vuković 187 Nedini
13655. Marija Đaković 19/01/1868 ž Ivan Ana Verić 359
13656. Pavo Slobođanac 23/01/1868 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13657. Emilija Barišić 27/01/1868 ž Josip Manda Muravić 314
13658. Ignjacije Stivaničević 31/01/1868 m Antun Matija Babić 71 Lisičini
13659. Ignjacije Babić 01/02/1868 m Josip Marta Lešić 53
13660. Ivan Babić 08/02/1868 m Josip Kata Kopić 374
13661. Aga Matić 12/02/1868 ž Ðuro Kata Vuković 38
13662. Matija Babić 16/02/1868 ž Jakob Marija Babić 342 Gabričini
13663. Mato Stivaničević 20/02/1868 m Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
13664. Mato Verić 21/02/1868 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
13665. Mato Kopić 22/02/1868 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13666. Mato Lešić 24/02/1868 m Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13667. Josip Babić 29/02/1868 m Ðuro Marica Babić 392 Brdarovi
13668. Mato Babić 29/02/1868 m Ðuro Marica Babić 392 Brdarovi
13669. Ana Kopić 29/02/1868 ž Ivan Manda Lešić 125 Adamovi
13670. Manda Bačić 01/03/1868 ž Andrija Marija Petričević 28
13671. Josip Kopić 03/03/1868 m Pavo Marija Babić 211
13672. Lukra Stojanović 06/03/1868 ž Šimun Marija Petričević 23
13673. Manda Vuković 07/03/1868 ž Ðuro Kata Krnić 18 Turuckovi
13674. Grga Babić 09/03/1868 m Šimun Manda Katušić 53
13675. Kata Ilišević 13/03/1868 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
13676. Ana Jocić 16/03/1868 ž Marko Ana Torban 0
13677. Josip Knežević 16/03/1868 m Josip Franca Vuković 266
13678. Đuro Delić 19/03/1868 m Josip Manda Gregorović 30
13679. Jozefa Verić 19/03/1868 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
13680. Đuro Stojanović 20/03/1868 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
13681. Đuro Knežević 21/03/1868 m Valentin Bara ćosić 309
13682. Stanko Babić 22/03/1868 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
13683. Kata Lešić 25/03/1868 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
13684. Marko Mišković 27/03/1868 m Adam Eva Glavačević 117
13685. Đuro Babić 28/03/1868 m Božo Manda Vuković 383 Frćkovi
13686. Bara Bačić 29/03/1868 ž Jakob Eva Knežević 28
13687. Franjo Devits 31/03/1868 m Mato Barbara Rajić 0
13688. Đuro Stojanović 07/04/1868 m Antun Kata Knežević 405
13689. Matija Babić 08/04/1868 ž Marko Bara Knežević 336 Antolovi
13690. Đuro Kopić 08/04/1868 m Marijan Janja Delić 371
13691. Ivan Babić 09/04/1868 m Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
13692. Marija Kopić 15/04/1868 ž Vinko Matija Mušić 209 Marijančevi
13693. Ivan 15/04/1868 m Tuto Jozefa Tuto 0
13694. Marija Kopić 29/04/1868 ž Mato Kata Terzić 410
13695. Stanko Vuković 30/04/1868 m Nikola Franca Kopić 345
13696. Stana Štivić 01/05/1868 ž Adam Franca Petričević 280
13697. Stana Kedačić 03/05/1868 ž Ilija Kata Babić 208
13698. Blaž Kovačević 07/05/1868 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
13699. Jakob Gregorović 10/05/1868 m Stjepan Kata Knežević 96 bibin
13700. Stana Verić 13/05/1868 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi