Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13701 - 13800 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13701. Ivan Čivić 14/05/1868 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
13702. Antun Lešić 17/05/1868 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
13703. Marta Petrović 23/05/1868 ž Ivan Kata Radojčić 0
13704. Stana Knežević 27/05/1868 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
13705. Lukra Vuković 31/05/1868 ž Toma Antonija Mišković 130 Kurjačini
13706. Ana Gregorović 01/06/1868 ž Ilija Kata Čivić 83
13707. Antun Babić 02/06/1868 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
13708. Antun Knežević 04/06/1868 m Ilija Bara Subotić 390 Šestini
13709. Bono Babić 05/06/1868 m Antun Marija Miller 60 Frćkovi
13710. Eva Stojanović 07/06/1868 ž Mato Marija Ilišević 215 Đurini
13711. Pavka Beneš 09/06/1868 ž Karlo Marija Banovsky 0
13712. Antun Katušić 09/06/1868 m Ilija Marija Gregorović 37
13713. Marija Knežević 10/06/1868 ž Josip Đula Babić 292
13714. Ivan Babić 19/06/1868 m Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
13715. Amalija Bošnjak 20/06/1868 ž Karlo Ana Filipović 290
13716. Ivan Kedačić 20/06/1868 m Mijo Marija Vuković 1
13717. Eva Gregorović 24/06/1868 ž Pavo Đula Gregorović 39
13718. Terezija Katušić 25/06/1868 ž Mato Janja Verić 373
13719. Ivan Štivić 25/06/1868 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
13720. Manda Petričević 28/06/1868 ž Grga Franca Vuković 396 Nedini
13721. Marija Vuković 07/07/1868 ž Antun Marija Stojanović 430
13722. Mato Katušić 10/07/1868 m Marko Đula Babić 66
13723. Stanko Stivaničević 11/07/1868 m Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13724. Ana Delić 15/07/1868 ž Andrija Kata Babić 221
13725. Ana Čivić 25/07/1868 ž Franjo Marija Stojanović 159
13726. Lovro Đaković 27/07/1868 m Ivan Ana Petričević 64 Lukića
13727. Manda Štivić 27/07/1868 ž Ivan Đula Štivić 280
13728. Lovro Verić 28/07/1868 m Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
13729. Marta Bošnjak 29/07/1868 ž Stjepan Matija Verić 290
13730. Lovro Stojanović 02/08/1868 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
13731. Klara Knežević 08/08/1868 ž Ivan Ana Babić 73
13732. Ruža Kopić 09/08/1868 ž Mato Stana Kopić 327
13733. Ivan Katušić 11/08/1868 m Mijo Marija Gregorović 242
13734. Marija Vuković 15/08/1868 ž Ilija Marta Gregorović 12 Čepretići
13735. Marija Verić 30/08/1868 ž Ðuro Marta Kopić 170 Šćepanovi
13736. Marija Pfaf 06/09/1868 ž Mato Lucija Babić 423
13737. Matija Gregorović 11/09/1868 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibin
13738. Ivan Katušić 11/09/1868 m Mijo Marija Gregorović 242
13739. Matija Vuković 12/09/1868 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
13740. Mato Stojanović 13/09/1868 m Jakob Matija Knežević 405
13741. Franjo Knežević 15/09/1868 m Ivan Marija Vuković 162 Matokovi
13742. Mato Lešić 15/09/1868 m Josip Kata Vuković 107
13743. Mijo Krnić 21/09/1868 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
13744. Mijo Stojanović 22/09/1868 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13745. Mijo Vuković 25/09/1868 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
13746. Franca Kopić 04/10/1868 ž Josip Terezija Knežević 381 Župarini
13747. Ivan Čivić 07/10/1868 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
13748. Ruža Katušić 08/10/1868 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13749. Anamarija Katavić 09/10/1868 ž Toma Marija Kutuzović 184
13750. Šimun Kopić 18/10/1868 m Ðuro Janja Verić 411
13751. Šimun Vuković 24/10/1868 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13752. Šimun Kopić 25/10/1868 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
13753. Franca Stivaničević 29/10/1868 ž Ivan Janja Stivaničević 47 Anđini
13754. Mirko Kopić 31/10/1868 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
13755. Karlo Kedačić 04/11/1868 m Marko Matija Knežević 325
13756. Mirko Vuković 04/11/1868 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
13757. Manda Knežević 10/11/1868 ž Ivan Ruža Knežević 318
13758. Ivan Milošević 15/11/1868 m Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
13759. Kata Stojanović 25/11/1868 ž Mijo Eva Vuković 145 Alepovi
13760. Matija Knežević 26/11/1868 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
13761. Andrija Verić 28/11/1868 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
13762. Bara Matić 30/11/1868 ž Petar Franca Čobić 46
13763. FranjoŽaverije Babić 03/12/1868 m Andrija Petra Vuković 94
13764. Marijan Knežević 06/12/1868 m Mijo Ana Lešić 309
13765. Marija Kopić 06/12/1868 ž Jakob Kata Gregorović 343 Baninovi
13766. Matija Mišković 15/12/1868 ž Ilija Ivica Milošević 118 Aleksini
13767. Nikola Dahm 18/12/1868 m Mato Liza Filipović 307
13768. Toma Stojšić 20/12/1868 m Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13769. Eva Čivić 23/12/1868 ž Ðuro Kata Čivić 159
13770. Adam Šokčević 24/12/1868 m Jakob Terezija Vuković 57
13771. Janja Gregorović 27/12/1868 ž Ilija Kata Knežević 436
13772. Stjepan Štivić 02/01/1869 m Marko Matija Petričević 280
13773. Antun Kotorac 05/01/1869 m Ðuro Lucija Krnić 22 Kotorčevi
13774. Terezija Babić 06/01/1869 ž Ðuro Terezija Kollinz 150
13775. Antun Slobođanac 06/01/1869 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13776. Marija Čivić 08/01/1869 ž Franjo Franca Čobić 34 Šakini
13777. Marijan Milošević 12/01/1869 m Žaverije Ana Kotorac 114
13778. Janja Babić 16/01/1869 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
13779. Karlo Kašper 17/01/1869 m Josip Hermina Lochner 0
13780. Manda Čivić 21/01/1869 ž Antun Eva Knežević 31
13781. Marijan Stojanović 28/01/1869 m Franjo Marija Stojanović 385 Alepovi
13782. Janja Stojšić 29/01/1869 ž Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
13783. Janja Babić 31/01/1869 m Marko Marija Katušić 84
13784. Aga Knežević 06/02/1869 ž Josip Kata Vuković 93
13785. Matija Verić 06/02/1869 ž Ilija Liza Kopić 263
13786. JosipNikola Richter 14/02/1869 m Karlo Apolonia Puža 0
13787. Matija Verić 14/02/1869 ž Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13788. Valentin Verić 14/02/1869 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13789. Mato Vuković 15/02/1869 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13790. Mato Matić 22/02/1869 m Adalbert Marija Vuković 38
13791. Petar Vuković 22/02/1869 m Pavo Janja Vuković 127 Lazini
13792. Matija Ilišević 25/02/1869 ž Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13793. Franca Knežević 27/02/1869 ž Grga Marija Babić 265 Gogoljevi
13794. Franca Knežević 28/02/1869 ž Ivan Bara Lešić 289
13795. Florijan Janković 02/03/1869 m Stanko Janja Knežević 0
13796. Franca Milošević 04/03/1869 ž Andrijsa Marija Knežević 251 Bošnjakovi
13797. Kata Kopić 09/03/1869 ž Marko Bara Kopić 218 Dudin
13798. Ivan Stojanović 09/03/1869 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13799. Amalija Čivić 11/03/1869 ž Ivan Marija Kračun 323
13800. Manda Gregorović 11/03/1869 ž Andrija Đula Babić 227