Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13901 - 14000 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13901. Marijan Tranz 09/12/1869 m Mijo Sibila Szabo 0
13902. Lucija Čivić 13/12/1869 ž Mijo Lucija Gregorović 159
13903. Eva Verić 14/12/1869 ž Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
13904. Toma Čivić 16/12/1869 m Franjo Manda Vuković 155 Vidakovi
13905. Eva Dević 19/12/1869 ž Mato Bara Raić 0
13906. Toma Kopić 20/12/1869 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
13907. Stjepan Kopić 25/12/1869 m Šimun Kata Lešić 411
13908. Stjepan Verić 26/12/1869 m Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13909. Marija Vuković 03/01/1870 ž Ilija Marija Vuković 110
13910. Antun Vuković 04/01/1870 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
13911. Ivica Vuković 04/01/1870 ž Antun Đula Vuković 110
13912. Antun Kopić 07/01/1870 m Bartol Kata Gregorović 288 Ivandulini
13913. Marija Mišković 07/01/1870 ž Ðuro Franca Babić 117
13914. Nikola Đaković 08/01/1870 m Ivan Aga Jajčanin 0
13915. Antun Kopić 08/01/1870 m nezakonito Kata Kopić 243
13916. Ivica Krnić 09/01/1870 ž Adalbert Bara Stojanović 258
13917. Antun Babić 11/01/1870 m Ilija Ruža Stivaničević 229
13918. Franjo Verić 13/01/1870 m Grga Manda Gregorović 166 Čolini
13919. AnaAntonija Čivić 18/01/1870 ž Ivan Marija Kračun 323
13920. Vinko Babić 21/01/1870 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
13921. Pavo Knežević 25/01/1870 m Toma Manda Vuković 281 Matokovi
13922. MatijaFema Mišković 25/01/1870 ž Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
13923. Valentin Vuković 05/02/1870 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13924. Matija Kedačić 06/02/1870 ž Luka Eva Babić 3
13925. Josip Kotorac 09/02/1870 m Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13926. Matija Vuković 09/02/1870 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
13927. Janja Babić 10/02/1870 ž Stjepan Kata Lešić 68 Joseilina
13928. Ilija Babić 11/02/1870 m Toma Kata Stivaničević 74 Maričini
13929. Lovro Kedačić 11/02/1870 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
13930. Valentin Stojanović 14/02/1870 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
13931. Matija Vuković 21/02/1870 ž Blaž Ivica Stojanović 110
13932. Manda Babić 06/03/1870 ž Marko Marija Katušić 84
13933. Grga Stojšić 06/03/1870 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
13934. Manda 06/03/1870 ž Mikloš Kata Mikloš 0
13935. Josip Bačić 15/03/1870 m Jakob Eva Knežević 28
13936. Josip Gregorović 15/03/1870 m Mato Lucija Vuković 112
13937. Marija Slobođanac 16/03/1870 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13938. Đula ? 19/03/1870 ž Fabijan Ivica Gutay 0
13939. Ruža Babić 22/03/1870 ž Marko Bara Vuković 336 Antolovi
13940. Lukra Babić 27/03/1870 ž Lovro Matija Babić 229
13941. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13942. Đuro Katušić 30/03/1870 m Stanko Ana Čivić 452
13943. Đuro Kopić 30/03/1870 m Martin Ruža Verić 43 Matini
13944. Đurđa Kopić 01/04/1870 ž Franjo Pola Babić 243
13945. Kata Unbehend 17/04/1870 ž Ivan Terezija Dahm 0
13946. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
13947. Đuro Čivić 22/04/1870 m Ivan Kata Kopić 449
13948. Đuro Dahm 24/04/1870 m Mato Liza Filipović 307
13949. Antun Vuković 02/05/1870 m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
13950. Mijo Knežević 03/05/1870 m Ivan Bara Lešić 298 Šestini
13951. Adolf Richter 08/05/1870 m Karlo Apolonija Puža 350
13952. Ivan Vuković 08/05/1870 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13953. Kata Kopić 09/05/1870 ž Ilija Manda Biuklić 295
13954. Lucija Katušić 15/05/1870 ž Toma Đula Stojanović 373
13955. Ivica Stojanović 16/05/1870 ž Mijo Manda Matić 259 Pavini
13956. Antun Babić 17/05/1870 m Antun Manda Stivaničević 442 Gabričini
13957. MarijaHelena Huber 18/05/1870 ž Josip Ana Šagorić 0
13958. Antun Knežević 21/05/1870 m Šimun Lucija Pipunović 298 Šestini
13959. Ivica Stivaničević 21/05/1870 ž Marko Lucija Lešić 72
13960. Stjepan Babić 22/05/1870 m Antun Lucija Bomelić 84
13961. Stanko Knežević 11/06/1870 m Antun Ana Kocić 282
13962. Marija Stivaničević 12/06/1870 ž Lovro Pola Babić 48 Anđini
13963. Manda Knežević 16/06/1870 ž Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
13964. Ana Mišković 29/06/1870 ž Lovro Aga Vuković 453 Aleksini
13965. Kata Babić 01/07/1870 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
13966. Ilija Stojanović 02/07/1870 m Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13967. Andrija Babić 09/07/1870 m Šimun Martina Vuković 179 Orozovi
13968. Ana Lešić 09/07/1870 ž Bartol Bara Verić 26
13969. Ivan Gregorović 12/07/1870 m Luka Matija Gregorović 197 Andrićevi
13970. Ilija Gregorović 16/07/1870 m Franjo Manda Matić 270
13971. Ana Rudman 16/07/1870 ž Antonio Eva Horgovan 0
13972. Ana Katušić 17/07/1870 ž Jakob Kata Szilanjy 245
13973. Ilija Vuković 18/07/1870 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
13974. Ilija Kopić 19/07/1870 m Pavo Marija Babić 211
13975. Ana Vlaović 21/07/1870 ž Ilija Ruža Čivić 98
13976. Ana Gregorović 22/07/1870 ž Andrija Đula Babić 227
13977. Jakob Babić 24/07/1870 m Josip Marta Lešić 53
13978. Jakob Knežević 24/07/1870 m Ivan Ana Knežević 73
13979. Šimun Lešić 01/08/1870 m Ivan Manda Knežević 239
13980. Klara Vuković 03/08/1870 ž Ðuro Kata Krnić 18 Turuckovi
13981. Marija Kedačić 07/08/1870 ž Živko Marija Lešić 438 Spaini
13982. Stjepan Stojanović 19/08/1870 m Mato Ana Štivić 131
13983. Barbara Milošević 21/08/1870 ž Ðuro Marija Vuković 7
13984. Rozalija Matić 23/08/1870 ž Martin Lucija Knežević 38
13985. Bartol Babić 25/08/1870 ž Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
13986. Marija Terzić 30/08/1870 ž Andrija Fema Stojanović 169
13987. Marija Gregorović 06/09/1870 ž Ivan Viktorija Kanjo 63
13988. Mato Šokčević 08/09/1870 m Ivan Bara Kopić 57
13989. Mijo Kopić 20/09/1870 m Franjo Klara Babić 327
13990. Terezija Stivaničević 22/09/1870 ž Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13991. Mijo Vuković 29/09/1870 ž Antun Marija Stojanović 430
13992. Franjo Šneberger 01/10/1870 m Jozef Eva Čivić 291
13993. Manda Babić 08/10/1870 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
13994. Đula Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13995. Matija Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13996. Šimun Vuković 26/10/1870 m Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
13997. Kata Katušić 27/10/1870 ž Ilija Marija Gregorović 452
13998. Mirko Bačić 05/11/1870 m Andrija Marija Petričević 28
13999. Martina Lukić 06/11/1870 m Ivan Janja Gregorović 471
14000. Martin Babić 08/11/1870 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi