Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14001 - 14100 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14001. Lukra Vlaović 08/11/1870 ž Andrija Klara Knežević 198
14002. Martina Kopić 11/11/1870 ž Luka Bara Lešić 402
14003. Martina Vuković 11/11/1870 ž Nikola Franca Gregorović 345
14004. Kata Mišković 14/11/1870 ž Nikola Manda Babić 117
14005. Kata Vuković 17/11/1870 ž Josip Đurđa Vuković 128
14006. Kata Ilišević 19/11/1870 ž Šimun Matija Vuković 139 Gluvakovi
14007. Ivan Vuković 23/11/1870 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14008. Andrija Katavić 26/11/1870 m Toma Marija Kutuzović 184
14009. Bara Đaković 27/11/1870 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
14010. Nikola Delić 05/12/1870 m Andrija Kata Babić 221
14011. Nikola Katušić 05/12/1870 m Marko Đula Babić 66
14012. Nikola Štivić 06/12/1870 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
14013. Toma Hornung 18/12/1870 m Florijan Marija Mayer 52
14014. Adam Krnić 22/12/1870 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14015. Ivan Gregorović 27/12/1870 m Marko Lucija Kokanović 357
14016. Lovro Vuković 30/12/1870 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
14017. Eva Katušić 31/12/1870 ž Mijo Bara Matić 241
14018. Marija Katušić 31/12/1870 ž Mijo Bara Matić 241
14019. Martina Stojanović 18/01/1871 ž Pavo Lukra Vuković 259 Pavini
14020. Lovro Petričević 21/01/1871 m Ðuro Ana Gregorović 119 Nedini
14021. Pavo Vuković 26/01/1871 m Josip Barbara Vuković 255
14022. Blaž Kedačić 03/02/1871 m Ðuro Franca Vuković 207
14023. Pola Štivić 06/02/1871 ž Ivan Đula Štivić 280
14024. Stanko Verić 10/02/1871 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
14025. Matija Vuković 22/02/1871 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14026. Matija Knežević 05/03/1871 ž Toma Manda Vuković 441
14027. Karlo Blažak 06/03/1871 m nezakonito Marija Blažek 319
14028. Stana Vuković 17/03/1871 ž Šimun Sofija Katušić 499 Kurjačini
14029. Kata Kedačić 22/03/1871 ž Antun Kata Vuković 237 Purakini
14030. Marija Stivaničević 22/03/1871 ž Antun Matija Babić 71 Lisičini
14031. Gabrijel Krnić 24/03/1871 m Stjepan Kata Stojanović 147 Vinkovi
14032. MarijaEufemija Naglić 26/03/1871 ž Ivan Janja Kerites 0
14033. Đula Verić 08/04/1871 ž Ilija Liza Kopić 263
14034. Martin Bordar 10/04/1871 m Šimun Marija Žarković 0
14035. Barbara Stojšić 11/04/1871 ž Pavo Marija Stojanović 102 Stošića
14036. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
14037. Kata Milošević 17/04/1871 ž Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14038. Ana Knežević 21/04/1871 ž Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
14039. Jakob Gregorović 26/04/1871 m Bartol Lucija Lučić 330
14040. Jakob Kopić 28/04/1871 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
14041. Stana Babić 01/05/1871 ž Božo Manda Vuksanović 383 Frćkovi
14042. Antun Stojanović 02/05/1871 m Ivan Kata Knežević 152 Pavini
14043. Manda Knežević 03/05/1871 ž Josip Franca Vuković 266
14044. Lucija Đaković 09/05/1871 ž Ivan Ana Verić 359
14045. Klara Vlaović 09/05/1871 ž Antun Manda Kovačević 99
14046. Pavo Čivić 10/05/1871 m Antun Manda Kedačić 124 Puzini
14047. Antun Dević 10/05/1871 m Mato Bara Raić 0
14048. Antun Đaković 12/05/1871 m Bartol Manda Babić 77
14049. Ivan Gregorović 12/05/1871 m Antun Ivica Stojanović 90
14050. Đula Babić 14/05/1871 ž Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14051. Blaž Kopić 25/05/1871 m Bartol Kata Vlaović 192
14052. Eva Kopić 26/05/1871 ž Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
14053. Petra Knežević 22/06/1871 ž nezakonito Pola Knežević 73
14054. Ivan Nikolić 25/06/1871 m Teodor Đula Stojanović 117
14055. Ivan Terzić 02/07/1871 m Antun Franca Babić 329
14056. Ilija Stojšić 03/07/1871 m Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
14057. Matija Petričević 08/07/1871 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14058. Stjepan Majstorović 11/07/1871 m Pavo Đula Virag 0
14059. Lovro Stojanović 16/07/1871 m Mijo Eva Vuković 145 Alepovi
14060. Manda Katušić 17/07/1871 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14061. Marta Biuklić 29/07/1871 ž Marko Terezija Čivić 106
14062. Marija Biuklić 30/07/1871 ž Marko Terezija Čivić 106
14063. Ana Knežević 01/08/1871 ž Josip Kata Stojanović 93
14064. Stjepan Vuković 05/08/1871 m Ðuro Eva Čivić 345
14065. Marija Lešić 08/08/1871 ž Valentin Eva Lešić 24 Ulini
14066. Roko Babić 12/08/1871 m Antun Lucija Bomelić 84
14067. Ivan Dahm 14/08/1871 m Mato Liza Filipović 307
14068. Stjepan Babić 17/08/1871 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
14069. Bara Kedačić 19/08/1871 ž Antun Marija Vuković 207
14070. Bartol Stojanović 20/08/1871 m Jakob Matija Knežević 405
14071. AmalijaHelena Verić 21/08/1871 ž Marijan Marija Kopić 437
14072. Ivan Knežević 27/08/1871 m Ivan Bara Lešić 298 Šestini
14073. Marija Kutuzović 28/08/1871 ž Josip Bara Verić 86
14074. Marija Babić 01/09/1871 ž Andrija Petra Stojanović 94
14075. Marija Krnić 06/09/1871 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14076. Marijan Vlaović 08/09/1871 m Nikola Martina Stojanović 98
14077. Marija Lešić 09/09/1871 ž Ivan Manda Knežević 239
14078. Demetrije Kopić 12/09/1871 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
14079. Ana Babić 13/09/1871 ž Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
14080. Matija Babić 20/09/1871 ž Ivan Marija Kopić 443
14081. Mijo Gregorović 21/09/1871 m Antun Lucija Vuković 226
14082. Mijo Knežević 22/09/1871 m Ilija Ruža Stivaničević 229
14083. Marija Verić 26/09/1871 ž Ivan Franca Lešić 167 Ivančevi
14084. Kata Lešić 27/09/1871 ž Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14085. Franjo Lešić 01/10/1871 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
14086. Franca Vuković 05/10/1871 ž Toma Terezija Vuković 110
14087. Manda Kopić 09/10/1871 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
14088. Terezija Štivić 15/10/1871 ž Adam Franca Petričević 280
14089. Luka Babić 16/10/1871 m Marko Marija Katušić 84
14090. Lukra Knežević 18/10/1871 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
14091. Martin Babić 19/10/1871 m Lovro Kata Babić 62 Markovi
14092. Đuro Knežević 21/10/1871 m Marijan Bara Gregorović 247 Stankovi
14093. Manda Gregorović 01/11/1871 ž Mirko Bara ? 96 bibin
14094. Eva Gregorović 02/11/1871 ž Pavo Đula Gregorović 39
14095. Martin Vuković 05/11/1871 m Valentin Kata Vuković 463 Grgoševi
14096. Rozalija Verić 08/11/1871 ž Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
14097. Filip Jajčanin 13/11/1871 m Ivan Lucija Ðenić 0
14098. Nikola Stjepanović 14/11/1871 m Nikola Fabijana Ivorčić 0
14099. Kata Vuković 14/11/1871 ž Ilija Marija Vuković 477
14100. Kata Babić 16/11/1871 ž Jakob Matija Petričević 85