Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14101 - 14200 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14101. Andrija Krnić 22/11/1871 m Antun Bara Verić 424
14102. Bara Gregorović 29/11/1871 ž Martin Kata Knežević 39
14103. Andrija Slobođanac 29/11/1871 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14104. Nikola Đaković 05/12/1871 m Ivan Aga Jajčanin 0
14105. Marija Knežević 07/12/1871 ž Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
14106. Stjepan Verić 09/12/1871 m nezakonito Marija Verić 171 Zurkini
14107. Toma Stojanović 18/12/1871 m Šimun Aga Mišković 214 Alepovi
14108. Eva Kovačević 25/12/1871 ž Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
14109. Božo Stivaničević 25/12/1871 m Bartol Ana Babić 51 Jozići
14110. Ivica Kedačić 26/12/1871 ž Luka Eva Babić 3
14111. Ivan Kedačić 26/12/1871 m Luka Eva Babić 3
14112. Marija Kopić 26/12/1871 ž Jakob Kata Gregorović 53
14113. Stjepan Terzić 26/12/1871 m Pavo Eva Stivaničević 169
14114. Antun Katušić 02/01/1872 m Marko Đula Babić 66
14115. Antun Vić 09/01/1872 m Ivan Matija Kopić 0
14116. Marija Babić 11/01/1872 m Ivan Marija Vuković 383 Frćkovi
14117. Marija Kopić 13/01/1872 ž Stjepan Kata Čivić 54
14118. Kata Kopić 19/01/1872 ž Vinko Matija Mušić 209 Marijančevi
14119. Đuro Đaković 23/01/1872 m Andrija Ana Knežević 359
14120. Pavo Katušić 24/01/1872 m Toma Kata Kopić 242
14121. Marija Gregorović 27/01/1872 ž Andrija Sofija Užarević 40 Pejini
14122. Marija Stojanović 27/01/1872 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14123. Đula Gregorović 28/01/1872 ž Mato Franca Katušić 432 Matića
14124. MarijaAntonija Čivić 30/01/1872 ž Ivan Marija Kračun 323
14125. Marija Mišković 30/01/1872 ž Adam Eva Glavašević 117
14126. Marija Vuković 30/01/1872 ž Nikola Franca Kopić 516
14127. Ivan Verić 01/02/1872 m Franjo Manda Gregorović 334 Šumarovi
14128. Valentin Lučić 04/02/1872 m Božo Bara Kopić 108
14129. Valentin Krnić 05/02/1872 m Lazar Kata Petričević 424
14130. Roko Babić 12/02/1872 m Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
14131. Ana Bošnjak 17/02/1872 ž Stjepan Matija Verić 290
14132. Franca Matić 17/02/1872 ž Martin Lukra Knežević 38
14133. Mato Babić 19/02/1872 m Antun Marija Miller 60 Frćkovi
14134. Josip Knežević 27/02/1872 m Šimun Lucija Pipunović 298 Šestini
14135. Josip ? 28/02/1872 m Mijo Sibila Szabo 0
14136. Franca Gregorović 03/03/1872 ž Petar Ana Kovačević 226
14137. Josip Barišić 05/03/1872 m Josip Manda Muravić 314
14138. Josip Šneberger 12/03/1872 m Josip Eva Čivić 291
14139. Josip Mišković 16/03/1872 m Ðuro Ruža Terzić 117
14140. Đuro Vuković 28/03/1872 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14141. Đuro Vuković 29/03/1872 m Josip Ana Knežević 132 Zebini
14142. Đula Gregorović 19/04/1872 ž Blaž Manda Gregorović 0
14143. Đuro Gregorović 19/04/1872 m Josip Aga Stivaničević 363 Bibini
14144. Đuro Gregorović 27/04/1872 m Franjo Manda Matić 270
14145. Antun Kopić 07/05/1872 m Ilija Manda Biuklić 295
14146. Ana Krnić 13/05/1872 ž Mato Franca Stojanović 473
14147. Manda Đaković 29/05/1872 ž Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14148. Ana Lešić 07/06/1872 ž Fabijan Marija Verić 220 Ružića
14149. Ilija Rudman 09/06/1872 m Antun Eva? 0
14150. Jakob Rudman 09/06/1872 m Antun Eva? 0
14151. Paulina Huber 14/06/1872 ž Josip Ana Šagodić 0
14152. Alojz 20/06/1872 m Vuković Matija Vuković 253 Marinovi
14153. Ivica Vuković 26/06/1872 ž Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
14154. Ilija Vuković 16/07/1872 m Ivan Rozalija Jovičić 322
14155. Lovro Gregorović 09/08/1872 m Ivan Viktorija Kanjo 63
14156. Ana Kopić 25/08/1872 ž Ðuro Matija Matić 275
14157. Franca Štivić 25/08/1872 ž Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14158. Mato Kopić 02/09/1872 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
14159. Rozalija Stojšić 03/09/1872 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
14160. Stjepan Stojanović 06/09/1872 m Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14161. Marijan Babić 13/09/1872 m Martin Pola Gregorović 177 Pulini
14162. Mato Lešić 21/09/1872 m Ilija Bara Vuković 107
14163. Franca Bačić 30/09/1872 ž Andrija Marija Petričević 28
14164. Franjo Kopić 05/10/1872 m Bartol Stana Čivić 485
14165. Kata Kopić 11/10/1872 ž Blaž Marija Stivaničević 528 Pranjini
14166. Terezija Babić 12/10/1872 ž Božo Manda Čivić 69 Šapilovi
14167. Luka Vuković 13/10/1872 ž Marijan Ana Milošević 91 Orozovi
14168. Luka Babić 16/10/1872 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
14169. Marko Radosavljević 24/10/1872 m Andrija Ana Stojanović 379
14170. Manda Kopić 25/10/1872 ž Josip Terezija Knežević 292
14171. Kata Knežević 29/10/1872 ž Grga Martina Stivaničević 441
14172. Mirko Petričević 29/10/1872 m Ðuro Ana Gregorović 119 Nedini
14173. Šimin Petričević 29/10/1872 m Ðuro Ana Gregorović 119 Nedini
14174. Stjepan Vrtarić 02/11/1872 m Stjepan Amalija Paist 297
14175. Kata Stivaničević 05/11/1872 ž Antun Matija Babić 71 Lisičini
14176. Andrija Knežević 12/11/1872 m Mato Matija Stojanović 317 Todorovi
14177. Ilija Delić 14/11/1872 m Antun Đurđa Matić 221
14178. Ivica Vuković 15/11/1872 ž Josip Bara Vuković 255
14179. Cecilija Vuković 15/11/1872 ž Josip Bara Vuković 255
14180. Kata Vuković 15/11/1872 ž Josip Bara Vuković 255
14181. Bara Bošnjak 03/12/1872 ž Karlo Ana Filipović 0
14182. Nikola Lešić 04/12/1872 m Mato Ruža Petričević 4 Pištini
14183. Bara Knežević 05/12/1872 ž Valentin Terezija Salić 455
14184. Marija Krnić 09/12/1872 ž Šimun Eva Čivić 447
14185. Eva Unbehend 11/12/1872 ž Johan Terezija Dahm 0
14186. Toma Gregorović 15/12/1872 m Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14187. Marija Kopić 02/01/1873 ž Mato Stana Kopić 327
14188. Rozalija Jajčanin 05/01/1873 ž Pavo Ana Ilišević 0
14189. Mijo Kopić 08/01/1873 m Marijan Bara Lešić 334 Šumarovi
14190. Marija Kedačić 20/01/1873 ž Martin Stana Vuković 393 Drcini
14191. Janja Krnić 20/01/1873 ž Ivan Ivica Gregorović 21 Marušini
14192. Marija Babić 27/01/1873 ž Antin Ana Kopić 341 Gabričini
14193. Marija Vuković 27/01/1873 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14194. Marija Katušić 28/01/1873 ž Ilija Marija Gregorović 452
14195. Manda Knežević 31/01/1873 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14196. Marija Kedačić 01/02/1873 ž Pavo Kata Radanović 3
14197. Aga 03/02/1873 ž Čivić Klara Čivić 222
14198. Aga Vlaović 04/02/1873 ž Antun Marija Kovačević 99
14199. Matija Krnić 06/02/1873 ž Adalbert Bara Stojanović 258
14200. Mato Đaković 10/02/1873 m Ivan Ana Verić 359