Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14201 - 14300 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14201. Mato Đaković 10/02/1873 m Ivan Ana Verić 359
14202. Ilija Lešić 22/02/1873 m Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14203. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
14204. Marijan Stivaničević 27/02/1873 m Marko Lucija Lešić 72
14205. Grga Gregorović 02/03/1873 m Antun Lucija Verić 226
14206. Franca Mišković 02/03/1873 ž Nikola Martina Lešić 117
14207. Grga Knežević 07/03/1873 m Marko Ana Stivaničević 292
14208. Franca Vuković 08/03/1873 ž Adam Ivica Vuković 338
14209. Pavo Verić 09/03/1873 m Mijo Lucija Novalić 172
14210. Grga Vuković 09/03/1873 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14211. Ana Knežević 10/03/1873 ž Josip Franca Vuković 266
14212. HermanHugo Blažak 11/03/1873 m nezakonito Marija Blažek 319
14213. Živko Đaković 11/03/1873 m Andrija Ana Knežević 359
14214. Josip Vuković 18/03/1873 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14215. Marija Vuković 18/03/1873 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14216. Antun Kedačić 20/03/1873 m Antun Marija Vuković 207
14217. Franjo Katavić 21/03/1873 m Toma Marija Kutuzović 184
14218. Marija Katavić 21/03/1873 ž Toma Marija Kutuzović 184
14219. Jakob Kopić 21/03/1873 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
14220. Mato Kopić 23/03/1873 m Bartol Kata Kopić 192
14221. Karlo Stojanović 23/03/1873 m Mijo Marija Matić 259 Pavini
14222. Đuro Vuković 26/03/1873 m Ivan Eva Stojanović 134
14223. Fema Kopić 30/03/1873 ž Mato Manda Stojanović 525
14224. Ivica Vuković 01/04/1873 ž Toma Terezija Vuković 112
14225. Pola Lešić 04/04/1873 ž Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14226. Lukra Đaković 13/04/1873 ž Lovro Bara Gregorović 329
14227. Antun Stojanović 28/05/1873 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
14228. Kata Kopić 29/05/1873 ž Ðuro Janja Verić 415
14229. Antun Čivić 10/06/1873 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
14230. Ivan Stivaničević 10/06/1873 m Adam Kata Lešić 72
14231. Antun Stojanović 10/06/1873 m Mijo Eva Vuković 0
14232. Marija Vuković 11/06/1873 ž Mijo Ana Dominković 188
14233. Adolf Novaković 14/06/1873 m Ilija Antonija Farkaš 0
14234. Antun Matić 15/06/1873 m Martin Lucija Knežević 38
14235. Ivan Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14236. Petar Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14237. Ilija Janković 01/07/1873 m Stanko Ana Knežević 0
14238. Ilija Katušić 02/07/1873 m Jakob Kata ? 509
14239. Ilija Verić 07/07/1873 m Mato Bara Raić 0
14240. Manda Kopić 09/07/1873 ž Antun Pola Kopić 401 Marijančevi
14241. Ilija Milošević 16/07/1873 m Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14242. Ana Čivić 19/07/1873 ž Pavo Kata Vanjek 416
14243. Manda Knežević 26/07/1873 ž Ivan Ana Babić 73
14244. Ilija Knežević 29/07/1873 m Mato Pola Babić 248
14245. Marija Stojanović 30/07/1873 ž Antun Marija Vuković 511
14246. Lovro Gregorović 31/07/1873 m Marko Lucija Kokanović 375
14247. Eva Stojanović 31/07/1873 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14248. Stana Lešić 04/08/1873 ž Božo Marija Babić 220 Ružića
14249. Marija Sneberger 04/08/1873 ž Jozef Eva Čivić 291
14250. Marija Petričević 05/08/1873 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14251. Marija Stanković 10/08/1873 ž Ðuro Kata Salay 0
14252. Marija Knežević 14/08/1873 ž Ilija Bara Kedačić 444
14253. Marija Vuković 16/08/1873 ž Antun Marija Kedačić 12 Čepretići
14254. Stjepan Knežević 21/08/1873 m Josip Kata Stojanović 478
14255. Emilija Šadek 21/08/1873 ž Stjepan Terezija Gregorović 381 Župarini
14256. Bara Terzić 24/08/1873 ž Franjo Ana Verić 97
14257. Manda Gregorović 29/08/1873 ž Antun Ivica Stojanović 90
14258. Bartol Kopić 07/09/1873 ž Antun Ana Vlaović 410
14259. Mato Krnić 15/09/1873 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14260. Matija Babić 17/09/1873 ž Šimun Manda Katušić 53
14261. Mijo Knežević 18/09/1873 ž Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
14262. Mato Verić 21/09/1873 m Ivan Franca Lešić 439 Nedini
14263. Mijo Babić 24/09/1873 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14264. Franca Štivić 03/10/1873 ž Marko Matija Petričević 280
14265. Stana Vuković 06/10/1873 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14266. Terezija Hornung 08/10/1873 ž Florijan Marija Majer 52
14267. Kata Verić 08/10/1873 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14268. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14269. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14270. Manda Vuković 11/10/1873 ž Grga Đula Petričević 422 Tomića
14271. Kata Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14272. Marija Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14273. Lukra Verić 17/10/1873 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
14274. Lukra Milošević 18/10/1873 ž Ivan Đula Milošević 114
14275. Kata Kopić 04/11/1873 ž Bartol Stana Čivić 485
14276. Franjo Knežević 12/11/1873 m Šimun Lucija Pipunović 289
14277. Josip Kopić 12/11/1873 m Mato Kata Terzić 410
14278. Andrija Vuković 12/11/1873 m Marijan Ana Milošević 191
14279. Andrija Babić 22/11/1873 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14280. Bara Krnić 29/11/1873 ž Stjepan Kata Stojanović 163 Filini
14281. Marija Knežević 05/12/1873 ž Mato Matija Stojanović 317 Todorovi
14282. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
14283. Bara Matić 07/12/1873 ž Andrija Marija Vuković 478
14284. Marija Vlaović 08/12/1873 ž Andrija Klara Knežević 198
14285. Lucija Verić 12/12/1873 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14286. Lucija Vuković 12/12/1873 ž Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14287. Toma Gregorović 13/12/1873 m nezakonito Ana Gregorović 270
14288. Josip Meisehven 13/12/1873 m Eduard Terezija ? 0
14289. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14290. Toma Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14291. Toma Šokčević 17/12/1873 m Ivan Bara Kopić 57
14292. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
14293. Janja Čivić 29/12/1873 ž Antun Eva Knežević 31
14294. Marija Terzić 30/12/1873 ž Antun Franca Babić 333
14295. Antun Kedačić 03/01/1874 m Ivan Kata Vuković 8
14296. Matija Dragišić 04/01/1874 ž Ivan Klara Šneberger 0
14297. Josip Babić 09/01/1874 m Marko Marija Katušić 84
14298. Matija Verić 09/01/1874 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
14299. Marija Babić 12/01/1874 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
14300. Rozalija Knežević 12/01/1874 ž Živko Franca Babić 420