Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14401 - 14500 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14401. Marijan Kedačić 07/12/1874 m Marko Marija Knežević 325
14402. Toma Vuković 12/12/1874 m nezakonito Matija Vuković 328 Bubanovi
14403. Lucija Pfaf 13/12/1874 ž Mato Lucija Babić 423
14404. Toma Babić 14/12/1874 m Antun Lucija Bomelić 84
14405. Toma Verić 19/12/1874 m Ivan Franca Petričević 539
14406. Toma Vuković 19/12/1874 m Antun Kata Vuković 132 Zebini
14407. Matija Stivaničević 20/12/1874 ž Adam Kata Lešić 72
14408. Viktorija Horvat 26/12/1874 ž Ivan Liza Davidović 0
14409. Božo Babić 30/12/1874 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
14410. Matija Sneberger 03/01/1875 ž Jozef Eva Čivić 291
14411. Antun Stojanović 08/01/1875 m Mijo Manda Matić 259 Pavini
14412. Marija Lešić 12/01/1875 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14413. Antun Mišković 17/01/1875 m Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
14414. Antun Lešić 18/01/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14415. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
14416. Marija Lešić 30/01/1875 ž Mato Ruža Petričević 4 Pištini
14417. Marijan Terzić 02/02/1875 m Vinko Marija Verić 97
14418. Đula Knežević 08/02/1875 ž Josip Franca Vuković 266
14419. Mato Vuković 11/02/1875 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14420. Ruža Knežević 12/02/1875 ž Marko Marija Kopić 67
14421. Mato Kedačić 15/02/1875 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
14422. Eleonora 20/02/1875 ž Lončarić Franca Lončarić 0
14423. Mato Kopić 21/02/1875 m Ðuro Matija Biuklić 59
14424. Mato Matić 21/02/1875 m Martin Lucija Knežević 38
14425. Valentin Đaković 22/02/1875 ž Ivan Ana Verić 359
14426. Antun Knežević 28/02/1875 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
14427. Ivan Kopić 28/02/1875 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
14428. Ana Kedačić 13/03/1875 ž Grga Marija Vuković 1
14429. Jozefa Krnić 16/03/1875 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14430. Matija Katušić 17/03/1875 ž Stanko Ana Čivić 452
14431. Blaž Knežević 21/03/1875 m Lovro Manda Štivić 387
14432. Matija Vuković 22/03/1875 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
14433. Blaž Kopić 25/03/1875 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
14434. Kata Knežević 29/03/1875 ž nezakonito Terezija Knežević 180 Matijaševi
14435. Đuro Kopić 29/03/1875 m Bartol Kata Vlaović 192
14436. Manda Knežević 03/04/1875 ž Andrija Đula Verić 65
14437. Đuro Vuković 05/04/1875 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14438. Ana Jakšić 08/04/1875 ž Antun Karolina Ðurašin 0
14439. Šimun Vuković 10/04/1875 m Ivan Marija Varzić 127 Lazini
14440. Marijan Knežević 11/04/1875 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14441. Đuro Stanković 11/04/1875 m Ðuro Kata Szalaj 0
14442. Đuro Knežević 14/04/1875 m Antun Ruža Verić 248
14443. Đurđa Petričević 21/04/1875 ž Ivan Marija Knežević 462
14444. Ivica Stivaničević 21/04/1875 ž Marko Lucija Lešić 72
14445. Đula Babić 22/04/1875 ž Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14446. Marijan Knežević 26/04/1875 m Josip Kata Stojanović 93
14447. Đuro Čivić 28/04/1875 m Ivan Marija Kračun 323
14448. Jakob Štivić 29/04/1875 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14449. Martina Stojanović 29/04/1875 ž Božo Bara Vuković 142 Domini
14450. Marija Stivaničević 02/05/1875 ž Bartol Ana Babić 51 Jozići
14451. Ivan Terzić 06/05/1875 m Pavo Eva Stivaničević 169
14452. Ruža Đaković 08/05/1875 ž Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14453. Matija Katušić 09/05/1875 ž Antun Ana Knežević 241
14454. Stjepan Hegedus 12/05/1875 m Jozef Bara Veres 0
14455. Ivica Knežević 13/05/1875 ž Marko Ana Stivaničević 292
14456. Antun Stojšić 25/05/1875 m Pavo Marija Vuković 506
14457. Antun Babić 27/05/1875 m Ivan Marija Vuković 576
14458. Antun Vuković 27/05/1875 m Mijo Ana Knežević 188
14459. Antun Kopić 29/05/1875 m Antun Franca Stojšić 391
14460. Ana Babić 30/05/1875 ž Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14461. Kata Matić 04/06/1875 ž Andrija Marija Vuković 478
14462. Klara Babić 08/06/1875 ž Tomo Eva ? 593 Maričini
14463. Manda Kopić 08/06/1875 ž Marko Kata Gregorović 343 Baninovi
14464. Augustin Babić 11/06/1875 m Josip Kata Kopić 374
14465. Manda Stojanović 17/06/1875 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14466. Stanko Krnić 19/06/1875 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14467. Mijo Stojanović 22/06/1875 m Mato Marija Ilišević 591
14468. Marija Verić 22/06/1875 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14469. Petar Katušić 26/06/1875 m Marko Đula Babić 66
14470. Ivan Vuković 26/06/1875 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14471. Pavo Kedačić 30/06/1875 m Dominik Bara Stivaničević 438 Spaini
14472. Marija Vuković 30/06/1875 ž Antun Petra Vuković 430
14473. Ilija Gregorović 02/07/1875 m Ivan Viktorija Kanjo 558 Bibini
14474. Ana Vuković 02/07/1875 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
14475. Ilija Martinović 03/07/1875 m Ivan Marija Babić 0
14476. Ilija Šokčević 04/07/1875 m Ivan Bara Kopić 57
14477. Stana Knežević 05/07/1875 ž Josip Đula Babić 292
14478. Marija Vuković 07/07/1875 ž Antun Ruža Vuković 328 Bubanovi
14479. Kata Knežević 13/07/1875 ž Antun Marija Babić 607 Adamčićevi
14480. Matija Kopić 16/07/1875 ž Josip Ana Knežević 386
14481. Mato Babić 17/07/1875 m Stjepan Franca Čivić 269 Joseilini
14482. Marijan Vuković 22/07/1875 m Toma Terezija Vuković 110
14483. Ana Vlaović 26/07/1875 ž Antun Manda Kovačević 99
14484. Matija Vlaović 18/08/1875 ž Andrija Klara Knežević 198
14485. Bara Kedačić 20/08/1875 ž Mato Stana Vuković 393 Drcini
14486. Bartol Babić 22/08/1875 m Bartol Bara Vlaović 176 Brdarovi
14487. Bartol Bačić 23/08/1875 m Andrija Marija Petričević 574 Šmitovi
14488. Ivan Vuković 27/08/1875 m Bartol Matija Stojanović 567
14489. Rozalija Kopić 01/09/1875 ž Pavo Kata Kopić 288 Ivandulini
14490. Stanko Stivaničević 05/09/1875 m Antun Matija Babić 598 Lisičini
14491. Marijan Stojanović 05/09/1875 m Žaverije Bara Krnić 610
14492. Josip Kutuzović 10/09/1875 m Josip Bara Verić 86
14493. Kata 16/09/1875 ž Kopić Manda Kopić 488
14494. Mato Knežević 17/09/1875 m Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
14495. Franca Babić 25/09/1875 ž Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
14496. Terezija Rudman 25/09/1875 ž Antun Eva ? 0
14497. Bara Vuković 26/09/1875 ž Šimun Franca Vuković 128
14498. Mijo Mišković 27/09/1875 m Ðuro Ruža Terzić 117
14499. Franca Gregorović 03/10/1875 ž Antun Ivica Stojanović 90
14500. Franjo Lešić 04/10/1875 m Stjepan Franca Kedačić 104 Čikića