Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14401 - 14500 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14401. Toma Vuković 12/12/1874 m nezakonito Matija Vuković 328 Bubanovi
14402. Lucija Pfaf 13/12/1874 ž Mato Lucija Babić 423
14403. Toma Babić 14/12/1874 m Antun Lucija Bomelić 84
14404. Toma Verić 19/12/1874 m Ivan Franca Petričević 539
14405. Toma Vuković 19/12/1874 m Antun Kata Vuković 132 Zebini
14406. Matija Stivaničević 20/12/1874 ž Adam Kata Lešić 72
14407. Viktorija Horvat 26/12/1874 ž Ivan Liza Davidović 0
14408. Božo Babić 30/12/1874 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
14409. Matija Sneberger 03/01/1875 ž Jozef Eva Čivić 291
14410. Antun Stojanović 08/01/1875 m Mijo Manda Matić 259 Pavini
14411. Marija Lešić 12/01/1875 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14412. Antun Mišković 17/01/1875 m Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
14413. Antun Lešić 18/01/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14414. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
14415. Marija Lešić 30/01/1875 ž Mato Ruža Petričević 4 Pištini
14416. Marijan Terzić 02/02/1875 m Vinko Marija Verić 97
14417. Đula Knežević 08/02/1875 ž Josip Franca Vuković 266
14418. Mato Vuković 11/02/1875 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14419. Ruža Knežević 12/02/1875 ž Marko Marija Kopić 67
14420. Mato Kedačić 15/02/1875 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
14421. Eleonora 20/02/1875 ž Lončarić Franca Lončarić 0
14422. Mato Kopić 21/02/1875 m Ðuro Matija Biuklić 59
14423. Mato Matić 21/02/1875 m Martin Lucija Knežević 38
14424. Valentin Đaković 22/02/1875 ž Ivan Ana Verić 359
14425. Antun Knežević 28/02/1875 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
14426. Ivan Kopić 28/02/1875 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
14427. Ana Kedačić 13/03/1875 ž Grga Marija Vuković 1
14428. Jozefa Krnić 16/03/1875 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14429. Matija Katušić 17/03/1875 ž Stanko Ana Čivić 452
14430. Blaž Knežević 21/03/1875 m Lovro Manda Štivić 387
14431. Matija Vuković 22/03/1875 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
14432. Blaž Kopić 25/03/1875 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
14433. Kata Knežević 29/03/1875 ž nezakonito Terezija Knežević 180 Matijaševi
14434. Đuro Kopić 29/03/1875 m Bartol Kata Vlaović 192
14435. Manda Knežević 03/04/1875 ž Andrija Đula Verić 65
14436. Đuro Vuković 05/04/1875 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14437. Ana Jakšić 08/04/1875 ž Antun Karolina Ðurašin 0
14438. Šimun Vuković 10/04/1875 m Ivan Marija Varzić 127 Lazini
14439. Marijan Knežević 11/04/1875 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14440. Đuro Stanković 11/04/1875 m Ðuro Kata Szalaj 0
14441. Đuro Knežević 14/04/1875 m Antun Ruža Verić 248
14442. Đurđa Petričević 21/04/1875 ž Ivan Marija Knežević 462
14443. Ivica Stivaničević 21/04/1875 ž Marko Lucija Lešić 72
14444. Đula Babić 22/04/1875 ž Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14445. Marijan Knežević 26/04/1875 m Josip Kata Stojanović 93
14446. Đuro Čivić 28/04/1875 m Ivan Marija Kračun 323
14447. Jakob Štivić 29/04/1875 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14448. Martina Stojanović 29/04/1875 ž Božo Bara Vuković 142 Domini
14449. Marija Stivaničević 02/05/1875 ž Bartol Ana Babić 51 Jozići
14450. Ivan Terzić 06/05/1875 m Pavo Eva Stivaničević 169
14451. Ruža Đaković 08/05/1875 ž Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14452. Matija Katušić 09/05/1875 ž Antun Ana Knežević 241
14453. Stjepan Hegedus 12/05/1875 m Jozef Bara Veres 0
14454. Ivica Knežević 13/05/1875 ž Marko Ana Stivaničević 292
14455. Antun Stojšić 25/05/1875 m Pavo Marija Vuković 506
14456. Antun Babić 27/05/1875 m Ivan Marija Vuković 576
14457. Antun Vuković 27/05/1875 m Mijo Ana Knežević 188
14458. Antun Kopić 29/05/1875 m Antun Franca Stojšić 391
14459. Ana Babić 30/05/1875 ž Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14460. Kata Matić 04/06/1875 ž Andrija Marija Vuković 478
14461. Klara Babić 08/06/1875 ž Tomo Eva ? 593 Maričini
14462. Manda Kopić 08/06/1875 ž Marko Kata Gregorović 343 Baninovi
14463. Augustin Babić 11/06/1875 m Josip Kata Kopić 374
14464. Manda Stojanović 17/06/1875 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14465. Stanko Krnić 19/06/1875 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14466. Mijo Stojanović 22/06/1875 m Mato Marija Ilišević 591
14467. Marija Verić 22/06/1875 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14468. Petar Katušić 26/06/1875 m Marko Đula Babić 66
14469. Ivan Vuković 26/06/1875 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14470. Pavo Kedačić 30/06/1875 m Dominik Bara Stivaničević 438 Spaini
14471. Marija Vuković 30/06/1875 ž Antun Petra Vuković 430
14472. Ilija Gregorović 02/07/1875 m Ivan Viktorija Kanjo 558 Bibini
14473. Ana Vuković 02/07/1875 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
14474. Ilija Martinović 03/07/1875 m Ivan Marija Babić 0
14475. Ilija Šokčević 04/07/1875 m Ivan Bara Kopić 57
14476. Stana Knežević 05/07/1875 ž Josip Đula Babić 292
14477. Marija Vuković 07/07/1875 ž Antun Ruža Vuković 328 Bubanovi
14478. Kata Knežević 13/07/1875 ž Antun Marija Babić 607 Adamčićevi
14479. Matija Kopić 16/07/1875 ž Josip Ana Knežević 386
14480. Mato Babić 17/07/1875 m Stjepan Franca Čivić 269 Joseilini
14481. Marijan Vuković 22/07/1875 m Toma Terezija Vuković 110
14482. Ana Vlaović 26/07/1875 ž Antun Manda Kovačević 99
14483. Matija Vlaović 18/08/1875 ž Andrija Klara Knežević 198
14484. Bara Kedačić 20/08/1875 ž Mato Stana Vuković 393 Drcini
14485. Bartol Babić 22/08/1875 m Bartol Bara Vlaović 176 Brdarovi
14486. Bartol Bačić 23/08/1875 m Andrija Marija Petričević 574 Šmitovi
14487. Ivan Vuković 27/08/1875 m Bartol Matija Stojanović 567
14488. Rozalija Kopić 01/09/1875 ž Pavo Kata Kopić 288 Ivandulini
14489. Stanko Stivaničević 05/09/1875 m Antun Matija Babić 598 Lisičini
14490. Marijan Stojanović 05/09/1875 m Žaverije Bara Krnić 610
14491. Josip Kutuzović 10/09/1875 m Josip Bara Verić 86
14492. Kata 16/09/1875 ž Kopić Manda Kopić 488
14493. Mato Knežević 17/09/1875 m Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
14494. Franca Babić 25/09/1875 ž Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
14495. Terezija Rudman 25/09/1875 ž Antun Eva ? 0
14496. Bara Vuković 26/09/1875 ž Šimun Franca Vuković 128
14497. Mijo Mišković 27/09/1875 m Ðuro Ruža Terzić 117
14498. Franca Gregorović 03/10/1875 ž Antun Ivica Stojanović 90
14499. Franjo Lešić 04/10/1875 m Stjepan Franca Kedačić 104 Čikića
14500. Martin Gregorović 05/10/1875 m Ivan Bara Čivić 95