Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14501 - 14600 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14501. Martin Gregorović 05/10/1875 m Ivan Bara Čivić 95
14502. Franjo Vuković 05/10/1875 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
14503. Stana Vuković 06/10/1875 ž Adam Ivica Vuković 358
14504. Fema Gregorović 11/10/1875 ž Mato Franca Katušić 432 Matića
14505. Vinko Kedačić 12/10/1875 m Pavo Manda Knežević 3
14506. Kata Slobođanac 18/10/1875 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14507. Kata Stivaničević 23/10/1875 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
14508. Karolina Verić 28/10/1875 m Ferdo Marija Kutuzović 189
14509. Manda Mišković 01/11/1875 ž Nikola Martina Stivaničević 117
14510. Ana Kopić 02/11/1875 ž Mirko Pola Stivaničević 346 Pranjini
14511. Martin Babić 06/11/1875 m Antun Ana Kopić 341 Gabričini
14512. Kata Dam 06/11/1875 ž Mato Matilda Šagodić 0
14513. Kata Stojanović 10/11/1875 ž Šimun Marija Mišković 214 Alepovi
14514. Eva Babić 14/11/1875 ž Josip Marta Lešić 53
14515. Šimun Kedačić 15/11/1875 m Martin Ana Stojanović 541
14516. Mijo Kopić 04/12/1875 m Mirko Marija Šokčević 375
14517. Ivan Kedačić 07/12/1875 m nezakonito Eva Kedačić 1
14518. Marijan Čivić 08/12/1875 m Andrija Marija Matić 31
14519. Toma Lešić 12/12/1875 m Adam Jozefa Milošević 362
14520. Toma Lešić 14/12/1875 m Lovro Ivica Krnić 403
14521. Josip Stivaničević 16/12/1875 ž Pavo Eva Odak 0
14522. Terezija 19/12/1875 ž Veiler Kata Veiler 0
14523. Eva Stojšić 20/12/1875 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
14524. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14525. Ivan Gregorović 01/01/1876 m Antun Lukra Peričević 232
14526. Marija Kopić 08/01/1876 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
14527. Filipa Bačić 11/01/1876 ž Jakob Eva Knežević 573 Šmitovi
14528. Pavo Čivić 12/01/1876 m Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14529. Ruža Babić 17/01/1876 ž Blaž Ana Knežević 603
14530. Fabijan Kopić 18/01/1876 m Antun Eva Stojanović 125 Adamovi
14531. Vinko Pfaf 18/01/1876 m Mato Lucija Babić 423
14532. Marija Grčić 20/01/1876 ž Teodor Marta Bašić 0
14533. Janja Matić 20/01/1876 ž Martin Lucija Knežević 38
14534. Vinko Čivić 23/01/1876 m Antun Eva Čivić 633
14535. Franjo Vlaović 24/01/1876 m Nikola Martina Stojanović 98
14536. Marija Fabijan 25/01/1876 ž Ivan Ruža ? 0
14537. Marija Knežević 01/02/1876 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14538. Blaž Matić 01/02/1876 m Petar Manda Knežević 35
14539. Marijan Štivić 02/02/1876 m Adam Franca Petričević 280
14540. Josip Knežević 04/02/1876 m nezakonito Ana Knežević 161
14541. Josip Bikić 09/02/1876 m Petar Helena Jajčanin 0
14542. Ana Kotorac 12/02/1876 ž Mato Bara Vuković 635
14543. Đuro Knežević 13/02/1876 m Mirko Dominika Knežević 161
14544. Martin Kedačić 14/02/1876 m Ilija Eva Glavašević 208
14545. Matija Kedačić 14/02/1876 ž Ilija Eva Glavašević 208
14546. Mato Vuković 21/02/1876 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14547. Matija Đaković 23/02/1876 ž Andrija Petra Ðaković 435
14548. Mijo Babić 25/02/1876 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
14549. Mato Mitrović 25/02/1876 m Petar Ruža Mareković 0
14550. Josip Kolman 28/02/1876 m Ladislav Eva Ekhofer 0
14551. Franca Stojanović 03/03/1876 ž Ðuro Eva Verić 205
14552. Ruža Vuković 03/03/1876 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14553. Grga Knežević 05/03/1876 m Josip Franca Vuković 266
14554. Josip Krnjaić 05/03/1876 m Ilija Ana Kirschner 0
14555. Franca Katušić 09/03/1876 ž Jakob Kata 509
14556. Filip Pauk 22/03/1876 m Mato Terezija Leskovac 183
14557. Marija Gregorović 26/03/1876 ž Ferdo Marija Vuković 95
14558. Marija Čivić 27/03/1876 ž Ivan Franca Krnić 492
14559. Đuro Kopić 31/03/1876 m Šimun Đurđa Eskerić 409
14560. Martina Verić 03/04/1876 ž Adalbert Marija Baletić 172
14561. Toma Kopić 06/04/1876 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
14562. Đuro Gregorović 13/04/1876 m Ilija Kata Katušić 436
14563. Marko Knežević 16/04/1876 m Luka Franca Knežević 566
14564. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
14565. Đurđa Čivić 24/04/1876 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
14566. Đuro Horvat 24/04/1876 m Ivan Liza Davidović 0
14567. Olga Šadek 27/04/1876 ž Stjepan Terezija Gregorović 380
14568. Ivica Kedačić 29/04/1876 ž Ðuro Eva Biuklić 16
14569. Lovro Kopić 01/05/1876 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14570. Ruža Babić 03/05/1876 ž Jakob Matija Petričević 85
14571. Marija Kopić 05/05/1876 ž Marijan Manda Ðaković 346 Pranjini
14572. Marija Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14573. Marta Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14574. Marija Verić 07/05/1876 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14575. Ana Babić 08/05/1876 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
14576. Janja Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14577. Matija Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14578. Antun 22/05/1876 m Matić Kata Matić 38
14579. Mijo Terzić 25/05/1876 m Vinko Marija Verić 97
14580. Ferdo Gregorović 27/05/1876 m Mato Đurđa ćosić 197 Andrićevi
14581. Eva Katušić 27/05/1876 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14582. Fema Babić 07/06/1876 ž Karlo Bara Katušić 336 Antolovi
14583. Antun Lešić 12/06/1876 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
14584. Manda Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14585. Marija Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14586. Antun Kopić 14/06/1876 m Ivan Matija Babić 243
14587. Petar Verić 15/06/1876 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
14588. Ivan Verić 18/06/1876 m Jakob Manda Kopić 659
14589. Alojz Stivaničević 19/06/1876 m Ivan Franca Verić 71 Lisičini
14590. Petra Šokčević 25/06/1876 ž Mato Kata Verić 300
14591. Amalija Viman 25/06/1876 ž Sebastian Katarina Hofšajer 0
14592. Pavo Babić 30/06/1876 m Marijan Stana Babić 442 Gabričini
14593. Marija 30/06/1876 ž Davidović Franca Davidović 0
14594. Lukra Verić 10/07/1876 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14595. Lukra Kopić 13/07/1876 ž Gabra Ana Stojanović 82 Pranjini
14596. Marija Knežević 20/07/1876 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
14597. Matija Babić 26/07/1876 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
14598. Kata Čivić 28/07/1876 ž Andrija Marija Babić 159
14599. Matija Babić 31/07/1876 ž Mato Marija Lešić 56
14600. Marija Kedačić 31/07/1876 ž Ivan Kata Vuković 8