Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14701 - 14800 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14701. Ivica Kopić 21/06/1877 ž Blaž Marija Stivaničević 528 Pranjini
14702. Ilija Stojanović 22/06/1877 m nezakonito Đula Stojanović 142 Domini
14703. Ivan Lešić 26/06/1877 m Valentin Eva Lešić 24 Ulini
14704. Petronila Vuković 27/06/1877 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
14705. Lovro Katušić 28/06/1877 m Ivan Manda Matić 89 Bajkanovi
14706. Marija Kovačević 29/06/1877 ž Petar Bara Živković 0
14707. Terezija Babić 04/07/1877 ž Marko Marija Kopić 67
14708. Lovro Matić 05/07/1877 m Antun Manda Verić 46
14709. Ilija Verić 05/07/1877 m Grga Marta Kopić 658 Šćepaini
14710. Lukra Petričević 09/07/1877 ž Ivan Marija Knežević 462
14711. Manda Vuković 17/07/1877 ž Roko Ivica Krpan 332 Markičini
14712. Marija Vuković 31/07/1877 ž Adam Ivica Vuković 338
14713. Stjepan Kolman 07/08/1877 m Ladislav Eva Eckhardth 0
14714. Klara Čivić 08/08/1877 ž Andrija Marija Matić 654
14715. Bartol Knežević 10/08/1877 m Mato Matija Stojanović 317 Todorovi
14716. Toma 10/08/1877 m Valentić Lucija Valentić 0
14717. Bara Kopić 15/08/1877 ž Mato Manda Stojanović 525
14718. Bartol Verić 15/08/1877 m Mato Marta Štivić 166 Čolini
14719. Marija Ranhl 17/08/1877 ž Antonio Antonija Ašperger 0
14720. Rozalija Ranhl 17/08/1877 ž Antonio Antonija Ašperger 0
14721. Kata Gregorović 25/08/1877 ž Mirko Marija Babić 49
14722. Mato Knežević 27/08/1877 m Ðuro Ana Vuković 91 Orozovi
14723. Fema Vlaović 30/08/1877 ž Antun Manda Kovačević 99
14724. Marija Stivaničević 05/09/1877 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
14725. Terezija Stojšić 06/09/1877 ž Pavo Marija Vuković 560
14726. Fema Vuković 07/09/1877 ž Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14727. Matija Babić 16/09/1877 ž Mato Ana Knežević 693 Markovi
14728. Matija Lešić 22/09/1877 ž Ilija Bara Milošević 107
14729. Mijo Kedačić 24/09/1877 m Demetrije Terezija Vuković 236 Purakini
14730. Kuzma Stivaničević 24/09/1877 m Antun Matija Mišković 598 Lisičini
14731. Luka Kopić 26/09/1877 m Antun Kata Gregorović 612 Ivandulini
14732. Franjo Gregorović 29/09/1877 m Marko Ana Kotorac 555
14733. Rozalija Bauerlein 01/10/1877 ž Jakob Kata Piller 273 Bajlantovi
14734. Franca Kedačić 02/10/1877 ž Dominik Bara Stivaničević 438 Spaini
14735. Mato Mišković 09/10/1877 m Nikola Martina Stivaničević 711
14736. Lukra Šokčević 09/10/1877 ž Mato Kata Verić 300
14737. Luka Đaković 12/10/1877 m Lovro Bara Gregorović 259 Pavini
14738. Luka Knežević 12/10/1877 m Šimun Marija Benaković 604 Stankovi
14739. Martina Štivić 16/10/1877 ž Marko Matija Petričević 280
14740. Luka Stivaničević 17/10/1877 m Ðuro Franca Knežević 51 Jozići
14741. Kata Kopić 26/10/1877 ž Jakob Marija Kopić 139 Gluvakovi
14742. Šimun Babić 28/10/1877 m Roko Kata Čivić 62 Markovi
14743. Marija Lešić 01/11/1877 ž Stjepan Franca Kedačić 104 Čikića
14744. Ivan Gregorović 02/11/1877 m Blaž Marija Stojanović 555
14745. Mijo Unbehend 08/11/1877 m Johan Terezija Dahm 557
14746. Kata Kopić 13/11/1877 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
14747. Mato Knežević 18/11/1877 m nezakonito Terezija Knežević 240 Lovrićevi
14748. Bara Pfaff 30/11/1877 ž Mathias Lucija Babić 423
14749. Bara Babić 01/12/1877 ž Stjepan Eva Gregorović 663
14750. Terezija Šagodić 03/12/1877 ž Jakob Marija Šiprak 0
14751. Marija Kopić 07/12/1877 ž Gabra Ana Stojanović 82 Pranjini
14752. Marijan Stojanović 08/12/1877 m Mirko Cecilija Petričević 27 Brnjakovi
14753. Eva Kopić 18/12/1877 ž Mirko Pola Stivaničević 346 Pranjini
14754. Adam Vuković 23/12/1877 m Vinko Janja Gregorović 116 Ludovikovi
14755. Ivica Lešić 27/12/1877 ž Ignjacije Marija Vuković 240 Lovrićevi
14756. Marija Knežević 30/12/1877 ž Ferdo Eva Vuković 420
14757. Antun Čivić 04/01/1878 m Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi
14758. Antonija Čivić 04/01/1878 ž Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi
14759. Josip Merk 07/01/1878 m Bernard Marija Czasko 0
14760. Antun Gregorović 12/01/1878 m Ðuro Franjka Kopić 543
14761. Marija Vuković 20/01/1878 ž Ðuro Eva Vuković 345
14762. Anka Knežević 13/02/1878 ž nezakonito Đula Vuković 559
14763. Matijka Babić 19/02/1878 ž Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
14764. Marta Vuković 19/02/1878 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
14765. Franjka Vuković 04/03/1878 ž Ivan Marija Varzić 127 Lazini
14766. Franjka Davidović 09/03/1878 ž nezakonito Franjka Davidović 0
14767. Josip Knežević 12/03/1878 m Vinko Jozija Verić 65
14768. Jozija Čivić 16/03/1878 ž Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14769. Đuro Babić 19/03/1878 m Jakob Ruža Knežević 342 Gabričini
14770. Tomo Stojanović 23/03/1878 m Marijan Manda Lučić 677
14771. Paulina Šadek 24/03/1878 ž Stjepan Terezija Gregorović 380
14772. Manda Gregorović 29/03/1878 ž Antun Ivica Stojanović 90
14773. Ilija Kopić 01/04/1878 m Ðuro Matija Biuklić 59
14774. Đuro Petričević 03/04/1878 m Antun Fema Lenić 187 Nedini
14775. Eva Knežević 04/04/1878 ž Grga Marta Stivaničević 441
14776. Sofija Verić 10/04/1878 ž Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
14777. Đurđa Knežević 15/04/1878 ž Šimun Kata Katušić 102 Stošića
14778. Manda Kopić 15/04/1878 ž Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
14779. Alda Santovac 18/04/1878 m Mato Ivica Feller 0
14780. Kata Dragišić 22/04/1878 ž Ivan Klara Šneberger 0
14781. Marija Štivić 22/04/1878 ž Luka Matijka Stojanović 123
14782. Filip Petričević 26/04/1878 m Josip Terezija Kopić 521 Blažićevi
14783. Petra Gregorović 02/05/1878 ž Antun Lukra Peričević 232
14784. Amalija Kutuzović 02/05/1878 ž Josip Barbara Verić 86
14785. Mijo Babić 05/05/1878 m Marijan Stana Babić 690
14786. Anka Petričević 15/05/1878 ž Grga Franca Vuković 396 Nedini
14787. Ivan Knežević 27/05/1878 m Stanko Mara Kolarić 101 Đurasini
14788. Ivan Dahm 05/06/1878 m Mato Matilda Šagodić 296
14789. Antun Verić 06/06/1878 m Ivan Franca Lešić 689
14790. Antun Rudman 07/06/1878 m Antun Eva Orgovan 0
14791. Vjekoslav Slobođanac 14/06/1878 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14792. Alojzije Vuković 18/06/1878 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
14793. Ivan Verić 21/06/1878 m Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14794. Ivan Thily 22/06/1878 m Antun Liza Gregorović 135
14795. Manda Vuković 24/06/1878 ž Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
14796. Ilija Vuković 06/07/1878 m Šimo Sofija Katušić 499 Kurjačini
14797. Ilija Knežević 09/07/1878 m Marijan Reza Knežević 589
14798. Anka Gregorović 11/07/1878 ž Stjepan Kata Knežević 96 bibin
14799. Ilija Dragančić 14/07/1878 m Radivoj Marija Knežević 0
14800. Manda Kotorac 20/07/1878 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi