Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14801 - 14900 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14801. Manda Kotorac 20/07/1878 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi
14802. Jakob Verić 21/07/1878 m Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
14803. Kata Babić 04/08/1878 ž Antun Luca Mihić 84
14804. Lovro Kopić 04/08/1878 m Šimo Đurđa Eskerčić 409
14805. Klara Kopić 11/08/1878 ž Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14806. Ruža Gregorović 23/08/1878 ž Antun Anka Kopić 529 Matini
14807. Matija Lešić 24/08/1878 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14808. Matija Kopić 25/08/1878 ž Luka Franca Mišković 195
14809. Ivan Kedačić 26/08/1878 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
14810. Anka Lešić 31/08/1878 ž Lovro Ivica Vuić 403
14811. Matijka Stivaničević 12/09/1878 ž Bartol Anka Babić 51 Jozići
14812. Marijan Knežević 14/09/1878 m Imra Donka Knežević 601
14813. Matija Stojanović 19/09/1878 ž Valeta Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14814. Mato Vuković 19/09/1878 m Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
14815. Reza Babić 22/09/1878 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
14816. Marija Kopić 25/09/1878 ž Stanko Kata Babić 421 Karlićevi
14817. Anka Kopić 27/09/1878 ž Mijo Mara Stojanović 82 Pranjini
14818. Luka Terzić 05/10/1878 m Pavo Amalija Vuković 97
14819. Ivan Šimunić 08/10/1878 m nezakonito Marija Šimunić 0
14820. Ivan Stojanović 22/10/1878 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14821. Šimo Kedačić 25/10/1878 m Ðuro Eva Biuklić 697
14822. Šimo Knežević 26/10/1878 m Ðuro Anka Stojanović 91 Orozovi
14823. Kata Babić 27/10/1878 ž Martin Marija Lešić 56
14824. Lovro Čivić 02/11/1878 m Šimo Matija Kopić 223 Blaževi
14825. Andrija Babić 16/11/1878 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
14826. Kata Horvat 25/11/1878 ž Ivan Liza Davidović 0
14827. Franca Čivić 01/12/1878 ž Ivan Manda Vuković 449
14828. Bara Kupanovac 02/12/1878 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14829. Nikola Kedačić 06/12/1878 m Pavo Marija Knežević 3
14830. Marijan Đaković 09/12/1878 m Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14831. Eva Kopić 18/12/1878 ž Stjepan Marica Mihić 703 Baninovi
14832. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
14833. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14834. Marija Vrušević 29/12/1878 ž nezakonito Eva Starčević 288 Ivandulini
14835. Antun Kopić 31/12/1878 m Lovro Petra Poljak 320
14836. Lucija Kedačić 04/01/1879 ž Božo Mara Vuković 763
14837. Bara Kedačić 05/01/1879 ž Marko Ivica Biuklić 325
14838. Marija Lučić 15/01/1879 ž Mato Lukra Knežević 108
14839. Manda Verić 18/01/1879 ž Alda Mara Ðuričić 172
14840. Fabijan Stojanović 19/01/1879 m Žaverije Bara Krnić 610
14841. Marija Verić 21/01/1879 ž Adam Marija Gregorović 370 Ivančevi
14842. Pavo Stojanović 24/01/1879 m Ivo Kata Vuković 144 Kristijanovi
14843. Pavo Stojšić 25/01/1879 m Antun Kata Vuković 177 Pulini
14844. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565
14845. Pavo Kopić 27/01/1879 m Marijan Jozija Kopić 209 Marijančevi
14846. Marija Gregorović 29/01/1879 ž Žaverije Marija Čivić 95
14847. Blaž Krnić 31/01/1879 m Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14848. Marija Vuković 02/02/1879 ž Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14849. Marijan Vuković 02/02/1879 m Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14850. Agata Babić 04/02/1879 ž Ivo Ivica Knežević 249 Strameštrovi
14851. Valentin Vuković 04/02/1879 m Mijo Anka Knežević 188
14852. Pola Vuković 08/02/1879 ž Jovo Đurđa Stojanović 128
14853. Josip Babić 26/02/1879 m Karlo Mara Katušić 729 Antolovi
14854. Marija Kopić 02/03/1879 ž Grga Anka Žderić 415
14855. Ivan Babić 08/03/1879 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14856. Josip Vuković 14/03/1879 m Ivo Đurđa Gregorović 19 Marčićevi
14857. Jozija Vuković 16/03/1879 ž Marijan Anka Milošević 191
14858. Anka Vuković 17/03/1879 m Josip Kata Pavičić 255
14859. Jozija Babić 19/03/1879 ž Ivan Marija Kopić 443
14860. Ivan ćorković 19/03/1879 m Ilija Ana Kišnjer 0
14861. Josip Vuković 19/03/1879 m Petar Bara Petričević 15 Klecini
14862. Blaž Knežević 20/03/1879 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14863. Đuro Babić 21/03/1879 m Martin Pola Gregorović 197 Andrićevi
14864. Marija Kopić 22/03/1879 ž Bartol Kata Vlaović 192
14865. Ruža Babić 24/03/1879 ž Franjo Bara Babić 176 Brdarovi
14866. Marija Kalman 25/03/1879 ž Ladislav Eva Enkhardt 0
14867. Mato Knežević 26/03/1879 m Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14868. Đuro Kopić 28/03/1879 m Mijo Klara Stojanović 534
14869. Alda Gregorović 10/04/1879 m Ilija Sofa Lešić 96 bibin
14870. Kata Mišković 15/04/1879 ž Ðuro Ruža Terzić 117
14871. Manda Gregorović 16/04/1879 ž Ivan Bara Čivić 95
14872. Đurđa Kedačić 24/04/1879 ž Ivan Kata Vuković 8
14873. Ruža Vlaović 27/04/1879 ž Andrija Klara Knežević 198
14874. Đula Stojšić 28/04/1879 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
14875. Ivan Čivić 29/04/1879 m Lovro Kata Knežević 31
14876. Stana Petričević 04/05/1879 ž Mijo Mara Kopić 571
14877. Marta Stojanović 10/05/1879 ž Josip Kata Knežević 289
14878. Ivica Vuković 15/05/1879 ž Filip Eva Mišković 10 Klecini
14879. Marija Babić 22/05/1879 ž Andrija Stana Knežević 341 Gabričini
14880. Marko Vuković 24/05/1879 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14881. Ferdo Martinović 29/05/1879 m Ivan Marija Babić 0
14882. Ferdo Vuković 30/05/1879 m Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
14883. Antun Majer 11/06/1879 m Mato Franca Vuković 115
14884. Ljubica Verić 22/06/1879 ž nezakonito Marija Verić 0
14885. Mijo Knežević 01/07/1879 m Ðuro Bara Vuković 390 Šestini
14886. ćiril Krnić 02/07/1879 m Grga Sofa Knežević 364 Marušini
14887. Matija Babić 03/07/1879 ž Marko Mara Vuković 342 Gabričini
14888. Kata Kopić 08/07/1879 ž Antun Terza Lešić 192
14889. Matijka Stojanović 13/07/1879 ž Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14890. Ana Šagodić 16/07/1879 ž Jakob Marija Šiprak 0
14891. Marta Kopić 28/07/1879 ž Ivan Matija Mišković 243
14892. Lovro Stojanović 31/07/1879 m Imra Ceca Petričević 27 Brnjakovi
14893. Marija Gregorović 13/08/1879 ž Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14894. Bartol Vuković 23/08/1879 m Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14895. Bara Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14896. Marija Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14897. Mato Babić 10/09/1879 m Ðuro Stana Knežević 398 Šumarovi
14898. Terezija Šuvaković 22/09/1879 ž Petar Kata Demšedy 0
14899. Mihajlo Vuković 23/09/1879 m Ðuro Eva Vuković 345
14900. Franjica Knežević 03/10/1879 ž Josip Franca Vuković 266