Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14801 - 14900 od 16177


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14801. Jakob Verić 21/07/1878 m Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
14802. Kata Babić 04/08/1878 ž Antun Luca Mihić 84
14803. Lovro Kopić 04/08/1878 m Šimo Đurđa Eskerčić 409
14804. Klara Kopić 11/08/1878 ž Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14805. Ruža Gregorović 23/08/1878 ž Antun Anka Kopić 529 Matini
14806. Matija Lešić 24/08/1878 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14807. Matija Kopić 25/08/1878 ž Luka Franca Mišković 195
14808. Ivan Kedačić 26/08/1878 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
14809. Anka Lešić 31/08/1878 ž Lovro Ivica Vuić 403
14810. Matijka Stivaničević 12/09/1878 ž Bartol Anka Babić 51 Jozići
14811. Marijan Knežević 14/09/1878 m Imra Donka Knežević 601
14812. Matija Stojanović 19/09/1878 ž Valeta Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14813. Mato Vuković 19/09/1878 m Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
14814. Reza Babić 22/09/1878 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
14815. Marija Kopić 25/09/1878 ž Stanko Kata Babić 421 Karlićevi
14816. Anka Kopić 27/09/1878 ž Mijo Mara Stojanović 82 Pranjini
14817. Luka Terzić 05/10/1878 m Pavo Amalija Vuković 97
14818. Ivan Šimunić 08/10/1878 m nezakonito Marija Šimunić 0
14819. Ivan Stojanović 22/10/1878 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14820. Šimo Kedačić 25/10/1878 m Ðuro Eva Biuklić 697
14821. Šimo Knežević 26/10/1878 m Ðuro Anka Stojanović 91 Orozovi
14822. Kata Babić 27/10/1878 ž Martin Marija Lešić 56
14823. Lovro Čivić 02/11/1878 m Šimo Matija Kopić 223 Blaževi
14824. Andrija Babić 16/11/1878 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
14825. Kata Horvat 25/11/1878 ž Ivan Liza Davidović 0
14826. Franca Čivić 01/12/1878 ž Ivan Manda Vuković 449
14827. Bara Kupanovac 02/12/1878 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14828. Nikola Kedačić 06/12/1878 m Pavo Marija Knežević 3
14829. Marijan Đaković 09/12/1878 m Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14830. Eva Kopić 18/12/1878 ž Stjepan Marica Mihić 703 Baninovi
14831. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
14832. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14833. Marija Vrušević 29/12/1878 ž nezakonito Eva Starčević 288 Ivandulini
14834. Antun Kopić 31/12/1878 m Lovro Petra Poljak 320
14835. Lucija Kedačić 04/01/1879 ž Božo Mara Vuković 763
14836. Bara Kedačić 05/01/1879 ž Marko Ivica Biuklić 325
14837. Marija Lučić 15/01/1879 ž Mato Lukra Knežević 108
14838. Manda Verić 18/01/1879 ž Alda Mara Ðuričić 172
14839. Fabijan Stojanović 19/01/1879 m Žaverije Bara Krnić 610
14840. Marija Verić 21/01/1879 ž Adam Marija Gregorović 370 Ivančevi
14841. Pavo Stojanović 24/01/1879 m Ivo Kata Vuković 144 Kristijanovi
14842. Pavo Stojšić 25/01/1879 m Antun Kata Vuković 177 Pulini
14843. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565
14844. Pavo Kopić 27/01/1879 m Marijan Jozija Kopić 209 Marijančevi
14845. Marija Gregorović 29/01/1879 ž Žaverije Marija Čivić 95
14846. Blaž Krnić 31/01/1879 m Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14847. Marija Vuković 02/02/1879 ž Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14848. Marijan Vuković 02/02/1879 m Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14849. Agata Babić 04/02/1879 ž Ivo Ivica Knežević 249 Strameštrovi
14850. Valentin Vuković 04/02/1879 m Mijo Anka Knežević 188
14851. Pola Vuković 08/02/1879 ž Jovo Đurđa Stojanović 128
14852. Josip Babić 26/02/1879 m Karlo Mara Katušić 729 Antolovi
14853. Marija Kopić 02/03/1879 ž Grga Anka Žderić 415
14854. Ivan Babić 08/03/1879 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14855. Josip Vuković 14/03/1879 m Ivo Đurđa Gregorović 19 Marčićevi
14856. Jozija Vuković 16/03/1879 ž Marijan Anka Milošević 191
14857. Anka Vuković 17/03/1879 m Josip Kata Pavičić 255
14858. Jozija Babić 19/03/1879 ž Ivan Marija Kopić 443
14859. Ivan ćorković 19/03/1879 m Ilija Ana Kišnjer 0
14860. Josip Vuković 19/03/1879 m Petar Bara Petričević 15 Klecini
14861. Blaž Knežević 20/03/1879 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14862. Đuro Babić 21/03/1879 m Martin Pola Gregorović 197 Andrićevi
14863. Marija Kopić 22/03/1879 ž Bartol Kata Vlaović 192
14864. Ruža Babić 24/03/1879 ž Franjo Bara Babić 176 Brdarovi
14865. Marija Kalman 25/03/1879 ž Ladislav Eva Enkhardt 0
14866. Mato Knežević 26/03/1879 m Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14867. Đuro Kopić 28/03/1879 m Mijo Klara Stojanović 534
14868. Alda Gregorović 10/04/1879 m Ilija Sofa Lešić 96 bibin
14869. Kata Mišković 15/04/1879 ž Ðuro Ruža Terzić 117
14870. Manda Gregorović 16/04/1879 ž Ivan Bara Čivić 95
14871. Đurđa Kedačić 24/04/1879 ž Ivan Kata Vuković 8
14872. Ruža Vlaović 27/04/1879 ž Andrija Klara Knežević 198
14873. Đula Stojšić 28/04/1879 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
14874. Ivan Čivić 29/04/1879 m Lovro Kata Knežević 31
14875. Stana Petričević 04/05/1879 ž Mijo Mara Kopić 571
14876. Marta Stojanović 10/05/1879 ž Josip Kata Knežević 289
14877. Ivica Vuković 15/05/1879 ž Filip Eva Mišković 10 Klecini
14878. Marija Babić 22/05/1879 ž Andrija Stana Knežević 341 Gabričini
14879. Marko Vuković 24/05/1879 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14880. Ferdo Martinović 29/05/1879 m Ivan Marija Babić 0
14881. Ferdo Vuković 30/05/1879 m Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
14882. Antun Majer 11/06/1879 m Mato Franca Vuković 115
14883. Ljubica Verić 22/06/1879 ž nezakonito Marija Verić 0
14884. Mijo Knežević 01/07/1879 m Ðuro Bara Vuković 390 Šestini
14885. ćiril Krnić 02/07/1879 m Grga Sofa Knežević 364 Marušini
14886. Matija Babić 03/07/1879 ž Marko Mara Vuković 342 Gabričini
14887. Kata Kopić 08/07/1879 ž Antun Terza Lešić 192
14888. Matijka Stojanović 13/07/1879 ž Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14889. Ana Šagodić 16/07/1879 ž Jakob Marija Šiprak 0
14890. Marta Kopić 28/07/1879 ž Ivan Matija Mišković 243
14891. Lovro Stojanović 31/07/1879 m Imra Ceca Petričević 27 Brnjakovi
14892. Marija Gregorović 13/08/1879 ž Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14893. Bartol Vuković 23/08/1879 m Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14894. Bara Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14895. Marija Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14896. Mato Babić 10/09/1879 m Ðuro Stana Knežević 398 Šumarovi
14897. Terezija Šuvaković 22/09/1879 ž Petar Kata Demšedy 0
14898. Mihajlo Vuković 23/09/1879 m Ðuro Eva Vuković 345
14899. Franjica Knežević 03/10/1879 ž Josip Franca Vuković 266
14900. Marko Matić 07/10/1879 m Andrija Marija Vuković 448