Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14901 - 15000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14901. Marko Matić 07/10/1879 m Andrija Marija Vuković 448
14902. Franjo Vuković 07/10/1879 m Blaž Jelena Vuković 132 Zebini
14903. Demetrij Terzić 14/10/1879 m Franjo Anka ? 97
14904. Šimun Petričević 23/10/1879 m Grga Franca Vuković 296
14905. Šimun Babić 25/10/1879 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14906. Martin Babić 05/11/1879 m Marko Bara Vuković 336 Antolovi
14907. Martin Čivić 08/11/1879 m Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14908. Bara Vuković 09/11/1879 ž FranjoŽaverije Lukra Stojanović 347
14909. Andrija Knežević 16/11/1879 m Šima Marija Benaković 604 Stankovi
14910. Andrija Vlaović 22/11/1879 m Nikola Martinka Stojanović 98
14911. Nikola Čivić 04/12/1879 m Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
14912. Marija Čivić 05/12/1879 ž Antun Eva Knežević 653
14913. Marija Schmelzer 06/12/1879 ž Kristian Kata Trester 0
14914. Eva Lešić 15/12/1879 ž Josip Manda Delić 30
14915. Stana Knežević 19/12/1879 ž Ferdo Eva Vuković 420
14916. Adam Stivaničević 24/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
14917. Franjka Stojanović 26/12/1879 ž Marijan Manda Lučić 677
14918. Pavao Gregorović 31/12/1879 m Blaž Manda Gregorović 246
14919. Ivan Vujević 04/01/1880 m nezakonito Kata Vujević 0
14920. Ivan Babić 08/01/1880 m Pavao Matija Dominković 74 Maričini
14921. Pavo Petričević 13/01/1880 m Antun Fema Lenić 187 Nedini
14922. Marija Krnić 19/01/1880 ž Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14923. Josip Stivaničević 19/01/1880 m Antun Matija Babić 598 Lisičini
14924. Kata Knežević 20/01/1880 ž Antun Ivka Vučić 0
14925. Pavao Kopić 24/01/1880 m Mato Stana Kopić 327
14926. Marija Leskovac 28/01/1880 ž Nikola Ana Piller 466
14927. Marijan Verić 29/01/1880 m Mato Marta Štivić 166 Čolini
14928. Marijan Katušić 30/01/1880 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14929. Blaž Čivić 03/02/1880 m Andro Marija Babić 702
14930. Ivan Čivić 11/02/1880 m FranjoŽaverije Lukra Gregorović 34 Šakini
14931. Matija Babić 19/02/1880 ž Marijan Stana Babić 690
14932. Mato Dahm 20/02/1880 m Mato Matilda Šagodić 296
14933. Mato Plavčić 23/02/1880 m Petar Marija Žarković 0
14934. Marija Kedačić 05/03/1880 ž Ðuro Eva Biuklić 697
14935. Grgo Matić 06/03/1880 m Martin Lucija Knežević 38
14936. Đuro Babić 08/03/1880 m Martin Stana Vuković 398 Šumarovi
14937. Jozija Krnić 08/03/1880 ž Stjepan Franjka Vuković 147 Vinkovi
14938. Josip Babić 17/03/1880 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14939. Gabro Lešić 22/03/1880 m Stipo Franca Kedačić 104 Čikića
14940. Grgur Kedačić 24/03/1880 m nezakonito Kata Kedačić 19 Marčićevi
14941. Ivan Šokčević 30/03/1880 m Mato Kata Knežević 300
14942. Marija Katušić 05/04/1880 ž Antun Anka Knežević 241
14943. Đuro Šokčević 09/04/1880 m Ivan Bara Kopić 57
14944. Đurđa Vuković 09/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133 Grgičini
14945. Kata Vuković 09/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133 Grgičini
14946. Sofija Knežević 11/04/1880 ž Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
14947. Helena 16/04/1880 ž nezakonito Kata Vrušević 278
14948. Đuro Kopić 17/04/1880 m Stjepan Marija Mihić 703 Baninovi
14949. Đuro Kopić 21/04/1880 m Lovro Petra Poljak 320
14950. Marija Radosavljević 01/05/1880 ž Andrija Anka ? 419
14951. Sofija Gregorović 04/05/1880 ž Ðuro Franca Kopić 543
14952. Florijan Stojanović 04/05/1880 m Mato Lukra Stojanović 497 Andrijaševi
14953. Ivan Karavidović 13/05/1880 m Šimo Ana Blažek 348
14954. Juliana Horvat 21/05/1880 ž Ivan Liza Davidović 0
14955. Liza Verić 30/05/1880 ž Šimun Đula Katušić 433 Ivančevi
14956. Marga Kopić 08/06/1880 ž Toma Pola Babić 696 Baninovi
14957. Marija Babić 11/06/1880 ž Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14958. Ivan Vuković 18/06/1880 m Grga Marica Mišković 629 Petrovi
14959. Ivan Vuković 18/06/1880 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
14960. Eva Ilišević 19/06/1880 ž Antun Liza Gregoović 135
14961. Ivica Katušić 20/06/1880 ž Ivan Manda Matić 89 Bajkanovi
14962. Ivan Vuković 24/06/1880 m Mijo Anka Knežević 188
14963. Terezija Knežević 26/06/1880 ž Ðuro Jelena Lešić 277
14964. Petar Babić 28/06/1880 m nezakonito Lukra Babić 594 Maričini
14965. Franjo Kedačić 01/07/1880 m Marko Ivica Biuklić 325
14966. Grga Kedačić 01/07/1880 m Nedo Bara Stivaničević 438 Spaini
14967. Ilija Mišković 12/07/1880 m Nikola Martinka Stivaničević 711
14968. Agata Delić 18/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
14969. Franca Delić 18/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
14970. Lovro Gregorović 25/07/1880 m Antun Ivica Stojanović 90
14971. Stjepan Jeršabek 07/08/1880 m Franjo Barbara Hujek 0
14972. Stjepan Marijanac 08/08/1880 m Andrija Jelena Krištić 0
14973. Lovro Stivaničević 08/08/1880 m Mato Petra Kopić 47 Anđini
14974. Roko Mišković 12/08/1880 m Josip Marta Stojanović 118 Aleksini
14975. Stjepan Babić 13/08/1880 m Šimun Terza Stivaničević 68 Joseilina
14976. Marija Katušić 16/08/1880 ž Bartol Franca Verić 245
14977. Marija Vić 16/08/1880 ž Franjo Kata Tachtler 301
14978. Stjepan Kopić 18/08/1880 m Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
14979. Ivan Kopić 18/08/1880 m Ðuro Janja Verić 415
14980. Marija Stojanović 19/08/1880 ž Luka Kata Knežević 589
14981. Bara Vuković 19/08/1880 ž Jakob Sofa ? 113 Davidovi
14982. Stjepan Vuković 19/08/1880 m Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
14983. Marija Veselčić 25/08/1880 ž Mijo Janja ? 0
14984. Kata Verić 31/08/1880 ž Nikola Marija Verić 599 Čolini
14985. Marija Babić 06/09/1880 ž Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
14986. Marija Babić 10/09/1880 ž Luka Anka Knežević 337 Brečkovi
14987. Marija Vuković 11/09/1880 ž Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
14988. Mato Kedačić 14/09/1880 m Pavao Manda Knežević 3
14989. Matijka Gregorović 21/09/1880 ž Ilija Kata Katušić 436
14990. Mijo Maurin 25/09/1880 m Josip Terezija Grković 303
14991. Sofija Štivić 25/09/1880 ž Luka Matija Stojanović 123
14992. Mijo Stojanović 25/09/1880 m Marko Eva Štivić 142 Domini
14993. Terezija Bošnjak 29/09/1880 ž Franjo Marija Grgurević 290
14994. Luka Gregorović 05/10/1880 m Imra Marija Babić 49
14995. Luka Vuković 13/10/1880 m Ivan Đurđa Gregorović 19 Marčićevi
14996. Lucija Knežević 15/10/1880 ž Ilija Marta Kopić 165 Belovi
14997. Šimun Džapo 16/10/1880 m Mijo Petra Radas 0
14998. Marija Knežević 26/10/1880 ž Lazar Matija Stojanović 180 Matijaševi
14999. Stana Knežević 30/10/1880 ž Marko Ana Stivaničević 292
15000. Franca Stojšić 30/10/1880 ž Luka Lukra Knežević 355