Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15001 - 15100 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15001. Kata Bikić 31/10/1880 ž Ivan Marta Pajton 0
15002. Martinka Stojanović 31/10/1880 ž Mato Kata Balenović 591
15003. Kata Petričević 01/11/1880 ž Ivan Marija Knežević 462
15004. Karlo Jablanac 04/11/1880 m nezakonito Ivka Jablanac 0
15005. Martin Slobođanac 06/11/1880 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
15006. Stjepan Babić 12/11/1880 m Marko Marija Katušić 617
15007. Bara Stivaničević 18/11/1880 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
15008. Andrija Vuković 18/11/1880 m Marijan Anka Milošević 191
15009. Andro Vuković 20/11/1880 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
15010. Kata Kopić 26/11/1880 ž Ivan Matija Mišković 243
15011. Andrija Matić 01/12/1880 m Bartol Kata Stojanović 234
15012. Andrija Šadek 02/12/1880 m Stjepan Terezija Gregorović 380
15013. Marijan Babić 07/12/1880 m Mato Ana Knežević 693 Markovi
15014. Marija Babić 07/12/1880 ž Jakob Matija Petričević 85
15015. Lucija Vuković 08/12/1880 ž Antun Petra Vuković 430
15016. Toma Kopić 15/12/1880 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
15017. Ilija Kopić 01/01/1881 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
15018. Luka Štivić 05/01/1881 m Adam Franca Petričević 280
15019. Josip Lobenwein 11/01/1881 m Martin Kata Kutuzović 14
15020. Agata Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
15021. Đuro Terzić 15/02/1881 m Ðuro Anka Šokčević 97
15022. Matijka Stojšić 21/02/1881 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
15023. Viktor Bauerlein 25/02/1881 m Jakob Katarine Piller 273 Bajlantovi
15024. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
15025. Franciska Babić 28/02/1881 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
15026. Lukra Stojanović 28/02/1881 ž Josip Kata Knežević 289
15027. Franjo Vuković 09/03/1881 m Josip Anka Kopić 132 Zebini
15028. Josip Babić 13/03/1881 m Ivan Klara Babić 618
15029. Josip Kopić 13/03/1881 m nezakonito Stana Kopić 381 Župarini
15030. Josip Lučić 15/03/1881 m Mato Lukra Knežević 108
15031. Josip Krnić 16/03/1881 m Grgur Sofija Knežević 364 Marušini
15032. Marija Knežević 17/03/1881 ž Josip Franca Vuković 266
15033. Mato Katušić 27/03/1881 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15034. Marijan Kedačić 27/03/1881 m Martin Anka Stojanović 541
15035. Ivan Verić 27/03/1881 m Alda Marija Baletić 172
15036. Valentin Verić 28/03/1881 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15037. Kata Šneberger 30/03/1881 ž Josip Eva Čivić 291
15038. Kata Štivić 02/04/1881 ž David Marija Verić 122 Zečevi
15039. Đurđa Babić 04/04/1881 ž Ivan Marija Vuković 576
15040. Alda Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
15041. Kata Matić 05/04/1881 ž Marijan Franca Štivić 35
15042. Marko Vuković 20/04/1881 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
15043. Marija Verić 22/04/1881 ž Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15044. Đuro Kedačić 23/04/1881 m Grga Mara Vuković 1
15045. Đuro Verić 23/04/1881 m Ivan Ruža Knežević 689
15046. Filip Vuković 29/04/1881 m Ilija Lukra Ilišević 112
15047. Sofija Verić 02/05/1881 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
15048. Florijan Đaković 04/05/1881 m Ivan Anka Verić 359
15049. Ivan Katušić 06/05/1881 m Jakob Kata Verić 509
15050. Stanislav Verić 06/05/1881 m Adam Marica Gregorović 370 Ivančevi
15051. Pavo Čivić 10/05/1881 m Ivan Manda Vuković 449
15052. Manda Kutuzović 13/05/1881 ž Josip Barbara Verić 86
15053. Sofija Kopić 15/05/1881 ž Mijo Mara Babić 82 Pranjini
15054. Kata Babić 17/05/1881 ž Toma Ruža Gregorović 264
15055. Ivka Vuković 23/05/1881 m Ðuro Kata Krnić 571
15056. Mato Stojanović 29/05/1881 m Valeta Anka Bunjevac 496 Andrijaševi
15057. Alojzije Vuković 29/05/1881 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
15058. Marija Kotorac 06/06/1881 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi
15059. Antun Stojanović 07/06/1881 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15060. Manda Pfaff 09/06/1881 ž Friedrich Lukra Verić 0
15061. Petar Plavčić 15/06/1881 m Petar Marija Žarković 0
15062. Ivan Babić 17/06/1881 m Marko Mara Vuković 342 Gabričini
15063. Eufemija Knežević 17/06/1881 ž Grgur Martinka Stivaničević 441
15064. Alojzije Gregorović 22/06/1881 m nezakonito Kata Gregorović 687
15065. Petar Vuković 22/06/1881 m Andro Đula Čivić 570
15066. Nikolica Hercegovac 30/06/1881 ž Nikola Marta Bagić 506
15067. Ilija Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15068. Jakob Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15069. Ilija Petričević 16/07/1881 m Martin Filka Gregorović 119 Nedini
15070. Manda Knežević 21/07/1881 ž Blaž Mara Vuković 165 Belovi
15071. Ana Babić 22/07/1881 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15072. Marija Pfaff 31/07/1881 ž Matija Lucija Babić 423
15073. Lovro Kopić 01/08/1881 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15074. Marija Knežević 04/08/1881 ž Adam Eva Kopić 247 Stankovi
15075. Šimo Gregorović 06/08/1881 m Marko Luca Vuković 224
15076. Klara Knežević 08/08/1881 ž Ivo Bara Lešić 298 Šestini
15077. Marija Katušić 10/08/1881 ž Imra Kata Stivaničević 241
15078. Stjepan Babić 20/08/1881 m Antun Luca Gundić 84
15079. Bartol Babić 24/08/1881 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15080. Matijka Katušić 01/09/1881 ž Toma Kata Kopić 242
15081. Mato Vuković 09/09/1881 m Roko Ivica Krpan 332 Markičini
15082. Mato Stojanović 10/09/1881 m Antun Lukra Vuković 154
15083. Mato Vuković 12/09/1881 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
15084. Cecilija Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
15085. Matija Knežević 19/09/1881 m Toma Marija Babić 527
15086. Rozalija Ott 25/09/1881 ž Johan Franca Sloboðanac 0
15087. Marija Verić 29/09/1881 ž Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
15088. Franjica Babić 04/10/1881 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15089. Luka Babić 05/10/1881 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
15090. Luka Vuković 08/10/1881 m Lovro Kata Knežević 568 Klecini
15091. Franjo Gregorović 11/10/1881 m Ivan Đula Stojanović 363 Bibini
15092. Terezija Terzić 12/10/1881 ž Pavo Amalija Vuković 97
15093. Mirko Čivić 15/10/1881 m Šimo Matijka Kopić 223 Blaževi
15094. Anka Mišković 19/10/1881 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15095. Šimun Knežević 20/10/1881 m Marko Marija Kopić 67
15096. Pavao Asin 24/10/1881 m Pavao Helena Šimšić 0
15097. Kata Kedačić 25/10/1881 ž Pavo Manda Knežević 3
15098. Imra Stojanović 02/11/1881 m Pavao Đula Lučić 142 Domini
15099. Ferdo Fekete 07/11/1881 m nezakonito Kata Fekete 0
15100. Martin Babić 08/11/1881 m Pavo Matija Babić 74 Maričini