Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 15301 - 15400 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15301. Ana Kristmann 26/01/1884 ž Nezakonito Kata Kristmann 0
15302. Marija Leninger 196030/01/1884 ž Viktor Đula Blažak 0
15303. Mato Šokčević 08/02/1884 m Stjepan Kata Vuković 57
15304. Valentin Vuković 09/02/1884 m Andrija Đula Čivić 570
15305. Matijka Knežević 196121/02/1884 ž Pavo Ana Veočić 91 Orozovi
15306. Matija Kutuzović 23/02/1884 m Ivan Kata Vincetić 14
15307. Grga Petričević 05/03/1884 m Mijo Marica Kopić 571
15308. Ivica Kedačić 196208/03/1884 ž Ivan Kata Vuković 8
15309. Ivan Kopić 08/03/1884 m Josip Anka Knežević 386
15310. Marija Kopić 08/03/1884 ž Josip Anka Knežević 386
15311. Marija Babić 12/03/1884 ž Bartol Manda Stojanović 383 Frćkovi
15312. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
15313. Jozija Vuković 15/03/1884 ž Ilija Marta Babić 112
15314. Đuro Stojanović 196822/03/1884 m FranjoŽaverije Bara Krnić 610
15315. Đuro Čivić 196525/03/1884 m Antun Bara Babić 223 Blaževi
15316. Franjo Verić 27/03/1884 m Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
15317. Sofija Matić 01/04/1884 ž Martin Lucija Knežević 38
15318. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
15319. Đula Stojanović 196208/04/1884 ž FranjoŽaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
15320. Ruža Stojanović 12/04/1884 ž Josip Kata Knežević 289
15321. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
15322. Đurđa Mišković 16/04/1884 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15323. Ruža Vlaović 19/04/1884 ž Nikola Martina Stojanović 98
15324. Marko Dominković 26/04/1884 m Fabijan Ivka Jablanac 0
15325. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771 turuckovi
15326. Kata Hercegovac 28/04/1884 ž Nikola Marta Bagić 0
15327. Jakob Babić 196529/04/1884 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
15328. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
15329. Marija Stojanović 01/05/1884 ž Josip Manda Mitrović 457
15330. Stanko Katušić 195306/05/1884 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15331. Ivan Vuković 195620/05/1884 m Mato Đula Knežević 128
15332. Ruža Kedačić 28/05/1884 ž Ðuro Eva Biuklić 697
15333. Paulina Unbehend 01/06/1884 ž Ivan Terezija Dahm 557
15334. Matija Kopić 05/06/1884 ž Toma Terezija Babić 209 Marijančevi
15335. Antun Gregorović 10/06/1884 m Franjo Marija Kopić 569
15336. Antun Verić 10/06/1884 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
15337. Antun Knežević 196522/06/1884 m Alojzije Kata Babić 247 Stankovi
15338. Pavao Babić 27/06/1884 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15339. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
15340. Marija Lešić 196401/07/1884 ž Mato Bara Kopić 397 Kimalovi
15341. Marija Gregorović 04/07/1884 ž Mirko Marija Babić 49
15342. Ilija Stojanović 04/07/1884 m Ivan Aga Babić 205
15343. Ana Kopić 06/07/1884 ž Martin Eva Stojanović 125 Adamovi
15344. Ivan Kopić 12/07/1884 m Šimun Marija Kopić 549 Pranjetini
15345. Ilija Vuković 16/07/1884 m Silvestar Marija Bačić 567
15346. Marija Babić 20/07/1884 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
15347. Mandalena Oberst 23/07/1884 ž Josip Ivana Šagodić 0
15348. Jakob Babić 25/07/1884 m Ivan Marija ćosić 85
15349. Viktor Kopić 27/07/1884 m Josip Bara Lešić 717
15350. Marija Knežević 196807/08/1884 ž Blaž Klara Kopić 399
15351. Barbara Babić 09/08/1884 ž Grga Marija Verić 602 Joseilini
15352. Lovro Stojanović 09/08/1884 m Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15353. Rok Babić 12/08/1884 m Šimo Terza Stivaničević 68 Joseilina
15354. Marija Stivaničević 12/08/1884 ž Adam Marija Garčetić 72
15355. Stjepan Matić 17/08/1884 m Tomo Bara Gregorović 234
15356. Bartol Kopić 23/08/1884 m Lovro Lukra Čivić 219 Rokića
15357. Mato Vuković 07/09/1884 m Marko Lukra Lešić 328 Bubanovi
15358. Milan Vrtarić 08/09/1884 m Ivan Ana Mihaljević 297
15359. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
15360. Marijan Stojanović 195212/09/1884 m Stjepan Stana Kedačić 513 Katačini
15361. Matijka Knežević 196113/09/1884 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
15362. Matijka Babić 196716/09/1884 m Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
15363. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
15364. Terezija Čivić 195726/09/1884 ž Ivan Mandalena Vuković 449 davidovi
15365. Mijo Knežević 28/09/1884 m Blaž Marija Stojanović 165 Belovi
15366. Franjo Babić 195803/10/1884 m Luka Ana Knežević 337 Brečkovi
15367. Lucija Kedačić 07/10/1884 ž Pavao Manda Knežević 3
15368. Šimun Vuković 195828/10/1884 m Ivan Janja Vuković 504 Zečevi
15369. Terezija Vuković 01/11/1884 ž Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15370. Kata Lešić 07/11/1884 ž Antun Marija Vuković 24 Ulini
15371. Leopold Ott 10/11/1884 m Ivan Franca Sloboðanac 551
15372. Andrija Čivić 21/11/1884 m Ilija Lukra Knežević 34 Šakini
15373. FranjoŽaverije Verić 25/11/1884 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15374. Andrija Kotorac 29/11/1884 m Petar Kata Stojšić 407 Kotorčevi
15375. Franjo Knežević 195101/12/1884 m Jakob Janja Knežević 292
15376. Petar Vuković 03/12/1884 m Mijo Ana Knežević 188
15377. Eva Čivić 196418/12/1884 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
15378. Eva Gregorović 21/12/1884 ž Mijo Marija Užarević 43 Matini
15379. Eva Katušić 22/12/1884 ž Ivan Manda Katušić 89 Bajkanovi
15380. Marija Petričević 04/01/1885 ž Nedjeljko Terezija Kedačić 439 Nedini
15381. Marija Vuković 05/01/1885 ž Franjo Manda Vuković 127 Lazini
15382. Antun Babić 07/01/1885 m Tomo Franjica Vuković 392 Brdarovi
15383. Marija Babić 195009/01/1885 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15384. Marija Vuković 195412/01/1885 ž Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
15385. Marija Matić 22/01/1885 ž Luka Franjka Stivaničević 38
15386. Pavo Kopić 23/01/1885 m Mato Stana Kopić 327
15387. Marijan Stivaničević 194826/01/1885 m Mato Janja Kopić 532 Anđini
15388. Blaž Knežević 27/01/1885 m Lazar Matijka Stojanović 180 Matijaševi
15389. Marija Thily 27/01/1885 ž Antun Liza Gregorović 135
15390. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15391. Agata Kopić 196404/02/1885 ž Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15392. Mato Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15393. Valentin Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15394. Matijka Vuković 16/02/1885 ž Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
15395. Mato Kopić 20/02/1885 m Antun Lucija Štivić 218 Dudini
15396. Agata Babić 197221/02/1885 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15397. Franca Vuković 02/03/1885 ž Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
15398. Josip Gregorović 05/03/1885 m Ðuro Franca Kopić 543
15399. Grgur Stojanović 07/03/1885 m Fabijan Stana Lešić 256 Grgebožini
15400. Ivan Deanović 09/03/1885 m Nezakonito Marija Deanović 0