Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15301 - 15400 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15301. Antun Vuković 15/01/1884 m Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
15302. Antun Pfaff 17/01/1884 m Miroslav Lukra Verić 408
15303. Ana Kristmann 26/01/1884 ž nezakonito Kata Kristmann 0
15304. Marija Leninger 30/01/1884 ž Viktor Đula Blažak 0
15305. Mato Šokčević 08/02/1884 m Stjepan Kata Vuković 57
15306. Valentin Vuković 09/02/1884 m Andrija Đula Čivić 570
15307. Matijka Knežević 21/02/1884 ž Pavo Ana Veočić 91 Orozovi
15308. Matija Kutuzović 23/02/1884 m Ivan Kata Vincetić 14
15309. Grga Petričević 05/03/1884 m Mijo Marica Kopić 571
15310. Ivica Kedačić 08/03/1884 ž Ivan Kata Vuković 8
15311. Ivan Kopić 08/03/1884 m Josip Anka Knežević 386
15312. Marija Kopić 08/03/1884 ž Josip Anka Knežević 386
15313. Marija Babić 12/03/1884 ž Bartol Manda Stojanović 383 Frćkovi
15314. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
15315. Jozija Vuković 15/03/1884 ž Ilija Marta Babić 112
15316. Đuro Stojanović 22/03/1884 m FranjoŽaverije Bara Krnić 610
15317. Đuro Čivić 25/03/1884 m Antun Bara Babić 223 Blaževi
15318. Franjo Verić 27/03/1884 m Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
15319. Sofija Matić 01/04/1884 ž Martin Lucija Knežević 38
15320. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
15321. Đula Stojanović 08/04/1884 ž FranjoŽaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
15322. Ruža Stojanović 12/04/1884 ž Josip Kata Knežević 289
15323. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
15324. Đurđa Mišković 16/04/1884 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15325. Ruža Vlaović 19/04/1884 ž Nikola Martina Stojanović 98
15326. Marko Dominković 26/04/1884 m Fabijan Ivka Jablanac 0
15327. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771
15328. Kata Hercegovac 28/04/1884 ž Nikola Marta Bagić 0
15329. Jakob Babić 29/04/1884 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
15330. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824
15331. Marija Stojanović 01/05/1884 ž Josip Manda Mitrović 457
15332. Stanko Katušić 06/05/1884 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15333. Ivan Vuković 20/05/1884 m Mato Đula Knežević 128
15334. Ruža Kedačić 28/05/1884 ž Ðuro Eva Biuklić 697
15335. Paulina Unbehend 01/06/1884 ž Ivan Terezija Dahm 557
15336. Matija Kopić 05/06/1884 ž Toma Terezija Babić 209 Marijančevi
15337. Antun Gregorović 10/06/1884 m Franjo Marija Kopić 569
15338. Antun Verić 10/06/1884 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
15339. Antun Knežević 22/06/1884 m Alojzije Kata Babić 247 Stankovi
15340. Pavao Babić 27/06/1884 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15341. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
15342. Marija Lešić 01/07/1884 ž Mato Bara Kopić 397 Kimalovi
15343. Marija Gregorović 04/07/1884 ž Mirko Marija Babić 49
15344. Ilija Stojanović 04/07/1884 m Ivan Aga Babić 205
15345. Ana Kopić 06/07/1884 ž Martin Eva Stojanović 125 Adamovi
15346. Ivan Kopić 12/07/1884 m Šimun Marija Kopić 549 Pranjetini
15347. Ilija Vuković 16/07/1884 m Silvestar Marija Bačić 567
15348. Marija Babić 20/07/1884 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
15349. Mandalena Oberst 23/07/1884 ž Josip Ivana Šagodić 0
15350. Jakob Babić 25/07/1884 m Ivan Marija ćosić 85
15351. Viktor Kopić 27/07/1884 m Josip Bara Lešić 717
15352. Marija Knežević 07/08/1884 ž Blaž Klara Kopić 399
15353. Barbara Babić 09/08/1884 ž Grga Marija Verić 602 Joseilini
15354. Lovro Stojanović 09/08/1884 m Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15355. Rok Babić 12/08/1884 m Šimo Terza Stivaničević 68 Joseilina
15356. Marija Stivaničević 12/08/1884 ž Adam Marija Garčetić 72
15357. Stjepan Matić 17/08/1884 m Tomo Bara Gregorović 234
15358. Bartol Kopić 23/08/1884 m Lovro Lukra Čivić 219 Rokića
15359. Mato Vuković 07/09/1884 m Marko Lukra Lešić 328 Bubanovi
15360. Milan Vrtarić 08/09/1884 m Ivan Ana Mihaljević 297
15361. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
15362. Marijan Stojanović 12/09/1884 m Stjepan Stana Kedačić 513 Katačini
15363. Matijka Knežević 13/09/1884 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
15364. Matijka Babić 16/09/1884 m Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
15365. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
15366. Terezija Čivić 26/09/1884 ž Ivan Mandalena Vuković 449
15367. Mijo Knežević 28/09/1884 m Blaž Marija Stojanović 165 Belovi
15368. Franjo Babić 03/10/1884 m Luka Ana Knežević 337 Brečkovi
15369. Lucija Kedačić 07/10/1884 ž Pavao Manda Knežević 3
15370. Šimun Vuković 28/10/1884 m Ivan Janja Vuković 504 Srčikini
15371. Terezija Vuković 01/11/1884 ž Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15372. Kata Lešić 07/11/1884 ž Antun Marija Vuković 24 Ulini
15373. Leopold Ott 10/11/1884 m Ivan Franca Sloboðanac 551
15374. Andrija Čivić 21/11/1884 m Ilija Lukra Knežević 34 Šakini
15375. FranjoŽaverije Verić 25/11/1884 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15376. Andrija Kotorac 29/11/1884 m Petar Kata Stojšić 407 Kotorčevi
15377. Franjo Knežević 01/12/1884 m Jakob Janja Knežević 292
15378. Petar Vuković 03/12/1884 m Mijo Ana Knežević 188
15379. Eva Čivić 18/12/1884 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
15380. Eva Gregorović 21/12/1884 ž Mijo Marija Užarević 43 Matini
15381. Eva Katušić 22/12/1884 ž Ivan Manda Katušić 89 Bajkanovi
15382. Marija Petričević 04/01/1885 ž Nedjeljko Terezija Kedačić 439 Nedini
15383. Marija Vuković 05/01/1885 ž Franjo Manda Vuković 127 Lazini
15384. Antun Babić 07/01/1885 m Tomo Franjica Vuković 392 Brdarovi
15385. Marija Babić 09/01/1885 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15386. Marija Vuković 12/01/1885 ž Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
15387. Marija Matić 22/01/1885 ž Luka Franjka Stivaničević 38
15388. Pavo Kopić 23/01/1885 m Mato Stana Kopić 327
15389. Marijan Stivaničević 26/01/1885 m Mato Janja Kopić 532 Anđini
15390. Blaž Knežević 27/01/1885 m Lazar Matijka Stojanović 180 Matijaševi
15391. Marija Thily 27/01/1885 ž Antun Liza Gregorović 135
15392. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15393. Agata Kopić 04/02/1885 ž Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15394. Mato Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15395. Valentin Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15396. Matijka Vuković 16/02/1885 ž Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
15397. Mato Kopić 20/02/1885 m Antun Lucija Štivić 218 Dudin
15398. Agata Babić 21/02/1885 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15399. Franca Vuković 02/03/1885 ž Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
15400. Josip Gregorović 05/03/1885 m Ðuro Franca Kopić 543