Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 15701 - 15800 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15701. Ivan Gregorović 02/09/1780 m Tadija Marija Vukić 0
15702. Ruža Konkordt 05/09/1780 ž Ivan Marija Tiliy 0
15703. Terezija Kopić 06/09/1780 ž Vinko Magdalena Šokčević 0
15704. Terezija Babić 10/09/1780 ž Ivan Matija Stivaničević 0
15705. Mijo Kopić 11/09/1780 m Marko Lucija Gregorović 0
15706. Franjo Verić 11/09/1780 m Antun Ana Kopić 0
15707. Ruža Stojanović 11/09/1780 ž Ivan Aga Štivić 0
15708. Marija Kedačić 17/09/1780 ž Marko Ana Babić 0
15709. Ana Babić 21/09/1780 ž Martin Martina Kopić 0
15710. Mato Vuković 21/09/1780 m Marijan Marija Stojanović 0
15711. Marija Stivaničević 24/09/1780 ž Šimun Aga Miličić 0
15712. Kuzma Terzić 27/09/1780 m Ivan Ruža Kopić 0
15713. Terezija Kopić 08/10/1780 ž Josip Ana Stojanović 0
15714. Luka Kopić 08/10/1780 m Ðuro Marija Stojanović 0
15715. Luka Gregorović 08/10/1780 m Antun Kata Vuković 0
15716. Luka Verić 09/10/1780 m Adam Jozefa Kladarić 0
15717. Sofia Vuković 11/10/1780 ž Antun Kata Kokanović 0
15718. Kata Gregorović 29/10/1780 ž Antun Ruža Kovačević 0
15719. Fema Petričević 29/10/1780 ž Marijan Marija Vuković 0
15720. Martin Stojanović 01/11/1780 m Ivan Kata Lučić 0
15721. Martina Babić 01/11/1780 ž Izak Marija Lukačević 0
15722. Elizabeta Vuković 19/11/1780 ž Ivan Brigita Štivić 0
15723. Viktoria Vuković 21/11/1780 ž Mato Matija Kokanović 0
15724. Nikola Vuković 30/11/1780 m Martin Marija Šokčević 0
15725. Nikola Ilišević 04/12/1780 m Petar Lucija 0
15726. Toma Kopić 08/12/1780 m Adam Marija Babić 0
15727. Toma Vuković 08/12/1780 m Mato Ana Knežević 0
15728. Ivan Vuković 08/12/1780 m Josip Kata Knežević 0
15729. Mato Stojanović 10/12/1780 m Antun Magdalena Šarić 0
15730. Marijan Đaković 10/12/1780 m Ðuro Ruža 0
15731. Eva Knežević 13/12/1780 ž Ernest Marija Krnić 0
15732. Viktoria Čobić 13/12/1780 ž Ðuro Kata Vuković 0
15733. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
15734. Eva Knežević 20/12/1780 ž Martin Aga Komesarović 0
15735. Kola Kopić 21/12/1780 ž Marko Ivica Matić 0
15736. Toma Kedačić 21/12/1780 m Antun Kata Verić 0
15737. Aleksa Gregorović 29/12/1780 m Antun Marta Katušić 0
15738. Lukra Matić 01/01/1781 ž Ðuro Marija Gregorović 0
15739. Gašpar Petričević 06/01/1781 m Marko Ivica Vuković 0
15740. Kata Kedačić 07/01/1781 ž Ivan Ana 0
15741. Jakob Katušić 08/01/1781 m Vinko Ana Gregorović 0
15742. Marijan Vuković 13/01/1781 m Vinko Uršula Vuksanović 0
15743. Antun Knežević 14/01/1781 m Petar Aga Kedačić 0
15744. Antun Lešić 15/01/1781 m Marko Terezija Vuković 0
15745. Antun Stivaničević 17/01/1781 m Josip Magdalena Delić 0
15746. Sofia Stojanović 17/01/1781 ž Vid Pavka Mišković 0
15747. Vinko Vuković 20/01/1781 m Antun Liza 0
15748. Ivan Stojanović 23/01/1781 m Stanko Berna Kopić 0
15749. Pavao Štivić 24/01/1781 m Mijo Uršula Ostojčić 0
15750. Marija Mišković 24/01/1781 ž Andrija Terezija Šarić 0
15751. Stana Knežević 25/01/1781 ž Ivan Marija Kopić 0
15752. Aga Štivić 29/01/1781 ž Ilija Jozefa Benaković 0
15753. Ivica Gregorović 01/02/1781 ž Ivan Cecilija Krnić 0
15754. Klara Gregorović 11/02/1781 ž Luka Ruža Vlaović 0
15755. Mato Kopić 11/02/1781 m Toma Ana Vuković 0
15756. Mato Kotorac 13/02/1781 m Mijo Ana Vuković 0
15757. Aleksa Lešić 13/02/1781 m Antun Marija Krnić 0
15758. Mato Vuković 17/02/1781 m Božo Pavka Taranić 0
15759. Ana Gregorović 22/02/1781 ž Božo Ruža Dimšić 0
15760. Mato Gregorović 22/02/1781 m Božo Ruža Dimšić 0
15761. Mato Verić 24/02/1781 m Josip Marija Stojanović 0
15762. Đula Stojanović 25/02/1781 ž Vinko Anka Komesarović 0
15763. Franca Knežević 06/03/1781 ž Gabra Uršula Babić 0
15764. Lazar Krnić 09/03/1781 m Ivan Marija Petričević 0
15765. Marko Šokčević 12/03/1781 m Martin Eva Dinkovich 0
15766. Jozefa Stojanović 14/03/1781 ž Martin Uršula Vuković 0
15767. Franca Kopić 16/03/1781 ž Ivan Ana Stivaničević 0
15768. Terezija Gregorović 18/03/1781 ž Gabra Ruža Matić 0
15769. Josip Knežević 18/03/1781 m Gabra Terezija Mihić 0
15770. Ilarije Knežević 24/03/1781 m Franjo Ant?? Biberović 0
15771. Marija Kopić 24/03/1781 ž David Veronika Čivić 0
15772. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
15773. Franca Lešić 05/04/1781 ž Luka Ruža Babić 0
15774. Ivan Knežević 06/04/1781 m Marko Terezija Babić 0
15775. Đula Vuković 06/04/1781 ž Martin Kata Živković 0
15776. Đuro Gregorović 08/04/1781 m Stanko Ana Čivić 0
15777. Đuro Vrikovich 09/04/1781 m Mato Matija Kokanović 0
15778. Marko Vrikovich 09/04/1781 m Mato Matija Kokanović 0
15779. Đuro Stojanović 12/04/1781 m Andrija Ruža Gregorović 0
15780. Marko Đaković 13/04/1781 m Aleksa Aga Bania 0
15781. Marko Stojanović 19/04/1781 m Stjepan Lucija Delić 0
15782. Margareta Babić 23/04/1781 ž Lovro Magdalena Stojanović 0
15783. Đuro Gregorović 24/04/1781 m Ivan Marija Gregorović 0
15784. Viktoria Matić 01/05/1781 ž Blaž Lucija Babić 0
15785. Jozefa Lešić 01/05/1781 ž Mijo Marija Stojanović 0
15786. Petar Babić 06/05/1781 m Andrija Marija Matić 0
15787. Ana Katušić 08/05/1781 ž Stanko Ivica Šokčević 0
15788. Oliva Kopić 10/05/1781 ž Ðuro Kata Vuković 0
15789. Ivan Gregorović 13/05/1781 m Lovro Marta Petričević 0
15790. Oliva Stojanović 16/05/1781 ž Šimun Magdalena Ilišević 0
15791. Ivan Verić 16/05/1781 m Martin Ana Kedačić 0
15792. Oliva Verić 16/05/1781 ž Aleksa Nellen? Knežević 0
15793. Antun Knežević 20/05/1781 m Marko Marija Babić 0
15794. Oliva Kedačić 20/05/1781 ž Gabra Kata Lučić 0
15795. Adam Gregorović 24/05/1781 m Marijan Marta Babić 0
15796. Eva Gregorović 24/05/1781 ž Marijan Marta Babić 0
15797. Marta Vuković 31/05/1781 ž Ernest Lucija Gregorović 0
15798. Oliva Stojanović 31/05/1781 ž Mijo Ana Vuković 0
15799. Uršula Stivaničević 04/06/1781 ž Ivan Kata Babić 0
15800. Oliva Vuković 07/06/1781 ž Mato Barbara Vuković 0