Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 15801 - 15900 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15801. Magdalena Babić 07/06/1781 ž Ðuro Marta Šokčević 0
15802. Ivan Babić 10/06/1781 m Petar Ruža Knežević 0
15803. Magdalena Gregorović 14/06/1781 ž Ðuro Marija Čivić 0
15804. Terezija Verić 21/06/1781 ž Martin Lucija Gregorović 0
15805. Ivan Babić 21/06/1781 m Marko Marija Knežević 0
15806. Stana Kopić 21/06/1781 ž Martin Kata Laketić 0
15807. Kristina Babić 27/06/1781 ž Ivan Marija Kopić 0
15808. Petronila Babić 27/06/1781 ž Ivan Magdalena Vincetić 0
15809. Božo 28/06/1781 m Kata 0
15810. Janja Knežević 01/07/1781 ž Marko Pola Čivić 0
15811. Oliva Stojanović 01/07/1781 ž Martin Marta Katušić 0
15812. Barbara Kopić 05/07/1781 ž Pavao Marija Babić 0
15813. Ilija Knežević 05/07/1781 m Antun Matija Kedačić 0
15814. Kata Kedačić 29/07/1781 ž Tadija Marija Vuković 0
15815. Lovro Verić 02/08/1781 m Martin Kata Stojanović 0
15816. Kata Kedačić 12/08/1781 ž Marijan Ana Lučić 0
15817. Roko Lešić 15/08/1781 m Marijan Magdalena Čivić 0
15818. Bartol Krnić 19/08/1781 m Luka Marija Knežević 0
15819. Ana Gregorović 19/08/1781 ž Božo Marija Stivaničević 0
15820. Stjepan Knežević 19/08/1781 m Vinko Magdalena Svortz 0
15821. Ivica Kopić 02/09/1781 ž Ivan Kata Verković 0
15822. Mijo Pelich 05/09/1781 m Martin Ruža Terzić 0
15823. Fema Matić 09/09/1781 ž Bono Aga Stojanović 0
15824. Mato Gregorović 16/09/1781 m Mijo Magdalena Babić 0
15825. Mijo Stojanović 16/09/1781 m Mato Magdalena Benaković 0
15826. Mato Ilišević 19/09/1781 m Marko Magdalena Vuković 0
15827. Mato Ilišević 19/09/1781 m Marko Magdalena Vuković 0
15828. Matija Stivaničević 23/09/1781 ž Martin Ana Ilišević 0
15829. Ivica Huber 26/09/1781 ž Antun Marija Bačić 0
15830. Kata Verić 29/09/1781 ž Mijo Barbara Knežević 0
15831. Marija Verić 29/09/1781 ž Josip Brigita Knežević 0
15832. Hieronimus Knežević 30/09/1781 m Ivan Marta Gerzüch 0
15833. Mijo Lešić 30/09/1781 m Filip Magdalena Matić 0
15834. Aleksa Gregorović 07/10/1781 m Ilija Marija Knežević 0
15835. Luka Babić 12/10/1781 m Mijo Eva Kedačić 0
15836. Luka Stivaničević 14/10/1781 m Antun Ana Stojanović 0
15837. Terezija Katušić 15/10/1781 ž Ðuro Ana Vuković 0
15838. Lucija Gregorović 21/10/1781 ž Antun Ruža Kovačević 0
15839. Sofia Štivić 23/10/1781 ž Ivan Janja Kedačić 0
15840. Šimun Verić 24/10/1781 m Mato Marija Kopić 0
15841. Martina Vuković 25/10/1781 ž Augustin Magdalena Čivić 0
15842. Magdalena Babić 28/10/1781 ž Roseolai Kata Knežević 0
15843. Karlo Vuković 28/10/1781 m Marko Lucija Lešić 0
15844. Kata Stojanović 28/10/1781 ž Kuma Magdalena Vuković 0
15845. Šimun Kopić 02/11/1781 m Marko Kata Biberović 0
15846. Kata Kopić 02/11/1781 ž Martin Anka Knežević 0
15847. Barbara Vuković 08/11/1781 ž Marijan Uršula Gregorović 0
15848. Kata Babić 11/11/1781 ž Marko Jozefa Ðaković 0
15849. Martin Gregorović 11/11/1781 m Vinko Eva Matić 0
15850. Leopold Babić 15/11/1781 m Marko Jozefa Ðaković 0
15851. Leopoldina Knežević 15/11/1781 ž Petar Kata Verić 0
15852. Andrija Vuković 18/11/1781 m Aleksa Ruža Csnscheovich 0
15853. Cecilija Gregorović 18/11/1781 ž Aleksa Kata Knežević 0
15854. Clemrus Kutuzović 22/11/1781 m Luka Marija Verić 0
15855. Kata Stojanović 26/11/1781 ž Antun Magdalena Jarić 0
15856. Nikola Vuković 26/11/1781 m Masloie Ana Knežević 0
15857. Sofia Kopić 26/11/1781 ž Ivan Magdalena Lešić 0
15858. Andrija Knežević 26/11/1781 m Josip Ana Stivaničević 0
15859. Andrija Verić 26/11/1781 m Ivan Ruža Stivaničević 0
15860. Lucija Gregorović 30/11/1781 ž Andrija Barbara Babić 0
15861. Toma Kopić 13/12/1781 m Mato Marija Stivaničević 0
15862. Lucija Kedačić 13/12/1781 ž Luka Lucija Vuković 0
15863. Eva Lešić 16/12/1781 ž Lovro Ana Čivić 0
15864. Eva Vuković 23/12/1781 ž Šimun Ivica Babić 0
15865. Eva Vuković 24/12/1781 ž Josip Aga Čivić 0
15866. Baltazar Matić 01/01/1782 m Marko Eva Knežević 0
15867. Vinko Kedačić 06/01/1782 m Mato Marta Knežević 0
15868. Marija Vuković 06/01/1782 ž Petar Petronila Matić 0
15869. Kata Kopić 06/01/1782 ž Pavao Ana 0
15870. Jozefa Stojanović 13/01/1782 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
15871. Antun Čivić 13/01/1782 m Franjo Marija Čivić 0
15872. Kola Štivić 13/01/1782 ž Jakob Marija Stojanović 0
15873. Marija Krnić 13/01/1782 ž Ðuro Ruža Vuković 0
15874. Antun Petričević 15/01/1782 m Toma Kata Mišković 0
15875. Marija Vuković 16/01/1782 ž Luka Franca Verić 0
15876. Marta Stojanović 17/01/1782 ž Josip Liza Knežević 0
15877. Magdalena Đaković 22/01/1782 ž Adam Marija Knežević 0
15878. Pavao Stojanović 23/01/1782 m Luka Ana Verić 0
15879. Pola Čivić 29/01/1782 ž Antun Kola Kedačić 0
15880. Ignjacije Lešić 31/01/1782 m Josip Janja Stvaschet 0
15881. Blaž Stojanović 03/02/1782 m Stjepan Marta Karavidović 0
15882. Marija Vuković 03/02/1782 ž Božo Lucija Kopić 0
15883. Matija Terzić 17/02/1782 ž Mato Magdalena Gregorović 0
15884. Matija Knežević 17/02/1782 ž Mijo Magdalena Pavić 0
15885. Viktoria Kovačević 17/02/1782 ž Nikola Kata Stojanović 0
15886. Valentin Sturcsa 17/02/1782 m Mato Matija Vuković 0
15887. Marta Stojanović 19/02/1782 ž Šimun Terezija Lešić 0
15888. Kazimir Knežević 24/02/1782 m Antun Uršula Stivaničević 0
15889. Eustazija Knežević 01/03/1782 m Adam Magdalena Babić 0
15890. Viktoria Gregorović 03/03/1782 ž Marko Marta Katušić 0
15891. Đuro Vlaović 03/03/1782 m Martin Marija Mišković 0
15892. Kata Matić 05/03/1782 ž Antun Magdalena Babić 0
15893. Antun Kopić 05/03/1782 m Kuma Marija Babić 0
15894. Antun Knežević 05/03/1782 m Ðuro Lucija Čivić 0
15895. Franca Matić 05/03/1782 ž Ilija Terezija Ilišević 0
15896. Terezija Kopić 05/03/1782 ž Ivan Jozefa Jalović 0
15897. Antun Gregorović 05/03/1782 m Ivan Terezija Krnić 0
15898. Marko Petričević 05/03/1782 m Martin Terezija Stojanović 0
15899. Josip Kovačević 09/03/1782 m Božo Anka Kedačić 0
15900. Marko Gregorović 12/03/1782 m Martin Marija Babić 0