Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15901 - 16000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15901. Josip Kovačević 09/03/1782 m Božo Anka Kedačić 0
15902. Marko Gregorović 12/03/1782 m Martin Marija Babić 0
15903. Ivan Gregorović 12/03/1782 m Antun Marta Katušić 0
15904. Regina Stivaničević 14/03/1782 ž Damjan Marija Vuković 0
15905. Joakim Vuković 14/03/1782 m Adam Aga 0
15906. Ivan Katušić 16/03/1782 m Mijo Marija Vuković 0
15907. Franca Lešić 17/03/1782 ž Josip Klara Knežević 0
15908. Josip Stojanović 19/03/1782 m Mijo Aga Čivić 0
15909. Anđelko Lešić 20/03/1782 m Mato Marija Kedačić 0
15910. Ivan Petričević 23/03/1782 m Ivan Magdalena Vuković 0
15911. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
15912. Marko Lešić 24/03/1782 m Šimun Klara Đaković 0
15913. Šimun Knežević 24/03/1782 m Stanko Eva Ðaković 0
15914. Marija ćobić 25/03/1782 ž Ivan Magdalena Šianić 0
15915. Kata Krežević 26/03/1782 ž Marko Terezija Babić 0
15916. Brigita Kopić 26/03/1782 ž Tadija Kata Ðaković 0
15917. Gabriel Gregorović 26/03/1782 m Mijo Marica Katušić 0
15918. Marko Stojanović 26/03/1782 m Božo Kata Verić 0
15919. Marko Vuković 29/03/1782 m Ivan Barbara Kopić 0
15920. Ruža Vuković 01/04/1782 ž Marko Kata Čivić 0
15921. Đula Stojanović 04/04/1782 ž Ðuro Ivica Katušić 0
15922. Helena Katušić 07/04/1782 ž Mato Aga Verić 0
15923. Kristina Lešić 10/04/1782 ž Martin Ana Ðaković 0
15924. Valentin Knežević 14/04/1782 m Stanko Marija Kadić 0
15925. Marta Gregorović 14/04/1782 ž Ivan Kata Stivaničević 0
15926. Viktoria Mišković 14/04/1782 ž Antun Terezija Stojanović 0
15927. Ruža Knežević 21/04/1782 ž Josip Barbara Babić 0
15928. Oliva Vlaović 21/04/1782 ž Rafael Ruža Katušić 0
15929. Anđelko Stivaničević 21/04/1782 m Ivan Liza Kopić 0
15930. Angela Babić 21/04/1782 ž Ivan Matija Stivaničević 0
15931. Barbara Stojanović 24/04/1782 ž Nikola Marija Knežević 0
15932. Filip Gregorović 28/04/1782 m Mijo Marija Kopić 0
15933. Anastazija Katušić 28/04/1782 ž Božo Terezija Stojanović 0
15934. Jakob Stojanović 28/04/1782 m Krsta Kata Vuković 0
15935. Delfa Lešić 02/06/1782 ž Petar Marija Stojanović 0
15936. Magdalena Knežević 02/06/1782 ž Marko Barbara Stivaničević 0
15937. Antun Stojanović 05/06/1782 m Petar Lucija Ilišević 0
15938. Ivan Stojanović 05/06/1782 m Petar Lucija Ilišević 0
15939. Petar Stojanović 08/06/1782 m Ðuro Justina Verić 0
15940. Antun Gregorović 12/06/1782 m Josip Kata Vuković 0
15941. Ivan Knežević 23/06/1782 m Franjo Terezija Babić 0
15942. Ivan Stivaničević 23/06/1782 m Filip Ana Kedačić 0
15943. Ivan Babić 23/06/1782 m Ðuro Helena Verić 0
15944. Ladislav Delić 27/06/1782 m Antun Marija Mihić 221
15945. Petar Stojanović 30/06/1782 m Martin Matija Lipjanić 0
15946. Ilija Gregorović 09/07/1782 m Mijo Ruža Kopić 0
15947. Jakob Vuković 17/07/1782 m Antun Marija 0
15948. Ruža Vuković 18/07/1782 ž Mato Magdalena Ilišević 0
15949. Ilija Đaković 18/07/1782 m Aleksa Aga Mihić 0
15950. Kata Katušić 22/07/1782 ž Antun Aga Kokanović 0
15951. Ignjacije Katušić 24/07/1782 m Pavao Magdalena Ðaković 0
15952. Sofia Vuković 28/07/1782 m Antun Helena Lešić 0
15953. Kola Lešić 04/08/1782 ž Marko Barbara Babić 0
15954. Magdalena Vuković 04/08/1782 ž Petar Kola Lešić 0
15955. Barbara Krnić 04/08/1782 ž Blaž Matija Čivić 0
15956. Regina Štivić 12/08/1782 ž Adam Kata Ilišević 0
15957. Bartol Kopić 15/08/1782 m Toma Ana Vuković 0
15958. Gabriel Kopić 18/08/1782 m Martin Marija Knežević 0
15959. Stana Kopić 18/08/1782 ž Vinko Magdalena Šokčević 0
15960. Bartol Lešić 22/08/1782 m Antun Marija Krnić 0
15961. Ana Vuković 27/08/1782 ž Vinko Uršula Vuksanović 0
15962. Ivan Verić 29/08/1782 m Božo Ruža Čivić 0
15963. Ivan Štivić 29/08/1782 m Mijo Uršula Stojšić 0
15964. Ivan Verić 29/08/1782 m Adam Jozefa 0
15965. Kuzma Vuković 01/09/1782 m Mato Lucija Lešić 0
15966. Ignjacije Čivić 01/09/1782 m Lovro Helena Vuković 0
15967. Marija Verić 07/09/1782 ž Aleksa Helena Knežević 0
15968. Mijo Knežević 07/09/1782 m Ivan Marija Kopić 0
15969. Stanko Stojanović 07/09/1782 m Ivan Kata Lučić 0
15970. Ivan Kopić 07/09/1782 m Bartol Ruža 0
15971. Marija Babić 11/09/1782 ž Gabra Terezija Stojanović 0
15972. Mato Kopić 17/09/1782 m Martin Cecilija Matić 0
15973. Mato Vuković 22/09/1782 m Ivan Marija Knežević 0
15974. Terezija Stivaničević 22/09/1782 ž Šimun Aga Mišković 0
15975. Txeda Vuković 23/09/1782 ž Ilija Veronika Jarić 0
15976. Franca Kopić 04/10/1782 ž David Veronika Čivić 0
15977. Franjo Čivić 04/10/1782 m Ivan Kola Matasović 0
15978. Marija Babić 06/10/1782 ž Toma Ruža Mišković 0
15979. Ivan Kopić 06/10/1782 m Šimun Magdalena Stivaničević 0
15980. Luka Kedačić 08/10/1782 m Gabra Kata Lučić 0
15981. Luka Gregorović 08/10/1782 m Lovro Marta Petričević 0
15982. Luka Babić 08/10/1782 m Jakob Manda Stojanović 0
15983. Nikola Gregorović 09/10/1782 m Ivan Aga Ćosić 0
15984. Ivan Kedačić 15/10/1782 m Marko Ana Babić 0
15985. Luka Stojanović 15/10/1782 m Mato Aga Čivić 0
15986. Lazar Stojanović 16/10/1782 m Božo Ruža Čivić 0
15987. Šimun Lešić 17/10/1782 m Franjo Terezija Vuković 0
15988. Terezija Vuković 20/10/1782 ž Marijan Marija Stojanović 0
15989. Ana Vuković 27/10/1782 ž Antun Marta Babić 0
15990. Uršula Stivaničević 27/10/1782 ž Franjo Ruža Babić 0
15991. Šimun Čivić 27/10/1782 m Ilija Kata Knežević 0
15992. Matija Krnić 27/10/1782 ž Josip Ana Vučković 0
15993. Kola Vuković 28/10/1782 ž Ilija Magdalena Obterkić 0
15994. Corona Kotoracz 31/10/1782 ž Pavao Ruža Gregorović 0
15995. Marko Vuković 06/11/1782 m Božo Marta Čivić 0
15996. Kata Čivić 11/11/1782 ž Blaž Ruža 0
15997. Marta Lešić 11/11/1782 ž Marko Terezija 0
15998. Kata Stojanović 16/11/1782 ž Filip Jozefa Štivić 0
15999. Ivan Babić 17/11/1782 m Lovro Ana Mihić 0
16000. Nikola Vuković 21/11/1782 m David Barbara Stojanović 0