Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 16001 - 16100 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16001. Stjepan Kedačić 22/11/1782 m Lovro Aga Lučić 0
16002. Kata Stojanović 24/11/1782 ž Antun Matija Csevicich 0
16003. Pavao Verić 24/11/1782 m Marko Ana Stojanović 0
16004. Stjepan Verić 26/11/1782 m Mijo Kata Štivić 0
16005. Mirko Stojanović 13/01/1783 m Andrija Ruža Gregorović 0
16006. Marijan Kopić 02/02/1783 m Roko Delfa Šokčević 0
16007. Magdalena Matić 03/02/1783 ž Josip Lucija Lešić 0
16008. Josip Stojanović 06/02/1783 m Andrija Ruža Šokčević 0
16009. Valentin Vuković 10/02/1783 m Josip Kata Knežević 0
16010. Terezija Mišković 11/02/1783 ž Aleksa Lucija Mihić 0
16011. Ana Gregorović 12/02/1783 ž Andrija Terezija Jarić 0
16012. Iviva Knežević 12/02/1783 ž Božo Eva Verić 0
16013. Mato Vlaović 16/02/1783 m Ivan Marija Matić 0
16014. Lazar Rosalia 16/02/1783 m Gregurevich Dinstich 0
16015. Mato Stivaničević 19/02/1783 m Antun Eva Mihić 0
16016. Mato Kedačić 26/02/1783 m Marko Ana 0
16017. Đuro Verić 27/02/1783 m Nikola Marta Stojanović 0
16018. Franca Stojanović 02/03/1783 ž Stanko Helena Zubović 0
16019. Josip Biuklić 03/03/1783 m Ignjacije Helena Knežević 0
16020. Marta Knežević 06/03/1783 ž Mijo Magdalena Pavić 0
16021. Franca Ilišević 07/03/1783 ž Marko Magdalena Vuković 0
16022. Franca Babić 09/03/1783 ž Šimun Kata Odaković 0
16023. Đuro Vuković 09/03/1783 m Antun Liza 0
16024. Đula Đaković 12/03/1783 ž Ðuro Ruža Ðaković 0
16025. Marijan Babić 12/03/1783 m Ivan Marija Kopić 0
16026. Toma Knežević 12/03/1783 m Ðuro Sofija Vuković 0
16027. Josip Verić 14/03/1783 m Martin Kata Stojanović 0
16028. Đuro Lešić 14/03/1783 m Ivan Marija Stojanović 0
16029. Anastazija Đaković 16/03/1783 ž Adam Marija Babić 0
16030. Jozefa Vuković 16/03/1783 ž Marijan Uršula Gregorović 0
16031. Sofia Stojanović 16/03/1783 ž Antun Jozefa Guić 0
16032. Josip Čivić 16/03/1783 m Vinko Anka Stojšić 0
16033. Marta Stojanović 23/03/1783 ž Marija Stojanović 0
16034. Blaž Stojanović 26/03/1783 m Ivan Kata Kadić 0
16035. Ivan Lešić 30/03/1783 m Luka Ruža Bačić 0
16036. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
16037. Marija Kopić 30/03/1783 ž Gabra Kata Petričević 0
16038. Đuro Matić 31/03/1783 m Marko Eva Knežević 0
16039. Marko Vuković 01/04/1783 m Martin Kata Živković 0
16040. Sofia Stojanović 06/04/1783 ž Šimun Magdalena Mišković 0
16041. Đuro Verić 13/04/1783 m Martin Ana Kedačić 0
16042. Franjo Konkordt 13/04/1783 m Ivan Ana Tilly 0
16043. Magdalena Lešić 16/04/1783 ž Antun Ruža Kopić 0
16044. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
16045. Magdalena Vuković 19/04/1783 ž Lovro Kata Lešić 0
16046. Kata Martinich 30/04/1783 ž Šimun Lucija Terzić 0
16047. Jakob Stojanović 01/05/1783 m Živko Pavka Mišković 0
16048. Mijo Vuković 08/05/1783 m Josip Uršula Kopić 0
16049. Marija Vuković 11/05/1783 ž Ivan Brigita 0
16050. Klara Terzić 11/05/1783 ž Ivan Ruža 0
16051. Pavao Kopić 16/05/1783 m Josip Kata Gregorović 0
16052. Barbara Vuković 22/05/1783 ž Šimun Marija Gregorović 0
16053. Terezija Babić 25/05/1783 ž Martin Martina Kopić 0
16054. Marija Vuković 29/05/1783 ž Božo Magdalena Čivić 0
16055. Petronila Matić 29/05/1783 ž Ðuro Marija Gregorović 0
16056. Luka Štivić 14/06/1783 m Mato Matija Vuković 0
16057. Kuzma Štivić 15/06/1783 m Ilija Jozefa Benaković 0
16058. Petar Kopić 15/06/1783 m Ivan Magdalena Lešić 0
16059. Kata Gregorović 18/06/1783 ž Marko Marija Katušić 0
16060. Magdalena Verić 19/06/1783 ž Antun Ana Kopić 0
16061. Šimun Stojanović 19/06/1783 m Petar Lucija Mišković 0
16062. Iviva Matić 19/06/1783 ž Josip Terezija Vuković 0
16063. Petar Knežević 24/06/1783 m Marko Marija Gregorović 0
16064. Aga Gregorović 29/06/1783 ž Mato Kata Lešić 0
16065. Barbara Knežević 30/06/1783 ž Mijo Magdalena Kedačić 0
16066. Terezija Katušić 06/07/1783 ž Marijan Marija Kovačević 0
16067. Ilija Kotoracz 06/07/1783 m Mijo Ana Vuković 0
16068. Jakob Stojanović 25/07/1783 m Živko Magdalena Knežević 0
16069. Jakob Bivich 29/07/1783 m Antun Kola Kedačić 0
16070. Marta Gregorović 29/07/1783 ž Ivan Terezija Knežević 0
16071. Magdalena Iellich 02/08/1783 ž Martin Ana Gregorović 0
16072. Ivan Knežević 03/08/1783 m Petar Kata Verić 0
16073. Lovro Verić 06/08/1783 m Mato Marija Kopić 0
16074. Kata Gregorović 06/08/1783 ž Ivan Marija Šokčević 0
16075. Lovro Lešić 08/08/1783 m Filip Magdalena Matić 0
16076. Lovro Stojanović 10/08/1783 m Kuma Magdalena Vuković 0
16077. Marta Verić 17/08/1783 ž Mijo Barbara Knežević 0
16078. Ana Đaković 17/08/1783 ž Mato Magdalena Knežević 0
16079. Ana Kopić 20/08/1783 ž Martin Magdalena Gregorović 0
16080. Stjepan Stojanović 20/08/1783 m Ðuro Justina Verić 0
16081. Stjepan Stojanović 20/08/1783 m Blaž Ivica Vuković 0
16082. Bartol Kopić 24/08/1783 m Tadija Kata Ðaković 0
16083. Kata Knežević 24/08/1783 ž Petar Aga Kedačić 0
16084. Marijan Matić 26/08/1783 m Blaž Lucija Babić 0
16085. Ivan Babić 29/08/1783 m Marko Jozefa Ðaković 0
16086. Marko Vuković 31/08/1783 m Šimun Ivica Babić 0
16087. Barbara Knežević 31/08/1783 ž Antun Marija Čivić 0
16088. Ivan Stojanović 31/08/1783 m Stjepan Lucija Delić 0
16089. Kata Verić 31/08/1783 ž Marijan Lucija Gregorović 0
16090. Đuro Babić 03/09/1783 m Ðuro Kata Tomić 0
16091. Mijo Kedačić 03/09/1783 m Antun Kata Verić 0
16092. Terezija Čivić 04/09/1783 ž Stanko Sofija Vujnović 0
16093. Šimun Lešić 07/09/1783 m Božo Magdalena Kedačić 0
16094. Augustinus Čivić 07/09/1783 m David Marija Petričević 0
16095. Martin Vuković 14/09/1783 m Mijo Magdalena Ćosić 0
16096. Mato Stojanović 14/09/1783 m Luka Eva Ilišević 0
16097. Mijo Kopić 14/09/1783 m Antun Kata Vuković 0
16098. Kata Katušić 18/09/1783 ž Stanko Janja Šokčević 0
16099. Anastazija Babić 21/09/1783 ž Andrija Marta Matić 0
16100. Mato Kedačić 21/09/1783 m Lovro Magdalena Oršolić 0