Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16001 - 16100 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16001. Pavao Verić 24/11/1782 m Marko Ana Stojanović 0
16002. Stjepan Verić 26/11/1782 m Mijo Kata Štivić 0
16003. Mirko Stojanović 13/01/1783 m Andrija Ruža Gregorović 0
16004. Marijan Kopić 02/02/1783 m Roko Delfa Šokčević 0
16005. Magdalena Matić 03/02/1783 ž Josip Lucija Lešić 0
16006. Josip Stojanović 06/02/1783 m Andrija Ruža Šokčević 0
16007. Valentin Vuković 10/02/1783 m Josip Kata Knežević 0
16008. Terezija Mišković 11/02/1783 ž Aleksa Lucija Mihić 0
16009. Ana Gregorović 12/02/1783 ž Andrija Terezija Jarić 0
16010. Ivica Knežević 12/02/1783 ž Božo Eva Verić 0
16011. Mato Vlaović 16/02/1783 m Ivan Marija Matić 0
16012. Lazar Rosalia 16/02/1783 m Gregurevich Dinstich 0
16013. Mato Stivaničević 19/02/1783 m Antun Eva Mihić 0
16014. Mato Kedačić 26/02/1783 m Marko Ana 0
16015. Đuro Verić 27/02/1783 m Nikola Marta Stojanović 0
16016. Franca Stojanović 02/03/1783 ž Stanko Helena Zubović 0
16017. Josip Biuklić 03/03/1783 m Ignjacije Helena Knežević 0
16018. Marta Knežević 06/03/1783 ž Mijo Magdalena Pavić 0
16019. Franca Ilišević 07/03/1783 ž Marko Magdalena Vuković 0
16020. Franca Babić 09/03/1783 ž Šimun Kata Odaković 0
16021. Đuro Vuković 09/03/1783 m Antun Liza 0
16022. Đula Đaković 12/03/1783 ž Ðuro Ruža Ðaković 0
16023. Marijan Babić 12/03/1783 m Ivan Marija Kopić 0
16024. Toma Knežević 12/03/1783 m Ðuro Sofija Vuković 0
16025. Josip Verić 14/03/1783 m Martin Kata Stojanović 0
16026. Đuro Lešić 14/03/1783 m Ivan Marija Stojanović 0
16027. Anastazija Đaković 16/03/1783 ž Adam Marija Babić 0
16028. Jozefa Vuković 16/03/1783 ž Marijan Uršula Gregorović 0
16029. Sofia Stojanović 16/03/1783 ž Antun Jozefa Guić 0
16030. Josip Čivić 16/03/1783 m Vinko Anka Stojšić 0
16031. Marta Stojanović 23/03/1783 ž Marija Stojanović 0
16032. Blaž Stojanović 26/03/1783 m Ivan Kata Kadić 0
16033. Ivan Lešić 30/03/1783 m Luka Ruža Bačić 0
16034. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
16035. Marija Kopić 30/03/1783 ž Gabra Kata Petričević 0
16036. Đuro Matić 31/03/1783 m Marko Eva Knežević 0
16037. Marko Vuković 01/04/1783 m Martin Kata Živković 0
16038. Sofia Stojanović 06/04/1783 ž Šimun Magdalena Mišković 0
16039. Đuro Verić 13/04/1783 m Martin Ana Kedačić 0
16040. Franjo Konkordt 13/04/1783 m Ivan Ana Tilly 0
16041. Magdalena Lešić 16/04/1783 ž Antun Ruža Kopić 0
16042. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
16043. Magdalena Vuković 19/04/1783 ž Lovro Kata Lešić 0
16044. Kata Martinich 30/04/1783 ž Šimun Lucija Terzić 0
16045. Jakob Stojanović 01/05/1783 m Živko Pavka Mišković 0
16046. Mijo Vuković 08/05/1783 m Josip Uršula Kopić 0
16047. Marija Vuković 11/05/1783 ž Ivan Brigita 0
16048. Klara Terzić 11/05/1783 ž Ivan Ruža 0
16049. Pavao Kopić 16/05/1783 m Josip Kata Gregorović 0
16050. Barbara Vuković 22/05/1783 ž Šimun Marija Gregorović 0
16051. Terezija Babić 25/05/1783 ž Martin Martina Kopić 0
16052. Marija Vuković 29/05/1783 ž Božo Magdalena Čivić 0
16053. Petronila Matić 29/05/1783 ž Ðuro Marija Gregorović 0
16054. Luka Štivić 14/06/1783 m Mato Matija Vuković 0
16055. Kuzma Štivić 15/06/1783 m Ilija Jozefa Benaković 0
16056. Petar Kopić 15/06/1783 m Ivan Magdalena Lešić 0
16057. Kata Gregorović 18/06/1783 ž Marko Marija Katušić 0
16058. Magdalena Verić 19/06/1783 ž Antun Ana Kopić 0
16059. Šimun Stojanović 19/06/1783 m Petar Lucija Mišković 0
16060. Ivica Matić 19/06/1783 ž Josip Terezija Vuković 0
16061. Petar Knežević 24/06/1783 m Marko Marija Gregorović 0
16062. Aga Gregorović 29/06/1783 ž Mato Kata Lešić 0
16063. Barbara Knežević 30/06/1783 ž Mijo Magdalena Kedačić 0
16064. Terezija Katušić 06/07/1783 ž Marijan Marija Kovačević 0
16065. Ilija Kotoracz 06/07/1783 m Mijo Ana Vuković 0
16066. Jakob Stojanović 25/07/1783 m Živko Magdalena Knežević 0
16067. Jakob Bivich 29/07/1783 m Antun Kola Kedačić 0
16068. Marta Gregorović 29/07/1783 ž Ivan Terezija Knežević 0
16069. Magdalena Iellich 02/08/1783 ž Martin Ana Gregorović 0
16070. Ivan Knežević 03/08/1783 m Petar Kata Verić 0
16071. Lovro Verić 06/08/1783 m Mato Marija Kopić 0
16072. Kata Gregorović 06/08/1783 ž Ivan Marija Šokčević 0
16073. Lovro Lešić 08/08/1783 m Filip Magdalena Matić 0
16074. Lovro Stojanović 10/08/1783 m Kuma Magdalena Vuković 0
16075. Marta Verić 17/08/1783 ž Mijo Barbara Knežević 0
16076. Ana Đaković 17/08/1783 ž Mato Magdalena Knežević 0
16077. Ana Kopić 20/08/1783 ž Martin Magdalena Gregorović 0
16078. Stjepan Stojanović 20/08/1783 m Ðuro Justina Verić 0
16079. Stjepan Stojanović 20/08/1783 m Blaž Ivica Vuković 0
16080. Bartol Kopić 24/08/1783 m Tadija Kata Ðaković 0
16081. Kata Knežević 24/08/1783 ž Petar Aga Kedačić 0
16082. Marijan Matić 26/08/1783 m Blaž Lucija Babić 0
16083. Ivan Babić 29/08/1783 m Marko Jozefa Ðaković 0
16084. Marko Vuković 31/08/1783 m Šimun Ivica Babić 0
16085. Barbara Knežević 31/08/1783 ž Antun Marija Čivić 0
16086. Ivan Stojanović 31/08/1783 m Stjepan Lucija Delić 0
16087. Kata Verić 31/08/1783 ž Marijan Lucija Gregorović 0
16088. Đuro Babić 03/09/1783 m Ðuro Kata Tomić 0
16089. Mijo Kedačić 03/09/1783 m Antun Kata Verić 0
16090. Terezija Čivić 04/09/1783 ž Stanko Sofija Vujnović 0
16091. Šimun Lešić 07/09/1783 m Božo Magdalena Kedačić 0
16092. Augustinus Čivić 07/09/1783 m David Marija Petričević 0
16093. Martin Vuković 14/09/1783 m Mijo Magdalena Ćosić 0
16094. Mato Stojanović 14/09/1783 m Luka Eva Ilišević 0
16095. Mijo Kopić 14/09/1783 m Antun Kata Vuković 0
16096. Kata Katušić 18/09/1783 ž Stanko Janja Šokčević 0
16097. Anastazija Babić 21/09/1783 ž Andrija Marta Matić 0
16098. Mato Kedačić 21/09/1783 m Lovro Magdalena Oršolić 0
16099. Mato Petričević 21/09/1783 m Marijan Marija Vuković 0
16100. Franjo Stojanović 05/10/1783 m Nikola Terezija Benaković 0