Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 16101 - 16178 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16101. Mato Petričević 21/09/1783 m Marijan Marija Vuković 0
16102. Franjo Stojanović 05/10/1783 m Nikola Terezija Benaković 0
16103. Franca Stojanović 05/10/1783 ž Augustin Eva Štivić 0
16104. Ilija Gregorović 05/10/1783 m Luka Ruža Vlaović 0
16105. Luka Kopić 12/10/1783 m Marko Ivica Matić 0
16106. Terezija Štivić 14/10/1783 ž Jakob Marija Stojanović 0
16107. Josip Stojanović 15/10/1783 m Šimun Terezija Lešić 0
16108. Kata Huber 01/11/1783 ž Antun Marija Bačić 0
16109. Martin Knežević 02/11/1783 m Bernard Eva Vuković 0
16110. Mirko Gregorović 04/11/1783 m Ilija Marija Knežević 0
16111. Ladislav Vuković 10/11/1783 m Ilija Jozefa Petričević 0
16112. Valentin Vuković 20/11/1783 m Martin Magdalena Čivić 0
16113. Magdalena Gregorović 20/11/1783 ž Mijo Marija Kopić 0
16114. Alexander Lešić 20/11/1783 m Lovro Ivica Marković 0
16115. Kata Babić 20/11/1783 ž Ivan Matija Stivaničević 0
16116. Andrija Vuković 21/11/1783 m Ivan Barbara Kopić 0
16117. Valentin Vuković 22/11/1783 m Mato Matija Kokanović 0
16118. Antun Knežević 23/11/1783 m Ðuro Lucija Čivić 0
16119. Vinko Kovačević 24/11/1783 m Ivan Kata Jarić 0
16120. Andrija Gregorović 26/11/1783 m Lovro Marta Mihić 0
16121. Nikola Đaković 27/11/1783 m Luka Magdalena Zemunchević 0
16122. Regina Kovačević 29/11/1783 ž Božo Anka Kedačić 0
16123. Bibijana Kopić 29/11/1783 ž Marijan Franca Papratović 0
16124. Barbara Stojanović 02/12/1783 ž Josip Lucija Stivaničević 0
16125. Lucija Stivaničević 05/12/1783 ž Ivan Kata Babić 0
16126. Božo Kopić 10/12/1783 m Antun Anka Knežević 0
16127. Lovro Krnić 03/01/1784 m Ðuro Ruža Vuković 0
16128. Antun Gregorović 08/01/1784 m Mijo Magdalena Babić 0
16129. Jozefa Stojanović 11/01/1784 ž Antun Magdalena Jarić 0
16130. Ivan Lešić 25/01/1784 m Šimun Klara Galović 0
16131. Marijan Kedačić 26/01/1784 m Ðuro Aga Čivić 0
16132. Lazar Kedačić 26/01/1784 m Adam Jozefa Kokanović 0
16133. Pola Knežević 06/02/1784 ž Franjo Ana Biberović 0
16134. Ivan Babić 07/02/1784 m Marko Marija Knežević 0
16135. Anđelko Babić 09/02/1784 m Nikola Kata Knežević 0
16136. Bono Kedačić 12/02/1784 m Marijan Ana Mihić 0
16137. Antun Petričević 12/02/1784 m Antun Ana Stojanović 0
16138. Mato Stivaničević 14/02/1784 m Franjo Ruža Babić 0
16139. Delfa Knežević 15/02/1784 ž Adam Magdalena Babić 0
16140. Marija Katušić 18/02/1784 ž Ðuro Ana Stojanović 0
16141. Helena Cvitich 19/02/1784 ž Ivan Kata Kopić 0
16142. Mato Stojanović 21/02/1784 m Mijo Ana Vuković 0
16143. Đuro Kedačić 05/03/1784 m Josip Kata Knežević 0
16144. Augustinus Kopić 06/03/1784 m Mato Marija Stivaničević 0
16145. Kata Vuković 14/03/1784 ž Antun Kata Šimić 0
16146. Benedikt Stojanović 17/03/1784 m Nikola Marija Knežević 0
16147. Jozefa Kedačić 19/03/1784 ž Josip Magdalena Rakitić 0
16148. Anastazija Stivaničević 20/03/1784 ž Damjan Marta Knežević 0
16149. Pulcena Gregorović 22/03/1784 ž Mijo Ruža Kopić 0
16150. Blaž Verić 24/03/1784 m Josip Brigita Knežević 0
16151. Jakob Lešić 01/05/1774 m Marijan Manda Živić
16152. Anastazija Lešić 01/05/1774 ž Marijan Manda Živić
16153. Marta Petričević 01/05/1774 ž Ivan Lucija Stojšić
16154. Ana Stojanović 05/05/1774 ž Ivan Marija Vuković
16155. Kata Gregorović 08/05/1774 ž Antun Ana Knežević
16156. David Krnić 15/05/1774 m Vinko Jozija Kokanović
16157. Ana Babić 12/05/1774 ž Mijo Eva Kedačić
16158. Margareta Vuković 23/05/1774 ž Mato Kata Stojanović
16159. Margarita Verić 23/05/1773 ž Toma Uršula Mitrović
16160. Antun Vuković 26/05/1774 m Lovro Kata Lešić
16161. Marija Terzić 24/05/1774 ž Mato Manda Gregorović
16162. Ivan Vuković 29/04/1773 m Blaž Aga Verić
16163. Antun Kopić 29/05/1774 m Franjo Ruža Knežević
16164. Sofa Stivaničević 29/05/1774 ž Marko Jozija Živić
16165. Antun Kedačić 13/06/1774 m Tadija Marija Vuković
16166. Marta Knežević 15/06/1774 ž Gabra Terezija Šandor
16167. Đula Gregorović 19/06/1774 m Stanko Ana Čivić
16168. Ivan Mišković 19/06/1774 m Tadija Marta Seratlin
16169. Ivan Verić 19/06/1774 m Živko Ruža Čivić
16170. Ivan Čivić 23/06/1774 m Antun Kola Stojanović
16171. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga
16172. Ivan Vuković 10/07/1774 m Petar Kola Lešić
16173. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija
16174. Ivan Milošević 14/07/1774 m Božo Lucija Lučić
16175. Pavo Đaković 14/07/1774 m Mato Manda Knežević
16176. Ilija Čivić 14/07/1774 m Šimun Janja Kovačević
16177. Ana Babić 17/07/1774 ž Mato Ruža Gregorović
16178. Kata Lešić 20/07/1774 ž Ivan Ruža Stivaničević