Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 16101 - 16200 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
16101. Franca Stojanović 05/10/1783 ž Augustin Eva Štivić 0
16102. Ilija Gregorović 05/10/1783 m Luka Ruža Vlaović 0
16103. Luka Kopić 12/10/1783 m Marko Ivica Matić 0
16104. Terezija Štivić 14/10/1783 ž Jakob Marija Stojanović 0
16105. Josip Stojanović 15/10/1783 m Šimun Terezija Lešić 0
16106. Kata Huber 01/11/1783 ž Antun Marija Bačić 0
16107. Martin Knežević 02/11/1783 m Bernard Eva Vuković 0
16108. Mirko Gregorović 04/11/1783 m Ilija Marija Knežević 0
16109. Ladislav Vuković 10/11/1783 m Ilija Jozefa Petričević 0
16110. Valentin Vuković 20/11/1783 m Martin Magdalena Čivić 0
16111. Magdalena Gregorović 20/11/1783 ž Mijo Marija Kopić 0
16112. Alexander Lešić 20/11/1783 m Lovro Ivica Marković 0
16113. Kata Babić 20/11/1783 ž Ivan Matija Stivaničević 0
16114. Andrija Vuković 21/11/1783 m Ivan Barbara Kopić 0
16115. Valentin Vuković 22/11/1783 m Mato Matija Kokanović 0
16116. Antun Knežević 23/11/1783 m Ðuro Lucija Čivić 0
16117. Vinko Kovačević 24/11/1783 m Ivan Kata Jarić 0
16118. Andrija Gregorović 26/11/1783 m Lovro Marta Mihić 0
16119. Nikola Đaković 27/11/1783 m Luka Magdalena Zemunchević 0
16120. Regina Kovačević 29/11/1783 ž Božo Anka Kedačić 0
16121. Bibijana Kopić 29/11/1783 ž Marijan Franca Papratović 0
16122. Barbara Stojanović 02/12/1783 ž Josip Lucija Stivaničević 0
16123. Lucija Stivaničević 05/12/1783 ž Ivan Kata Babić 0
16124. Božo Kopić 10/12/1783 m Antun Anka Knežević 0
16125. Lovro Krnić 03/01/1784 m Ðuro Ruža Vuković 0
16126. Antun Gregorović 08/01/1784 m Mijo Magdalena Babić 0
16127. Jozefa Stojanović 11/01/1784 ž Antun Magdalena Jarić 0
16128. Ivan Lešić 25/01/1784 m Šimun Klara Galović 0
16129. Marijan Kedačić 26/01/1784 m Ðuro Aga Čivić 0
16130. Lazar Kedačić 26/01/1784 m Adam Jozefa Kokanović 0
16131. Pola Knežević 06/02/1784 ž Franjo Ana Biberović 0
16132. Ivan Babić 07/02/1784 m Marko Marija Knežević 0
16133. Anđelko Babić 09/02/1784 m Nikola Kata Knežević 0
16134. Bono Kedačić 12/02/1784 m Marijan Ana Mihić 0
16135. Antun Petričević 12/02/1784 m Antun Ana Stojanović 0
16136. Mato Stivaničević 14/02/1784 m Franjo Ruža Babić 0
16137. Delfa Knežević 15/02/1784 ž Adam Magdalena Babić 0
16138. Marija Katušić 18/02/1784 ž Ðuro Ana Stojanović 0
16139. Helena Cvitich 19/02/1784 ž Ivan Kata Kopić 0
16140. Mato Stojanović 21/02/1784 m Mijo Ana Vuković 0
16141. Đuro Kedačić 05/03/1784 m Josip Kata Knežević 0
16142. Augustinus Kopić 06/03/1784 m Mato Marija Stivaničević 0
16143. Kata Vuković 14/03/1784 ž Antun Kata Šimić 0
16144. Benedikt Stojanović 17/03/1784 m Nikola Marija Knežević 0
16145. Jozefa Kedačić 19/03/1784 ž Josip Magdalena Rakitić 0
16146. Anastazija Stivaničević 20/03/1784 ž Damjan Marta Knežević 0
16147. Pulcena Gregorović 22/03/1784 ž Mijo Ruža Kopić 0
16148. Blaž Verić 24/03/1784 m Josip Brigita Knežević 0
16149. Jakob Lešić 01/05/1774 m Marijan Manda Živić 0
16150. Anastazija Lešić 01/05/1774 ž Marijan Manda Živić 0
16151. Marta Petričević 01/05/1774 ž Ivan Lucija Stojšić 0
16152. Ana Stojanović 05/05/1774 ž Ivan Marija Vuković 0
16153. Kata Gregorović 08/05/1774 ž Antun Ana Knežević 0
16154. David Krnić 15/05/1774 m Vinko Jozija Kokanović 0
16155. Ana Babić 12/05/1774 ž Mijo Eva Kedačić 0
16156. Margareta Vuković 23/05/1774 ž Mato Kata Stojanović 0
16157. Margarita Verić 23/05/1773 ž Toma Uršula Mitrović 0
16158. Antun Vuković 26/05/1774 m Lovro Kata Lešić 0
16159. Marija Terzić 24/05/1774 ž Mato Manda Gregorović 0
16160. Ivan Vuković 29/04/1773 m Blaž Aga Verić 0
16161. Antun Kopić 29/05/1774 m Franjo Ruža Knežević 0
16162. Sofa Stivaničević 29/05/1774 ž Marko Jozija Živić 0
16163. Antun Kedačić 13/06/1774 m Tadija Marija Vuković 0
16164. Marta Knežević 15/06/1774 ž Gabra Terezija Šandor 0
16165. Đula Gregorović 19/06/1774 m Stanko Ana Čivić 0
16166. Ivan Mišković 19/06/1774 m Tadija Marta Seratlin 0
16167. Ivan Verić 19/06/1774 m Živko Ruža Čivić 0
16168. Ivan Čivić 23/06/1774 m Antun Kola Stojanović 0
16169. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
16170. Ivan Vuković 10/07/1774 m Petar Kola Lešić 0
16171. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
16172. Ivan Milošević 14/07/1774 m Božo Lucija Lučić 0
16173. Pavo Đaković 14/07/1774 m Mato Manda Knežević 0
16174. Ilija Čivić 14/07/1774 m Šimun Janja Kovačević 0
16175. Ana Babić 17/07/1774 ž Mato Ruža Gregorović 0
16176. Kata Lešić 20/07/1774 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
16177. Marija Stojanović 195902/01/1888 ž Pavo đula Lučić 142 Domini
16178. Eva Mihajlović 04/01/1888 ž Naum Eva Trabić 0
16179. Antun Babić 18/01/1888 m Toma Eva Pandžić 593 Maričini
16180. Anka Kopić 18/01/1888 ž Lovro Marija Gregorović 212 Karlićevi
16181. Marija Stojanović 22/01/1888 ž Fabijan Stana Lešić 256 Grgebožini
16182. Eva Stivaničević 19/01/1888 ž Adam Marija Garčetić 72
16183. Marija Verić 22/01/1888 ž živko Lucija Lučić 544 Ivančevi
16184. Pavo Gregorović 24/01/1888 m đuro Franca Kopić 543
16185. Blaž Stivaničević 01/02/1888 m đuro Marija Lučić 556
16186. Ruža Knežević 09/02/1888 ž Adam Eva Kopić 247 Stankovi
16187. Matijka Vuković 197619/02/1888 ž Gabra Marija štivić 199 Davidovi
16188. Kata Kopić 14/02/1888 ž Ivan Terza Gregorović 346 Pranjini
16189. Matijka Babić 19/02/1888 ž živko Manda čivić 69 Šapilovi
16190. Mijo Babić 19/02/1888 m Josip Marija Babić 864 šapilovi
16191. Martinka Babić 196226/02/1888 ž Ivan Terza Mihić 374
16192. Josip Vuković 197018/03/1888 m Mato đula Knežević 128
16193. Marica Kopić 24/03/1888 ž Ilija Marica Gregorović 181 Župarini
16194. Eva Kotorac 195827/03/1888 ž Petar Kata Stojšić 407 Kotorčevi
16195. đuro Kutuzović 27/03/1888 m Franjo Eva Lešić 0
16196. Cecilija Babić 06/04/1888 ž Franjo Franca Vuković 392 Brdarovi
16197. Marko Mišković 12/04/1888 m đuro Ruža Terzić 117
16198. đuro Krnić 195316/04/1888 m Stjepan Franjica Vuković 147 Vinkovi
16199. đuro Knežević 21/04/1888 m Ivan Viktorija Knežević 92
16200. Jakob Vuković 197728/04/1888 m Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi